پيشرو دانش

تحقيق فمينيسم و تاريخچه آن

تحقيق فمينيسم و تاريخچه آن

تحقيق فمينيسم و تاريخچه آن

فرمت فايل : doc

حجم : 11

صفحات : 17

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

عناوين مطالب:

مقدمه
فمينيسم
واژه شناسي فمينيسم
مسير تاريخي فمينيسم
اخلاق فمينيسمي
وضعيت زنان را چگونه ببينيم و چه تحليلي از آن ارائه مي‌دهيم؟
توصيف و تحلبل وضعيت زنان از ديدگاه اسلام
علت فرو دستي تاريخي زنان چيست
منابع
----------
مقدمه
هر چند فمينيسم در دوره يكصد و پنجاه ساله حيات خود تحولاتي مهم را تجربه كرده و از جنبش اجتماعي به مرحله نظريه پردازي اجتماعي و از آن به طرح فلسفه و دانش‌هاي فمينيسمي و بالاخره به معرفت شناسي فمينيسمي گام نهاده است و هم اكنون نيز موج سوم را با طرح نظريه‌هاي پست مدرن و انتقاد از ديدگاه‌هاي يكپارچه و جهان شمول موج دوم، تجربه مي‌كند، اما پيشرفت خود را بيش از هر چيز وامدار پيشينه سنتي، تحقير آميز و سخت گيرانه جهان غرب و مشرق زمين نسبت به زن، حاكميت نگرش اومانيستي در جهان مدرن و نيز استفاده از ادبيات شعار محور مي‌يابد تا طرح ديدگاه‌هاي عالمانه حضور فعال در كرسي‌ها و مجامع علمي.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱:۱۲ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخچه فمينيسم،

تحقيق نظريه تصميم گيري شغلي هالند در مدارس دانشگاه و بازار كار ايران

تحقيق نظريه تصميم گيري شغلي هالند در مدارس دانشگاه و بازار كار ايران

تحقيق نظريه تصميم گيري شغلي هالند در مدارس دانشگاه و بازار كار ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 42

صفحات : 27

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

كاربرد پذيري نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ارائه راهكارها

نظريه تصميم گيري شغلي هالند

در اين مقاله سعي بر آن است تا از طريق پژوهشهاي انجام شده در ايران، سودمندي و كاربردپذيري اين نظريه مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهشها كه از سال 1370 تاكنون در مدارس، دانشگاهها و بازار كار انجام پذيرفته است هريك به نوعي مؤيد نظريه و كاربردپذيري آزمون شغلي – شخصيتي هالند مي‌باشد كه در سالهاي اخير توسط نگارندگان براي مدارس و مشاغل مختلف هنجاريابي شده بود.
در پايان ، موارد مثبت و منفي كاربردپذيري اين نظريه و آزمون شغلي – شخصيتي در مدارس،دانشگاهها و بازار كار ايران اشاره مي‌شود و به منظور سودمندي نظريه، راهكارهايي متناسب با فرهنگ ايراني پيشنهاد مي‌گردد.
...
 نتايج هريك از پژوهشهاي انجام شده در مورد نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند و هنجاريابي آزمون شغلي – شخصيتي در ايران، به نوعي مؤيد نظريه هالند مي‌باشد و مي‌توان ادعا نمود كه اين نظريه در ايران نيز همانند ديگر كشورهاي جهان، معتبر و سودمند است. با اين حال، تجربيات چندين ساله نگارندگان در مورد اين آزمون نشان مي‌دهد كه هرچند اين نظريه كامل و دربرگيرنده ديگر نظريه‌هاي انتخاب شغل نيز مي‌باشد، ولي ابزار اندازه گيري يعني ، برخي از ماده‌هاي آزمون بويژه براي نوجوانان، ناآشنا و گاهي مبهم است (كه مي‌تواند به دليل تجربه كم آنان نيز باشد) و بدون توضيح و راهنمايي لازم ممكن است سوال برانگيز باشد و آنان بر اساس  حدس و گمان پاسخ دهند و يا اينكه آن ماده‌ها را سفيد و بدون پاسخ بگذارند. در واقع مي توان گفت كه استفاده بهينه از اين آزمون مستلزم داشتن آگاهي و تا حدي تجربه كسب شده نسبت به مشاغل جامعه مي باشد . ...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰:۵۶ | پيشرو دانش
نظريه تصميم گيري شغلي هالند،

دانلود تحقيق روانگرايي خاك ها

تحقيق روانگرايي خاك ها

تحقيق روانگرايي خاك ها

فرمت فايل : doc

حجم : 2517

صفحات : 22

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

روانگرايي در خاكها

مقدمه
از سال 1960 ميلادي مهندسين نقش خاك را در رفتار سازه ها هنگام زلزله بيشتر مورد توجه قرار داده اند. تا به حال چندين حادثه ي فاجعه بار از قبيل   زلزله  هاي سال 1964 آلاسكا، سال 1967 كاراكاس و ونزوئلا، سال 1976 گواتمالا و غيره، خسارت هاي زيادي ناشي از خاصيت روانگرايي خاك به ابنيه ي مسكوني، سدها، پل ها و غيره بجا گذاشته است. به همين دليل از آن سال ها به بعد مطالعات و پژوهش هاي زيادي در اين زمينه انجام شده، كه به بررسي و جمع آوري اطلاعاتي در اين زمينه پرداخته ام .
...
فهرست
مقدمه
پديده روانگرايي خاك
معرفي روانگرايي
عوامل ويژه اي كه در ارزيابي روانگرايي بايد در نظر گرفته شوند
آزمايش برش ساده سيكلي
آزمايش فشار سه محوري سيكلي
اثرات دست خوردگي نمونه بر داده هاي آزمايش هاي دوره اي
آزمايش هاي محلي براي تعيين ويژگي هاي روانگرايي خاك
آزمايش نفوذ استاندارد
تفسير داده هاي محلي و ارزيابي قابليت روانگرايي
بررسي داده هاي محلي ماسه هاي سيلتي
بررسي روانگرايي خاك هاي رسي
مثال كلي براي ارزيابي پتانسيل روانگرايي
بحث و نتيجه گيري
منابع و مآخذ
-------------
عوامل ويژه اي كه در ارزيابي روانگرايي بايد در نظر گرفته شوند
پتانسيل روانگرايي هر توده ي خاكي با تركيبي از ويژگي هاي خاك، عوامل محيطي و ويژگي هاي زلزله ي محتمل، كنترل مي شود از جمله ي عوامل ويژه اي كه در ارزيابي روانگرايي بايد در نظر گرفته شوند، عبارتند از:
الف ـ ويژگي هاي خاك:
1ـ ويژگي هاي دانه بندي و دانه ها
2ـ مدول برش ديناميكي
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۶:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق روانگرايي خاك ها،

تحقيق روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

تحقيق روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

تحقيق روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

فرمت فايل : doc

حجم : 469

صفحات : 26

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

فهرست مطالب
فصل اول : معرفي روستا
مقدمه     
الف: جغرافياي  طبيعي     
1) موقعيت و محدوده     
2) اقليم و طبيعت     
ب: جغرافياي انساني     
1) جمعيت     
2) آموزش     
3) بهداشت     
4) خدمات     
ج: جغرافياي اقتصادي     
1) كشاورزي     
2) دامداري     
3) خدمات     
فصل دوم : تعيين محدوده كلي روابط روستاي رايج     
ـ نمودار     
ـ نقشه ي محدوده روابط روستاي ويهج     
فصل سوم: بررسي انواع ارتباطات و علل آن     
1) ارتباط تجاري     
الف: رابطه و كاروري شغل     
ب: روابط مربوطه به خريد ها ي روزانه و دوره اي     
2) ارتباط خدماتي     
الف: روابط بهداشتي     
ب: روابط آموزشي     
ج: روابط ارتباطي     
3) ارتباط اداري / تفريحي     
الف: روابط اداري     
ب: روابط تفريحي     
نقشه انواع ارتباطات     
نتيجه گيري     
فهرست منابع     
--------
در اين تحقيق به رابطه ي روستاي ويهج با شهرستان قروه از استان كردستان پروداخته شده است. اين روستا از لحاظ دريافت امكانات تقريبا در حد برخورداري از امكانات بوده ولي نياز به رسيدگي و امكانات بيشتري دارد.
در بررسي اين روستا بيش ترين اطلاعات از راه مشاهده ميداني و مصاحبه با مردم آنها بوده ولي از مشكلاتي كه در اين مطالعه وجود داشته است نداشتن دهياري ما نداشتن اطلاعات كافي فرد دهيار از اوضاع روستا، نبودن نقشه ي سالم از روستا ، عدم تهيه طرح هادي در اين روستا بوده است.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۴۲ | پيشرو دانش
تحقيق روابط روستاي ويهج و شهر قروه،

تحقيق روابط متقابل روستاي سركران و شهر پاوه

تحقيق روابط متقابل روستاي سركران و شهر پاوه

تحقيق روابط متقابل روستاي سركران و شهر پاوه

فرمت فايل : doc

حجم : 572

صفحات : 25

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
فصل اول : معرفي روستا     
نقشه     
وجه تحسه     
مقدمه     
الف) جغرافياي طبيعي         
1. موقعيت و محدوده     
2. اقليم وطبيعت     
ب) جغرافياي انساني     
1. جمعيت     
2. بهداشت     
3. سواد و آموزش     
4. خدمات     
ج) جغرافياي اقتصادي     
1. كشاورزي     
2. دامداري     
3. خدمات     
فصل دوم: تعيين محدوده ي كلي روابط روستاي جوزجان     
ـ نمودار     
ـ نقشه محدوده ي روابط روستاي جوزجان     
فصل سوم: بررسي انواع ارتباطات و علل آن     
1. روابط تجاري     
الف) روابط كاري / شغلي     
ب) روابط مربوط به خريد هاي روزانه ودوره اي     
ج) فروش محصولات / جابجايي سرمايه     
2. روابط خدماتي     
الف) روابط بهداشتي     
ب) روابط آموزشي     
ج) روابط ارتباطي     
3. ارتباط اداري ، تفريحي     
الف) ارتباط اداري     
ب) ارتباط تفريحي     
ـ نقشه انواع ارتباطات     
نتيجه گيري     
فهرست منابع     
---------
اين تحقيق انجام شده رابطه ي متقابل روستا ي سركران با شهر پاوه و هم چنين روستا هاي اطراف تر سران مي باشد كه به بررسي محدوده روابط و علل آن مي پردازيم.
وجه تسميه
اسم اين روستا سر كران مي باشد كه بنا به قولي در اصل به اين روستا سر برنج و sarkren  مي گفتند و دليل آن اين بود كه در قديم روستا در قسمت جنوبي روستا واقع شده بود كه بيشتر خانه ها بر زور زمين ها ي احداث شده بودند كه جنس سنگ از نوع آهكي مخلل مي باشند كه در زبان محلي به آنها كرنج kreng مي گويند و آبادي روي اين سنگ ها را سركرنج مي ناميدند.
....

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۲۴ | پيشرو دانش
،

تحقيق رابطه روستاي الله مرز با شهر بهشهر

تحقيق رابطه روستاي الله مرز با شهر بهشهر

تحقيق رابطه روستاي الله مرز با شهر بهشهر

فرمت فايل : doc

حجم : 401

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
مقدمه     
الف) جغرافياي طبيعي     
1. موقعيت و محدوده     
2. اقليم و طبيعت     
ب) جغرافياي انساني     
1. جمعيت     
2.بهداشت     
3. سواد و آموزش     
4. خدمات     
ج)  جغرافياي متعادل     
1. كشاورزي     
2. دامداري     
3. خدمات     
فصل دوم: تعيين محدوده ي كل روابط روستايلله مرز      
ـ نمودار     
ـ نقشه محدوده روابط روستاي لله مرز     
فصل سوم: بررسي انواع ارتباطات و علل آن     
1. روابط تجاري     
الف) روابط كاري / شغل     
ب) روابط مربوط به زياد هاي روزانه و دوره اي     
ج) خروش محصولات / جا به جايي سرمايه     
2. روابط خدماتي     
الف) روابط بهداشتي     
ب) روابط آموزشي     
ج) روابط ارتباطي     
3. ارتباط ادار، تفريحي     
الف) ارتباط اداري     
ب) ارتباط تفريحي     
نقشه انواع ارتباطات     
نتيجه گيري     
فهرست منابع     
-----
در اين تحقيق كه راجع به رابطه ي متقابل شهر و روستا مي باشد، رابطه ي متقابل روستاي لله مرز واقع در دهستان مركزي از توابع شهرستان بهشهر را با شهر بهشتي را مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه در اين تحقيق كمك شاياني بوده، متعلق بودن به روستاي مورد مطالعه بوده و متاسفانه نداشتن اطلاعات كافي فرد دهيار و موجود نبودن نقشه ي روستا نه در دهياري روستا و نه در مورد آمار از مشكلاتي بوده اند كه راه انجام اين تحقيق وجود داشته است.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۰۰ | پيشرو دانش
روستاي الله شهر بهشهر،

تحقيق جغرافياي شهري

تحقيق جغرافياي شهري

تحقيق جغرافياي شهري

فرمت فايل : doc

حجم : 380

صفحات : 36

گروه : جغرافيا

توضيحات محصول :

جغرافياي شهري

جغرافياي شهري چيست؟
تاكنون درباره جغرافياي شهري تعاريف گوناگوني ارائه شده است.آنچه در زير مي آيد تعاريف مورد پذيرش اغلب جغرافيدانان در دنياي علم است:
      1)جغرافياي شهري بر نظام فضائي و موقع شهر تأكيد دارد و مانند ديگر شاخه هاي علم جغرافيا ، علل پراكندگي مكانهاي شهري ، تشابهات و تناقضات اجتماعي - اقتصادي ميان آنها را با توجه به شرايط مكاني مطالعه مي كند.     
با توجه به تعريف مذكور،تحليل و تأكيد در جغرافياي شهري ،بر پايه اين موارد صورت مي گيرد:
     الف)نظام داخلي شهرها و ماهيت الگوها ،بويژه كاربري زمين ها و حوزه هاي اجتماعي در شهرها؛
     ب)بررسي روند اين الگوها و شكل گيري آنها در طول زمان.
      2)جغرافياي شهري درباره الگوهاي فضائي پديده هاي شهري از نظر پراكندگي فضائي و نيز تأثير متقابل فضائي آنها مطالعه كرده ، همچنين روندها را در داخل شهرها بررسي ميكند.اين تعريف از جغرافياي شهري بيشتر"پوزيتيويستي"است و روشهاي آماري و مدلها را به كار مي گيرد.
...
نسبت به طرق ارتباطي ، راهها و معابر طبيعي و حتي نسبت به مواد اوليه ، منابع انرژي و نيروي انساني موجود در ناحيه مي تواند داشته باشد.
لازم به يادآوري است كه در قلمرو داده هاي طبيعي علاوه بر اهميت گذرگاه ها و معابر طبيعي ، مرز تماس و برخورد دو ناحيه اي كه از لحاظ مورفولوژيكي و پدولوژيكي با هم مغاير و ناهمانند ، مورد توجه جغرافيدانان است .
علاوه بر اين و بطور استثنائي خود مقر و نشستگاه جغرافيائي شهر مي تواند يكي از عوامل توجيه كننده موقعيتي باشد كه شهر از آن برخوردار است و در اين راستا است كه ارزيابي متقابل مقر و موقع جغرافيائي شهر ضروري مي نمايد.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۴۱ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق جغرافياي شهري،

تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

فرمت فايل : doc

حجم : 40

صفحات : 101

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

امپراتوري روم و هنر و معماري روميان

فهرست مطالب:

امپراتوري روم:(395م-27ق.م)
حكومت اوگوستوس:(14م-27 ق.م)
هنر و ادبيات در عصر آگوست:
سلسله ژوليوس و كلوديوس( 68- 14م)
- تيبريوس: ( 37-14 م)
- كاليگولا: ( 41-37 م)
- كلوديوس:( 54-51-م)
- نرون( 54-68م)
سلسله فيلاويوس: ( 96-69.م)
- وسپاسيانوس: ( 79-69.م)
- تيتوس: ( 81-79.م)
- دوميتيانوس:( 96-81.م)
حكومت آنتونين ها:( 180- 96.م)
- نروا: ( 98-96 .م)
- تراژان: ( 117-98.م)
- هادرين: ( 138-117.م)
- آنتونين: ( 161-138.م)
- مارك ارل: ( 180-161.م)
- كمد :( 192- 180.م)
اجتماع رومي:
بردگي
هنر و معماري در دوران امپراتوري روم
- حمامها:
-سيرك:
-آمفي تئاتر :
-طاق نصرت:
-ستون يادبود تراژان:
-معبد پانتئون:
-مجسمه هاي رومي:
-فرسكها:
-باسيليكاي اولپيا:
-پمپئي:
-تيمگاد:
-خانه هاي رومي:
انحطاط و سقوط امپراتوري روم:
نتيجه گيري
فهرست منابع

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۲۶ | پيشرو دانش
تحقيق امپراتوري روم و هنر و معماري روميان،

تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

فرمت فايل : doc

حجم : 4839

صفحات : 150

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي

بصورت جامع و كامل ، بخشي از متن:

چكيده:
شناخت ويژگيهاي ژئومورفولوژي پهنه هاي كارستي كه ازسنگهاي انحلال پذيرعمدتآكربناته نظيرآهك تشكيل شده اندنه تنها ازنظربنيادي ، بلكه به لحاظ تامين آب موردنيازانسان داراي اهميت مي باشد.
پژوهش حاضربه بررسي، ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي پرداخته است.اين حوضه دردامنه شمالي زون بينالودقرارداردكه زيرحوضه كشف رودمي باشد.هدف ازانتخاب موضوع موردنظرشناسايي اشكال كارستي مانند:آون-دولين-لاپيه ها-غارها وچشمه هاي كارستي وطبقه بندي اين اشكال درمنطقه مي باشد.
روش تحقيق دراين رساله،استقرايي وتوصيفي مي باشد.وسپس با جمع آوري مطالب واستفاده ازآمار نامه ها واسنادموجوددركتابخانهاي سازمانهاي مختلف ،وعمليات ميداني وحضوردرمنطقه واندازگيري برخي اشكال وپديده هااطلاعات لازم بدست آمد.
باتوجه به وجود پهنه هاي آهكي مربوط به سازند مزدوران (ژوراسيك زيرين ومياني)–كشف رود وچمن بيد وشرايط مناسب زمين شناسي واقليمي ،حوضه كارستي فريزي دربينالودشمالي ايجادودرحال تكامل مي باشد.اشكال متنوع كارستي نظير:لاپيه،دولين،غاروچشمه نشان دهنده پديده كارستيفيكاسيون درحوضه مي باشد.
------
سرفصل مطالب:
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
فصل دوم
ويژه گيهاي طبيعي
فصل سوم
اشكال ژئومورفيك كارست
فصل چهارم
عوامل آنتروپوژنيك درقلمروهاي كارستي باتاكيد برمديريت كارست
فصل پنجم
نتيجه گيري
منابع

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق ژئومورفولوژي كارست حوضه آبريزفريزي،

مقاله اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

مقاله اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

مقاله اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

فرمت فايل : doc

حجم : 41

صفحات : 27

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

اقدامات فرهنگي سياسي و اقتصادي رضاخان

فهرست :
مهمترين اقدامات حكومتي رضاخان
عمده ترين اقدامات اقتصادي در دوره رضا شاه
آيا حكومت رضاخان به ايران خائنانه بود يا خادمانه؟
ويژگي‏هاي حكومت رضاشاه پهلوي
نقدوبررسي
منابع(1)
اهداف رضاخان
رضاخان چگونه فردي بود و دوران حكومت او از منظر سياسي فرهنگي واقتصادي
چگونه نقد مي شود
مروري بر سياست هاي فرهنگي حكومت رضاشاه
منابع(2)
------------
دروان سلطنت رضاشاه را مي توان ازديدگاه هاي گوناگون سياسي ،فرهنگي واقتصادي بررسي كرد. البته در زمينه سياسي , خفقان و استبداد رضا خاني جايي براي دفاع ازحكومت وي باقي نمي گذارد و در زمنيه هاي فرهنگي هم , اسلام ستيزي و ترويج مقلدانه و سطحي فرهنگ عرب كارنامه او را تيره وسياه ساخته , ولي برخي گمان مي كنند اقدامات و برنامه هاي اقتصادي رضا شاه مثبت و قابل دفاع است . بنابراين دراين نوشته تنها به آثار و پيامدهاي اقتصادي آن دوران مي پردازيم تا پاسخ پرسشي را كه درآغاز مطرح شد , ارائه نماييم.عمده ترين اقدامات اقتصادي دردوران رضاشاه را مي توان اين گونه اشاره و نقد كرد.
گسترش و افزايش روندصنعتي كشور:
البتّه اين روندعمدتاً در صنايع و به ويژه تبديلي وابسته به بخش كشاورزي صورت گرفت .به نظرمنتقدان ،چون رضاشاه ازسال هاي پاياني دهه ۱۳۰۰شمسي به مالكي بزرگ و در دهه ۱۳۱۰شمسي به بزرگ ترين مالك زمين هاي كشاورزي ايران تبديل شد، ازاين رو مي خواست با ايجاد صنايع تبديلي و تبديل آن به بخش كشاورزي ،ارزش افزوده محصولات خود را بالا ببرد. البتّه چنين ادعّايي نا مربوط به نظر نمي رسد؛ زيرا رضاشاه با بودجه دولت اقدام به تأسيس اين كارخانه ها كرد و پس از رسيدن به سوددهي به بهاي كم ترازقيمت واقعي ،اين كارخانه ها را به خود يا وابستگان قدرت سياسي اختصاص مي داد
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۵۲ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 18
بازديد ديروز : 14
بازديد كل : 1879

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان