پيشرو دانش

تحقيق غيبت و انواع و آثار آن در اسلام

تحقيق غيبت و انواع و آثار آن در اسلام

تحقيق غيبت و انواع و آثار آن در اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 53

صفحات : 36

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

غيبت و انواع و آثار آن در اسلام

فهرست مطالب
مقدمه
تعريف و شناخت غيبت
راز اهميت غيبت
انواع غيبت
گوش فرا دادن به غيبت
تصديق و تاييد غيبت گر
غيبت براي رضاي دوستان
غيبت به انگيزه ترحم و دلسوزي خشم براي خدا
چند حديث در زمينه وظيفه شنونده
انگيزه هاي غيبت،درمان بيماري غيبت
در چه مواردي غيبت كردن روا است؟
كفاره غيبت
------------
مقدمه:
ترديدي نيست كه بخشي از قوانين بزرگ اسلامي را تعاليم و مقررات اخلاقي تشكيل مي دهد و توجه به زندگي اخلاقي در اسلام ناب محمدي (ص) خصايصي دارد كه كمتر مي توان آن را در مكاتب اخلاقي ديگر يافت زيرا ديد اخلاقي اسلام يك ديد همه جانبه است و تمام اهداف آن تامين زندگي شرافت مندانه و بشر دوستانه ما باشد در قوانين اخلاقي اسلام نه ظلم و تجاوز روا است ونه ستم پذيري و زبوني _نه مادي صرف بودن و فرو رفتن در پول و مقام و رياست و جاه و شهوات، و نه انزار و رهبانيت و دوري از ماديگري طبيعي بشر،در اين زندگي اسلامي، غيبت و بد گويي و تهمت و حسادت و سخن چيني از رذايل انسانيت محسوب مي گردد كه به شدت بايد از آن اجتناب و دوري نمود زيرا آن رذايل باعث سقوط انسانها از مراتب عالي بشريت مي شود.
...
در چه مواردي غيبت كردن روا است؟
پوشيده نماند به طور كلي هدف و غرض صحيح شرعي در بين باشد غيبت كردن و بد گوئي پشت سر هر شخص معيني جائز و روا خواهد بود و واضح است كه اين اجازه تنها در موردي است كه آن هدف و غرض شرعي جز از طريق بدگوئي و بيان زشتي هاي آن شخص امكان پذير نباشد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۱:۵۶ | پيشرو دانش
تحقيق غيبت و انواع و آثار آن در اسلام،

تحقيق ازدواج و اهميت آن در اديان مختلف

تحقيق ازدواج و اهميت آن در اديان مختلف

تحقيق ازدواج و اهميت آن در اديان مختلف

فرمت فايل : doc

حجم : 57

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

ازدواج و اهميت آن در اديان مختلف

فلسفه ازدواج در اسلام و ساير اديان الهي
چكيده
مقدمه
ازدواج در اسلام
ب- اهميت و جايگاه ازدواج در اسلام
ج- اهداف ازدواج از ديدگاه اسلام
اهداف مذموم ازدواج از ديدگاه اسلام
ازدواج در مسيحيت
الف- اهميت و جايگاه ازدواج در مسيحيت
ب- فلسفه ازدواج در مسيحيت
ج- اهداف ازدواج از ديدگاه مسيحيت
وجوه اشتراك اسلام و مسيحيت در ازدواج
وجوه افتراق اسلام و مسيحيت در ازدواج
اهميت ازدواج در جامعه يهود
اهميت ازدواج در آيين زرتشتي
فهرست منابع
----------
ازدواج از منظر اسلام بسيار پسنديده و مطلوب است و از منظر فقه اسلامي، عملي مستحب و چه بسا مستحب موكد و در برخي موارد واجب شمرده مي شود (مشكيني، 66: ص0) و مانند هر عمل مستحب بر انجام آن ثواب و پاداش دنيوي و اخروي مترتب مي شود؛ چرا كه مورد طلب و درخواست الهي واقع شده است: «وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم» (نور، ) هر عملي كه مورد درخواست اولياي دين واقع شود، نشان از فضيلت و رجحان آن عمل در ديدگاه اولياي دين دارد و از مطلوبيت ذاتي آن عمل حكايت مي كنـد. لذا در منظر اسلام، ازدواج عملي مطلوب درگاه الهي و مستحب موكد شمرده مي شود و انجام دهنده ي آن مستحق ثواب و پاداش الهي است.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۱:۴۵ | پيشرو دانش
تحقيق ازدواج و اهميت آن در اديان مختلف،

تحقيق مقايسه اهداف و اهميت ازدواج در اسلام و مسيحيت

تحقيق مقايسه اهداف و اهميت ازدواج در اسلام و مسيحيت

تحقيق مقايسه اهداف و اهميت ازدواج در اسلام و مسيحيت

فرمت فايل : doc

حجم : 80

صفحات : 54

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مقايسه اهداف و اهميت ازدواج در اسلام و مسيحيت

مقدمه
چكيده
واژگان كليدي:
روش شناسي تحقيق
الف- تبيين مسئله
ب- تعيين دامنه ي بحث در محدوده ي تطبيق و مقايسه
ازدواج در اسلام
الف- فلسفه ازدواج در اسلام
1- علت اساسي تشريع ازدواج
2- علل فرعي تشريع ازدواج
- تأمين آرامش روح و روان و سكون دل و جان
- حفظ نوع بشر
- حفظ دين
- رشد شخصيت و احساس مسئوليت اجتماعي
ب- اهميت و جايگاه ازدواج در اسلام
1- محبوبيت ازدواج نزد خداوند
2- ازدواج، پيماني مقدس
3- ازدواج، فضيلت بخش عبادت ها و اعمال
4- ازدواج، مايه بركت و موجب خير
5- ازدواج، سيره ي عملي انبيا و اولياي دين
ج- اهداف ازدواج از ديدگاه اسلام
1- تشكيل خانواده
- محبت و مودت نسبت به همسر و فرزندان
- توليد مسلمان كارآمد
2- پرورش نسل سالم و پاك
3- حفظ عفت و حياي فردي و اجتماعي
4- تأمين آرامش و سكون دل
اهداف مذموم ازدواج از ديدگاه اسلام
ازدواج در مسيحيت
الف- اهميت و جايگاه ازدواج در مسيحيت
1- تقديس ازدواج
2- ازدواج اتحادي دايم و ناگسستني
3- تجرد عامل تقرب به خدا
ب- فلسفه ازدواج در مسيحيت
1- علت اساسي تشريع ازدواج
2- علت فرعي تشريع ازدواج
- نجات و رستگاري
ج- اهداف ازدواج از ديدگاه مسيحيت
1)- پيدايش فرزندان شايسته و پاك
2)- اهتمام به كثرت نسل
3)- ايجاد محبت و وفاداري و يكي شدن زوجين
4)- ايجاد پيوند ناگسستني
5)- تشكيل خانواده
وجوه اشتراك اسلام و مسيحيت در ازدواج
وجوه افتراق اسلام و مسيحيت در ازدواج
اهميت ازدواج در جامعه يهود
الف- ازدواج يهود با غير يهود
ب- مسائل جنسي
ج – روابط جنسي
اهميت ازدواج در آيين زرتشتي
منابع
---------
تحقيق حاضر با بهره گيري از روش تطبيقي، به مقايسه ي پديده اي بزرگ و بـرجسته در زنـدگي انسـان يعنـي «ازدواج» در دو ديـن الهي و آسـماني «اسـلام» و «مسيحيت» مي پردازد.
...

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۱:۳۴ | پيشرو دانش
،

مقاله فلسفه سجده در نماز

مقاله فلسفه سجده در نماز

مقاله فلسفه سجده در نماز

فرمت فايل : doc

حجم : 303

صفحات : 15

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

فلسفه سجده در نماز

تاريخ سجده
پس از آنكه خداوند آدم را آفريد به فرشتگان دستور داد تا براي او سجده كنند. همه سجده كردند جز ابليس و خداوند او را بخاطر همين نافرماني از درگاه خود راند. اين ماجرا را قرآن بارها تكرار مي كند و مي دانيم كه تكرارهاي قرآن بي دليل نيست. اي انساني كه همه ي فرشتگان بخاطر تو به سجده افتادند چرا تو در برابر خداوند خالق سجده نمي كني؟ اي انسان ابليس بخاطر ترك سجده ي تو رانده شد. آن وقت تو كه سجده بر خداوند را ترك مي كني چه انتظاري داري؟ ابليس كه بر تو سجده نكرد مي گفت من از انسان برترم. آيا تو مي تواني بگويي من از خداوند برترم؟ تو كه زماني هيچ بودي و وقتي هم به دنيا آمدي سراسر وجودت را ضعف و عجز فرا گرفته بود و در نهايت هم عاجزانه از دنيا مي روي چگونه در برابرآفريدگار هستي تكبر مي كني؟ به هر حال اولين فرمان خداوند پس از خلقت بشر فرمان سجده بود.
...
امام صادق (ع) مي فرمايند: خداوند عزيز جبار نبي اكرم (ص) را هفت بار به آسمان عروج داد در مرتبه ي اول بركت و توسعه بر او داد و در بار دوم فرائض را بر ا وتعليم فرمود و در دفعه ي سوم خداوند عزيز جبار محملي از نور كه درآن چهل نوع از انواع نور بود بر وي نازل فرمود اين نورها اطراف عرش خداوند تبارك و تعالي مي گرديدند و ديدگان ناظرين را از فرط روشنايي مي پوشاندند. رسول خدا (ص) مي فرمايد: به بزرگي عرش نگريستم روحم طيران كرد و حالت غش برفي عارض شد پس الحام شدم به اين كه بگويم : سبحان ربي العظيم و بحمده به خاطر آن عظمتي كه ديده بودم باري وقتي اين كلام را گفتم حالت غش از من بر طرف شد تا جايي كه آن را هفت بار گفتم ...
...

قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۱:۲۳ | پيشرو دانش
مقاله فلسفه سجده در نماز،

مقاله كاركردهاي تربيتي اعتقاد به مهدويت در عصر حاضر

مقاله كاركردهاي تربيتي اعتقاد به مهدويت در عصر حاضر

مقاله كاركردهاي تربيتي اعتقاد به مهدويت در عصر حاضر

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 24

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

كاركردهاي تربيتي اعتقاد به مهدويت در عصر حاضر

•سخن نخست
•خداجويي
•بصيرت
•ولايت مداري
•شجاعت
•پاسداري از دين
•ايثار
•شهادت طلبي
•آزادگي و ستم ستيزي
•پاورقي
----------
سخن نخست
يكي از موضوعات بايسته پژوهش، بررسي نقاط اشتراك و افتراق قيام امام حسين(ع) و امام زمان (عج) است. اين دو قيام در برخي عناصر و مولفه‌ها، مشترك و در برخي شاخصه‌ها متفاوت هستند. يكي از نقاط اشتراك اين دو قيام آن است كه رهبران آن امامان معصوم هستند و از نقاط افتراق دو قيام آن است كه قيام امام حسين(ع) به حسب ظاهر شكست خورده، ولي قيام امام زمان (عج) سرانجام به پيروزي مي‌‌رسد.
دانستن اين خصوصيات مي تواند مقياسي براي محك زدن قابليت خودمان در همراهي با حضرت و جهاد در ركاب هر دو امام باشد
از موارد ديگر اشتراك و افتراق اين دو قيام يكي هدف است كه حاكميت دين خداست و ديگري زمان وقوع آنهاست؛ بدين معنا كه قيام امام حسين(ع) شكل گرفته، ولي قيام امام زمان(عج) هنوز آغاز نگشته است. اين دو قيام در عناصر ديگر نيز داراي اشتراك و افتراق اند كه بايد در جاي خود به آنها پرداخته شود.
...

قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۱:۰۲ | پيشرو دانش
كاركردهاي تربيتي اعتقاد به مهدويت،

دانلود مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

فرمت فايل : doc

حجم : 87

صفحات : 29

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مدير و مديريت در سيره نبوي

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بخش اول: مديريت در سيره نبوي
تعريف مديريت
مديريت اسلامي در سيره نبوي
رابطه مديريت با اسلام
بخش دوم: نقش مدير، مباني مديريتي سيره نبوي
نقش مدير در برقراري روابط انساني
مديريت كلاس درس
انضباط قاطع مديريتي در مدارس
رهنمودهاي قرآن كريم در خصوص مديريت
مباني مديريت پيامبر اكرم (ص)
بخش سوم: بررسي مديريت صحيح و نمودارهاي  مديريتي در مدارس
ويژگي هاي عمومي يك مدير
تقسيم‌بندي مدارس
ويژگيهاي  مدرسه خوب ( از لحاظ مد يريتي و نرم افزاري )
ويژگيهاي معلمان در نقش مدير يادگيري
مديريت فرهنگي  مدارس
بخش چهارم: راهكارها، پيشنهادات در نظام مديريتي
راهكارها
پيشنهادات
نتيجه گيري
چكيده:
مديريت اسلامي بايد با جهت گيريهاي ديني همراه باشد. جهت گيريهاي ديني در مديريت اسلامي نقشي اساسي دارد، مدير اسلامي در چارچوب جهت گيريهاي ديني و اسلامي مي تواند به امور و فعاليتهاي خود رسيدگي كند. در مديريت اسلامي جهت گيريهاي ديني مدير است كه در چارچوب اين جهت گيريهاي ديني و اسلامي مي تواند مجموعه امور، كارها و اقدامات مديريتي خود را ساماندهي كند. مديريت اسلامي را مانند جمهوري اسلامي است  همانطور كه در جمهوري اسلامي جمهوريت در چارچوب اسلام قرار دارد، مديريت نيز در چارچوب اسلاميت قرار دارد كه مدير بايد بر اساس آن مديريت كرده و به امور خود سامان بخشد. مدير در نظام اسلامي اسلام داراي يكسري ويژگيهاي اساسي و پايه اي است، مدير اسلامي از يك سو بايد دغدغه اجراي احكام اسلام را داشته و از سوي ديگر با لياقت و توانائيهاي لازم به امور خود و مجموعه مربوطه رسيدگي كند. نقش مديران اسلامي را در رشد و شكوفايي مجموعه هاي جوامع اسلامي بسيار تأثيرگذار است.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۰:۴۲ | پيشرو دانش
مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي،

تحقيق تاريخچه علم عرفان در فرهنگ اسلامي

تحقيق تاريخچه علم عرفان در فرهنگ اسلامي

تحقيق تاريخچه علم عرفان در فرهنگ اسلامي

فرمت فايل : doc

حجم : 45

صفحات : 66

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تاريخچه علم عرفان در فرهنگ اسلامي

فهرست مطالب:
عرفان و تصوف
عرفان و اسلام
قرن دوم
قرن سوم
قرن چهارم
قرن پنجم
قرن ششم
قرن هفتم
قرن هشتم
قرن نهم
پى نوشتها
--------------
ما در اين بحثهاى تاريخى به جنبه اجتماعى و فرقه اى و در حقيقت به جنبه «تصوف »عرفان كارى نداريم، فقط از جنبه فرهنگى، آنهم از نظر تسلسل تاريخى اين شاخه فرهنگى وارد بحث مى شويم، يعنى به عرفان به عنوان يك علم و يك شاخه از شاخه هاى فرهنگ اسلامى كه در طول تاريخ اسلام جريانى متصل و بدون وقفه بوده است نظر داريم نه به عنوان يك روش و طريقه كه فرقه اى اجتماعى پيرو آن هستند.
عرفان به عنوان يك دستگاه علمى و فرهنگى داراى دو بخش است: بخش عملى و بخش نظرى.
...
اكنون به ذكر طبقات عرفا و متصوفه از قرن دوم تا قرن دهم مى پردازيم:
قرن دوم
1. حسن بصرى. تاريخ عرفان مصطلح، مانند كلام از حسن بصرى متوفى در 110 هجرى آغاز مى شود. حسن بصرى متولد سال 22 هجرى است. عمر هشتاد و هشت ساله اى داشته و نه قسمت از عمرش در قرن اول هجرى گذشته است. حسن بصرى البته به نام «صوفى »خوانده نمى شده است، از آن جهت جزء صوفيه شمرده مى شود كه اولا كتابى تاليف كرده به نام رعايه حقوق الله كه مى تواند اولين كتاب تصوف شناخته شود. نسخه منحصر به فرد اين كتاب در آكسفورد است.
نيكلسون مدعى است كه:
«اولين مسلمانى كه روش حيات صوفيانه و حقيقى را نوشته حسن بصرى است. ...
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۹:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخچه علم عرفان در فرهنگ اسلامي،

تحقيق حروف مقطعه قرآن

تحقيق حروف مقطعه قرآن

تحقيق حروف مقطعه قرآن

فرمت فايل : doc

حجم : 321

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

حروف مقطعه قرآن

ويژگيهاى حروف مقطعه

از آغاز تاريخ تفسير قرآن كريم تا كنون تفسير حروف مقطعه همواره اهتمام مفسران را به خود مشغول داشته و افزون بر آنچه در كتب تفسير آمده ، درباره آن كتابها و رساله هاى مستقلى نيز نگاشته اند. حروف مقطعه داراى ويژگيهايى است كه لازم است پيش از ورود به بحث تفسيرى با آنها آشنا شويم :
1- اين حروف از مختصات قرآن كريم است و در ساير كتابهاى آسمانى مانند تورات و انجيل سابقه ندارد.
2- اين حروف اختصاص به سوره هاى مكى يا مدنى ندارد؛ زيرا در 27 سوره مكى و در دو سوره مدنى آمده است .
3- بيست و نه سوره اى كه داراى حروف مقطعه است به ترتيب ، عبارت است از سوره هاى : بقره ، آل عمران ، اعراف ، يونس ، هود، يوسف ، رعد، ابراهيم ، ابراهيم ، حجر، مريم ، طه ، شعراء، نمل ، قصص ، عنكبوت ، روم ، لقمان ، سجده ، يس ، ص ، مومن (غافر)، فصلت ، شورى ، زخرف ، دخان ، جاثيه ، احقاف ، ق و قلم .
...
خداى سبحان با اين حروف تحدى كرده است و آوردن اين حروف در صدر سوره ها از قبيل شمارش و بيان حروف الفباست و بدين معناست كه شما اگر در معجزه بودن قرآن ترديد داريد؛ با همين حروفى كه قرآن از آن فراهم آمده ، كتابى همانند قرآن پديد آورديد يا ده سوره يا حداقل يك سوره مانند آن بسازيد و عجز شما از نگاشتن كتاب يا سوره اى همانند قرآن با حروفى كه با آن محاوره مى كنيد و قرآن نيز از همان حروف ساخته شده ، نشانه اعجاز قرآن كريم و استناد آن به خداى سبحان است .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶:۲۴ | پيشرو دانش
تحقيق حروف مقطعه قرآن،

تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 37

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني

امام اصل آزادي بشر را از اصل توحيد استنتاج مي كند واين بيان گر جهان بيني توحيدي او است. بديهي است اين نوع نگرش ,مفهوم آزادي را به گونه اي خاص تفسير مي نمايد تا بر اساس آن انسان هر چند در برابر انسان هاي ديگر داراي حق آزادي است, اما در مسيرطاعت خداوند و در برابر او ديگر آزادي به مفهوم عدم انقياد نسبت به خداوند مفهومي نداشته و قابل قبول نمي باشد. بنابراين مي توان گفت كه آزادي از ديدگاه امام, آزادي توحيدي است و نشئت گرفته از اصل توحيد است, اما اين مطلب به مفهوم انكار آزادي به عنوان يكي ازحقوق طبيعي و نظري آدمي نيست. امام اين نوع آزادي را نيز به رسميت مي شناسد (كه در بحث هاي بعدي اشاره مي شود).
2 انسان شناسي; يكي ديگر از مباني آزادي از ديدگاه امام ,انسان شناسي امام و ديدگاه خاص امام درباره انسان است. از ديدگاه امام, انسان موجودي است كه آزادي قرين خلقت و آفرينش او است ,چرا كه خداوند انسان را آزاد آفريده و وي مي تواند به طور تكويني آن چه را كه مي خواهد انجام دهد; به عبارت ديگر, آزادي از حقوق طبيعي و فطري او است كه خداوند در وجود انسان به وديعه گذاشته است
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶:۱۰ | پيشرو دانش
تحقيق رابطه آزادي و ولايت در انديشه سياسي امام خميني،

مقاله رابطه اخلاق و آزادي

مقاله رابطه اخلاق و آزادي

مقاله رابطه اخلاق و آزادي

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 25

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

چكيده
با توجه به اهميت مفهوم آزادي و مفهوم اخلاق و نيازمندي آدمي و جامعه به هر دو مقوله، نوشته حاضر نسبت و رابطه مفاهيم مذكور را با يكديگر مي‌كاود. پرسش اساسي مقاله اين است كه آيا اخلاق، انسان را به آزادي رهنمون مي‌شود و يا اينكه از آزادي مي‌توان پلي به اخلاق زد و جامعه‌اي اخلاقي را بنيان نهاد؟ مدعاي نگارنده در بحث حاضر، اولويت و تقدم آزادي بر اخلاق و تأخر اخلاق بر آزادي است. در واقع، تحقق آزادي و به‌ويژه آزادي سياسي، شرط ضروري و اساسي اخلاق در سطوح فردي و اجتماعي و سياسي است. اين اولويت و تقدم، يك تقدم رتبي و زماني است. پژوهنده سعي دارد در اين مقاله به بررسي و آزمون اين مدعا با تأكيد بر انديشه ‌آيت‌الله مطهري بپردازد.
براي اين منظور در ابتدا مراد از مفهوم اخلاق و آزادي مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده در مفهوم آزادي به بحث درباره آزادي منفي و مثبت پرداخته و بر اين باور است كه مطهري در مفهوم آزادي هر دو سويه آزادي يعني بعد سلبي و منفي و بعد مثبت و ايجابي آزادي را در نظر داشته است. بر طبق تعريفي كه مطهري از آزادي ارائه مي‌كند، مي‌توان اولويت آزادي بر اخلاق را استنباط نمود. ....

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶:۰۰ | پيشرو دانش
مقاله رابطه اخلاق و آزادي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان