پيشرو دانش

تحقيق تاثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل بر كاهش هزينه هاي مخابرات

تحقيق تاثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل بر كاهش هزينه هاي مخابرات

تحقيق تاثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل بر كاهش هزينه هاي مخابرات

فرمت فايل : doc

حجم : 51

صفحات : 63

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي تأثير خصوصي سازي نگهداري شبكه كابل و هوائي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در كاهش هزينه‌ها و تعديل نيروي انساني شركت مخابرات استان
بيـان مسئلــه پژوهـش
در دهه‌هاي 1950 و 1960 كشورهاي صنعتي با دخالت دولتها دوران با ثباتي توأم با رشد معقولي را طي كردند و دولتها با اجراي سياستهاي خرد و كلان اقتصادي به مؤفقيتهاي نسبي دست يافتند . و بدنبال آن ، مؤفقيتهاي مقطعي اقتصاد برنامه‌اي يا متمركز كشورهاي سوسياليستي با مشاركت فعال دولت در اقتصاد بهايي داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهاي دولتي گرديد و اين دخالتها بصورت ملي كردن صنايع مختلف و تشكيل شركتهاي دولتي عينيت پيدا كرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعيت بيشتري بخشيد .
پس از چندين دهه كه روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعيت و ايجاد نيازهاي متنوع و پيشرفت تكنولوژي دولتها با مشكلات و معضلاتي مانند كسري تراز پرداختها ، بروكراسي شديد ضعف سيستمهاي مديريتي ، ضعيف بودن سيستمهاي ارزيابي و حسابسري ، ازدياد كاركنان روبرو شدند . كه در اوايل دهه 1980 سياستهاي خصوصي سازي (غيرملي كردن) بتدريج در كشورهاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها براي رهايي از مشكلات مالي و معضلات اجتماعي از حالت دخالت به حالت ارشادي تغيير موضع داده و از فعاليتهاي غيرضروري دست كشيده و بيشتر فعاليتهاي غير امنيتي و احساس را به بخش خصوصي واگذار كردند .
...
- نتـــايج
در بررسي مقايسه هزينه‌هاي پرسنلي مربوط به نگهداري شبكه كابل و هوايي مركز تلفن شهيد قندي ميانه در دو حالت بخش خصوصي و دولتي به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمده هزينه‌هاي نگهداري شبكه كابل در شرايط تصدي شركت مخابرات در هزينه‌هاي پرسنلي متمركز شده ولي در بخش خصوصي بيشتر
هزينه‌ها در حق‌الزحمه پيمانكاران انباشته مي‌گردد .
از مقايسه اين هزينه‌ها كه در جدول 4-1بخش دولتي و6-1بخش خصوصي كه شامل هزينه‌هاي پرسنلي و غيرپرسنلي و حق‌الزحمه پيمانكاران و وسايط نقليه مي‌باشد .
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۲۸ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير خصوصي سازي بر كاهش هزينه مخابرات،

مقاله نظريه ها اهداف و موانع خصوصي سازي

مقاله نظريه ها اهداف و موانع خصوصي سازي

مقاله نظريه ها اهداف و موانع خصوصي سازي

فرمت فايل : doc

حجم : 68

صفحات : 122

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

چكيده
در ادامه اين پژوهش، پژوهشگر بر آن است كه به توضيح و تفسير زمينه هاي خصوصي سازي، تعاريف و نظريه ها پرداخته و پس از آن اهداف به كارگيري چنين برنامه اي را تشريح كند. خصوصي سازي هم مثل ديگر برنامه هاي اجتماعي – اقتصادي به روش و طرق گوناگون انجام مي شود و اين دلايل اجراي طرح است كه در هر جامعه اي روش به كارگيري و پياده سازي آن را تعيين مي كند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تاكنون انجام داده و با بررسي نتايج اجراي برنامه هاي خصوصي سازي، شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي را مد نظر قرار مي دهد و شمه اي از فعاليت هاي انجام شده در اين شركت را تا به حال در راستاي خصوصي سازي بيان مي كند.
پس از آن به بررسي موانع و مشكلات موجود بر سر راه خصوصي سازي پرداخته و در پايان اين فصل به بررسي تحقيقات انجام شده توسط ديگر محققين مي پردازد تا با تكيه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدي بررسي هاي آماري براي دست يابي به نتايج دقيق حاصل از پياده سازي خصوصي سازي در شركت پخش فرآورده هاي نفتي انجام خواهد شد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله موانع خصوصي سازي،

مقاله تاريخچه اهداف و روشهاي خصوصي سازي و تجارب كشورها

مقاله تاريخچه اهداف و روشهاي خصوصي سازي و تجارب كشورها

مقاله تاريخچه اهداف و روشهاي خصوصي سازي و تجارب كشورها

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 59

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

خصوصي سازي

زمينه هاي تاريخي: در طول زمان مدرن اقتصادي واحد هاي توليدي و تجاري خصوصي و عمومي بنا به ضرورت زماني و چگونگي مراحل توسعه اقتصادي در كنار يكديگر شكل گرفته و تكامل يافته اند. به طور يقين وجود واحد هاي خصوصي در مصنوعات، تجارت و خدمات يكي از مشخصه هاي تمدن بشري است. واحدهاي مدرن توليدي و تجاري همزمان با تحولات فكري و فرهنگي، بعد از قرون وسطي،‌در اروپا به وجود مي آيند. در انگلستان در قرن 16 شواهد كاملي بر ظهور شركت هاي سهامي وجود دارد، تشكيل شركت سهامي روس (Russia Company) در سال 1553 يك نمونه مهم در اين زمينه مي باشد. تاسيس شركت هند شرقي (East India Company) و سپس در حدود سالهاي 1600 بانك انگلستان به صورت شركت سهامي،‌گسترش اين نوع شركت ها را عموميت بخشيد. در اوايل قرن 18 خريد و فروش اوراق قرضه دولتي و سهام معمول مي گردد، و در سال 1773 بازار بورس لندن به صورت رسمي آغاز به كار مي كند.
...

تجربه كشورها در امر خصوصي سازي

سه گروه كشورها شامل كشورهاي پيشرفته سرمايه داري، كشورهاي با اقتصاد متمركز و كشورهاي جهان سوم در امر خصوصي سازي قابل تميز هستند. كه كشورهاي پيشرفته مانند بريتانيا، ژاپن و كشورهاي با اقتصاد متمركز مانند آلمان شرقي، چكسلواكي، لهستان ، مجارستان و كشورهاي جهان سوم مانند تركيه، مصر و ونزوئلا بودند كه تلاش به اجراي خصوصي سازي نمودند كه از اين بين نمونه هايي را برمي گزينيم و به توصيف چگونگي خصوصي سازي آنها مي پردازيم.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۱۷ | پيشرو دانش
مقاله خصوصي سازي و تجارب كشورها،

مقاله برنامه ريزي استراتژيك راهبردي و مدل برايسون

مقاله برنامه ريزي استراتژيك راهبردي و مدل برايسون

مقاله برنامه ريزي استراتژيك راهبردي و مدل برايسون

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 21

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون

چكيده
اين مقاله به شرح مختصر برنامه ريزي استراتژيك (راهبردي) مي‌پردازد. برنامه ريزي تعريف مي‌شود و تأثير تغيير در شرايط بر برنامه ريزي روشن مي‌گردد. سپس نقش استراتژي (راهبرد) در برنامه ريزي مشخص مي‌شود و برنامه ريزي استراتژيك تعريف مي‌شود. در پايان مدل برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي (مدل برايسون) شرح داده مي‌شود.
منبع : -
كليدواژه : برنامه ريزي استراتژيك؛ استراتژي؛ برنامه ريزي؛ تغيير؛ راهبرد؛ برنامه ريزي
مدل برايسون
نمودار آمده در آخر اين بخش مراحل فرايند برنامه ريزي استراتژيك در قالب مدل برايسون را نمايش مي‌دهد. همانطور كه اشاره شد اين مدل نتيجه بررسي خصوصيات مدلهاي قبلي و رفع نقاط ضعف آنها براي كاربرد در سازمانهاي عمومي و غيرانتفاعي مي‌باشد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين مدل شامل يك فرايند پيوسته (مطابق با تعريف برنامه ريزي) و تكرارپذير مي‌باشد كه پيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه مي‌يابد. در اين جا اين فرايند در قالب ده مرحله شرح داده مي‌شود. ...
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۴۴ | پيشرو دانش
برنامه ريزي استراتژيك راهبردي، مقاله مدل برايسون،

دانلود مقاله خلاقيت و نوآوري و عوامل بازدارنده و موثر آن

مقاله خلاقيت و نوآوري و عوامل بازدارنده و موثر آن

مقاله خلاقيت و نوآوري و عوامل بازدارنده و موثر آن

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 13

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

1- مقدمه
2- اصول اوليه خلاقيت
3- وجوه هوش
4- خصوصيات افراد بسيار خلاق
5- عوامل باز دارنده خلاقيت
6- عوامل تشديدكننده خلاقيت و نوآوري
مراجع
------------
عوامل تشديدكننده خلاقيت و نوآوري
حس دروني تفكر، انسان را قادر مي‌سازد شرايطي را كه وجود خارجي ندارند، ‌در درون ذهن شبيه‌سازي نمايد و‌ به وي اين امكان را مي‌دهد تا در امكانات يكسان با سايرين براي خود فرصتهاي بهتري بيافريند. در واقع امور خلاقيت شايد بيشتر اكتسابي باشد تا فطري و مي‌توان با آموزشهايي اين توانايي را در خود افزايش داد. مجموعه عواملي كه باعث تشديد و ترغيب فرد به نوآوري مي‌گردند به عوامل تشديدكننده تعبير مي‌گردند كه خود به دو بخش كلي انگيزه‌ها و ابزارها تقسيم مي‌شوند كه در اينجا توضيح داده مي‌شوند.
...

قيمت محصول : 2800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۰۷ | پيشرو دانش
دانلود مقاله عوامل بازدارنده خلاقيت و نوآوري،

مقاله ديدگاه نوين مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد

مقاله ديدگاه نوين مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد

مقاله ديدگاه نوين مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 32

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

ديدگاه نوين در مديريت عملكرد - ارزيابي عملكرد

فهرست مطالب

ديدگاه نوين در مديريت عملكرد - ارزيابي عملكرد    1
مقدمـــه    1
ضرورت بهره‌وري    1
بهبود بهره‌وري    2
انصاف در كار    7
چند ويژگي شاخص سازمانهايي با عملكرد برتر    9
فرهنگ عملكــرد برتر    9
نظام مديريتي    11
عناصر نظام ارزشيابي عملكـرد    12
مسئوليت طراحي نظام ارزشيابي    13
تهيه طرح ارزيابي عملكرد    13
رهنمودهايي براي اثربخشي مصاحبه ارزشيابي عملكرد    15
فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان    16
خلاصــه    20
منابــع    22
-----------------------

اولين قدم در بهبود بهره‌وري كاركنان آنست كه اطمينان حاصل كنيد واقعاً مديران اجرائي به مديريت بهره‌وري متعهد هستند و شخصاً در آن درگير مي‌شوند اين به مفهوم تحقق 4 مورد است.
الف – مديران بايد بخويي در مورد مديريت بهره‌وري آگاه شده باشند.
ب – آنها بايد معتقد باشند كه بهبود بهر‌ه‌وري لازم و امكان‌پذير است.
ج – مديران بايد خود بهره‌وري باشند.
د – خط مشي‌هاي درست و جهت‌گيري صحيح از بالا اعمال شود از طريق حمايت مديريت ارشد و آموزش جلسات توجيهي
2 – آگاهي در مورد بهره‌وري را ايجاد كنيم.
(Develop a praductivity consuousnes)
دومين قدم آنست كه بهر‌ه‌وري را در سراسر سازمان ايجاد كنيم و هر مديري بايد هر روزه در مورد بهره‌وري فكر كند و در رابطه با هر رويدادي آن را مطرح سازد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۳۶ | پيشرو دانش
ارزيابي عملكرد،

تحقيق راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

تحقيق راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

تحقيق راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

فرمت فايل : doc

حجم : 39

صفحات : 46

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

فهرست مطالب
1-مقدمه
2 -تاريخچه
3-تعريف بهره وري
4- تفاوت بهره وري با توليد
5- اهميت بهره وري
6- سطوح بهره وري
7-چرخه مديريت بهبود بهره وري
8- تعريف شاخص هاي بهره وري
9- انواع شاخص هاي بهره وري
10-اثربخشي
11-سطوح مختلفي كه شاخص هاي بهره وري براي اندازه گيري مي شوند
12-واحد اقتصادي
13- ارزش افزود
14- روش هاي محاسبه ارزش افزوده
15- ارزش ستانده
16-مصرف واسطه
17-جبران خدمات كاركنان
18-تشكيل سرمايه
19-ارزش موجودي سرمايه
20-انرژي
21- شاخص هاي تعديل
22- تمرين عملي 1
23- تمرين عملي 2
24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش
25- منابع و مآخذ
----------------
در سالهاي آغازين هزاره سوم كشورهاي جهان سعي دارند كه سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند براي نيل به اين هدف بايد بتوانند توان رقابت پذيري خود را افزايش دهند و اين امر جز از طريق ارتقاي بهره وري امكان پذير نخواهد بود بررسي سهم رشد بهره وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي در كشورهاي     توسعه يافته يا در حال گذار بيانگر اين واقعيت است كه در دو دهه گذشته در اين كشورها سعي شده سهم عمده اي از رشد اقتصادي از طريق رشد شاخص هاي بهره وري كل عوامل تامين شود در صورتيكه كشور ايران بخواهد سطح توسعه يافتگي خود را به سطح كشورهاي فوق برساند بجز ارتقاي بهره وري سازو كار ديگري دراختيار ندارد ...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۰۵ | پيشرو دانش
اندازه گيري شاخص هاي بهره وري،

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وري و رشد اقتصادي

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وري و رشد اقتصادي

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وري و رشد اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 315

صفحات : 50

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

رابطه اندازه دولت با ميزان بهره وري و رشد اقتصادي در كشورهاي جهان

فهرست مطالب:
مقدمه
مروري بر آزمونهاي اثر مخارج دولت بر رشد
اندازه وعملكرد دولت و رشد اقتصادي
اندازه دولت در كشورهاي OECD
منحني اندازه دولت – رشد
نمودار سهم هزينه‌هاي كل دولت از GDP
نمودار اثر جايگزيني سرمايه‌گذاري
نمودار كاهش رشد بهره‌وري
كاهش رشد GDP واقعي
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعي
مقايسه شتاب افزايش در اندازه دولت در كشورهاي OECD
اثر هزينه هاي دولتي بر سرمايه‌گذاري و رشد براساس يك مدل اقتصادسنجي
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته
شاهدي از كشورهاي OECD در حال كاهش اندازه دولت
اندازه دولت در 0 كشور با بالاترين نرخ رشد اقتصادي
سهم هزينه‌هاي دولت مركزي,‌محلي و ايالتي از GDP
سهم هزينه‌هاي اصلي دولت از GDP
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ
-------------

اندازه دولت و رشد اقتصادي

مقدمه
نقش صحيح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثي جدال انگيز بين اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسيكها و نظريات آدام اسميت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سياستهاي اقتصادي به طور قابل ملاحظه‌اي در قرن اخير تغيير كرده‌اند. از هنگامي كه جنگ جهاني دوم مبناي درآمدها را تغيير داد و از زماني كه سيستم‌هاي تأمين اجتماعي شروع به گسترش كرد و از زماني كه برنامه‌هاي دولتي خاصي پس از آن بحران بزرگ اقتصادي جهان معرفي شد, هزينه هاي بخش عمومي شروع به افزايش پيدا كرد, در حقيقت, دوره پس از جنگ دوم جهاني, شاهدي بود بر اين مطلب كه دولتها نقش موثري در اقتصاد و بهبود امنيت اجتماعي مردم از طريق هزينه هاي خود دارند و نتايج اين دخالت هاي دولت, رشدي قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهاي صنعتي بود.
...

اندازه و عملكرد دولت و رشد اقتصادي

چكيده كاربردي:
1-    اين مقاله نشانگر اين است كه دولتي كه خيلي بزرگ است, رشد اقتصادي خود را كاهش داده است ...

قيمت محصول : 4800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۳۴ | پيشرو دانش
مقاله اندازه دولت، بهره وري دولت، رشد اقتصادي،

دانلود تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي

تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي

تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 58

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

اصول سرپرستي رضايت شغلي

مقدمه
در جوامع امروزي كه افراد بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي روزانه‌شان را صرف كسب درآمد مي‌كنند و يا از طريق آموزش‌هاي مختلف خود را براي فعاليت‌هاي شغلي آماده مي‌سازند، به همين دليل بحث از اشتغال و بررسي همه جانبه در خصوص ماهيت آن اهميت زيادي پيدا نموده است. زيرا ممكن است اين افراد فاقد مهارت‌هاي لازم باشند، علاقمند نبوده و يا از شغل خود ناراضي باشند. اما قسمتي از انگيزه‌ها و بهره‌وري در شغل به هماهنگي بين خصوصيات شغلي با توانايي‌ها ، نيازها ، علايق و ارزش‌هاي افراد بستگي دارد. اين هماهنگي سبب رضايت شغلي فرد مي‌گردد و فقدان آن سبب نارضايتي، رضايت و عدم رضايت از شغل باكل زندگي فرد در ارتباط است و مي‌تواند سبب شود كه فرد در زندگي بهتر و راحت‌تر باشد يا نباشد. به همين جهت است كه به شغل و عوامل مرتبط با آن نظير رضايت شغلي توجه بيشتري مي‌شود و اين در حالي است كه فردي سعي دارد شغلي را انتخاب كند كه علاوه بر تأمين نيازهاي مادي از نظر رواني نيز او را ارضاء كند.
...

فوايد بررسي رضايت شغلي

«ديويس» و «نيواستروم» (1985) فوايد بررسي رضايت شغلي  را بشرح زير عنوان كرده‌اند:
1-    رضايت شغلي كلي: يكي از فوايد بكار بستن اين بررسي، اين است كه مديريت را از ترازهاي كلي رضايت شغلي آگاه مي‌كند اين بررسيها نشان مي‌دهد كه كاركنان در كدام قسمت‌ها دچار مشكل هستند.
2-    ارتباط:  هنگاميكه از يك عضو سازمان خواسته مي‌شود تا آنچه در ذهن دارد بگويد، نه تنها پاسخها مهم هستند بلكه سبب مي‌شود ارتباط نيرومندي بين كارمند و رده‌هاي بالاي سازمان برقرار شود.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي،

دانلود مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي

مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي

مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي

فرمت فايل : doc

حجم : 50

صفحات : 15

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پژوهش حاضر ضمن بررسي انسجام گروهي و رفتار مربيان، عوامل مؤثر بر اين دو فاكتور تيمي را مورد ارزيابي قرار داده است.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد مربيان بيشتر از سبك رهبري آموزش و تمرين و كمتر از سبك رهبري آمرانه استفاده مي¬كردند. اين بدان معني است كه مربيان نظر بازيكنان را براي تصميم¬گيري در ارتباط با شيوه-هاي تمرين و اتخاذ استراتژي مناسب براي مسابقات و به طور كلي مسائل مربوط به تيم، مورد توجه قرار مي¬دهند و معمولاً به تنهايي تصميم نمي-گيرند، در حالي كه بر آموزش مهارت¬ها، تكنيك¬ها و تاكتيك¬ها و همچنين انجام تمرينات تأكيد ويژه¬¬اي دارند؛ در مورد ساير سبك¬هاي رهبري مورد استفاده مربيان تفاوت قابل توجهي مشاهده نگرديد. مرادي (1383)، پانتكو و سانتوس (1991) و بنت و مانوئل (2000) گزارش كردند كه مربيان بيشتر از سبك رهبري آموزش و تمرين و كمتر از سبك رهبري آمرانه استفاده مي¬كنند كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد (7،9،12)؛ حسيني (1386) در پژوهشي بر روي مربيان حرفه¬اي فوتبال نشان داد، مربيان بيشتر از رفتار آموزش و تمرين و كمتر از رفتار دموكراتيك استفاده مي¬كنند (4).

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۲۴ | پيشرو دانش
مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 7
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4001

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان