پيشرو دانش

تحقيق گياهشناسي و بررسي يولاف

تحقيق گياهشناسي و بررسي يولاف

تحقيق گياهشناسي و بررسي يولاف

فرمت فايل : zip

حجم : 96

صفحات : 36

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

محصول فوق داراي دو فايل ورد (13 صفحه) و پاورپوينت (23 صفحه) ميباشد كه بخشي از متن آن در زير آمده است.

يولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ي كشت  گندم و جو به صورت گياه زراعي درآمده است.
دليل اصلي عملكرد بالاي اين گياه در عرض هاي جغرافيايي بالا سازش آن با  سرما است.توليد جهاني يولاف در سال 2005 حدود 4/21 ميليون تن بوده  است.داراي گونه هاي تترا پلوييدو ديپلوييد و هگزاپلوييدي مي باشد.مهمترين كشورهاي توليد كننده ي يولاف آمريكا.كانادا و لهستان مي باشند.عمده ترين  ارقام يولاف زراعي از گونه ي sativa مي باشند.دانه يولاف به طور مستقيم  مورد استفاده ي اسب.گوسفند و پرندگان قرار مي گيرد.
...
يولاف جهت علوفه خشك
هنگامي كه ساقه ها و برگ يولاف هنوز سبز بوده مي توان آنها را درو نموده و براي علوفه خشك استفاده نمود . در اين موقعيت با توجه به بالا بودن پروتئين آن يولاف داراي ارزش غذايي بالاتري مي باشد ، در زمان بالغ شدن ميزان انرژي قابل مملا حظه اي در آن ذخيره شده ، اما در صورت تاخير در برداشت مقدار ريزش و افت آن بالا خواهد رفت .
يولافي كه براي علوفه خشك استفاده شده با توجه به شرايط خشكسالي ، آسيب رگبار ( تگرگ ) و ساير عوامل رشدي كه سبب توقف الگوهاي رشد شده ، در مقايسه با گندم و جو تمايل و پتانسيل بيشتري براي جمع كردن نيترات در گياه خشك آن دارد . تحت چنين شرايطي لازم است كه براي اطمينان از ايمني و عدم سمي شدن آن ، يكسري تشخيص هاي آزمايشگاهي براي علوفه خشك يولاف صورت گيرد .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۵۰ | پيشرو دانش
تحقيق گياهشناسي يولاف،

تحقيق ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

تحقيق ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

تحقيق ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

فرمت فايل : doc

حجم : 7

صفحات : 10

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

منطقه تامبوپاتا واقع در جنوب بخش پروئي جنگل آمازون شامل گونه هاي بسيار متنوعي از گياهان چوبي وانواع جنگلي است. با آزمايش روي چوبهاي جمع آوري شده از پوشش گياهي ساحل پايين دست رودخانه ،جنگل دشت سيلابي ،جنگل با خاك رسي روي يك تراس مرتفع ،جنگل با خاك ماسه اي و جنگل مردابي مي توان به تفاوتهاي مهم در ويژگيهاي چوب گونه هاي مختلف جنگلي پي برد.
...
تراكم اشعه
تراكم اشعه در مناطق مورد مطالعه تفاوت چنداني ندارد  . برآورد اندازه  و تراكم اشعه كار ساده اي نيست . ويمن نتوانست تاثيري از اقليم بر تراكم اشعه را در دسته بندي پايگاه اطلاعاتي  OCPN ( <4 mm-2 , >12 mm-2 ) پيدا كند .آعداد  مشاهده شده در اين مطالعه كمتر از آن چيزي است كه در سراسرجهان مشاهده شده است .(Metcalfe & Chalk 1983) .
...

قيمت محصول : 1000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۳۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

تحقيق وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

تحقيق وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 18

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر ناشي از aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

چكيده
در بهار و تابستان 81- 1380 نشانه هائي از يك بيماري جديد روي چغندر (Beta vulgaris) در حومه بابل مشاهده گرديد.علائم بيماري روي برگ ها به صورت لكه هاي نكروزه قهوه اي تيره، و اغلب با هاله زرد رنگ در حاشيه بود.در آلودگي هاي شديداكثر برگهاي بوته خشك شده بودند . از كشت بافتهاي  آلوده روي محيط آگار غذائي حاوي گلوكز يك سودوموناس لوان مثبت با كلني سفيد تا بژ جدا گرديد.جدايه ها در آزمون هاي كاتالاز، هيدروليز كازئين،ژلاتين و نشانه و توليد بتا گلوكوزيد از مثبت بودند.
...
نقوش قطعات تكثير شده به روش AFLP
در تكثير قطعات DNA به روش AFLP ساده (Clerc et at.1998) با هر يك از آغازگر ها 4 تا 6 قطعه به دست آمد. با به كارگيري برخي از آغازگرها به صورت دو تائي تغييري در نتيجه حاصل نشد ولي يك مورد افزودن دو آغازگر (آغاز گرهاي 3 و 7 كلرك و همكاران ) به مخلوط واكنش منجر به توليد قطعات بيشتري با طول هاي متفاوت گرديد . شباهت جدايه هاي چغندر با جدايه استاندارد p.s aptata 95-94 درصد در سه تكرار مختلف بوده و اين جدايه ها ، يك خوشه (كلاستر) جدايي را از جدايه هاي P.s maculicola و P.s tomato تشكيل دادند.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۱۹ | پيشرو دانش
،

تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا

تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا

تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا

فرمت فايل : ppt

حجم : 1579

صفحات : 40

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

وضعيت گياهان ترانس ژنيك(تراريخته) در دنيا

برخي از مطالب:

چرا بيوتكنولوژي ؟
چالشها
روز به روز فاصله كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيشتر مي شود
مزاياي بيوتكنولوژي براي بشريت
سطح كشت گياهان ترانسژنيك  در دنيا
افزايش سطح زير كشت گياهان تراريخته
كشورهايي كه در سال 1996 گياهان ترانسژنيك مي كاشتند
وضعيت كشت گياهان ترانسژنيك در دنيا در حال حاضر
تعداد كشورهاي وارد كننده و صادر كننده گياهان تراريخته ذرت ، سويا و كلزا
و ...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا،

دانلود تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي

تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي

تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي

فرمت فايل : doc

حجم : 35

صفحات : 64

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

بررسي انواع و خصوصيات خاك زراعي

مقدمه
وضعيت كشاورزي در ايران
براي اطلاع از وضعيت و موقعيت كشاورزي كشورمان بد نيست بدانيم كه ايران با وسعت 164 ميليون هكتار در عرض جغرافيايي 25 تا 40 درجه عرض شمالي واقع است . بر اساس آخرين سرشماري كه در سال 1365 شمسي انجام شده جمعيت ايران حدود 50 ميليون نفر بوده كه 5/45 درصد آنرا جمعيت روستايي تشكيل مي داده از حدود 11 ميليون نفر جمعيت شاغل كشور 1/29 درصد در بخش كشاورزي ، 5/25 درصد در بخش صنعت و 4/45 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند .
...
خاك
       خصوصياتي از خاك كه در تعيين نوع محصول موثرند عبارتند از : باروري ، پي اچ ، مقدرا و نوع نمك ، بافت ، ظرفيت نگهداري آب و عمق . گاهي امكان تغير بعضي از خصوصيات فوق ( لااقل در سطوح كوچك ) وجود داشته و در نتيجه كشت اغلب محصولات در بسياري از اراضي ممكن مي گردد . اما عواملي مانند هزينه تغيير خصوصيات خاك ، لزوم انجام فعاليتهاي زراعي بيشتر و بالاخره حداكثر عملكرد قابل حصول پس از انجام اصلاحات ايجاب مي نمايند كه وضعيت خاك در انتخاب محصول در نظر گرفته شود . بنابراين لازم است از كاشت بعضي محصولات در بعضي خاكها خودداري نمود و يا بعضي خاكها را به كاشت محصولات خاصي اختصاص داد .
...
مطالب:
مقدمه
وضعيت كشاورزي در ايران
پيدايش خاك زراعي
اهميت خاك از نظر كشاورزي
طبقات خاك از نظر كشاورزي
خاك سطح الارض يا خاك مزروعي
خاك تحت الارض يا خاك بكر
تاثير غير مستقيم تحت الارض :
خواص فيزيكي خاك
1.    ذرات خاك
2.    بافت خاك
خلل و فرج خاك
ساختمان خاك
مواد آلي خاك
هواي خاك
نرم كردن يا پوك كردن خاك
تهيه زمين و بستر بذر
عوامل مربوط به خاك
ديم كاري و اهميت آن در زراعت
منابع تامين رطوبت خاك
الف : نزولات آسماني
ب ) شبنم
ج) مه يا غبار
د)بخار آب و رطوبت نسبي
انتخاب محصول
خاك
تناوب زراعي
كنترل فرسايش خاك
ساختمان و حاصلخيزي خاك
فهرست منابع

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۵۴ | پيشرو دانش
تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي،

تحقيق اثر اقليمي خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

تحقيق اثر اقليمي خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

تحقيق اثر اقليمي خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 21

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

اثر اقليمي – خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

چكيده
        سه گياه اسفرزه ،بارهنگ، پسيليوم ( متعلق به تيره بارهنگ ) كه از منابع مهم توليد طبيعي موسيلاژ جهان شناخته شده و در فلات ايران بهتر از ديگر نقاط مي رويد . در اين تحقيق از نظر كميت ، كيفيت و افزايش بذر در سطح زراعي تحت اثر عوامل اقليمي- خاكي برخي مناطق الگويي در ايران مورد مطالعه قرار گرفته است . بذر اين گياه محتوي مقادير زيادي موسيلاژ است كه بيشتر از استفاده هاي دارويي و صنعتي شهرت  دارد .
...
از تجزيه و تحليل آمار كلي مربوط به اين مطالعات ميتوان دريافت كه شايد بتوان مدلهاي رياضي مناسبي كه بر  اساس آن پتانسيلهاي (( فراتوليدي )) اسفرزه را در جاي جاي كشور مشخص كند ، ارائه كرد براي رسيدن به اين امر مهم لازم است مطالعات جامع تكميلي و مناسب در اين زمينه انجام شود . همچنين با آنكه توليد زراعي بذر پسيليوم در ايران به لحاظ كمي دچار كمبود است از برخي از نشانه ها چنين دريافت مي شود كه به دليل همين كمبود ( برخي تنشهاي خاكي – اقليمي در كشت گاه هاي مورد نظر در اين مقاله و عموم كشت گاههاي احتمالي مشابه ديگر در ايران ) ، موسيلاژ اين بذر ها بايد از ويژگي هاي ساختاري استسنايي و به احتمال نوعي كيفيت برتر برخوردار باشد .

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۳۱ | پيشرو دانش
،

مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست

مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست

مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست

فرمت فايل : doc

حجم : 45

صفحات : 25

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

با تخريب محيط زيست و فرسايش خاك كشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبيعي بيشتري را به كشتزار تبديل نمايندو سطح مصرف كودهاي شيميايي را افزايش دهند.در واقع اين فعاليتهاي جديد موجب تخريب بيشتر محيط زيست ميگردد و به همين ترتيب دوري باطل ايجاد مي شود كه نتيجه آن چيزي جز نابودي محيط زيست و فقيرتر شدن كشاورزان نيست.(باي بوردي و ملكوتي 1379)
مقاله حاضر با درك اين خطر مي كوشد اثر برداخت يارانه به كود شيميايي را در مصرف غير بهينه اين نهاده و تخريب محيط زيست بررسي كند
...
بحث و نتيجه گيري
          در مجموع نتايج حاكي از آن است كه در بسياري از موارد از كود شيميايي بيش از حد بهينه استفاده مي شود.بالاتر بودن سطح مصرف كود شيميايي در توليد گندم آبي خود مبين وجود آثار زيانبار زيست محيطي در اين بخش است.مقايسه توليد و سود در حالت فعلي با بهينه نشان مي دهد كه در صورت بازگشت به سطح بهينه مصرف كود كشاورزان سود بيشتري كسب خواهند كرد و بطور متوسط توليد نيز افزايش مي يابد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۱۹ | پيشرو دانش
مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست،

تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز

تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز

تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 16

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز Cuminum cyminum L

چكيده :
زيره سبز از خانواده چتريان و جنس سيمينوم يكي از مهمترين گياهان داروئي مي با شد كه در ايران از سطح زير كشت مناسبي برخوردار است با تقاضاي روزافزون براي داروها و مواد بهداشتي و آرايشي با منشا طبيعي اهميت كشت و كار اين گياهان روز به روز افزايش مي يابد در بر نامه توليد براي هر محصول ثبات و پايداري كشت از اهميت زيادي برخوردار مي با شد در كشت گسترده گياهان داروئي مسلما اين مقوله بايد در نظر گرفت ضرورت پايداري در كشاورزي به دليل اهميت سه موضوع است اولين موضوع ايجاد در آمد كافي ؛ دومين موضوع افزايش قابليت دسترسي غذا و مصرف آن و سوم؛ حفاظت و بهبود منابع طبيعي مي با شد با توجه به محدود بودن منابع ؛ استفاده از باكتري تثبيت كننده نيتروژن (ازتوباكتر) كه امروزه در زراعت گندم به صورت رايج مرسوم شده است ...
...
در صد جوانه زني : نتايج نشان مي دهد كه از نظر آماري بين  تيمار ها هيچ اختلاف معني داري در سطح 5% وجود ندارد بنابراين آغشته كردن بذر با با كتري در در صد جوانه زني اثري نداشته است جوانه زني يك گياه به عوامل دروني وبيروني بذر مر بوط مي با شد شرايط بيروني براي تمام تيمار ها يكسان بوده است
ميكروار گانيسم هاي موجود در خاك  در بر خي موارد باعث بهبود شرايط جوانه زني مي شوند گاهي اوقات با خراش دهي و يا با تر شح بر خي مواد ترشحي مانند هورمون ها ؛ اسيد ها و غيرو مي توانند بر جوانه زني موثر با شند با كتري غير همزيست با تر شح ايندول اسيد ثابت شده است كه خروج گياهچه را از بذر  و جوانه زني را در بر خي گياهان مانند گندم را بيشتر مي كنند
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۰۵ | پيشرو دانش
تحقيق اثر باكتري هاي تثبيت كننده نيتروژن بر جوانه زني زيره سبز،

تحقيق تاثير زمان كاشت سويا

تحقيق تاثير زمان كاشت سويا

تحقيق تاثير زمان كاشت سويا

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 22

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

بررسي اثر تاريخهاي مختلف كاشت روي عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم سويا درمنطقه ميانه
چكيده:
اين آزمايش در سال 1382درمزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاداسلامي واحدميانه جهت تعيين بهترين تاريخ كاشت و رقم مناسب بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي انجام شد. تاريخ‌هاي كاشت در سه سطح شامل 5 ارديبهشت،20 ارديبهشت و 5 خرداد بعنوان فاكتورتاريخ كاشت‌ و ارقام سويا در چهار سطح (كلارك، ويليامز، زان، هاركور) به‌عنوان فاكتور رقم درنظر گرفته شدند .صفات مورد اندازه گيري شامل ، ارزيابي عملكرد ،وزن هزاردانه اندازه گيري ارتفاع بوته ، تعداددانه درغلاف ، تعدادغلاف دربوته ،‌شاخص برداشت واندازه گيري ميزان روغن وپروتئين مي باشد.تجزيه آماري صفات اندازه گيري شده براي مقايسه ميانگين ها به روش دانكن وتعيين ضرايب همبستگي بااستفاده ازنرم افزارExcell انجام شد .
...
تعيين ضرايب همبستگي  :
به منظوربررسي وتجزيه وتحليل همبستگي بين صفات مختلف ، ضرايب همبستگي ساده بين آنهامحاسبه گرديد .نتايج تجزيه همبستگي صفات در( جدول 2-1) آمده است .همانگونه كه دراين جدول مشاهده مي شودضرايب همبستگي رانشان مي دهدكه عملكرددانه باارتفاع گياه وتعداددانه درغلاف همبستگي مثبت وغيرمعني داري داشت وهمچنين عملكرددانه بابيوماس كل درگياه همبستگي بالايي داشته ( بيشترين همبستگي ) ( 911/R= ) . اين امربه خوبي ارتباط بين كارايي فتوسنتزوعملكرددانه راشرح مي دهدبه اين ترتيب گياهاني داراي عملكرددانه بالايي خواهدبودكه با توجه به شرايط رشدخودازعوامل توليدبهترين استفاده رابرده وموادفتوسنتزبيشتري رادراندامهاي خودتجمع دهند
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۸:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير زمان كاشت سويا،

دانلود تحقيق اختلالات خلقي افسردگي

تحقيق اختلالات خلقي افسردگي

تحقيق اختلالات خلقي افسردگي

فرمت فايل : zip

حجم : 885

صفحات : 42

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اختلالات خلقي افسردگي

محصول حاضر داراي دو فايل ورد (12 صفحه) و پاورپوينت (30 صفحه) مي باشد كه بخشي از متن آن در زير آورده شده است.

طبقه بندي اختلالات خلقي براساس DSM-IV-TR
افسردگي;
اختلال افسردگي اساسي كه افسردگي يك قطبي نيزناميده ميشودبدون سابقه اي ازدوره هاي مانيا-مختلط يا هيپومانيا رخ ميدهد. دوره افسردگي اساسي بايدلااقل 2هفته طول بكشدو حداقل چهارعلامت نظير; تغيرات اشتها-وزن-تغيرات خواب وفعاليت-فقدان انرزي-احساس گناه-مشكل درتفكروتصميم گيري وافكارعودكننده مرگ ياخودكشي رابهمراه داشته باشد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۸:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق اختلالات خلقي افسردگي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان