پيشرو دانش

مقاله حجاب در قرآن و اسلام

مقاله حجاب در قرآن و اسلام

مقاله حجاب در قرآن و اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 80

صفحات : 43

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

حجاب در قرآن و اسلام

تحقيق حاضر دو مقاله با عناوين حجاب در قرآن و حجاب در اسلام زير مي باشد

جمعا با 43 صفحه

بخشهايي از متن:

مقدمه
لباس پوشيدن شانى از شؤون انسانى است، كه عمرى به قدمت‏خود انسان دارد. تا جايى‏كه مطالعات مردم شناسانه قد مى‏دهد،تلبس، دست كم سه نياز متفاوت، حفاظت در مقابل سرما،گرماو برخى ديگر از عوارض طبيعى "نياز طبيعى"، حفظ عفت "نيازاجتماعى" و بالاخره آراستگى و زيبايى "نيازروانى" را در عرض‏هم تامين مى‏كرده است. نوع پوشش در هر جامعه، علاوه برخصوصيات جغرافيايى وطبيعى، موفقيت جنسى، سنى، شغلى ‏و ديگر عوامل اقتصادى و اجتماعى تابعى از فرهنگ وجهان‏بينى حاكم برآن جامعه است. تن‏پوش يك جامعه بيش ازآنكه تبلور سليقه ورزيها و تنوع طلب‏هاى بى‏حد و حصرانسانى‏باشد،آئينه تمام‏نماى جهان‏بينى و ارزش‏هاى حاكم بر فرهنگ‏ يك جامعه است. البته نمى‏توان منكر شد كه عوامل شناخته وناشناخته ديگرى نيز همواره وجود دارد كه افراد را به نقض‏ارزش‏ها و عدم تمكين الگوهاى فرهنگى حاكم سوق مى‏دهد.
...

مفهوم و ابعاد حجاب دراسلام

حجاب در لغت به معناي مانع، پرده و پوشش آمده است. استعمال اين كلمه، بيش‎تر به معني پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي‎دهد كه پرده، وسيله‎ي پوشش است، ولي هر پوششي حجاب نيست؛ بلكه آن پوششي حجاب ناميده مي‎شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت ‎گيرد.
حجاب، به معناي پوشش اسلامي بانوان، داراي دو بُعد ايجابي و سلبي است. بُعد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبي آن، حرام بودن خودنمايي به نامحرم است؛ و اين دو بُعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسلامي محقق شود؛ گاهي ممكن است بُعد اول باشد، ولي بُعد دوم نباشد، در اين صورت نمي‎توان گفت كه حجاب اسلامي محقق شده است.
اگر به معناي عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم، حجاب مي‎تواند اقسام و انواع متفاوتي داشته باشد. يك نوع آن حجاب ذهني، فكري و روحي است؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامي، مانند توحيد و نبوت، از مصاديق حجاب ذهني، فكري و روحي صحيح است كه مي‎تواند از لغزش‎ها و گناه‎هاي روحي و فكري، مثل كفر و شرك جلوگيري نمايد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۵۰ | پيشرو دانش
مقاله حجاب در قرآن و اسلام،

مقاله حج ابراهيمي

مقاله حج ابراهيمي

مقاله حج ابراهيمي

فرمت فايل : doc

حجم : 610

صفحات : 46

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مقدّمه:
اصول حجّ ابراهيمي همان است كه دين مُبين تشريع فرموده است و دشوار بتوان از طريق متون و اسناد برجاي مانده ـ غير از قرآن كريم ـ به چيزي كه بتواند ترسيمي صحيح از آن بدست دهد، برسيم. ولي از آنجا كه امروز در ميان مذاهبِ اسلامي بر سرِانجام حج بر نهجِ ابراهيم خليل (ع) و آنچه منظور دين مُبين است، و بويژه در آنچه به جوانبِ سياسي و اجتماعي و تولّي و تبرّي مربوط مي شود، تفسيرهايي شده است كه به نظر مي رسد، طول زمان و حاكميت امويان و عبّاسيان و برداشت هاي سياسي و ملاحظات اجتماعي اي كه هريك از آنان داشته اند، و نيز همسويي پاره اي از فقيهان و عالمان كه خود را با آن دو حاكميت، مربوط مي دانسته اند، در ايجاد آن بي تأثير نبوده است. بي مناسبت نيست كه اگر آثار برجاي مانده از شعائر و مناسك حج ابراهيمي را بررسي كنيم.
...
طَواف و تَلْبيه:
آنچه كه قابل تأمل است و در حقيقت ماهيت حجّ جاهلي را برمي نماياند، توجه به محتواي تلبيه ها و ارتباط آن با بت هاست. در اينجاست كه از حجّ آنان با آنهمه هيمنه ظاهري، جز حركاتي عبث و تلاش هايي بيهوده، برجاي نمي ماند.
به واقع، اعمال حجّ رموزي است الهي با روح توحيدي كه از خليلِ بُت شكن برجاي مانده است، غفلت در آن و بيگانگي با آن رازها و رمزها و دل تهي نكردن از غيرمطلوب و چرخيدن بي حضور، دَوَراني است خُسران آور.
از همه، عمده تر ربط بينِ آن رموز و شعائر در آن مواقف و مناسك، با صحنه بُروني است كه بعد از آن يك حاجّ ابراهيمي با او درگير خواهد بود، صحنه هايي كه بايد دين و دل و دنيا را برآيين ابراهيم (ع) و محمد (ص) يعني اسلام بپردازد و در جمع بين اين سه، آن كُند كه خليل (ع) كرد و آن رود كه حبيب (ص) رفت.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۳۹ | پيشرو دانش
مقاله حج ابراهيمي،

تحقيق تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

تحقيق تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

تحقيق تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

فرمت فايل : doc

حجم : 130

صفحات : 16

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تهاجم فرهنگي و راهكارهاي مقابله با آن

تهيه و تنظيم: اسماعيل شاهكويي
تهاجم فرهنگي
تهاجم و هجوم يك ملت به ملتي ديگر به صورتهاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي صورت مي‌پذيرد، اما در بين انواع ياد شده تهاجم فرهنگي، خطرناكتر از بقيه مي‌باشد چون در تهاجمات نظامي، اقتصادي و سياسي، ملت مورد تهاجم قرار گرفته، از عملكرد دشمن و نيت‌هاي وي آگاهي دارد، اما در تهاجم فرهنگي به دليل ظرافتكاري دشمن، چنين تهاجمي آشكار نبوده و ممكن است ملتي سالهاي خيلي زيادي تحت چنين تهاجمي گرفته باشند ولي خودشان متوجه تهاجم نبوده و بلكه حتي مظاهر تهاجم دشمن را با عنوان مد يا روشنفكري قبول كنند تا حدئيكه كسي اگر، آگاهي پيدا كرد و خواست با آن مقابله كند با وي به عنوان ضد مد يا انسان عصر حجري برخورد مي‌كنند. اما قبل از پرداختن به اصل مساله، لازم است تعريفي از فرهنگ داشته باشيم.
...
مراحل دفاع از فرهنگ
بر اين اساس هر ملتي كه اصالتي براي خودش قائل است بايد در يك اقدام سه مرحله‌اي به دفاع از فرهنگ خود كه آن نيز هويت خودش مي‌باشد بپردازد كه آن سه مرحله به ترتيب زير است:
بينشها و باورها
هر ملتي يك سري اعتقاداتي دارد كه بر اساس آن اعتقاد به زندگي خود معنا مي‌بخشد، زيرا جامعه‌اي كه معتقد به خدا مي‌باشد و ايمان به غيب و فرشته و جهنم و بهشت يكي از اعتقادات آنهاباشد و اينكه يك روزي بايد پاسخگوي همه رفتارها و گفتارهاي خود باشند، معلوم است كه در مقابل جامعه‌اي كه به خدا اعتقاد ندارد و اعتقاد به خدا را ناشي از ضعيف بودن و ترس انسان مي‌داند...
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۲۹ | پيشرو دانش
تحقيق تهاجم فرهنگي،

تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن

تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن

تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن

فرمت فايل : doc

حجم : 50

صفحات : 45

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

فهرست مطالب:
مقـدمه
پيشگفتار
چكيده تحقيق:
تعريف واژه هايي از فرهنگ
سابقه تاريخي تهاجم فرهنگي با دنياي اسلام
علل و ريشه هاي تهاجم فرهنگي
تهاجم فرهنگي ، مظاهر  وشيوه هاي آن به دنياي اسلام
شيوه هايي از تهاجم فرهنگي  در عرصه جهاني
الف : ترويج فرهنگ  فاسد
ب :  كنار زدن حزب الله
ج :  تزلزل در اعتقادات فكري مردم
دوگونه تهاجم : داخلي ـ خارجي
راهها و روشهاي مقابله با تهاجم فرهنگي
روش ايجاد بينش در قبال تهاجم فرهنگي  به دوعامل  متكي است :
نتيجه گيـــري :
منـابع
-----------
بدليل اينكه كشور ما ايران كشوري جوان مي باشد . جواناني كه از فرهنگ گذشته خود آگاهي كمتري دارند و اين نسل جوان همواره بدنبال كشف گذشته و فرهنگ خود و كشورخود مي باشد و بدليل عدم اطلاع رساني خوب و مفيد به جوانان و اطلاع رساني ناقص ، جوانان دچار سردرگمي مي شوند . سردرگم از جهتي كه در تشخيص فرهنگ اصيل خود دچار مشكل مي شوند و از جهتي كشورهاي غربي كه به شدت با اسلام و مسلمانان دشمني دارند و در جهت نابودي اسلام تلاش مي كنند از آب گل آلود ماهي مي گيرند و در جهت به انحراف كشاندن اين جوانان دست به كار مي شوند پس براي ايمن سازي جوانان بايد تلاش همه جانبه از سوي همه نهادها و سازمانها صورت بگيرد . و جوانان را با فرهنگ اصيل خويش آشنا سازند .

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق تهاجم فرهنگي ، آثار و عوامل موثر بر آن،

تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد

تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد

تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تقليد يعني چه و فلسفه آن چيست ؟
همان طور كه عقلا در اكثر مسائل روزمرّه از متخصّصان پيروى مى كنند، در مسائل دينى نيز اگر متخصّص نيستند، بايد به متخصّص (مرجع تقليد) مراجعه كنند. اين مراجعه را «تقليد» مى گويند .پس تقليد از فقها نه تنها خلاف عقل نيست ، بلكه از باب رجوع غير متخصص به متخصص مى باشد كه حكم عقلى است. اگر كسى كه بايد تقليد كند، تقليد نكند واعمالى را انجام دهد مانند بيمارى است كه خودسر دارو مصرف كند. چه بسا عوض اين كه بهبودى حاصل شود بيمارى اش افزون شود. پس تقليد در احكام شرعي رجوع به متخصص و اهل خبره است; يعني، همانگونه كه همه عقلاي عالم در هر رشته و صنعت و علمي به نزد متخصص و اهل خبره آن رشته مي روند ، براي آشنايي از احكام دين و حلال و حرام و واجب و مستحب وظيفه داريد به متخصص آن; يعني، عالمي كه عمري را در فهميدن اين احكام از قران و روايات زحمت كشيده رجوع مي كنند .
...
الاعلم فالاعلم
اين دو واژه، اسم تفضيل از ماده علم است و بيشترين كاربرد اين اصطلاح در جايى است كه مرجع تقليد در مسئله اى احتياط واجب كرده است و مقصود آن است كه مقلد مى تواند به فتواى مجتهد ديگرى -كه علمش از مرجع خودش كمتر و از مراجع ديگر بيشتر باشد - عمل كند و اگر مرجع دوم نيز در همان مسئله قائل به احتياط واجب بود، باز مى تواند به مرجع سومى -كه علمش از مرجع دوم كمتر و از مراجع ديگر بيشتر باشد - رجوع كند و... . اهل خبره
اهل خبره، عالمانى اند كه قدرت تشخيص مقام علمى و استعداد و صلاحيت مرجع تقليد را دارند كه آن را با شركت در درس هاى خارج فقه و اصول او و يا با مطالعه و بررسى كتاب هاى علمى وى، احراز مى كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵:۰۴ | پيشرو دانش
تحقيق شرايط تقليد و خصوصيات مرجع تقليد،

تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن

فرمت فايل : doc

حجم : 71

صفحات : 118

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تفكر از ديدگاه اسلام و آثار و موانع آن

تفكر از ديدگاه آيات و روايات

مقدمه
كليات تحقيق
1.    تبيين موضوع
2.    پيشينه تحقيق
3.    ضرورت و اهميت تحقيق
4.    روش تحقيق
5.    پرسشهاي تحقيق
6.    مراحل تحقيق
7.    محدوديتها و مشكلات
فصل اول
مفهوم شناسي

مفهوم لغوي تفكر
تدبر و رابطه آن با تفكر
تعقل و رابطه آن با تفكر
تفكر در مجراي صحيح
فصل دوم
اهميت و فضيلت تفكر

الف: در آيات
ب : در روايات
ج : در آيينه اعمال و كلام بزرگان
فصل سوم
زمينه ها و محورهاي تفكر

1. تفكر در صفات خداوند
2. تفكر در مخلوقات
3. تفكر در اعمال و افعال خود
4. تفكر در تاريخ
5. تفكر در دنيا آمدن و مردن اشياء
فصل چهارم
آثار تفكر

1. توفيق ترك گناه و دوري از آن
2. نيل به عبوديت برتر
3. عبادت با معرفت و خاشعانه
4. رسيدن به يقين و انتخاب صحيح
5. آزاد انديشي
6. آثار ديگر تفّكر
فصل پنجم
آفات و موانع تفكر

1. پيروي از ظن و گمان
2. پيروي از هواي نفس
3. پيروي از طاغوت
4. پيروي كوركورانه از بزرگان و متفكران قوم
علاج موانع تفكر
1. لزوم توام بودن عقل و علم
2. عادت به تفكر و تعقل
نتايج تحقيق
پبشنهادات
فهرست منابع

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۵۵ | پيشرو دانش
تحقيق تفكر از نظر اسلام و آثار و موانع آن،

تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب

تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب

تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب

فرمت فايل : doc

حجم : 44

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تحقيق حجاب

اسرارحجاب1
 حجاب در آيين اسلام‏ 2
حجاب در دين مسيحيت3
حجاب در آيين يهود5
حجاب در آيين زرتشت‏7
حجاب در قرآن مجيد 10
مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن 11
هدف وفلسفه حجاب 12
حجاب چشم13
حجاب در گفتار 13
حجاب رفتاري 13
حجاب و عفت 14
حجاب زنان سالمند14
آيا حجاب مانع همه بزهكاري هاي اجتماعي است؟15
حجاب نزد حضرت فاطمه (س)16
حجاب براي زنان يا مردان؟18
حجاب براي زنان و آزادي نفساني براي مردان ؟21

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق حجاب در اديان و انواع حجاب،

دانلود تحقيق موانع كمال نماز

دانلود تحقيق موانع كمال نماز

دانلود تحقيق موانع كمال نماز

فرمت فايل : pdf

حجم : 343

صفحات : 21

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

موانع كمال نماز

فهرست :

مقدمه
موانع دروني
اكتفا به صورت و ظاهر نماز
عدم اخلا و حضور قلب
سبك شمردن نماز
عدم مداومت در نماز
موانع بيروني
شرب خمر
خودداري از بول در حال نماز
پرخوري قبل از نماز
ريا و خود نمايي در نماز
مال حرام
خمس و زكات
تاثير ربا خواري
مستحباتي كه به واجبات صدمه مي رسانند
عاق والدين
غيبت برادران ديني
آزردن همسر
نگاه حرام
نتيجه بحث

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۱۶ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق موانع كمال نماز،

تحقيق ذكر و آسيبها و آثار و راههاي تقويت ذكر خدا

تحقيق ذكر و آسيبها و آثار و راههاي تقويت ذكر خدا

تحقيق ذكر و آسيبها و آثار و راههاي تقويت ذكر خدا

فرمت فايل : doc

حجم : 158

صفحات : 100

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول:كليات
معناومفهوم ذكر
اهميت ذكر
دعا و ذكر
مراتب و اقسام ذكر
ذكر لفظي
ذكر قلبي
ارتباط ذكر لفظي وقلبي
فوائد ذكر لفظي
انواع مراتب ذكر قلبي
به سوي بي نهايت
راهي براي ذكر قلبي
تبيين ذكر قليل و كثير
ذكر قليل
ذكر كثير
مصادق ذكركثير
بخش دوم: راهكارهاي تقويت ذكر خدا
راههاي شناختي
انديشه درخود
انديشه در ساير مخلوقات
انديشه درهدفداربودن خلقت
انديشه در آموزه هاي قرآني
انديشه در مرگ وزندگي
تقويت پيش زمينه هاي ذكرخدا
توجه به نعمت هاي خداوند
توجه به آثار مثبت ذكرخداوند
اثريادخدا
آرامش دل
ترس دردل
خشوع قلب
دوري شيطان
خدايادآورآوران
پيدايش بصيرت
رشدوتكامل
فلاح و رستگاري
جايگاه ارزشمند
زمان ومكان يادآور ذكرخدا
چگونه به ياد خدا باشيم
چگونه دل با ياد خدا آرام مي گيرد
عوامل نگراني
ذكر رسولان
ايجاد زمينه ذكر
اهل ذكر
حيات بخشي ذكر
بهترين ذاكر و مذكور
تقويت اراده
مشغول داشتن زبان به ذكر خداوند
مشغول داشتن ساير اعضاي بدن به ذكر خداوند
توجه به اسوه برتر
الگوگيري از انيياء
الگوگيري از اهل بيت
توجه به حالت رهيافتگان صالح
راهكارهاي عملي
اهميت به نماز
تلاوت قرآن
شركت در مجالس ذكر
شركت در مراسم دعا و نيايش
ذكر خدا در برخورد مال حلال و حرام
تغيير موقعيت
تغيير در موقعيت در محل زندگي
دوستان ناباب
تغيير درحالات روحي
تبديل كسالت روحي به نشاط
درس از گرفتاريها
جمع بندي
بخش سوم:آسيب هاي ذكر خدا
آسيب هاي دروني
خودبيني
غفلت
قساوت
نسيان
دل سپردن به ثناي ديگران
آگاه نبودن به اهميت ذكر خداوند
آسيب هاي بيروني
دنيازدگي
شيطان
توجه افراطي به عشيره و فرزندان
كردارهاي بيهوده
حاكمان قدرت طلب
دوستان ناباب
خاتمه
كتاب نامه
----------

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۰۶ | پيشرو دانش
تحقيق ذكر و آسيبها و آثار و راههاي تقويت ذكر خدا،

دانلود تحقيق مدعيان دروغين مهدويت

تحقيق مدعيان دروغين مهدويت

تحقيق مدعيان دروغين مهدويت

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 15

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مدعيان دروغين مهدويت

مدعيان دروغين :
از فرازهاي مهم توقيعي از امام عصر (عج) ، خطاب به جناب علي بن محمد سيمري ، مساله ي خبردادن ازظهور مدعيان دروغين است.
دورغ پردازاني نابكار، كه با معرفي نمودن خويش ، به جاي "رهبر حقيقي" ، اراده انحراف مسير واقعي هدايت و گمراهي وظلالت انسانها را مي نمايند. تا بدين ترتيب آنها را از شاهراه روشن هدايت به پس كوچه هاي تاريك ظلالت بكشانند.
...
آخرين مدعي بابيت :

«سامر ابوقمر» (نامي كه براي رهبر گروهك جندالسماء مطرح شده است) در زمان رژيم صدام حسين به «همكاري خاص» با حزب بعث فراخوانده شده است. وي سپس از سوي اين حزب به درون زندان مي رود تا ضمن جمع آوري اطلاعات از زندانيان، زمينه اغفال آنان و سپس راه اندازي يك فرقه مذهبي را فراهم نمايد.
سامر ابوقمر بعد از مدتي كه در زندان هاي عراق- براي اجراي برنامه هاي خاص- سپري مي كند، بيرون مي آيد و با استفاده از همان زندانيان آزاد شده و خانواده هايشان اولين هسته گروه جندالسماء را تشكيل مي دهد.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۵۳ | پيشرو دانش
تحقيق مدعيان دروغين مهدويت،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان