پيشرو دانش

تحقيق بررسي و استراتژي ها و مكاتب توسعه اقتصادي

تحقيق بررسي و استراتژي ها و مكاتب توسعه اقتصادي

تحقيق بررسي و استراتژي ها و مكاتب توسعه اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 44

صفحات : 70

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

محصول حاضر داراي دو تحقيق در حوزه :

توسعه اقتصادي

مكاتب و استراتژي و مدلها و نظريه هاي توسعه اقتصادي

مي باشد كه جمعا داراي 70 صفحه ميباشد. در زير بخشهايي از متن تحقيقات آوره شده است.

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند.
...
3. استراتژي صنعتي‌شدن
در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بي‌واسطه معطوف به كارآيي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي‌شود: (1) توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي), (2) تاكيد بر توسعه صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً‌تحت اداره و هدايت دولت), (3) سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
...
از آنجا كه نيل به توسعه از مهمترين اهداف هركشوري از جمله ايران مي باشد و اينكه در دهه هاي قبل ,توسعه منجر به حاشيه اي شدن زنان و تمركز آنان در كارهاي با دستمزد و پايگاه شغلي پايين شده است و با توجه به اينكه حضور زنان هم موجب پيشبرد بهتر توسعه مي شود  اما زنان در مقايسه با مردان به حاشيه رفته اند . مي توان گفت با وجود اينكه جنسيت وارد توسعه شد باز هم شكاف جنسيتي مشاهده مي شود , بنابراين امروزه توانمند سازي زنان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار رسيدن به توسعه ضرورت دارد و اين مهم , بدون توجه به شناخت وضعيت زنان و نقش زنان در توسعه اقتصادي يك كشور ,امكانپذير نمي باشد. بنابراين براي شناخت وضعيت ايران در عدالت  زمينه عدالت جنستي ضرورت دارد تا وضعيت زنان ايران طي سالهاي 58-84 روشن گردد و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شود ....

...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳:۱۶ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق استراتژي و مكاتب توسعه اقتصادي،

مقاله انواع توليد (انبوه دستي و ناب) و انبارداري ERP

مقاله انواع توليد (انبوه دستي و ناب) و انبارداري ERP

مقاله انواع توليد (انبوه دستي و ناب) و انبارداري ERP

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 42

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

در اين پروژه سعي كرده ايم تاريخچه اي از توليد و توضيحاتي نسبتاً كافي در مورد توليد دستي و توليد انبوه و بحث مختصري در مورد توليد ناب كه آخرين مرحله توليد مي باشد داشته باشيم و در قسمت دوم، سيستم جديد انبارداري ERP را مورد بحث و بررسي قرار داده ايم كهدر آن تاثير سيستم جديد ERP را بر كنترل موجوديها و كاهش قيمت تمام شده را مشخص مي كند .
فهرست:

چكيده :
توليد ناب و ERP  :
توليد ناب :
مقدمه :
توليد دستي :
توليد انبوه :
كارخانه مونتاژ نهايي :
طراحي قطعات در توليد انبوه :
طراحي قطعات در توليد ناب :
طرز كار كارخانه :
سازماندهي ناب در سطح كارخانه :
رفتار بامشتري :
نتيجه گيري :
منابع و مآخذ
سيستم هاي برنامه ريزي منابع تشكيلاتي :
سيستم هاي ERP ؛ ارزيابي :
معيارهاي ارزيابي :
ERP در مقايسه با كشورهاي ديگر :
نتيجه گيري :
منابع

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۲:۴۲ | پيشرو دانش
توليد دستي، انبارداري ERP، توليد انبوه،

تحقيق طبقه بندي ساختاري و كاربرد خاك هاي رس

تحقيق طبقه بندي ساختاري و كاربرد خاك هاي رس

تحقيق طبقه بندي ساختاري و كاربرد خاك هاي رس

فرمت فايل : doc

حجم : 623

صفحات : 31

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

طبقه بندي ساختاري خاكهاي رسي و كاربرد آن براي طبقه بندي

فهرست:
1) مفاهيم پايه :
1-1- ساختار خاك :
2-1- فرآيندهاي زمين شناسي موثر بر ساختار خاكها :
3-1- تراكم پذيري و حساسيت خاكها:
2- وضعيت تحكيم يافتگي خاكها :
3- نسبت تنش تسليم (YSR) :
3- طبقه بندي ساختاري خاكهاي ريز دانه رسي :
5- طبقه بندي خاكهاي ريزدانه رسي – سيلتي جنوب تهران :
5-1- روش ها و دستگاه هاي آزمايش :
2-5- خواص شاخص خاكها :
5-3- سفتي خاك جنوب تهران :
4-5- وضعيت تحكيم يافتگي خاك جنوب تهران :
5-5- وضعيت نسبت تنش تسليم :
6-5- ساختار خاك جنوب تهران :
7-5- رده بندي خاك جنوب تهران :
4- نتيجه گيري :
منابع :
فهرست اشگال و جداول
شكل 1- موقعيت خطوط تراكم رسوبي و ذاتي بر حسب شاخص پوكي
شكل 2- موقعيت خطوط تراكم رسوبي و ذاتي و منحني تحكيم طبيعي خاكها
شكل 3- حالات تنش بر حسب شاخص پوكي براي انواع مختلف رس ها
شكل 4- نقشه موقعيت گمانه ها
شكل 5- مقطع قائم لايه هاي خاك در گمانه 12
شكل 6- تغييرات سرعت سير امواج برشي در خاكهاي ريزدانه جنوب تهران
شكل 7- مقاطع نازك خاك رنگ آميزي شده با محلول آليزارين
شكل 7- مقاطع نازك خاك رنگ آميزي شده با محلول آليزارين ب – همان تصوير در نور عادي
شكل 8- فابريك فولكوله و تصادفي خاكهاي ريزدانه جنوب تهرانالف – مقطع قائم ب – مقطع افقي
نمودار شكل -2
شكل 9- نتايج آناليز شيميائي خاك جنوب تهران با استفاده از دستگاه SEM
شكل 10- نتايج آزمايشهاي تحكيم نمونه هاي طبيعي بر حسب شاخص پوكي خاك
جدول 1- فرايندهاي زمين شناسي موثر بر ساختار خاكها
جدول 2- طبقه بندي ساختاري رسها
جدول 3- ويژگيهاي شاخص خاكهاي جنوب تهران در محل گمانه شماره 10
جدول 4- تغييرات نسبت تنش تسليم در گمانه و اعماق مختلف
جدول 5- نتايج آزمايش XRF بر روي خاك جنوب تهران (گمانه 6 عمق 8 متر)

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۱:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق كاربرد خاك هاي رس،

تحقيق عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

تحقيق عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

تحقيق عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

فرمت فايل : doc

حجم : 954

صفحات : 69

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

تعيين عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

فهرست مطالب
فصل اول :
فصل دوم : روش كار
بخش اول : سوابق تحقيق
1-1- مطالعات موردي
1-2- تداخل آب شور و شيرين در سفره هاي ساحلي
1-2-1- مخروط بالا آمده آب شور و نحوه كنترل آن
1-2-2- رابطه گيبن – هرزبرگ بين آبهاي شور و شيرين
1-2-3- طول گاوه آب نافذ دريا
 بخش دوم : ويژگيهاي آبخيز گرمسار
2-1- ويژگيهاي دشت
2-2- اقليم دشت
2-3- زمين شناسي دشت
2-4- زمين شناسي بالا دست حوزه
2-5- نگرشي كلي بر رودخانه حبله رود
2-6- دبي مواد محلول و جامد رودخانه حبله رود
2-7- سرشاخه هاي حبله رود
2-8- منشا نمكهاي منطقه
بخش سوم : مواد و روشها
3-1- آمار و اطلاعات مربوط به آبهاي زير زميني
3-2- آمار و اطلاعات مربوط به زمين شناسي حوزه بالا دست
3-3- اطلاعات مربوط به زهكشي
بخش چهارم : بررسي علل شور شدن خاكهاي دشت گرمسار
4-1- آبهاي زير زميني
4-1-1- بيلان آبي دشت
4-1-2- بررسي ميزان آفت و كسري آبخانه دشت از سال 79 تا 82
4-1-3- تاثير شيميايي پمپاژ بيش از حد مجاز بر كيفيت آب زيرزميني گرمسار
4-1-4- قابليت آبگذاري دشت گرمسار
4-1-5- بررسي ميزان شوري آب چاها
4-1-6- طبقه بندي آبهاي زيرزميني گرمسار
4-1-7- راههاي جلوگيري از پيشروي آب شور به داخل سفره آب شيرين
4-2- زمين شناسي بالادست
4-2-1- كيفيت شيميايي آب حبله رود
4-3- عدم زهكشي و يا زهكشي ناكارآمد و تاييد اين مساله در افزايش شوري خاك دشت
فصل سوم : نتايج بحث
فصل چهارم : پيشنهادات
فصل پنجم : نتيجه گيري
فصل ششم: منابع
فهرست جدولها
شماره 1- ميزان نمك آب حبله رود در دو ماه كم و پر آب
شماره 2- آمار منابع آبي دشت گرمسار از سال 79 تا 84
شماره 3- تغييرات ساليانه پيزومترهاي دشت ، سال آبي 80 – 79
شماره 4- تغييرات ساليانه پيزومترهاي دشت ، سال آبي 81 – 80
شماره 5- تغييرات ساليانه پيزومترهاي دشت سال آبي 82 – 81
فهرست شكلها
شماره 1- جهت جريان آب در منطقه آب شيرين ، شور و حد وسط
شماره 2- مخروط بالا آمده آب شور
شماره 3- اثر پمپاژ در تشكيل مخروط بالا آمده
شماره 4- رابطه شوري آب چاه و ميزان پمپاژ
شماره 5- عمق مرز بين آب شور و شيرين
شماره 6- طول گاوه آب نافذ دريا در زير آب شيرين
شماره 7- منحني افت و كسري مخزن دشت از 79 تا 82

قيمت محصول : 9500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۱:۰۳ | پيشرو دانش
ميزان شوري خاكهاي دشت،

تحقيق كاهش و كنترل آلاينده هاي نيروگاهي

تحقيق كاهش و كنترل آلاينده هاي نيروگاهي

تحقيق كاهش و كنترل آلاينده هاي نيروگاهي

فرمت فايل : doc

حجم : 1844

صفحات : 48

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

آلاينده هاي نيروگاهي و روشهاي كاهش و كنترل آنها

فهرست
مقدمه  3
تعريف آلودگي هوا  5  
چگونگي پيدايش آلاينده ها  5
1- فرآيند هاي توليد انيدريد سولفورو  5
2- فرآيند توليد اكسيد هاي ازت  6
3- فرآيند توليد منواكسيد كربن  7
4- فرآيند توليد انيدريد كربنيك7
اثرات زيست محيطي آلاينده هاي هوا  7
1- اثرات زيست محيطي انيدريد سولفورو  7
2- اثرات زيست محيطي ازت  9
3- تأثير منواكسيد كربن در آلودگي هوا  10
4- اثرات زيست محيطي دي اكسيد كربن  10
ميزان مجاز آلاينده هاي هوا  12
منابع آلاينده ها و روشهاي آزمايش آنها و روشهاي كنترل،حذف ويا كاهش آلودگي با بهره گيري از تكنولوژي هاي زيست محيطي   14
منابع دي اكسيد گوگرد  14
روش هاي آزمايش  15
1- استخراج تركيبات گوگرد از سوخت در نيروگاه  18
1- تكنولوژي گوگرد زدائي FGD به روش (SDA)  18
روش تزريق سنگ آهك  19
2- جدا كننده منيزيم  21
3- اكسيداسيون كاتيليتيك  21
4- جذب كربن  22
5- جدا كننده آمونياك  22
نتيجه گيري در رابطه با روشهاي گوناگون كاهش مقدار گوگرد در اتمسفر  22
2- اكسيدهاي ازت(Nox)  26
منابع Nox  26
روش هاي آزمايش  26
روش هاي كنترل  27
1- احتراق با هواي كم  27
2- احتراق در مرحله اي  28
كاربرد اصول جهت بهبود وضعيت انتشار آلاينده ها  29
3- گردش مجدد گاز دودكش  37
4- تغيير طرح مشعل  38
5- تميز كردن گاز دودكش  38
6- دپاشش آمونياك  39
هزينه ها  39
گزينه هاي تكنولوژي براي مهار C02  39
1- مهار CO2 به روش پس سوز (پس از احتراق)  41
2- جذب شيميايي  42
3- احتراق اكسيژن  44
4- روش مهار پيش از احتراق  46

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۰:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق كاهش آلاينده هاي نيروگاهي،

دانلود تحقيق مباني شيمي آلي

تحقيق مباني شيمي آلي

تحقيق مباني شيمي آلي

فرمت فايل : doc

حجم : 2569

صفحات : 57

گروه : شيمي

توضيحات محصول :

مباني شيمي آلي

تعريف شيمي آلي:
بخشي از علم شيمي است  كه به بررسي تركيبات آالي مي پردازد از شيمي آلي گويند .
تركيبات آلي :
تركيباتي هستند كه منشا حياتي داشته و در بدن موجودات زنده موجودات زنده سنتز ميشوند مانند  قندها ، الكل ها ، پروتئين ها ، چربي ها و ويتامين ها و....
...
تعريف واكنش هاي زنجيري :
به واكنش هايي كه در آن يك ماده واكنش پذير مي شود و خود منجر به توليد ماده  واكنش پذير ديگري است واكنش زنجيري مي گوييم مرحله انتشار كلراسيون متان نمونه اي از واكنش هاي زنجيري است .
برماسيون متان نيز مانند كلراسيون آن صورت مي گيرد وازمكانيزم جانشيني راديكالي تبعيت
 مي كند .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۰:۰۱ | پيشرو دانش
تحقيق مباني شيمي آلي،

دانلود فايل كارگاه عمليات واحد برج تقطير

كارگاه عمليات واحد برج تقطير

كارگاه عمليات واحد برج تقطير

فرمت فايل : doc

حجم : 742

صفحات : 14

گروه : فني و مهندسي

توضيحات محصول :

كارگاه عمليات واحد برج تقطير

مقدمه
تقطير ، در واقع ، جداسازي فيزيكي برشهاي نفتي است كه اساس آن ، اختلاف در نقطه جوش هيدروكربنهاي مختلف است. هر چه هيدروكربن سنگينتر باشد، نقطه جوش آن زياد است و هر چه هيدروكربن سبكتر باشد، زودتر خارج مي‌شود. اولين پالايشگاه تاسيس شده در جهان ، در سال 1860 در ايالت پنسيلوانياي آمريكا بوده است. نفت خام ، از كوره‌هاي مبدل حرارتي عبور كرده، بعد از گرم شدن وارد برجهاي تقطير شده و تحت فشار و دما به دو صورت از برجها خارج مي‌شود و محصولات بدست آمده خالص نيستند. انواع برجهاي تقطير در زير توضيح داده مي‌شوند.
...
برجهاي تقطير با سيني‌هاي دريچه‌اي
اين نوع سينيها مانند سينيهاي مشبك هستند. با اين اختلاف كه دريچه‌اي متحرك روي هر مجرا قرار گرفته است. در صنعت نفت ، دو نوع از اين سينيها بكار مي‌روند:
انعطاف پذير: همانطور كه از نام آن برمي‌آيد، دريچه‌ها مي‌توانند بين دو حالت خيلي باز يا خيلي بسته حركت كنند.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۹:۲۱ | پيشرو دانش
كارگاه عمليات واحد برج تقطير،

مقاله چالش و راهكارهاي جامعه مدني و نهادهاي غير دولتي

مقاله چالش و راهكارهاي جامعه مدني و نهادهاي غير دولتي

مقاله چالش و راهكارهاي جامعه مدني و نهادهاي غير دولتي

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 30

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها

چكيده
Abstract
مقدمه
تاريخچه جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي
مشروطيت، جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران
انقلاب اسلامي؛ جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي
جدول شماره 1- 1 . مقايسه رشد جمعيت باسواد در سالهاي 75-1355
جدول شماره 1- 2. مقايسه جمعيت شهرنشين و روستايي درايران طي سالهاي 75-1355
جدول شماره 1- 3 . مقايسه شاخص هاي فرهنگي براساس مراكز آموزشي - فرهنگي
نهادهاي غيردولتي، چالشها و راهكارها
حاكميت
مردم
نظام بين الملل
نتيجه
منابع
---------
نهاد‍، نظامي به نسبت پايدار و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت شده و يكسان را با هدف برآورده ساختن نيازهاي اساسي جامعه، در بر
مي گيرد. مهمترين هدف هر نهاد‍، ارضاي نيازهاي اجتماعي معيني است (كوئن، 1372، 151) نهادهاي موجود در يك جامعه را از نظر نيروهاي دخيل در شكل گيري و كاركرد آنها ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:‌ يكي نهادهايي كه بطور مستقيم با غيرمستقيم توسط دولت شكل گرفته اند و دوم نهادهايي كه خارج از حوزه قدرت سياسي توسط مردم با هدف دستيابي به برخي از اهداف و نيازها سازمان يافته اند.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۱۹ | پيشرو دانش
مقاله چالش جامعه مدني، راهكارهاي نهادهاي غير دولتي،

دانلود مقاله جريان دوراني اقتصاد

مقاله جريان دوراني اقتصاد

مقاله جريان دوراني اقتصاد

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 25

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

جريان دورانـي در يك اقتصــاد

در عصرجديد ، عصر بارزترين جلوه هاي تقسيم كار و تخصص ،‌هيچ كس به تنهايي تمام كالاهايي كه احتياجات و خواستهاي او را تأمين نمايد توليد نمي كند. اكثريت قريب به اتفاق مردم در گروههاي توليدي سازمان يافته با يكديگر همكاري مي نمايند. هر فرد به روانه توليد تنها قسمتي و غالباً هم قسمت بسيار اندكي را مي افزايد. در ازاي اين مشاركت در كوششهاي توليدي ، هر فرد    درآمدي ، غالباً بصورت دستمزد ،‌حق الزحمه ، حقوق يا سود دريافت مي دارد. با اين پول ،‌ او ممكن است كالاها و خدماتي را كه توسط ديگران ،‌ سازمانهاي تجارتي و يا مؤسسات دولتي توليد شده خريداري كند.
...
تراز پرداختها :
مبادلات اقتصادي بين المللي ، چه بصورت صادرات و واردات كالاها و خدمات يا نقل و انتقالات سرمايه ها باشد و چه به صورت نقل و انتقال طلا ، مستلزم پرداخت يا دريافت وجوهي است. بديهي است چنين مبادلاتي بر اوضاع اقتصادي تأثير مي گذارد. پرداختهايي كه با دريافتها جبران نشود كشور را فقير مي كند و جريان مداوم كالاها و خدمات به داخل ممكن است به تورم بينجامد. در بلند مدت ، به صلاح اقتصاد كشور است كه دادوستد با كشورهاي خارجي متعادل نگاه داشته شود. ...
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۴۹ | پيشرو دانش
مقاله جريان دوراني اقتصاد،

دانلود پاورپوينت جهاني شدن و توسعه و روندهاي مسلط

پاورپوينت جهاني شدن و توسعه و روندهاي مسلط

پاورپوينت جهاني شدن و توسعه و روندهاي مسلط

فرمت فايل : ppt

حجم : 21

صفحات : 24

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

جهاني شدن و توسعه- روندهاي مسلط

روندهاي كلي در جهان معاصر
در جهان امروز چهار روند كلان به چشم مي خورد:
جهاني سازي
منطقه گرايي
دمكراسي گرايي
افول سكولاريسم
شرايط استثنايي امروز چهار دليل دارد
 اول: رشد سريع وابستگي متقابل بين المللي
دوم: صحنه بين المللي بلحاظ بيشتر شدن بازيگران در حال بيشتر بهم ريخته شدن است.
سوم: تغييرات در اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي با سرعت بيشتري در حال انجام شدن است.
چهارم: موضوع بزرگي و عظمت نتايج عملكرد هر واحد سياسي در صحنه بين المللي است.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۱۸ | پيشرو دانش
پاورپوينت جهاني شدن، توسعه و روندهاي مسلط،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 25
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4019

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان