پيشرو دانش

دانلود مقاله آداب معاشرت در اخلاق ديني

مقاله آداب معاشرت در اخلاق ديني

مقاله آداب معاشرت در اخلاق ديني

فرمت فايل : doc

حجم : 35

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

آداب معاشرت در اخلاق ديني

مقدمه
تعريف اخلاق
حقوق مسلمانى
مفهوم سلام
ادب و آداب سلام
دست دادن
شيوه مصافحه
دست دادن با زنان
خوشرويى
خوشگويى
خوشخويى
منابع
----------
مقدمه
بـر خـلاف فـرهـنـگ غـربـى ، روح و مـحتواى فرهنگ دينى ما بر پايه ارتباط، صميميت ، تعاون ، همدردى و عاطفه استوار است . جلوه هاى اين فرهنگ بالنده نيز در دستورالعملهاى اخلاقى اسلام ديده مى شود.
زنـدگـى مـكـتبى ، در سايه شناخت اين رهنمودها و به كار بستن آنها در صحنه هاى مختلف زنـدگـى اسـت ، نـه بـا شـعـار و ادعـا. به هر ميزان كه معيشت و معاشرت ما با اين گونه هـدايـتـهـاى ديـنى در مقوله رفتار، هماهنگ باشد، به همان اندازه زندگيهايمان مكتبى است . مسلمان بايد به گونه اى در چهارچوب اصول و سنن فرهنگ دينى خودش زندگى كند كه بـا شـهـامت و افتخار، بتواند امضاى دين را پاى همه رفتارش بگذارد و زندگيش برچسب اسلام داشته باشد و الگوى اسلامى را بر زندگى خويش در خانه و جامعه ، سايه افكن سازد.
...
شيوه مصافحه
دسـت دادن نـيز، همچون سلام ، ادب و آدابى دارد. يكى از آنها پيوستگى و تكرار است . در يك سفره و همراهى و ديدار، حتى چندبار دست دادن نيز مطلوب است .
ابـوعـبـيـده نـقـل مـى كـنـد: هـمـراه امـام بـاقـر (عـليـه السـلام ) بـودم . اول مـن سوار مى شدم ، سپس آن حضرت . چون بر مركب خوش استوار مى شديم ، سلام مى داد و احوالپرسى مى كرد، چنان كه گويى قبلا همديگر را نديده ايم . آنگاه مصافحه مى كـرد، هـرگـاه هـم از مركب فرود مى آمديم و روى زمين قرار مى گرفتيم ، باز هم به همان صورت ، سلام مى كرد و دست مى داد و احوالپرسى مى كرد و مى فرمود: با دست دادن دو مؤ من ، گناهانشان همچون برگ درخت فرو مى ريزد و نظر لطف الهى با آنان است ، تا از هم جدا شوند
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۱۱ | پيشرو دانش
مقاله آداب معاشرت در اخلاق ديني،

دانلود مقاله اسلام و مقتضيات زمان

مقاله اسلام و مقتضيات زمان

مقاله اسلام و مقتضيات زمان

فرمت فايل : doc

حجم : 47

صفحات : 87

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

 

اسلام و مقتضيات زمان

علت تغيير مقتضيات زمانها

انا عرضنا الامانه علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً.
اين آيه شريفه قرآن كه تلاوت شد از آيات بسيار پرمعني قرآن كريم است. اينكه عرض مي‌كنم پر معني است، با اينكه همه آيات قرآن پر معني مي‌باشد، از اين نظر است كه بعضي از آيات قرآن به شكلي مطلب را عرضه مي‌دارد كه مردم را وادار به تفكر و تعمق مي‌كند.
قرآن كريم زياد به تفكر دعوت مي‌كند يا به طور مستقيم و يا غير مستقيم. دعوتهاي مستقيم قرآن كريم به تفكر همان آياتي است كه رسماً موضوع تفكر را عنوان كرده است،
...
از نظر علمي ثابت شده است كه بدن انسان مجموعه‌اي  است از حيوانات ذره بيني كوچك به نام سلول. سلولها بر دو قسمند: سلولهاي عصبي و سلولهاي غير عصبي. اينكه سلولهاي غير عصبي نو و كهنه مي‌شوند قديميها قبول داشته‌اند و امروز هم ثابت است. در مورد سلولهاي عصبي مي‌گويند خود سلول نمي‌ميرد ولي پيكر آن عوض مي‌شود. بنابراين اگر شما يك انسان را در نظر بگيريد مثل اينست كه ساختمان و بناي اين مسجد را در نظر بگيريد. اگر همه جاي اين ساختمان را عوض بكنند: سقف را عوض بكنند، كفش را عوض بكنند، ديوارها را عوض بكنند، يك آدمي كه قبلاً اين مسجد را ديده است، حالا كه مي‌بيند ممكن است خيال بكند كه اين همان مسجد است در صورتي كه از آن مسجد حتي يك جزء هم وجود ندارد. اما واقعاً و اساساً اين مسجد، آن مسجد نيست. از نظر بدن انسان اگر فكر بكنيم، بدن هر انساني قطعاً در مدت عمر چند بار عوض مي‌شود يعني ما از نظر بدن خودمان مثل همين مسجدي هستيم كه دو سه بار آن را از بين برده و از بيخ و بن تعمير كرده باشند.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۴:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله اسلام و مقتضيات زمان،

مقاله حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني

مقاله حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني

مقاله حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 44

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مقاله حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني

فهرست:
حكم تكليفي:
حكم وضعي:
حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني (ره)
طرح بحث
1.تعريف حكم شرعي
جمع بندي و بررسي
2.تضاد ميان احكام
جمع بندي و بررسي
3.مراتب احكام
جمع بندي و بررسي
4.جمع ميان حكم ظاهري وحكم واقعي
جمع بندي و بررسي
5.عدم خلو واقعه از حكم
جمع بندي و بررسي
6.عدم انحلال احكام قانوني
جمع بندي و بررسي
منابع
------
 چكيده :حكم شناسي مجموعه اي از مباحث اصولي در زمينه تعريف حكم شرعي ،مبادي،اقسام و مراتب آن و نيز ارتباط حكم ،موضوع و منطق و ارتباط منطقي ميان اقسام احكام شرعي وبرخي قواعد زير بنايي مثل قاعده اشتراك و قاعده عدم خلو واقعه از حكم است .
امام خميني در اين مباحث ديدگاه خاصي دارند كه زمينه ساز نظريه اصولي ايشان درباره عدم انحلال خطابات قانوني بوده است .هر چند خود اين نظريه در زمره مباحث حكم شناسي محسوب مي شود.
كليد واژه ها: حكم، خطاب، بحث تكويني، بحث تشريعي، اعتبار
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۴:۳۳ | پيشرو دانش
مقاله حكم شناسي در انديشه اصولي امام خميني،

مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خميني

مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خميني

مقاله مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 33

صفحات : 32

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مفهوم و گستره آزادى از نظر امام خميني

در كشور ما، هرچند در نزد روشن فكرها و عالمان آگاه و دل سوز، در رابطه با سرنوشت ايران و اسلام، از آزادى سخن مى رفت، اما كشانيده شدن اين مقوله پرسش انگيز به ميان جامعه و مردم كوچه و بازار، از دوران مشروطيت آغاز گشت. آزاديخواهى و عدالت طلبى در عصر استبداد زده قاجار، بسيارى را دل باخته خويش ساخته و در راه نجات و پديد آوردن حاكميت ملت برانگيخته بود. در اين جهت، نمى توان نقش و تاثير سخنان بيدارگرانه فيلسوف و مفسر بزرگ سيد جمال الدين اسدآبادى را ناديده انگاشت. (1) مخاطبان وى در ميان تحصيل كرده هاى متقدم و متجدد - در داخل و خارج از كشور - به ميزان شايسته اى به خود آگاهى اجتماعى و تاريخى دست يافته، و پس از تبعيد و شهادت او در دوره ناصرى و مظفرى تاثيرگذار بوده اند. (2) به هر حال در طى ساليانى كه بر ما گذشت، همچنان آزادى، ذهن و جان ايرانيان را به خود مشغول داشته و شهيدها برگرفته است.
...
رهبر فقيد انقلاب، در رابطه با نظام ستم شاهى پيشين، فريادگرى خود را عين تكليف شمرده و سكوت در برابر ظلم و فساد را برنمى تابد. "اين يك تكليف الهى است و در صورت سكوت، مسؤول خدا خواهيم بود". (43)
در آن شرايط ناگوار و نگران كننده، امام خمينى يك شهروند بود كه بنا بر فطرت و مسووليت اجتماعى و مرزبانى از ميراث گران سنگ انبياء، سعى در اظهار عقيده ها و انديشه هاى سياسى اش نمود. همان گونه كه پس از انقلاب و حاكميت نظام جمهورى اسلامى، از ملت و حقوق سياسى - اجتماعى اش جانب دارى مى كرد و آزادى خواهى و استقلال طلبى شان را مى ستود و پاس مى داشت، در ايام استبداد و استعمار، آزادى انديشه و بيان را حق فطرى و اجتماعى خويش مى دانست و از آن در صراط عزت و كرامت، بهره مى گرفت. امام افزون بر آن همه، مردم و به خصوص بزرگان دانشگاه و حوزه را به فريادگرى بر ضد بيدادگرى هاى شاه برمى انگيخت و سكوت در برابر خودكامگى ها و قانون شكنى ها را خلاف اسلام و مصالح ملت تلقى مى نمود.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۴:۲۴ | پيشرو دانش
،

پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز

پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز

پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز

فرمت فايل : doc

حجم : 422

صفحات : 58

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
چكيده
مقدّمه
فصل اوّل : كلّيّات و تعاريف
گفتار اوّل : سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
گفتار دوم : تعريف هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
گفتار سوم : شروع به جرم
گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپيماربايي
گفتار پنجم : هواپيماربايي جرم مستمر
فصل دوم : ابعاد بين الملل هواپيماربايي و جرايم عليه امنيّت پرواز
گفتار اوّل : معاهدات قبل از كنوانسيون توكيو (ايران 1344 ملحق شد)
گفتار دوم : كنوانسيون توكيو 1963 راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در داخل هواپيما (در ايران در دي ماه 1350 تصويب شد)
گفتار سوم :‌كنوانسيون راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما (لاهه 1970) (ايران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصويب كرد)
گفتار چهارم : كنوانسيون مونترال 1971 راجع به اقدامات غير قانوني عليه امنيّت هواپيمايي كشوري
گفتار پنجم : ساير كنوانسيون‌هاي مرتبط با موضوع
فصل سوم : جرايم عليه امنيّت پرواز در قانون جزاي ملّي
گفتار اوّل : جرايم مندرج در قانون هواپيمايي كشوري مصوّب 1328
گفتار دوم : جرايم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيّت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي مصوّب 49
گفتار سوم : قانون تشديد مجازات كبوتر پراني مصوّب 15/3/51
گفتار چهارم : جرايم مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوّب 75
نتيجه گيري
پيوست‌ها
فهرست منابع و مآخذ
---------

هواپيماربايي و اقدامات عليه امنيّت پرواز در اسناد بين المللي و قانون جزاي ملي

سير تاريخي هواپيماربايي و جرايم عليه امنيت پرواز

اولين حادثه هواپيماربايي در جهان در سال 1930 و در آغاز جنگ سرد بين شرق و غرب به وقوع پيوست؛ توسط چند انقلابي پرو. از اين تاريخ به بعد تا 1947 هيچ هواپيماربايي ديگري رخ نداد؛ اما بعد از آن هواپيماربايي افزايش پيدا كرد.
در سال 1947 سه نفر رمانيايي هواپيمايي كشور خود را ربوده و در تركيه فرود آمدند و در طّي 3 سال بعد 14 هواپيمايي موفّقيّت آميز ديگر در اروپاي شرقي توسط افرادي كه سعي در گريختن داشتند رخ داد.
بين سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپيماربايي به وقوع پيوست، به طور كلّي تعداد هواپيماربايي در جهان از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده كه 124 مورد آن در امريكاي شمالي، 103 مورد در امريكاي جنوبي، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسيا و 14 مورد در افريقا اتّفاق افتاده، كه بيشترين هواپيماربايي در امريكاي شمالي صورت گرفت.
...

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۷:۲۱ | پيشرو دانش
پروژه حقوقي هواپيماربايي و امنيت پرواز،

تحقيق خواص گاز مايع و استفاده در موتورهاي درون سوز (بنزيني و گازي)

تحقيق خواص گاز مايع و استفاده در موتورهاي درون سوز (بنزيني و گازي)

تحقيق خواص گاز مايع و استفاده در موتورهاي درون سوز (بنزيني و گازي)

فرمت فايل : doc

حجم : 7519

صفحات : 102

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

خواص گاز مايع و استفاده در موتورهاي درون سوز (بنزيني و گازي)

سرفصل مطالب:

چكيده
فصل اول : سوخت و انواع آن
فصل دوم : موتورهاي گاز مايع  سوز
فصل سوم : موتورهاي مورد استفاده در سوخت‌هاي گازي و ويژگي آنها و عوامل  موثر در كاركرد اين موتورها.
فصل چهارم : آلودگي خودروها
فصل پنجم : بررسي اثرات گازسوز كردن يك سري موتور‌هاي خاص از نظر عملكرد موتور و آلايندگي آن و مقايسه  با حالت  بنزين سوز آنها
فصل ششم : بررسي كلي معايب و مزاياي
گازسوز كردن موتورهاي بنزيني و نتيجه گيري
منابع
----------------
چكيده :
هدف از اين بررسي آشنائي به خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز  مي‌باشد. و چنانكه  خواهيم ديد موتورهاي گاز مايع سوز شبيه انواع بنزيني است.  ولي نظر به سوخت ويژه‌اي كه در اين موتورها بكار مي‌رود ، نياز به برخي و سايل و ابزاري مخصوص بخو د دارد . مطالب مورد بحث در اين مجموعه صرفا يك بررسي مقدماتي  جهت شناسايي ساختمان سيستم سوخت رساني موتورهاي گاز مايع سوز و نحوه كارآنها مي‌باشد .
كه در ادامه اين بحث به بررسي كامل انواع سوخت ‌هاي گازي مورد  استفاده در موتورهاي بنزيني و همچنين به نحوه كار موتورهاي بنزيني و گازي مي‌پردازيم كه همچنين  به بررسي  انواع آلاينده‌هاي موجود  در موتورهاي بنزيني و گازي و همچنين مقايسه بين آنها از نظر ميزان  آلاينده‌ها و همچنين به بررسي تاثير گاز سوز كردن موتورهاي  بنزيني از نظر عملكرد موتور و مقايسه بين موتورهاي بنزيني و گازي از نظر عملكرد مي‌پردازيم كه به صورت يك سري نمودار‌ها و داده‌هاي آماري به دست  آمده از يك سري منابع ، آورده شده و در كل به نتيجه گاز سوز كردن موتور مي‌پردازيم و در  پايان يادآور  مي‌شويم كه در صورت  گاز سوز شدن صحيح اتوميبل‌ها كاركرد  آنها تفاوت چشم گيري نكرده و  قدرت و كشش ماشين حدود 5 درصد نسبت به بهترين حالت كار با بنزين ( كه معمولا  ماشين‌ها هيچ وقت در اين حالت نمي‌باشد) پائين مي‌آيد كه به هيچ وجه محسوس  نمي‌باشد.
...

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۷:۰۴ | پيشرو دانش
تحقيق خواص گاز مايع، موتورهاي درون سوز،

پرسشنامه استرس شغلي بيمارستاني HSS -

پرسشنامه استرس شغلي بيمارستاني HSS -

پرسشنامه استرس شغلي بيمارستاني HSS -

فرمت فايل : pdf

حجم : 170

صفحات : 3

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

در ايران بداقي در سال 1387 كار هنجاريابي آن را انجام داده است.

آلفاي كرونباخ برابر 0/84 ميباشد.

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۱۸ | پيشرو دانش
پرسشنامه استرس شغلي بيمارستاني HSS -،

مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت

مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت

مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 20

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

منظر شهري و هويت

مقدمه
كليد واژه‌ها:
پارادايم جهاني شدن
هويت
هويت شهري
هويت شهر به عنوان هدف منظر شهري
مكانيابي فضاهاي جمعي:
بررسي نمونه موردي
منابع و مآخذ
-----------
مقاله حاضر به بررسي نقش منظر شهري در كسب هويت مي پردازد و مفهوم هويت را در متن، زمينه و حس تعلق گسترش داده و بررسي مي‌كند كه اهداف منظر فقط بايستي در متن هويت باشد يا مي تواند محتواي هويت را هم شامل شود در انتها براي موضوع فوق خيابان شهيد بهشتي تهران به عنوان نمونه موردي انتخاب شده و به كيفيت‌هاي منظرين آن و پتانسيل‌هاي آن براي تبديل شدن به يك فضاي جمعي بررسي خواهد شد.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۰۲ | پيشرو دانش
مقاله نقش منظر شهري در كسب هويت،

تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

فرمت فايل : doc

حجم : 126

صفحات : 82

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن

فصل اول : جنگ و انواع آن
مقدمه
تعريف جنگ
انواع جنگ
استراتژى
جامعه شناسى جنگ و نيروهاى نظامى
ايدئولوژى و انواع ايدئولوژى
فصل دوم : پيشينه جنگ
نظريه دوركيم
نظريه ماركس
نظريه ماكس وبر
نظريه كوزر
نظريه هربرت ميد
نظريه پارستر
نظريه مرتن
تقسيم بندى جنگها
فصل سوم : موانع مهرورزى ، عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ و علل جنگ
نقض حقوق بشر و تروريسم
ريشه هاى جنگ
تبينهاى زيست شناختى ـ حقوقى و اسلامى
ايران و عراق
هيتلر
نقش زنان در جنگ
نقش تبليغات در جنگ
انواع شايعه و شيوه هاى كاربردى آن
سانسور
فصل چهارم : پيامدهاى جنگ و راههاى رسيدن به صلح
ساختار اقتصادى و اجتماعى ، در حال جنگ
ساختار اقتصادى و اجتماعى ، پس از جنگ
ساختار سياسى در اسلام
ساختار فرهنگى سازماندهى تهاجم فرهنگي براى ايجاد بحران هويت
تبعات اقتصادى و اجتماعى
نيازهاى جامعه در حال جنگ
وضعيت جهان پس از جنگ جهانى اول و دوم
راه هاى رسيدن به صلح
يادداشتها
در جهان امروز چگونه مى توان ضمن پيشرفت همه جانبه هويت دينى و ملى خود را حفظ كرد؟
هويت دينى و ملى چيست و حفظ آن چگونه امكان پذير است ؟
چگونه مى توان از تنش هاى جهانى در امان ماند و در عين حال به پيشرفت همه جانبه دست يافت ؟
نقش دانش آموزان در توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور چيست ؟
نقش دانش آموزان در ترويج مهرورزى محبت و حركت به سوى صلح مبتنى بر عدالت در جامعه چيست ؟
نقش انتظار در گسترش عدالت و جلوگيري از خشونت و جنگ در جهان چيست ؟
منابع و مأخذ

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق انواع و پيشينه نظري جنگ و پيامدهاي آن،

مقاله مدل ترافيك خود متشابه

مقاله مدل ترافيك خود متشابه

مقاله مدل ترافيك خود متشابه

فرمت فايل : doc

حجم : 358

صفحات : 50

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مدل ترافيك خود متشابه

فصل1

اندازه گيري ترافيك

در اين بخش، خلاصه اي از روشهاي مونيتوريگ بكار گرفته شده در جمع آوري داده براي آناليز هاي قسمت هاي بعدي ارائه ميكنيم و محيط شبكه اي در مركز تحقيقات و مهندسي موريس (MRE) در Bellcore را كه اطلاعات بدست آمده از آنجا جمع آوري شده است، را مختصراً شرح ميدهيم.
=====
فصل2
تعاريف رياضي
در اين بخش ما مفاهيم وابستگي طولاني-برد  و خودشباهتي  را فرموله ميكنيم و نشان ميدهيم اين دو مفهوم چگونه به هم مربوط ميشوند. همچنين تعريفي از توزيع هاي با دنباله سنگين ارائه خواهيم داد و روي دو نوع خاص آن يعني پرِتو  و توزيعهاي a-پايدار  بحث خواهيم كرد.
=====
فصل3

خواص فرآيندهاي خودمتشابه

در اين بخش خواصي از فرآيند هاي خودمتشابه را بررسي ميكنيم كه نقش مهمي در مدل سازي ترافيك شبكه در قسمتهاي بعد دارد.
=====
فصل4

تحليل آماري ترافيك

در اين بخش، روشهاي آماري تحليل خاصيت خودشباهتي در ترافيك اندازه گيري شده از شبكه را بيان خواهيم كرد.براي اين منظور روشهاي آماري و ترسيمي وكاربرد آنها در تحليل دسته هاي داده را ارائه ميكنيم.
=====
فصل5

مدلهاي توليد ترافيك خودمتشابه

در اين بخش ما يك روش كارا براي توليد سري هاي گسسته سيگنال ترافيك ارائه ميكنيم.

ضميمه : كدهاي شبيه سازي

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۹ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵:۳۱ | پيشرو دانش
مقاله مدل ترافيك خود متشابه،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان