پيشرو دانش

تحقيق سيره نبوي پيامبر و حوزه فرهنگ

تحقيق سيره نبوي پيامبر و حوزه فرهنگ

تحقيق سيره نبوي پيامبر و حوزه فرهنگ

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 24

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

پيامبر اعظم (ص) و تغيير در فرهنگ جهاني

مقدمه:
پزوهش حاضر كه مجموعه اي خلاصه از چند مقاله برتر در مجلات و نمايه هاي موجود در مجموعه كتابخانه مرگزي آستان قدس رضوي و تالار اطلاع رساني و نمايه موجود در بنياد پژوهشهاي اسلامي مشهد و همچنين چند پايگاه اطلاع رساني اينترنتي مي باشد، گامي است كه نگارنده با هدف آگاهي رساندن به قشر جوان و دانشجويان عزيز، در خصوص اخلاق و سيره نبوي و با نگرش موضوعي به تأثير آنها در حوزه فرهنگ، برداشته است.
...
راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در عصر حاضر
برقراري نظم و ايجاد و تعادل و توازن از اساسي‌ترين نيازهاي هر نظام اجتماعي است. شيرازه نظام اجتماعي از طريق نظم و وفاق اجتماعي كه منجر به انسجام و همبستگي مي‌شود تداوم مي‌يابد. دين، باورها، عناصر و شخصيت‌هاي ديني از واقعيت‌هاي مهم اجتماعي مي‌باشند كه قابليت و توانايي زيادي در ايجاد نظم و وفاق اجتماعي در جامعه دارند.
     اسلام كه براساس آموزه‌ها، اعمال و باورهاي ديني از سوي آخرين پيامبر خدا تنظيم گرديده است به نيازهاي فردي و اجتماعي توجه كرده است. قلمرو قواعد و آئين‌هاي اسلامي متوقف بر اموري فردي نيست. توجه به شئون اجتماعي از اهم مسائل مورد توجه آئين اسلام است. برقراري وفاق و نظم در امت اسلامي از مهم‌ترين مسائل مورد توجه در حيات پيامبر و بعد از آن مي‌باشد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۹:۲۰ | پيشرو دانش
تحقيق سيره نبوي پيامبر و حوزه فرهنگ،

تحقيق نقش و جايگاه پرستاري در ساختار تمدن ها و چگونگي كار كردن آنها

تحقيق نقش و جايگاه پرستاري در ساختار تمدن ها و چگونگي كار كردن آنها

تحقيق نقش و جايگاه پرستاري در ساختار تمدن ها و چگونگي كار كردن آنها

فرمت فايل : doc

حجم : 91

صفحات : 96

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي نقش و جايگاه پرستاري در ساختار تمدن ها و چگونگي كار كردن آنها

در اين مقاله با پرداختن به پرستاري در ايران باستان، صدر اسلام و پس از اسلام مورد توجه قرار گرفته است. همچنين پس از پرداختن به ارزش ها در پرستاري و پيامدهاي اين رشته، پرستاري در ايران كنوني نيز معلوم گرديده است.
كلمه هاي كليدي (key word)
1- پرستاري در ايران كنوني    2- صدر اسلام         3- پيامدها    4- هدف
...
فهرست مطالب
چكيده:    1
مقدمه    2
دوره آريايي ، زرتشت و هخامنشي    4
طب در جندي شاپور    7
پرستاري از بيمار در ايران    8
تحولات پرستاري بعد از انقلاب    9
فرهنگ پرستاري در ايران كنوني    9
پرستاري در صدر اسلام    11
پرستاري حضرت فاطمه زهرا (ع)    13
ميمونه پرستار ابداع كننده درمانگاه سيار    15
پرستاري حضرت زينب    16
خلاصه اي از طب قرآني    17
زن و پرستاري    18
ارزش ها    20
ارزش حرفه اي    21
ارزش و اهميت پرستاري    22
ارزشمندترين پرستاري    23
پاسخي نشاط انگيز    25
دعاي بيمار    26
محبوبيت الهي    26
فروتني    27
بردباري    27
پرستاري و اجر اخروي    28
جايگاه اخلاق در پرستاري    30
حمايت از بيمار    33
مهرباني و عطوفت    34
تنها نگذاشتن بيمار    35
دعا براي بيمار    35
اميدواري دادن    36
مراقبت از بيمار    40
همكاري با پزشك به منظور بهبودي بيمار    41
هماهنگ كردن مراقبت از بيمار    42
محافظت از بيمار    43
آموزش بيمار و خانواده    43
حمايت از بيمار    44
روشهاي مداخله و برقراري تعامل با بيمار و خانواده او    45
پرستاري در فرهنگ اسلامي    46
پرستاري در اسلام    47
پرستاري حضرت يوسف (ع)    48
نُسَيبه، پرستار با ارزش    48
حضرت زينب، پرستار نهضت حسينى    49
پرستاري در ايران    50
ضرورت بازنگري وظايف پرستاران    51
سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران    52
كاهش ساعت كار پرستاران يا همان قانون ارتقا’ بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت    53
پرستاري از ديدگاه ائمه‏عليهم السلام    54
پرستاري در عاشورا    58
پاداش پرستاري    59
نقشهاي پرستار    65
شرايط محيط كار، محل استخدام    67
حقوق و مزايا و شرايط ارتقاء شغل    67
آينده نگري درباره شغل با توجه به شرايط اجتماعي    68
ويژگيهاي پرستار خوب    69
ويژگيها و شرايط بيمار    70
نقش رفتار خوب در بهبودي :    71
شرح وظايف پرستار    72
ارزش پرستار از ديدگاه اسلام    74
بررسى سختى ها و مشكلات زنان پرستار شاغل در شيفت هاى شب    77
نتيجه گيري    83
منابع:    84

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۹:۰۹ | پيشرو دانش
،

تحقيق ويژگيها و اثبات برزخ از نظر آيات قرآن

تحقيق ويژگيها و اثبات برزخ از نظر آيات قرآن

تحقيق ويژگيها و اثبات برزخ از نظر آيات قرآن

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 16

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

ويژگيها و اثبات برزخ از نظر آيات قرآن

فهرست:
حقيقت برزخ
اثبات برزخ
1- در پيش بودن برزخ
2- پايان حيات دنيا
3-لذت و رنج پس از مرگ
4-گفتگوي فرشتگان با ارواح انسانها هنگام مرگ
5- وجوب شب و روز(بعد از مرگ)
6-تعدد حيات و مرگ
ويژگي هاي برزخ
1-شباهت به عالم رويا
2- برزخ از سنخ دنيا
3- كوتاه بودن برزخ (در مقايسه با آخرت)
برزخ و حيات پس از مرگ
 برزخ در لغت به معناي زمين و يا مكاني است كه برزخ؛ حيات پس از مرگ  بين دو چيز فاصله انداخته است. اما برزخ در اصطلاح قرآن، روايات و مجموعه تعاليم اسلامي به معناي عالم پس از مرگ و حدفاصل بين دنيا و آخرت است. شايد بتوان ادعا كرد كه برزخ بدين معنا نخستين بار در تعاليم اسلامي و قرآن كريم استعمال گرديده است.
...

ويژگي هاي برزخ

1-شباهت به عالم رويا
در برخي آيات، حالت پس از مرگ به حالت خواب رفتن انسانها تشبيه شده است؛ «الله يتوفي الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الاخري الي اجل مسمي ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون» در برخي روايات نيز آمده است: خواب برادر مرگ است. برخي گفته اند بعيد نيست روح انسان به هنگام خواب به جسم مثالي برگردد؛ زيرا در روايات، برزخ به حالت خواب تشبيه شده است.»
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۸:۵۹ | پيشرو دانش
،

تحقيق جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام

تحقيق جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام

تحقيق جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 61

صفحات : 51

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام

مقدمه
قال الله تعالي:
«... ولتك امه يدعون الي خير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون» .
«... و بايد از شما مسلمانان برخي، خلق را به خير و صلاح دعوت كنند و مردم را نيكوكاري امر كرده، از بدكاري نهي كنند و آنان رستگارانند».
امر به معروف و نهي از منكر در فريضيه بزرگ از فرايض الهي و دو وظيفه مهم از وظايف مسلماني است. همانگونه كه نماز و روزه، خمس، زكات، حج و جهاد از احكام دين و وظايف مسلمين است. اين دو واجب الهي نيز در صورت تحقق از شرايط اسلام و دينداري است.
...

مراتب امر به معروف و نهي از منكر

امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه بايد مراتب آن رعايت شود. حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند:
«امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه با حاصل شدن مطلوب بوسيله مرتبه پايين تر، اگرچه حتي احتمال اين معني داده شود. تعدي از آن مرتبه و استفادع از مرتبه بالاتر جائز نيست».
اين مراتب عبارتند از:
مرتبه اول: انكار قلبي
مرتبه دوم: امر و نهي زباني
مرتبه سوم: امر و نهي يدي (و اعمال قدرت)
...
فهرست مطالب
مقدمه
طرح مساله
بررسي آثار
هدف تحقيق
روش تحقيق
تعريف مفاهيم
فوائد انجام تحقيق
اهميت و ضرورت امر به معروف و نهي از منكر
امر به معروف و نهي از منكر از ديدگاه قرآن
امر به معروف و نهي از منكر در روايات
اهميت امر به معروف و نهي از منكر از منظر رهبري جمهوري اسلامي ايران
نقش امر به معروف و نهي از منكر
ايجاد روحيه انقلابي
دلگرمي مومنان، خواري دشمنان
ترغيب به شناحت علم دين
سازندگي
استواري نظام اسلامي
نقش اخروي امر به معروف و نهي از منكر
مراتب امر به معروف و نهي از منكر
مرتبه اول ـ انكار قلبي
مرتبه دوم ـ امر و نهي زباني
مرتبه سوم ـ امر و نهي يدي (اعمال قدرت) و عملي
ترك امر به معروف و نهي از منكر
آثار سلبي ترك امر به معروف و نهي از منكر
فتاواي مراجع تقليد
نتيجه گيري
فهرست منابع

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۸:۴۸ | پيشرو دانش
تحقيق جايگاه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام،

مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگينامه امام جعفر صادق

مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگينامه امام جعفر صادق

مقاله امامت و ضرورت وجود و زندگينامه امام جعفر صادق

فرمت فايل : doc

حجم : 64

صفحات : 27

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

امامت و ضرورت وجود و زندگينامه امام جعفر صادق

فهرست مطالب
مقدمه
بيان پيغمبر اكرم درباره ولايت
تعيين جانشين از طرف پيغمبر
تعيين امامان
سخن قرآن در مورد امامت چيست؟
مقام امامان ما بيشتر است يا پيامبران ما قبل؟
امامت و ختم نبوت
جايگاه امامت چيست؟
چرا امامت جزئي از اصول مذهب شيعه گرديد؟
زندگي نامه امام جعفر صادق
فضايل امام جعفر صادق (ع)
لقب امام صادق (ع)
امام و فقه اسلامي
آثار امام صادق (ع)
عصر امام صادق ( ع )
جنبش علمي
خلق و خوي حضرت صادق ( ع )
دوران قبل از امامت
اوضاع جامعه در آغاز امامت حضرت
جنبش فرهنگي در دوران امامت حضرت
حاكمان معاصر
شهادت حضرت صادق عليه السلام
منابع
------
 عصر امام صادق ( ع (    
عصر امام صادق ( ع ) يكي از طوفاني ترين ادوار تاريخ اسلام است كه از يك سو اغتشاشها و انقلابهاي پياپي  گروههاي مختلف ، بويژه از طرف خونخواهان امام حسين ( ع ( رخ مي داد ، كه انقلاب "ابو سلمه " در كوفه و "ابو مسلم " در خراسان و ايران از مهمترين آنها بوده است . و همين انقلاب سرانجام حكومت شوم بني اميه را برانداخت و مردم را از يوغ ستم و بيدادشان رها ساخت . ليكن سرانجام بني عباس با تردستي و توطئه ، بناحق از انقلاب بهره گرفته و حكومت و خلافت را تصاحب كردند . دوره انتقال حكومت هزار ماهه بني اميه به بني عباس طوفاني ترين و پر هرج و مرج ترين دوراني بود كه زندگي امام صادق ( ع ) را فراگرفته بود . و از ديگر سو عصر آن حضرت ، عصر برخورد مكتبها و ايده ئولوژيها و عصر تضاد افكار فلسفي و كلامي مختلف بود
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۸:۳۸ | پيشرو دانش
،

مقاله امام زمان و اديان مختلف

مقاله امام زمان و اديان مختلف

مقاله امام زمان و اديان مختلف

فرمت فايل : doc

حجم : 301

صفحات : 52

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

امام زمان و اديان مختلف

فهرست:

  مقدمه
  چگونگي زندگي
  مكان زندگي
  همسر و فرزند
  اعتقاد به مهدويت در اديان مختلف
  احاديث و روايات در خصوص قيام قائم
  حجت نا پنهان
  انتظار و نظارت هاي فردي و اجتماعي
  مهدي منتظر (ع) و سير تاريخي
  اسلام و زرتشت
  مهدويت از ديدگاه دين شناسان و اسلام شناسي غربي
  اصالت اعتقاد به ظهور منجي
  انتظار ظهور منجي در بين يهودي و نصاري
  مسيح هاي دروغين
  انتظار در اديان غير اسلامي
  اهداف قيام قائم (عج)
  اهل سنت و انتظار
  ايرانيان و قائم (عج)
  اسامي قائم (عج) در اديان مختلف
  ظهور منجي در كتاب هاي آسماني ديگر
  علائم ظهور
  مهدويت و غرب
  مهدويت و سينماي هاليوود
  آثار و نتايج قيام قائم (عج)
  استخاره حضرت قائم (عج)
  استغاثه به حضرت قائم (عج)
  اصحاب قائم (عج)
  انتظار فرج
  اوصاف قائم (عج)
  اوقات مخصوص قائم (عج)
  اسرار غيبت
  نتيجه گيري
  منابع
--------
بخشهايي از متن:

اعتقاد به مهدويت در اديان مختلف

انتظار ظهور يك مصلح بزرگ آسمانى، و اميد به آينده و استقرار صلح و عدل جاويدان، امرى فطرى و طبيعى است كه با ذات و وجود آدمى سر و كار داشته و با آفرينش هر انسانى همراه است و زمان و مكان نمى شناسد و به هيچ قوم و ملّتى اختصاص ندارد. از اين رو، همه افراد طبق فطرت ذاتى خود مايلند روزى فرا رسد كه جهان بشريّت در پرتو و با تأييد و عنايت پروردگار، از ظلم ظالمان و ستم ستمگران ظهور رهبرى الهى و آسمانى نجات يافته، شور و بلوا در جهان پايان پذيرد و انسانها از وضع فلاكت بار موجود نجات يابند و از نابسامانى و نا امنى و تيره روزى خلاص شوند و سرانجام به كمال مطلوب و زندگى شرافتمندانه اى نايل آيند. به همين دليل، در تمام اديان و مذاهب مختلف جهان، از مصلحى _ كه در آخر الزمان ظهور خواهد نمود و به جنايتها و خيانتهاى ضد انساني خاتمه خواهد داد و شالوده حكومت واحد جهانى را بر اساس عدالت و آزادى واقعى بنيان خواهد نهاد _ سخن به ميان آمده و تمام پيامبران و سفيران الهى در اين زمينه به مردم با ايمان جهان، نويدهايى داده اند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۸:۲۸ | پيشرو دانش
مقاله امام زمان و اديان مختلف،

تحقيق مراحل شكل گيري حكومت اسلامي ايران در بيان امام خميني

تحقيق مراحل شكل گيري حكومت اسلامي ايران در بيان امام خميني

تحقيق مراحل شكل گيري حكومت اسلامي ايران در بيان امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 38

صفحات : 40

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مراحل شكل گيري حكومت اسلامي ايران در بيان امام خميني(ره)

امـام خـمـيـنـى با تلاش بى مانند خود, ضمن روشنگرى مشروعيت حكومت اسلامى و ثابت كـردن ايـن كـه حـقيقت دين, جز با اجراى حكومت دينى غير قابل نمود و ظهور است, حـكـومت دينى را از جهان آرمانى به عينيت جامعه آورد و بار ديگر, مدينه آرمانى اسـلام, در بـرگـيرنده شهر عقل و شهر عدل و شهر عشق, امكان ظهور و نمود يافت. و تـوجـه مـسلمانان از الگوهاى مهلك غرب و شرق و زندگيهاى ماشينى و مصرفى به سمت اسلام و نظام اسلامى مصروف شد.
...
امـام سـعادت واقعى جامعه را در تكامل روحى و تواناساز معنوى ملت مى بـيـند و در اين راستا اراده مردم را بيش تر از هر عامل ديگر دخيل مى داند. او نـفى نمى كند كه با رهبرى درست مى توان مردم را هوشيار و خردمند كرد, ولى تنها اراده رهبرى را كافى نمى داند, امام با اين كه همه تلاش خود را براى رشد و ترقى مـادى و مـعـنوى ملت ايران به كار بست, ولى هرگز اثرگذارى تلاش و اراده مردم را در پـيدايش و تكامل انقلاب, ناديده نانگاشت. او پيروزى انقلاب اسلامى و استوارى و پـابرجايى حكومت الهى اسلام را نتيجه جهاد عظيم مردم مى داند.64 بها و ارزشى كه امـام بـه ملت مى داد, سبب شد, مردم در سايه رهبرى ايشان, استعدادهاى نهان خود را بـروز دهـنـد, اعـتماد به نفس پيدا كنند و با ديدن خلوص عمل و شجاعت و حكمت رهـبـر خـود, بـه كـنـش اجتماعى روى آورند, ارزش مكتب اسلام را در جريان عمل پى بـبرند و با آن پيوندى ناگسستنى داشته باشند و در پرتو تعاليم الهى اين مكتب و رهـبـرى امـام امـت, در هـمـه عـرصه هاى داد وستد اجتماعى, به ايثار و فداكارى بـپـردازنـد ...
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۷:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق مراحل شكل گيري حكومت اسلامي ايران در بيان امام خميني،

پاورپوينت انواع و كاربردهاي بيومتريك ها

پاورپوينت انواع و كاربردهاي بيومتريك ها

پاورپوينت انواع و كاربردهاي بيومتريك ها

فرمت فايل : ppt

حجم : 6850

صفحات : 20

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

انواع و كاربردهاي بيومتريك ها

فهرست مطالب:
مقدمه اي بر روشهاي تشخيص هويت
بيومتريك چيست ؟
اجزاي يك سيستم بيومتريك:
انواع بيومتريك ها
scan- Finger اثر انگشت
(scan- Retina) اسكن شبكيه
مزاياي روش اسكن شبكيه
معايب روش اسكن شبكيه
(scan-Iris) اسكن عنبيه
مزاياي روش اسكن عنبيه
معايب روش اسكن عنبيه
(scan-Facial) چهره نگارى
(scan-Voice) تشخيص صدا
(scan-signature) امضا نگارى
مزايا و معايب
Biometric مقايسه بين روشهاي مختلف
مزاياى فناورى هاى بيومتريك
كاربردهاي بيومتريك
فهرست منابع

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۷:۴۴ | پيشرو دانش
پاورپوينت انواع و كاربردهاي بيومتريك ها،

دانلود تحقيق سيستم هاي بيومتريك

تحقيق سيستم هاي بيومتريك

تحقيق سيستم هاي بيومتريك

فرمت فايل : doc

حجم : 3918

صفحات : 48

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

سيستم هاي بيومتريك

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
فصلاول
سيستمبيومتريك
اجزاىسيستم بيومتريك
فصل دوم
تكنيك هاي بيومتريك
تكنيكهاي فيزيولوژيكي
 باز شناسيهويت از طريق اثر انگشت
اصول كلي در سيستمهاي تشخيص اثر انگشت
استخراج وي‍ژگي ها
نحوه به دست آمدن تصوير اثر انگشت
نحوه استخراج ويژگي ها
باز شناسيهويت از طريق چشم
- باز شناسيهويت با استفاده از شبكيه
تاريخچه
آناتومي و يكتايي شبكيه
تكنولوژي دستگاههاي اسكن
منابع خطاها
استانداردهاي عملكردي روشهاي تشخيص هويت
مزايا و معايب تشخيص هويت از طريق شبكيه
-باز شناسيهويت با استفاده از عنبيه
تاريخچه
كاربردهاي شناسايي افراد بر اساس عنبيه
مزايا و معايب تشخيص هويت از طريق عنبيه
 علم عنبيه
خصوصيات بيومتريك ژنتيكي و اكتسابي
مقايسه بين الگوهاي عنبيه مساوي از نظر ژنتيكي
باز شناسيهويت از طريق چهره
 مقدمه
مشكلات اساسي در بازشناخت
روشهاي استخراج خصوصيات از چهره
روش اخذ تصاوير و تهيه بانك تصوير
تغييرات اعمال شده بر روي تصاوير
پارامترهاي مهم در تعيين نرخ بازشناخت
تكنيك هاى رفتارى
باز شناسيهويت از طريق گفتار
مقدمه
روشهاي پياده سازي سيستم هاي تصديق گوينده
معرفي برخي از روشهاي بازشناسي گفتار
باز شناسيهويت از طريق امضا
طبيعت امضاي انسان
انواع جعل امضا
انواع ويژگي هاي موجود در يك امضا
مزايا ومعايب
كاربردهاى بيومتريك
مزاياى فناورى هاى بيومتريك
نتيجه گيري
فهرست منابع
Abstract
-----------
تشخيص هويت، نقشي حياتي در جوامع پيشرفته امروزي پيدا كرده است استفاده از روش‌هاي متداولي مثل كارت‌هاي هوشمند، رمزهاي عبور و شماره‌هاي هويت فردي (PIN) روش‌هاي مناسبي هستند مشكل اصلي در اين روش‌ها عبارتند از گم شدن، دزديده شدن و اينكه براحتي قابل حدس زدن، مشاهده شدن و يا فراموش شدن هستند همانطور كه مي‌دانيم هر فرد داراي خصوصيات فيزيولوژيكي منحصر بفردي است كه با زمان تغيير نمي‌كنند اين خصوصيات براي تشخيص هويت افراد بسيار مناسب به نظر مي‌رسند تا كنون مشخصه‌هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه هر كدام از آنها مزايا و معايب خاص خودشان را دارند يكي از اين مشخصه‌ها هندسه دست و انگشتان مي‌باشد كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته‌اند با وجود اينكه سيستم‌‌هاي تجاري وجود دارند كه از هندسه دست براي شناسايي هويت استفاده مي‌كنند ولي مقالات موجود روي اين زمينه بسيار كم و محدود مي‌باشند ضمنا اين مقالات بر روي جمعيت‌هاي بسيار محدودي انجام شده‌اند و براي جمع‌آوري تصاوير از ابزار خاصي استفاده مي‌كنند كه بسيار محدود كننده هستند در اين تحقيق سعي شده است تا هيچگونه محدوديتي هنگام جمع‌آوري تصوير روي فرد اعمال نشود و نسبت به مقالات پيشين مطالعه روي جمعيت بيشتري صورت گيرد ضمنا غير از استفاده از ويژگي‌هاي متداول مورد استفاده در ساير مقالات از ويژگي‌هاي متنوع ديگري نيز براي بالا بردن درصد تشخيص صحيح استفاده شده است يكي از اين ويژگي‌ها استفاده از اطلاعات فركانسي ژست‌هاي دست است در بخش نتايج ملاحظه مي‌شود كه استفاده همزمان از ويژگي‌هاي هندسي با اطلاعات فركانسي ژست‌ها نتايج بسيار مطلوبي را در بر خواهد داشت

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۷:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق سيستم هاي بيومتريك،

مقاله اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي در اصناف توليدي و خدمات فني

مقاله اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي در اصناف توليدي و خدمات فني

مقاله اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي در اصناف توليدي و خدمات فني

فرمت فايل : doc

حجم : 100

صفحات : 51

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي در صنوف

به دليل اين كه فعاليت هاي توليدي و خدمات فني صنوف از فعاليت‌هاي زيربنايي و مولد كشور محسوب مي شوند، بنابراين اين مطالعه مسايل اشتغال زايي و ايجاد فرصت هاي شغلي را در صنوف توليدي و خدمات فني كشور مورد بررسي قرار مي دهد. اشتغال زايي در صنوف توليدي و خدمات فني از ديدگاه خرد (واحدهاي صنفي) و همچنين از ديدگاه كلان (بخش صنوف كشور) بررسي شده است. فصل اول شامل تعاريف بيكاري و انواع آن، فصل دوم وضعيت فعاليت و تحولات واحدهاي صنفي كشور توأم با اشتغال آن ها از لحاظ توسعه، ايجاد و جايگاه آن ها در بازار كار كشور پرداخته شده است و در اين فصل واحدهاي صنفي با بيشترين توان اشتغال زايي توسط شاخص‌هاي متنوعي مورد شناسائي قرار مي گيرند. فصل سوم در سطح كلان عوامل مؤثر بر توسعه صنوف توليدي و خدمات فني و فرصت هاي شغلي آن ها، به تفكيك عوامل دروني و بيروني مورد بررسي قرار مي گيرند. فصل آخر در سطح خرد، هر كدام از واحدهاي صنفي در صنوف توليدي و خدمات فني به صورت تحقيق ميداني، با استفاده از پرسشنامه جهت اولويت بندي مسايل و مشكلات و راه كارهاي اشتغال زايي آنان مورد بررسي قرار گرفته اند.
...
امروزه ايجاد اشتغال يكي از وظايف اصلي دولت هاست همچنين فراهم آوردن زمينه هاي شغلي مناسب يكي از امتيازات مثبت عملكرد دولت ها محسوب مي گردد. ايجاد اشتغال نقش اساسي در تأمين رفاه اجتماعي و ثبات سياسي – اقتصادي و حتي سياست هاي تبليغي دولت‌ها براي جلب رضايت آراي مردم در فعاليت هاي انتخاباتي دارد. علاوه بر آن در ايران بر اساس اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، تأمين اشتغال مناسب براي افراد جامعه به عنوان يكي از وظايف قانوني دولت محسوب مي گردد. دولتي بودن اقتصاد ايران تا حد زيادي اين وظيفه را عملاً به دولت منتقل كرده است و دولت بالاجبار، براي گردش امور سازمان ها، مؤسسات، نهادها و شركت‌هاي تحت پوشش خود نيازمند جذب نيروي كار لازم مي باشد.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۷:۱۶ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان