پيشرو دانش

دانلود مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

فهرست :
مقدمه
وحدت حوزه و دانشگاه در نظرگاه حضرت امام خميني(ره)
صاحبان انديشه و چالشهاي فكري در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت و استقلال جامعه اسلامي
حوزه و دانشگاه: راههاي وحدت
وحدت معرفتي
وحدت ايدئولوژيك
وحدت ساختاري
وحدت مبتني بر تقسيم كار
بررسي ديدگاه امام (ره)
منابع
-----------
مقدمه
براي پيروزي و شكل گيري انقلاب اسلامي در ايران مي توان به سه عامل كليدي، يعني وحدت كلمه، دين و نقش روحانيت متعهد با رهبري قاطع بنيانگذار اين حركت ـ يعني امام خميني(ره) ـ اشاره كرد. البته در مسير اين حركت عظيم، توطئه ها و جريان هاي انحرافي زيادي شكل گرفته اند، كه اكثر آنها برخواسته از تحريكاتي است كه از سوي قدرتهاي بزرگ و يا مهرههاي داخلي آنان، خواه معاندان يا دوستان نا آگاه به وجود آمده اند تا به هر شكل ممكن، يكي از سه عامل كليدي فوق يا هر سه آنها را تضعيف نمايند، اما آنچه تا كنون اين توطئه ها را با شكست مواجه ساخته، آگاهي و رشد مذهبي - سياسي ملت بزرگ ايران بوده، كه توانسته، رسالت تاريخي خود را با همه مشكلات، كارشكنيها و فشارهاي سياسي - اقتصادي و نظامي موجود به نحو احسن به پيش ببرد. بنابراين اگر جوهره اصلي انقلاب را برخاسته از جنبه اسلامي و مردمي بودن آن بدانيم، قوام و پايداري اين دو نيز در سايه اتحاد و وحدت كلمه همه گروهها و به خصوص حوزويان و دانشگاهيان خواهد بود.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۳۹ | پيشرو دانش
مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني،

دانلود مقاله ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

مقاله ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

مقاله ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 21

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

ولايت چيست؟
سؤال از چيستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعريف كامل، جامع و مانع از ماهيّت و كُنهِ حقيقى آن شىء است. هرگاه از چيستى و ماهيّتِ پديده اى تكوينى پرسش به ميان آيد، مثلا پرسيده شود «انسان چيست؟» به اصطلاحِ دانشمندان منطقى، بهترين تعريف، ارائه ى حدّ تام است كه مشتمل بر جنس قريب و فصل قريب مى باشد; اما وقتى از، امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشريع و قرارداد سؤال شود، ارائه ى تعريفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، بى مفهوم است. در اين موارد، پاسخ دهنده حتّى الامكان مى كوشد تا با ارائه ى تعريفى جامع و مانع، ابهام را از آن پديده ى اعتبارى، زدوده، با تبيين روشن و شفّاف آن، ذهن پرسشگر را به سوى حقيقت، راه نمايى كند.
با اين مقدمه، وقتى از چيستى ولايت مى پرسند، سؤال كننده مى خواهد با محتواى واقعى ولايت آشنا شود; از اين رو، بايد با توضيحِ جوانبِ گوناگونِ اين موضوع، سيمايى روشن، دقيق و عالمانه از آن ترسيم كرد.
...
چرا «ولايت فقيه» مى گوييم نه «وكالت فقيه»؟
قبل از پاسخ گويى به اين پرسش، بايد بدانيم كه تفاوت وكالت با ولايت چيست و ديگر آن كه «حاكميت سياسى» ماهيتاً در چه مقوله اى مى گنجد; آيا بايد حكومت ها را از مقوله ى «وكالت» بدانيم يا ولايت؟
اگر از يك زاويه به وكالت نگاه كنيم، مى يابيم كه وكالت، خود، نوعى ولايت است; زيرا به موجب عقد وكالت، شخص وكيل، حقّ تصرّف پيدا مى كند و دخالت و تصميمات او، نسبت به ديگران، در اولويّت قرار مى گيرد و ماهيّت ولايت هم، چيزى جز اولويّت در تصرف نيست. از اين بُعد، مى توان وكيل را يكى از اقسام اولياى شرعى برشمرد، چنان كه عدّه اى از فقها، چنين تعبيرى را، درباره ى عقد وكالت مطرح كرده اند.[37]
ولى امروزه، در كاربرد رايج، معمولا وكالت در مقابل ولايت قرار مى گيرد و اين دو مفهوم، متباين و غيرقابل جمع هستند. طبق اين نگرش، اهمّ تفاوت هاى وكالت و ولايت كه با بحث حكومت و دولت ارتباط پيدا مى كند
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۰۸ | پيشرو دانش
مقاله ولايت فقيه، حكومت و جامعه ولايي،

مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران

مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران

مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 47

صفحات : 32

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران
طرح موضوع و مسأله
اهميت و ضرورت موضوع
ملاك اقتصادى
حساس ترين مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
اهميت ملاكها در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى
مهم ترين ملاكها در ارزيابى انقلاب اسلامى
اهداف انقلاب اسلامى بعنوان ملاك ارزيابى
اصل سوم قانون اساسى
امكانات بعنوان ملاك ارزيابى
تلفيق اهداف و امكانات
مقايسه با كشورهاى پيشرفته
مقايسه با كشورهاى همطراز
مقايسه انقلاب با قبل از انقلاب
نتيجه گيرى
منابع
---------
نتيجه گيرى
حاصل كلام آنكه اگر مبتنى بر اطلاعات وسيع و عميق و به مدد ملاكهاى علمى و عينى كه در اين نوشتار مطرح شده آثار و نتايج انقلاب اسلامى را بررسى كنيم مشاهده مي شود كه اهداف زيادى محقق شده و اهداف زيادى هم در راستاى تحقق هستند، اما در عين حال عدم توفيقها و ناكاميهايى نيز بچشم مى خورد.
نكته آن است كه نتايج مثبت براى انقلابها طبيعى و ضرورى است. زيرا انقلاب يعنى بر هم زدن وضع موجود جهت تحقق جامعه مطلوب، اما ناكاميها و نتايج منفى براى انقلابها غير طبيعى و خطرساز است. بنابراين بايد اينها نيز دقيقاً شناسايى و علت يابى شوند.

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۲:۳۸ | پيشرو دانش
مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران،

امكان غفلت از امور فطري

امكان غفلت از امور فطري

عدم توجه و اهتمام بسياري از انسان ها به آينده ي جهان و استقرار عدالت و صلح با فطري بودن آن منافات دارد، چرا كه بسياري از فطريات بشر امروزه در اثر افراط و تفريط ها به وادي فراموشي سپرده شده اند، بسياري از حقايق و واقعيات انسان ضروري براي بشريت هستند كه با تمام تلاش ها و كوشش هايي كه مجامع ديني و علمي جهان در بيدار كردن وجدان و توجه بشريت نسبت به آن ها انجام مي دهند در برابر زياده روي ها انسان به سمت مظاهر ماديات و زرق و برق هاي زندگي ماشيني و تمايلات ضد فطري ناموفق مانده‌اند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۰:۰۹ | پيشرو دانش
غفلت از امور فطري،

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 42

صفحات : 19

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقـــدمه
مهم ترين آرمان يك انسان حقيقت جو سعادت و رستگاري حقيقي و زندگي جاوداني است كه جز در پرتو دين و دين داري حاصل نمي شود. دين ماندگارترين و معتبرترين ميراث فرهنگي ما است كه از سوي پيامبران الهي و در رأس آنان پيامبر خاتم (ص) و جانشينان به حق ايشان و جان فشاني هاي فراوان آن بزرگوار به دست ما رسيده است.
از اينرو، پاسداري و حفظ اين ميراث عظيم بر ما واجب است و اين مهم، جز از راه آشنايي لازم با دين و آموزه هاي ديني و راه هاي مقابله با متجاوزان به حريم دين ميسر نيست.
...
اخــلاق اجتمــاعــي
به نيكي ها امر كن و خود نيكوكار باش و با دست و زبان بدي ها را انكار كن، و بكوش تا از بدكاران دور باشي و در راه خدا آنگونه كه شايسته است تلاش كن و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد . براي حق در مشكلات و سختي ها شنا كن، شناخت خود را در دين به كمال رسان، خود را براي استقامت برابر مشكلات عادت ده، كه شكيبايي در راه حق عادتي پسنديده است. در تمام كارها خود را به خدا واگذار كه به پناهگاه مطمئن و نيرومندي رسيده اي.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶:۱۷ | پيشرو دانش
،

دانلود اسراف و تبذير در قرآن و سنت

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 37

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

مقدمه
دين مقدس اسلام بهره‏بردارى مشروع از نعمتهاى الهى و زيباييهاى زندگى را مباح و روا و اسراف و زياده‏روى را حرام و ناروا مى‏داند و اين بدان جهت است كه مسلمان به تناسب امكانات و توانايى و كارآيى خود، در برابر جامعه مسؤوليت دارد. در اين صورت فرد اسرافكار قهرا از اجراى مسؤوليت و تعهدات اجتماعى خود بازمى‏ماند و از اين رهگذر بر پيكر جامعه ضربه مى‏زند.
قرآن مجيد اين حقيقت را در ضمن مباحث اجتماعى در قالبهايى زيبا بيان مى‏كند و با هشدار به پيروان خود مى‏فرمايد: (و انفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بايديكم الى التهلكه) (1) يعنى در راه خدا انفاق كنيد و با دستهاى خود، خود را به هلاكت و نابودى نيفكنيد. از اين آيه شريفه چنين استفاده مى‏شود كه اگر مال در راه خدا و به سود جامعه و رفع نيازمنديهاى مردم مصرف نشود سرنوشت آن جامعه و ملت‏به هلاكت و سقوط مى‏انجامد.
...

زيانهاى اجتماعى اسراف

البته از نظر اسلام، هر كس مالك حاصل كار و دسترنج‏خود - با رعايت‏حدود شرعى - مى‏باشد ولى انسان نمى‏تواند به بهانه اين كه مالك مالى است هر طور كه بخواهد آن را صرف و خرج كند بلكه دو شرط اساسى دارد: يكى بهره‏گيرى براى خود و ديگرى بهره‏دادن به ديگران و تعطيل اينها دو صورت مى‏تواند داشته باشد:
1- ثروت‏اندوزى و تكاثر كه نه خود از آن بهره‏مند شود و نه ديگران.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶:۱۰ | پيشرو دانش
اسراف و تبذير در قرآن و سنت،

دانلود مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت

مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت

مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت

فرمت فايل : doc

حجم : 70

صفحات : 51

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

انواع و ويژگي هاي عبادت

آنچه انسان را به پرستش و بندگي خدا وادار مي كند (يا بايد وادار كند) اموري است ، از جمله :
1.    عظمت خدا
انسان وقتي خود را در برابر عظمت و جلال خدايي مي بيند ، ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و فروتني مي كند . آن سان كه در برابر يك دانشمند و شخصيت مهم ، انسان خويشتن را كوچك و ناچيز شمرده ، او را تعظيم و تكريم مي كند .
2.    احساس فقر و وابستگي
طبيعت انسان چنين است كه وقتي خود را نيازمند و وابسته به كسي ديد ، در برابرش احساس خضوع مي كند .
وجود ما بسته به اراده خداست و در همه چيز ، نازمند به اوييم . اين احساس عجز و نياز ، انسان را به پرستش خدا وا مي دارد . خدايي كه در نهايت كمال و بي نيازي است . در بعضي احاديث است كه اگر فقر و بيماري و مرگ نبود ، هرگز گردن بعضي نزد خدا خم نمي شد .
...
3.    روابط خوب اجتماعي
افراد خوش باطن و خوش نيت ، در دلها جا دارند و اگر خلافي هم بكنند ، بخاطر صفا و حسن نيت ، زندگيشان تلخ نمي شود و مردم دوستشان دارند .
علي (ع) فرموده است : «من حسنت نيته كثرت مثوبته و طابت عيشته و وجعت مودته»  هر كه داراي حسن نيت باشد ، موقعيت او بيشتر و زندگيش پاكتر مي شود و دوستي با او لازم است .
اين از جهت آثار خوب نيت صالح بود . بر عكس ، اگر نيت ها ناسالم و شوم باشد . عوارض ان دامنگير خود انسان مي شود و غير از عقوبت هاي اخروي ، بلاهاي اجتماعي هم در پي دارد .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۵۸ | پيشرو دانش
مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت،

مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقي در سايه اسلام

مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقي در سايه اسلام

مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقي در سايه اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 74

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقي در سايه اسلام

فصل اول
موضوع علم و ارزشهاي اخلاقي
تعريف اخلاق
اخلاق
موضوع علم اخلاق
هدف و غايت علم اخلاق
برداشت نادرست از علم اخلاق
ضرورت ارزشهاي اخلاقي
ارزشها و ضد ارزشها
تواضع و فروتني
امانت داري
نيكوكاري و ترك منت گذاري و سرزنش ديگران
خير خواهي و اصلاح امور ديگران
عفو و گذشت
بخشش و محبت
حسن خلق
فصل دوم
برتري نظام اخلاقي اسلام و الگو برداري از آن
سعادت در نظام اخلاقي اسلام
انسان در نظام اخلاقي
الگوي اخلاقي اسلام
فصل سوم
تربيت و اخلاق
آغاز تربيت
ابعاد تربيتي
رشد و كمال
تفاوتهاي فردي
انگيزه و تربيت
نسبيت در تربيت
تربيت از راه دل
گرداندن ( ساختن ) با بعد اخلاقي
فصل چهارم
انسان شناسي و معيارهاي فضيلت
خودشناسي
موانع خود شناسي
اهميت شناخت انسان
ارتباط انسان شناسي با خدا شناسي
ارتباط انسان شناسي با اخلاق
معيار فضيلت اخلاقي
آيا اخلاق نسبي است يا مطلق ؟
ويژگيهاي نظام اخلاقي
فصل پنجم
اصلاحات و اصل اخلاق
راههاي اصلاح اخلاق
اصول اخلاق
نتيجه گيري
پيشنهادات
منابع و ماخذ

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۴۲ | پيشرو دانش
مقاله علم اخلاق و نظام اخلاقي در سايه اسلام،

مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق اديان جهاني

مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق اديان جهاني

مقاله اخلاق معاشرت در اخلاق اديان جهاني

فرمت فايل : doc

حجم : 49

صفحات : 47

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

اخلاق معاشرت و اخلاق اديان جهاني

فهرست مطالب
مقدمه
آيين دوستي
ابراز دوستي
سلام و مصافحه
ادب
اخلاق در اديان ديني
فهرست منابع و مواخذ
-----------------
رابطه هايى كه بر پايه دوست داشتن و محبت است، استوارتر وديرپاتر است. اهرم نيرومند عشق و محبت نيز، در بسيارى از زمينه هاى اجتماعى و ارتباطات انسانى، كارسازتر از عوامل ديگر است. از اين رو،ريشه يابى عوامل تقويت كننده دوستى، ريشه كنى عوامل سست كننده علاقه ها و استفاده از عوامل محبت آفرين، در بهبود مسايل معاشرت مهم است.
اگر عقل و انديشه، در زندگى نقش «چراغ راهنما» دارد كه روشنى مى بخشد و راه را نشان مى دهد، عشق و محبت قلبى نيز نقش «موتورمحرك » را دارد كه پيش برنده است و حركت آفرين و زبان دل، قوى تر اززبان عقل است و گاهى هم كه محبت و عشق، فرمان مى دهد، عقل ازپاى مى ماند و مطيع مى گردد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۳۱ | پيشرو دانش
،

دانلود مقاله اخلاق در قرآن

مقاله اخلاق در قرآن

مقاله اخلاق در قرآن

فرمت فايل : doc

حجم : 453

صفحات : 58

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مقاله اخلاق در قرآن

مقدمه
اهميت بحثهاى اخلاقى
اشاره
ترجمه:
نتيجه
1 ـ تعريف علم اخلاق
اصول مسائل اخلاقى در قرآن
نقد و بررسى
بازگشت به اصول اخلاقى در قرآن
اخلاص
جُبن و شجاعت
اشاره
ترجمه
نتيجه
تواضع و فروتنى
اشاره
ترجمه
تفسير و جمع بندى
حبّ دنيا ( دنياپرستى )
اشاره
شهوت پرستى و عفاف
ترجمه
تفسير و جمع بندى
بلاى شهوت پرستى در طول تاريخ
فهرست منابع
-------------
اهميت بحثهاى اخلاقى

اشاره
اين بحث از مهمترين مباحث قرآنى است، و از يك نظر مهمترين هدف انبياى الهى را تشكيل مى دهد، زيرا بدون اخلاق نه دين براى مردم مفهومى دارد، و نه دنياى آنها سامان مى يابد; همان گونه كه گفته اند:
اقوام روزگار به اخلاق زنده اند قومى كه گشت فاقد اخلاق مردنى است! اصولا زمانى انسان شايسته نام انسان است كه داراى اخلاق انسانى باشد و در غير اين صورت حيوان خطرناكى است كه با استفاده از هوش سرشار انسانى همه چيز را ويران مى كند، و به آتش مى كشد; براى رسيدن به منافع نامشروع مادّى جنگ به پا مى كند، و براى فروش جنگ افزارهاى ويرانگر تخم تفرقه و نفاق مى پاشد، و بى گناهان را به خاك و خون مى كشد!
...

قيمت محصول : 3400 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۲۴ | پيشرو دانش
مقاله اخلاق در قرآن،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان