پيشرو دانش

تحقيق اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام

تحقيق اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام

تحقيق اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 9

صفحات : 10

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه اسلام

با توجه به مبانى انسان شناختى اسلامى از قبيل فطرت الهى، مى توان اهداف تعليم وتربيت را به سه طبقه ي هدف غايى و نهايى، اهداف متوسط يا زمينه ساز و اهداف جزئى و رفتارى تقسيم كرد.(1)
البته وجود اين طبقات بدين معناست كه هدف نهايى، نقطه ي مطلوب است و براى دستيابى به آن بايد از اهداف متوسط گذر كرد.ابتدا به شرح هدف غايى و سپس اهداف متوسط مى پردازيم:هدف غايى تعليم و تربيت هدف غايى تعليم و تربيت از نظر اسلام، اين است كه آدمى به كمال نهايى خود كه قرب خداى متعال است نائل شود. به عبارت ديگر هدف غايى، قرب به ذات مقدسى است كه مستجمع جميع صفات جماليه و كماليه است، حقيقتى بى نهايت و كامل و مطلق كه شايسته است در متن زندگى آدميان حضور يابد و همه ي فعاليت هاي آنان به سوي اومعطوف گردد و محور همه ي افعالشان باشد.در تعليم و تربيت اسلامى حركت و هدايت آدمى به سوى خير اعلى و مقصد نهايى ودر صراط مستقيم عبوديت حضرت حق، تسهيل مى شود (2)
...
ارتباط با طبيعت
طبيعت، يكى از منابع معرفت و از آيات روشنگر و هدايتگر الهى است. شناخت عالم طبيعت و قوانين حاكم بر آن و ايمان به هدفمندى جهان و انجام اعمال شايسته بر طبق اين علم و ايمان و بهره گيرى صحيح از مواهب آن، دستور موكد قرآن است.قرآن كريم كسانى راكه به طور سطحى به عالم طبيعت نگاه مى كنند، نكوهش مي كندو آنان را كه به دقت و با تفكر در آن مى نگرند، مورد ستايش قرار مى دهد.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۱:۵۱ | پيشرو دانش
،

مقاله رهيافت فرهنگي انقلاب اسلامي ايران

مقاله رهيافت فرهنگي انقلاب اسلامي ايران

مقاله رهيافت فرهنگي انقلاب اسلامي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 34

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

رهيافت فرهنگي انقلاب اسلامي ايران

فهرست
پيشگفتار
چكيده
فصل اول
كليات
طرح مساله (بيان مسئله و تعريف آن)
اهداف تحقيق
1-    اهميت تحقيق
2-    فرضيه
3-    تعريف متغيرها و مفاهيم و عملياتي كردن
4-    روش تحقيق
5-    موانع و مشكلات
6-    ديدگاههاي نظري در رابطه با انقلاب
نظريه كلاسيك انقلاب
نخستين تلاش براي مطالعه علمي انقلابها
نظريه سياسي در مورد انقلاب
 فصل سوم
ادبيات و تاريخچه
فصل چهارم
تاُثير عوامل فرهنگي در بروز انقلاب اسلامي (رهيافت فرهنگي به انقلاب اسلامي ايران)
 رهبري انقلاب
شعارهاي انقلاب
روش مبارزاتي
مكانهاي آغاز انقلاب
حاصل مستندات انقلاب اسلامي
فصل پنچم
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مواخذ
پيشگفتار:
انقلاب اسلامي ايران به عنوان پديده اي كه در اواخر دهه 70 ميلادي دنيا را به خود معطوف داشت و تعداد كثيري از پژوهشگران علوم سياسي به بررسي اين پديده پرداختند و ريشه هاي آنرا برسي كردند و حتي اين موضوع را مي توان در اكثر پاياننامه ها مشاهده نمود
امّا در اكثر مشاهده مي شود تنها به يك علت خاص بسنده شده و بروز انقلاب را به يك عامل مربوط مي نمايند و يا ضمن بيان علتهاي بيشتر ،يك علت را بيشتر مورد توجه قرار مي دهند و از يك روش تك علّيتي براي بيان بروز انقلاب ،استفاده مي نمايند
در اين تحقيق سعي شده رهيافت فرهنگي در بروز انقلاب مورد بررسي و تحليل قرار گيرد ولي جنبه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و… نيز به همان نسبت كه جنبه فرهنگي مهم است حائز اهميت هستند ...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۱:۳۵ | پيشرو دانش
،

مقاله زندگي و انديشه ديني سياسي امام خميني

مقاله زندگي و انديشه ديني سياسي امام خميني

مقاله زندگي و انديشه ديني سياسي امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 70

صفحات : 58

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
مقدمه
زندگي و انديشه سياسي امام خميني(ره)
1-زندگي امام خميني
2- انديشه سياسي امام خميني(ره)
تحليلي بر رفتار سياسي امام پيش از آ غاز نهضت
مفهوم آزادي
آزادي از كلام امام خميني(ره)
ديدگاه امام خميني در مورد آزادي
نتيجه گيري:
مناسبات دين و دولت در انديشه سياسي امام
نتيجه گيري
محتوا و اهداف سياست و حكومت مطلوب در وصيت نامه حضرت امام
مباني سياست و حكومت مطلوب در وصيت نامه امام
يگانگي دين و سياست
نتيجه گيري:
مباني سياست شناختي مصلحت عمومي
مباني سياست شناختي
فهرست منابع و ماخذ

-----------------

حضرت امام با نفي ميل گرايي ليبراليسم، اصل را بر ايمان گرايي و نفي خود خواهي و نفي شخصي و نفس پرستي مي گذارند و بدين وسيله آزادي انتخاب نزد ايشان صبغه اي اخلاقي و مذهبي پيدا كرده و دايره اين انتخاب از يك خهت محدود (در برابر ميل گرايي) و از جهتي وسيع (رهايي از ترس غير از خدا ) مي شود و لكن برد عملش به دليل تن ندادن به هر رابطه و ساختاري وسيعتر و البته قابل پيش بيني تر خواهد بود. رفتار اخلاقي قابل پيش بيني نيززمينه مساعد تري براي وفاق نهادينه شده اجتماعي فراهم مي‌كند.
ارزش نمايي و جهت نمايي هر عمل و رفتاري از جمله آزادي عمل يا آزادي سياسي در نزد امام به عنوان يك اسلام شناسي حقيقي، خداوند متعال است و از طريق خداوند است كه اسلام به عنوان ملاك عيني داوري‌ها ئ ارزشيابي هاي آزادي در مرتبت دوم مطرح مي‌شود. ...
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۱:۲۱ | پيشرو دانش
مقاله انديشه ديني سياسي امام خميني،

مقاله سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

مقاله سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

مقاله سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

فرمت فايل : doc

حجم : 66

صفحات : 58

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن

فهرست:
چكيده
مقدمه
نگاه اجمالي به دشمن
نگاهي به سازمان و سازماندهي در سپاه
سازمان آينده
ويژگي هاي عمده در ساختار اثربخش براي جنگ نامتقارن
1ـ نگرش سيستمي، نگرش اقتضايي و نگرش وضعيتي
2ـ اتكاي به مؤلفه هاي قدرت ملي:
3ـ انعطاف پذيري سلول گرايي
برخي از سازمان هاي پيشنهادي
1ـ سازمان سلولي
2ـ سازمان مجازي
3ـ ادهوكراسي
4ـ سازمان هولو گراميك
5ـ سازماندهي فريب و سازمان هاي خيالي
6ـ سازمان هاي ويژه
منابع
----------
با توجه به مجموعه تهديداتي كه محيط جغرافيايي كشور را طي سال هاي اخير احاطه نموده و هر روز دامنه آن با توجه به حضور نيروهاي استكبار جهاني در دو كشور افغانستان و عراق در حال افزايش مي باشد و همچنين اينكه بالاخره در يك تعامل نامتقارن، درگير جنگي ناگزير با امريكا خواهيم بود لذا در اين مقاله برآنيم به استراتژي جديد، نوع سازمان و سازماندهي نيروهاي درگير خودي را بنا به الگوهاي موجود و احياناً جديد بررسي كرده تا شايد بتوان الگوي مناسبي را جهت ساختار اين سازمان پيدا نمود.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۴۹ | پيشرو دانش
مقاله سازمان و سازماندهي در جنگ نامتقارن،

مقاله تلفن همراه و اثر آن در سبك زندگي و رفتار فردي-اجتماعي ايرانيان

مقاله تلفن همراه و اثر آن در سبك زندگي و رفتار فردي-اجتماعي ايرانيان

مقاله تلفن همراه و اثر آن در سبك زندگي و رفتار فردي-اجتماعي ايرانيان

فرمت فايل : doc

حجم : 47

صفحات : 30

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تلفن همراه و اثر آن در سبك زندگي و رفتار فردي-اجتماعي ايرانيان

فهرست مطالب:
چكيده
جنبه هاي جامعه شناختي تلفن همراه
استفاده كنندگان تلفن همراه در ايران
تلفن همراه و فاصله ميان زمان – مكان
مصرف تظاهري تلفن همراه
متني كردن، زبان و كد اجتماعي
جدول 1 رفتار مشتركان تلفن همراه در ايران بين سپتامبر تا نوامبر 2003
اقتصاد صنعت تلفن همراه در ايران
تلفن همراه، عدم قطعيت و اعتماد
تلفن همراه، سبك زندگي و آينده
منابع
--------
اين مقاله بر اساس مشاهدات نگارنده و مصاحبه هاي موردي به طور كلي در اين خصوص بحث مي كند كه چگونه تلفنهاي همراه سبك زندگي ايرانيان را تغيير داده اند، به عنوان تسريع كننده بروز رفتارهايي  منزجر كننده عمل كرده اند، و نيز چگونه در ايجاد نوع تازه اي از رفتار مصرف  كننده و ارتباطي تأثير گذاشته اند. مقاله به بررسي ايجاد كدهاي كاملا جديد اجتماعي در ايران بوسيله رفتار مردم مي پردازد. در اين  مقاله اين مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت كه چگونه امكان استفاده از يك تلفن همراه، حداقل در  مراحل اوليه نفوذ در جامعه، به يك ارزش اجتماعي تبديل مي شود. مقاله به تناقضات موجود ميان رفتار  فردي و استفاده از تلفن همراه در مكانهاي عمومي مي پردازد كه به معني صحبت كردن در جايي است كه افراد ديگر مي توانند آنرا بشنوند. مقاله برخي موضوعات را در خصوص ماهيت تغيير يابنده سبك زندگي ايرانيان مورد توجه قرار مي دهد كه به خاطر ورود تلفنهاي همراه به بازار مصرف ايران بروز كرده است: اينكه آيا مردان بر خلاف استفاده از تلفنهاي ثابت، بيشتر از زنان وقت خود را با صحبتهاي تلفني ميگذرانند؛ اينكه  آيا استفاده از تلفنهاي همراه فقط به گروههاي سني مشخصي اختصاص دارد؛ اينكه آيا طبقه و ثروت در تملك تلفنهاي همراه نقشي اساسي دارد يا نه؛ و اينكه آيا گسترش فرهنگ استفاده از تلفنهاي همراه موجب كاهش استفاده از باجه هاي تلفن همگاني خواهد شد يا نه. مقاله خاطرنشان مي كند كه تلفن همراه با از بين بردن سلسله مراتب قديمي موجب ايجاد فضاي فردگرايانه گسترده تري ميگردد: امكان انجام مكالمات خصوصي تر را فراهم مي كند؛ هيچ كس نمي تواند انواع ارتباطات راه دور را كنترل نمايد؛ و تلفن ديگر جزو دارايي هاي سازمانهاي دولتي محسوب نمي شود. در عصر تلفنهاي همراه، اين افراد، و نه جامعه، هستند كه نقش اصلي را ايفا مي كنند.

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۳۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق طراحي قالب هاي تزريقي

تحقيق طراحي قالب هاي تزريقي

تحقيق طراحي قالب هاي تزريقي

فرمت فايل : doc

حجم : 1201

صفحات : 52

گروه : فني و مهندسي

توضيحات محصول :

طراحي قالب هاي تزريقي

فهرست
اصول پايه در طراحي محصولات پلاستيكي
ملاحظات مربوط به مواد
ملاحظات مربوط به اقتصاد
ملاحظات مربوط به طراحي
ملاحظات مربوط به توليد
قالب گيري تزريقي
مختصري بر طراحي قالب  
مراحل طراحي قالب تزريق
كليات
:تعيين موقعيت اوليه اينرسي Aمرحله
:سيستم پران Bمرحله
:شبكه پران Cمرحله
:تكميل نيمه بالايي نقشه Dمرحله
:تكميل نماي پلان Eمرحله
:تكميل نماي برش مقطع Fمرحله
:تكميل نقشه Gمرحله
روش طراحي قالب
محاسبه تعداد حفره قالب
آرايش حفره ها
تعادل نيروها در قالب در حين تزريق
تعداد خطوط جدايش
منابع
---------- بخشي از متن:

قالب گيري تزريقي

قالب گيري تزريقي (Injection molding) يكي از رايج‌ترين روش‌هاي توليد قطعات پلاستيكي است. بدنه تلوزيون‌ها، مانيتور‌ها، دستگاه پخش CDها، عينك‌ها، مسواك‌ها، قطعات خودرو و بسياري قطعات ديگر با اين روش ساخته مي‌شوند.
قالب‌گيري تزريقي را مي‌توان براي همه ترموپلاست‌ها به جز پلي تترافلوروتين (PTFE)، پلي‌ايميد، بعضي پلي استر‌هاي آروماتيك و بعضي پلاستيك‌هاي خاص ديگر به كاربرد. ماشين‌هاي قالب‌گيري تزريقي (IMM) خاص ترموست‌ها را مي‌توان براي ساخت قطعاتي از جنس فنوليك، ملامين، اپوكسي، سيليكون، پلي‌استر و الاستومر‌ها استفاده كرد. در قالب‌گيري تزريقي همه اين مواد، گرماي كافي به دانه‌هاي پلاستيكي اعمال مي‌شود تا بتوانند درون قالب و گذرگاه‌هاي آن " جاري " شوند. پس اين ماده به درون يك قالب بسته با فشار تزريق مي شود تا همه حفره قالب را پر كرده و فرم مورد نظر را به خود بگيرد. پس از سرد شدن ماده و انجماد كامل آن، قالب باز شده و پيشنهاد بيرون انداز، قطعه كار پلاستيكي را از قالب خارج مي كنند.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۱۹ | پيشرو دانش
،

مقاله كاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مركزي

مقاله كاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مركزي

مقاله كاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مركزي

فرمت فايل : doc

حجم : 1459

صفحات : 20

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

كاني سازي طلا در ليستونيتهاي ايران مركزي

چكيده
واژه هاي كليدي
نقشه 1- موقعيت افيوليت هاي ايران مركزي
مقدمه
روش كار
نمودار 1 - پراش‌سنجي نمونه‌اي از رخداد انواع سيليس رگه‌اي در ليستونيتهاي دهشير
1- ليستونيتهاي منطقه دهشير
ليستونيتهاي اردان- ديزان-هوشنگ آباد
2ـ ليستونيتهاي سورك
جدول1- مقدار عناصر با ارزش موجود در 4 نمونه از ليستونيتهاي منطقه اردان - دهشير
جدول2- تركيب كاني شناسي 4 نمونه از سنگهاي ليستونيتي منطقه سورك
3-1: ليستونيتهاي نائين
تصوير1-SEM  پردازش شده از كروميت(B)  و طلا (A) لكه هاي سفيد كروميت دگرسان شده (فريت كروميت شده است)
جدول3- تركيب شيميايي 3 نمونه سنگ
جدول 4- تجزيه شيميائي 5 نمونه بيربيريت –ليستونيت نائين
4-1: ليستونيتهاي جندق
2ـ ليستونيت زايي در منطقه عمومي انارك
جدول5- نتايج آناليز سنگهاي طلا دار ليستونيتي انارك (تكنواكسپورت،1981)
نتيجه گيري
منابع

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۰۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق كاربرد نظام هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

تحقيق كاربرد نظام هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

تحقيق كاربرد نظام هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

فرمت فايل : doc

حجم : 65

صفحات : 62

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مروري بر كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات

چكيده
مقدمه
جدول 1. مقاله‌هاي مرتبط نمايه شده در پايگاه  پيوسته چكيده مقالات كتابداري و اطلاع رساني (ليزا : 2004)
نظام خبره و هوشمند چيست؟
الف. نظام هوش مصنوعي (هوشمند)
ب. نظام خبره
ارتباط نظري ميان نظام‌هاي خبره و هوشمند و  فرايند بازيابي اطلاعات
الف. شبيه‌سازي قدرت استدلال و تصميم‌گيري انسان
ب. انتقال تخصص و يادگيري از طريق بازخوردها
ج. انجام اعمالي كه نياز به  تخصص انسان دارد
د. قضاوت با وجود نامعلوم بودن يا ناقص بودن شواهد موجود
ه. توانايي دسترسي به نتيجه‌‌گيري با عدم قطعيت: ارائه راه‌حل  براي مسائل
و. استفاده از دانش اكتشافي به‌جاي منطق الگوريتمي
كاربردهاي عيني نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات
دريافت بازخورد نسبت به چگونگي ربط(Relevance Feedback)
پردازش هوشمند متن
الف. مقوله بندي متن
ب. استخراج متن
ج. برقراري پيوند ميان متون
د. نظام توسعه متن
ه. خلاصه كردن متن
و. توليد متن
ز. ترجمه توسط ماشين
كاربردهاي ديگر در بازيابي اطلاعات
الف. عاملهاي هوشمند
ب. واسطهاي هوشمند
نتيجه گيري
مآخذ

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۴۹ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق مهندسي ارزش

تحقيق مهندسي ارزش

تحقيق مهندسي ارزش

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 50

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مهندسي ارزش

مهندسي ارزش در زمان جنگ جهاني دوم، هنگامي كه دست يابي به مواد بسيار مهم، دچار مشكل شده بود در صنايع مطرح گرديد. اين مسئله باعث ارائه راه كارهاي جايگزين براي مواد و طرح هاي موجود گرديد. در سال 1947 لاورنس دي ميلز يكي از مهندسان شركت جنرال الكتريك آمريكا موارد ممكن را مورد ارزيابي قرار داد. او طرح ها و روش هاي متعددي براي مقابله با تغييرات ارائه كرد و برخوردي مناسب براي مشخص كردن ارزش و بهبود يك طرح بيان نمود. اين نظريه به سرعت در صنايع فراگير شد و برگشت عظيم سرمايه را به همراه داشت. او اين حركت را «مهندسي ارزش» ناميد.
مهندسي ارزش به نام هاي «آناليز ارزش» ، «روش ارزش»، «توسعه ارزش»، «روش شناسي ارزش» و يا هر نام ديگري راه خود را در صنعت باز كرد.
...

مراحل اجراي مهندسي ارزش

بر اساس تعاريف و برداشت هايي كه از مهندسي ارزش وجود دارد برنامه هاي كاري متفاوتي براي آن ارائه شده است. براي مطالعه فرآيند اجراي مهندسي ارزش متدولوژي كه به وسيله SAVE بيان شده، دنبال خواهد شد.
طرح ريزي اين متدولوژي به نحوي است كه آناليز موثر و كاراي پروژه را فراهم مي كند و توسعه ماكزيمم تعداد راهكار براي نيل به كاركرد مورد نياز پروژه را فراهم مي آورد. اين متدولوژي شامل 3  فاز اصلي زير است :
فاز پيش مطالعه
فاز مطالعه
فاز فرامطالعه
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۳۶ | پيشرو دانش
تحقيق مهندسي ارزش،

مقاله نقش شركتهاي كوچك در پيشرفت شركتهاي بزرگ

مقاله نقش شركتهاي كوچك در پيشرفت شركتهاي بزرگ

مقاله نقش شركتهاي كوچك در پيشرفت شركتهاي بزرگ

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 19

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نقش شركتهاي كوچك در پيشرفت شركتهاي بزرگ

مقدمه
مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز دانش است . بي شك عصر حاضر ؛ عصر سازمانهاست و متوليان اين سازمان ها , انسانها هستند ؛ انسانهايي كه خودبه واسطه دراختيار داشتن عظيم ترين منبع يعني تفكر مي توانند موجبات تعالي ، حركت و رشد سازمان ها را پديد آورند . در فضاي پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنياي امروز ، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتي سازمانهاي مي شود نيروي انساني با كيفيت ، خلاق و پوياست .
از اين رو در عصر حاضر ، منابع انساني عمده ترين دارايي نا مشهود قلمداد مي شوند و بايد كاركنان را كليد طلايي بهبود كيفيت و بهره وري كليه فرآيندهاي سازماني دانست .
...

عامل ناسازگاري فرهنگي در پيوند شركتها

درحاليكه دركشورهاي اقتصاد بازار بزرگترين چالش فراروي ادغامها ناجوربودن وفقدان وحدت  درفرهنگ و اخلاق سازماني و رفتاري بين بنگاه هاي ادغام شده است و چندين تحقيق دراين باب انجام شده وكتب مختلفي به چاپ رسيده است ، عدم سنخيت بين فرهنگ و اخلاق و رفتار و اعتقادات اجتماعي و بازرگاني سهامداران و مديران ايراني و بزرگترين چالش ، مانع ورادع فراروي ادغام بوده است .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۱۸ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان