پيشرو دانش

دانلود مقاله مديريت حقوق و دستمزد و سيستم پاداش

مقاله مديريت حقوق و دستمزد و سيستم پاداش

مقاله مديريت حقوق و دستمزد و سيستم پاداش

فرمت فايل : doc

حجم : 49

صفحات : 47

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت حقوق و دستمزد

مديريت منابع انساني
وظايف و مسئوليتهاي دولتها در قبال جامعه, غالباً به وسيله سازمانهاي دولتي, صنعتي و بازرگاني موجود در جوامع صورت مي‌پذيرد و منابع انساني, عوامل مهمي براي تحقق اهداف اين سازمانها به شمار مي‌روند‌. در حقيقت اين نيروهاي انساني هستند كه سازمانهاي يادشده در بالا را به هدفهايشان مي‌رسانند و زماني كه سازمانها به هدفهاي خود ‌رسيدند, در واقع جامعه و سرانجام دولتها را به اهداف خود مي‌رسانند,‌كه اين به معني توفيق دولتمردان در اداره امور جامعه و تحقق هدفها و آرزوهاي افراد جامعه است.
...
سيستم پاداش
به جبران زحمتي كه فرد در سازمان متحمل مي‌شود, در ازاي وقت و نيرويي كه او در سازمان و به خاطر نيل به اهداف سازمان صرف مي‌كند و به تلافي خلاقيت و ابتكارات وي براي يافتن و بكارگيري رويه‌ها و روش‌هاي كاري جديدتر و بهتر, سازمان به فرد پاداش مي‌دهد. پاداشي كه فرد از سازمان دريافت مي‌كند يا بخاطر انجام وظايف معمول در حد عادي و متعارف است كه در اين صورت حقوق و يا دستمزد ناميده مي‌شود, يا به خاطر انجام وظايف در سطحي بالاتر از استاندارد‌هاي عادي كاري است كه در اين صورت از پاداش,‌ به عنوان مزاياي فوق العاده صحبت مي‌شود. سيستم پاداش در سازمان هر دو نوع عملكرد را در بر مي‌گيرد و سيستمي است كه بر اساس موازين و شيوه‌هاي خاصي, پاداش هر يك از كاركنان را متناسب با كارشان به آنها مي‌دهد.
...
==============

•    منابع انساني
•    جذب
•    گزينش
•    انگيزش
•    سيستم پاداش

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۳:۴۴ | پيشرو دانش
مقاله مديريت حقوق و دستمزد و سيستم پاداش،

تحقيق پرداخت؛ اعتبارات اسنادي و اسناد حمل در خريد و سفارشات خارجي

تحقيق پرداخت؛ اعتبارات اسنادي و اسناد حمل در خريد و سفارشات خارجي

تحقيق پرداخت؛ اعتبارات اسنادي و اسناد حمل در خريد و سفارشات خارجي

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 39

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

روشهاي پرداخت و اعتبارات اسنادي و اسناد حمل

مديدت خريد و سفارشهاي خارجي

فهرست:

وسايل پرداخت
تعريف اعتبارات اسنادي
اعتبارات اسنادي پشت به پشت يا اتكايي
اعتبارات اسنادي گردان
اعتبارات اسنادي ماده قرمز
بيمه ، حمل و ترخيص
بيمه
تعريف بيمه
بيمه نامه
مبالغ قابل كسر يا فرانشيزها
حمل
حمل و نقل دريايي
بارنامه
منبع : بدون منبع

بخشي از متن:

سفارشها يا قراردادهاي منعقد شده پس از انجام يافتن مذاكرات و مكاتبات وقتي عملي مي شود و به اجرا در مي آيد كه پرداخت مبلع معامله و تحويل كالا بهنحوي از نظر طرفين تضمين شده باشد . فروشندگان با توجه به اعتمادي كه به طرف معامله ( خريدار ) دارند و نيز با توجه به ثبات اقتصادي كشور او براي پرداخت مبلغ معامله روشهاي مختلفي را انتخاب مي كنند . روشهاي پرداخت داراي معايت و محاسني است . پنج روش عمده پرداخت را توضيح مي دهيم كه در آن به ترتيب ميزان ريسك فروشنده كاهش يافته ، ريسك و وظايف خريدار افزايش مي يابد .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۳:۱۲ | پيشرو دانش
اعتبارات اسنادي،

دانلود تحقيق ارتباطات (مديريت سازمان)

تحقيق ارتباطات (مديريت سازمان)

تحقيق ارتباطات (مديريت سازمان)

فرمت فايل : doc

حجم : 83

صفحات : 26

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

ارتباطات مديريت سازمان

بخشهايي از متن:

مديريت ارتباطات مشتري ( CRM )

Customer Relationship Management
مرحله طراحي مجدد فرآيندهاي سازمان بر مبناي اهداف CRM بهترين نتيجه را براي سازمان در پي خواهد داشت.
سيستم هاي CRM فعلاً داراي 5 موتور اصلي و استاندارد به شرح زير است كه به احتمال زياد در آينده تغيير كرده و موتورهاي ديگري به آنها اضافه خواهد شد:
1-    تمركز اطلاعات مشتري در يك نقطه: چرا كه در شرائط حاضر در اكثر سازمانها كه اطلاعات مشتريها را دقيقاً نگهداري مي كنند اين اطلاعات تقريباً در 20 نقطه جمع آوري مي شوند كه براي استفاده از آنها و توسعه بازار داراي مشكلات زياد و بعضي مواقع غير ممكن است.
...

انواع ارتباطات

ارتباطات يك جانبه: هرگاه عكس العمل ( واكنش) گيرنده نسبت به پيام ابراز نشود آن ارتباط را يك جانبه گويند. اين نوع فرآيند ارتباط فاقد بازخورد مي باشد. در فرايند ارتباط يك طرفه هرگاه فرستنده پيام مطالب دشوار، كسل كننده يا بيش از حد تخصصي ارائه كند آن گاه تا زماني كه شنوندگان قادر به درك و دريافت مفاهيم هستند بازدهي مثبت است ولي هرگاه توان و انرژي شنوندگان براي دريافت و تحليل ذهني مفاهيم كاهش يابد با حركاتي چون خميازه و دهن دره و حالات ديگر اين عدم دريافت پيام را مطرح مي كنند. در صورتي كه فرستنده ادامه بحث را براي زماني ديگر بگذارد ....

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۲:۴۱ | پيشرو دانش
تحقيق ارتباطات سازمان، مديريت سازمان،

دانلود مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

فرمت فايل : doc

حجم : 88

صفحات : 38

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بخش اول: مديريت در سيره نبوي
تعريف مديريت
مديريت اسلامي در سيره نبوي
رابطه مديريت با اسلام
بخش دوم: نقش مدير، مباني مديريتي سيره نبوي
نقش مدير در برقراري روابط انساني
مديريت كلاس درس
انضباط قاطع مديريتي در مدارس
رهنمودهاي قرآن كريم در خصوص مديريت
مباني مديريت پيامبر اكرم (ص)
بخش سوم: بررسي مديريت صحيح و نمودارهاي  مديريتي در مدارس
ويژگي هاي عمومي يك مدير
تقسيم‌بندي مدارس
ويژگيهاي  مدرسه خوب ( از لحاظ مد يريتي و نرم افزاري )
ويژگيهاي معلمان در نقش مدير يادگيري
مديريت فرهنگي  مدارس
بخش چهارم: راهكارها، پيشنهادات در نظام مديريتي
راهكارها
پيشنهادات
نتيجه گيري
منابع
----------
مباني مديريت سيره نبوي پيامبر
1- وحي الهي
اسلام، اصل مساوات كامل بين انسان ها، چه در قلمرو امور فردي و چه در روابط جهاني و بين المللي را به بشريت عرضه داشته و مي فرمايد: «اي مردم، ما شما را از مردي و زني آفريديم و آنگاه شما را به صورت گروه ها و قبايل گوناگون درآورديم تا يكديگر را بشناسيد. به راستي گرامي ترين شما نزد خدا، پارساترين شماست و خداوند به همه امور كاملاً دانا و آگاه است».
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۲:۰۰ | پيشرو دانش
مقاله مديريت در سيره نبويو، مقاله مباني مديريت سيره نبوي پيامبر،

دانلود تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي

تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي

تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي

فرمت فايل : doc

حجم : 145

صفحات : 59

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

1-    مقدمه
بودجه‌ريزي عملياتي عوامل "صرفه‌جويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌كند. نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين "كارآيي" و "اثربخشي" تماير قائل مي‌شود. در"كارآيي" استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه "اثربخشي" با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌ريزي عملياتي طبقه‌بندي عمليات به‌نحوي است كه هدفها شفافتر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزينه‌بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد.
مهمترين هدف بودجه‌ريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است. ويژگي‌هاي اساسي اين اصلاح عبارتند از:
ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاههاي اجرايي براساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان، دامنه تاثيرگذاري‌ آنها جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است.
...
-‌ كنترل كيفيت  
 اقدامات انجام گرفته براي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت بايد از نظر كيفيت كنترل شود. در جدول شماره 3 فهرست اقدامات براي كنترل كيفيت نشان داده شده است. دستگاههاي اجرايي از اين فهرست بايد براي حصول اطمينان از كيفيت مطلوب متدولوژي هزينه و نتايج هزينه‌يابي فعاليتها در فرآيند بودجه‌ريزي استفاده كنند. استاندارد مورد عمل در اين فهرست حداقل مورد نياز براي تأمين انتظارات دولت درخصوص تخصيص منابع تصميمات مديريتي در فرآيند بودجه‌يزي است. اين استانداردها با استانداردهاي مشابه مورد استفاده براي كنترل مديريت داخلي، ‌سازگار مي‌باشد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۱:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي،

پاورپوينت روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان توسط كارفرما

پاورپوينت روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان توسط كارفرما

پاورپوينت روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان توسط كارفرما

فرمت فايل : ppt

حجم : 117

صفحات : 20

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

كارفرما(master)
1 - مقدمه‌
2 - روشهاي‌ ايجاد انگيزش‌
الف‌ - مدلهاي‌ ايستا
مدل‌ مرتب‌سازي
ريسك‌ و انگيزش
ارزيابي‌ عملكرد نسبي
وظايف‌ چندگانه
ارزيابي‌ كارايي‌ به‌ صورت‌ نظري
كارگروهي
3 - ساختار دستمزد و سيستم‌ پرداخت‌ انگيزشي‌
‌ساختار رابطه‌ پرداخت‌
مقايسه‌ اجزا درآمد مديران‌ در كشورهاي‌ مختلف‌
4 - جمع‌بندي‌
بخشي از متن:

‌ ‌در بسياري‌ از موارد، به‌ صرفه‌تر است‌ كه‌ فرد وظيفه‌ معيني‌ را به‌ جاي‌ آنكه‌ خود انجام‌ دهد، به‌ شخص‌ ديگري‌ واگذار كند، زيرا اين‌ وظايف‌ يا اعمال، پيچيده‌تر يا پرهزينه‌تر از آن‌ هستند كه‌ از عهده‌ خود فرد برآيند. در اين‌ موارد، بحث‌ قرارداد بهينه‌ و تئوريهاي‌ انگيزشي‌ مطرح‌ مي‌شوند. ‌ ‌تئوري‌ انگيزش‌ عموماً‌ روي‌ اعمالي‌ تمركز مي‌كند كه‌ بسيار پيچيده‌تر يا پرهزينه‌تر از آن‌ هستند كه‌ خود فرد به‌ آنها بپردازد. در اين‌ حالت‌ فرد در نقش‌ يك‌ كارفرما مجبور است‌ كارگزاري‌ با دانش‌ يا مهارتي‌ خاص‌ را استخدام‌ كند تا عمل‌ موردنظر را برايش‌ انجام‌ دهد. موضوع‌ اصلي‌ اين‌ است
...
‌در اين‌ نوشته، مروري‌ بر روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ در كاركنان‌ انجام‌ گرفت‌ و اشاره‌ شد كه‌ روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ را مي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ صريح‌ و ضمني‌ تقسيم‌ كرد. وجه‌ تمايز دو روش‌ يادشده، استفاده‌ از پرداخت‌ مالي‌ به‌ كاركنان‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌ است. ...
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۱:۰۱ | پيشرو دانش
مقاله روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان،

مقاله مراحل و آثار پولشويي و اقدامات بين المللي

مقاله مراحل و آثار پولشويي و اقدامات بين المللي

مقاله مراحل و آثار پولشويي و اقدامات بين المللي

فرمت فايل : doc

حجم : 14

صفحات : 24

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

اين مقاله ابتدا به تعريف و مراحل فرايند پولشويي و آثار و اقدامات و مستندات بين المللي مي پردازد.
...
تعريف پولشويي
مراحل اساسي در دستورالعمل جامعه اروپايي مصوب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشا غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.
تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملك يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي».
...
نتيجه گيري
پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.
پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۰:۳۲ | پيشرو دانش
مقاله آثار پولشويي و اقدامات بين المللي،

دانلود تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران

تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران

تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 19

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

مقدمه ‏اى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و امريكا
پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
روند تحريم ‏هاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران
الف: تحريم ناشى از اشغال سفارت امريكا
ب: تحريم ناشى از انفجار پايگاه تفنگ داران امريكايى در بيروت
نتيجه ‏گيرى
----------
بحران در روابط كشورها و واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مى‏گيرد كه‏تمام تلاش‏هاى ديپلماتيك و اقدامات مبتنى بر حسن نيت و اعتماد سازى به نتيجه مؤثر وسازنده‏اى نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر، در شرايط ظهور بحران، گام‏هايى كه‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جويانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آميز» قرار مى‏گيرد.
ظهور بحران، (Crisis) در روابط كشورها، بيان گر «اراده معطوف به ستيزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنين شرايطى، اهداف سياسى و مطالبات كشورها بايكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها، مطلوبيت هايى را براى خود قايل‏مى‏باشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتى مى‏شود كه رهبران سياسى كشورها اقدامات‏خود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكارمى‏كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۰:۰۳ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران،

تحقيق توسعه صادرات صنعتي و سياستها و الزامات آن

تحقيق توسعه صادرات صنعتي و سياستها و الزامات آن

تحقيق توسعه صادرات صنعتي و سياستها و الزامات آن

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 31

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فصل اول  
پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي
1-1-ديدگاه هاي نظري
2-1-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور :
گسترش زيربناهاي مادي
گسترش و تقويت زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي :
افزايش سطح دانش و توان تكنولوژيكي :
بكارگيري مديريت و كارآفريني :
ساختار حقوق مالكيت :
3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد كشور :
چشم انداز توسعه صنعتي ايران
4-1-تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي صادرات صنعتي
1-چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي :
2-چشم انداز تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه صنعتي
فصل دوم
خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روش هاي اجرايي
1-1-2-خط مشي هاي توسعه صنعتي
خط مشي 1 :
2-1-1-2-سياستهاي توسعه صنايع فلزات اساسي :
خط مشي 2 :
خط مشي 3 :
فهرست منابع و مآخذ
------------
با توجه به جواني جمعيت و بالا بودن نسبت بيكاري در كشور مروري كوتاه بر چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي مي تواند ياري دهنده سياست گذاري براي آينده صنعتي باشد . هر چند ، رشد اقتصادي دستاوردي قابل توجه است ولي به هيچ وجه كافي نيست زيرا اقتصادهاي زيادي شاهد نشانه هاي رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي در سالهاي اخير نشان مي دهد كه حصول به رشد اقتصادي ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازي و رقابت بين المللي در بين بنگاهها و توجه به ارتقاء كارآئي تكنولوژي هاي جديد و شيوه هاي مديريت موجب ريزش چشمگير نيروي كار و فرآيند «رشد بدون اشتغال» شده است .
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق سياستهاي توسعه صادرات صنعتي،

مقاله آثار قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري

مقاله آثار قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري

مقاله آثار قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 41

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
پيامدهاي اعمال قيمتهاي حسابداري براي محصولات صنعتي
جلوگيري از علامت دهي قيمتهاي اقتصادي
جلوگيري از تشويق و تنبيه توسط قيمتهاي اقتصادي
فقر توليدكنندگان و عدم بهره برداري از امكانات توليدي
جلوگيري از حركت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش
هدايت منابع انساني، مديريتي، و مالي به طرف بازرگاني
ايجاد گرايش به خريدهاي خارجي و جلوگيري از ايجاد ساختارهاي صنعتي مكمل
جلوگيري از ايجاد اشتغال مولد
فروپاشي امكانات صنعتي كشور و تداوم و توسعه فقر
كاهش كيفيت محصولات و توقف تحقيق و توسعه
نظر حسابداران نسبت به سازمانشان
انگيزه و رضايت شغلي
قابليت پذيرش تنش
تصويري از يك سازمان
حسابداران در سازمان‌هاي حرفه اي
تعهد و تضاد نقش
رضايت شغلي
عملكرد و مسائل عمده گروهي
نظريه ي حسابداران
منابع
-----------------
پيامدهاي اعمال قيمتهاي حسابداري براي محصولات صنعتي
قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري و جلوگيري از عملكرد قيمتهاي اقتصادي بر تحولات توليدي و اصتقادي كشور، اثرات منفي و ويرانگر مهم و بنيادي خواهد داشت. در اين قسمت، برخي اثرات و پيامدهاي مهم و مخرب قيمتگذاري بيان خواهد شد.
جلوگيري از علامت دهي قيمتهاي اقتصادي
چون در تعيين قيمتهاي حسابداري، وضعيت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمي‌گيرد، قيمتهاي تعيين شده علامتي را در زمينه ميزان كسري يا فزوني تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. ...
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹:۰۲ | پيشرو دانش
قيمتگذاري حسابداري محصولات صنعتي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 33
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4027

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان