پيشرو دانش

مقاله اهميت هدفگذاري در تبليغات و راهكارهاي اهداف تبليغاتي

مقاله اهميت هدفگذاري در تبليغات و راهكارهاي اهداف تبليغاتي

مقاله اهميت هدفگذاري در تبليغات و راهكارهاي اهداف تبليغاتي

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 21

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

در اين مقاله سعي شده است ضمن نشان دادن اهميت هدفگذاري در تبليغات، راهكارهايي براي تعيين اهداف تبليغاتي مناسب براي تبليغ‌دهندگان ارائه شود.
فهرست مطالب:

چكيده
1- مقدمه
2- تعريف تبليغات
3- پيدايش تبليغات
4- بررسي مفهوم اثر بخشي
5- اثر بخشي در تبليغات
6- مزاياي هدفگذاري تبليغات
6- نتيجه گيري
مراجع
پي نوشتها

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۳۴ | پيشرو دانش
هدفگذاري در تبليغات، راهكارهاي اهداف تبليغاتي،

مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي

مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي

مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 107

صفحات : 75

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

مقدمه
اعتلاء سطح زندگي مردم و سطح توليد و همچنين رشد علمي، مستلزم سرمايه‌گذاري به ميزان وسيع است. همانگونه كه سرمايه، تمدن را پي‌ريزي مي‌كند، امروز هم ترقي اجتماع ما مبتني بر سرمايه است. در توليد كوچكترين و بي‌اهميت‌ترين كالا تا ايجاد بزرگترين تاسيسات اتمي سرمايه سهيم است. منتهي هرچه توليد و محصول مهمتر و عظيم‌تر باشد، اهميت سرمايه در توليد نيز بيشتر مي‌شود.
بوسيله سرمايه است كه نيروي عظيم طبيعت مهار مي‌شود، هر چيز بوسيله نيروي علم و دانش بوده كه بشر توانسته است نيروي احتراق زغال‌سنگ و نفت و نيروي باد وآبشار و بالاخره نيروي سهمگين اتم را در اختيار خود گيرد و علم بزرگترين نيروي توليد ثروت است، ولي اكتشافات علمي خود زائيده سرمايه‌گذاري در راه تعليم و تربيت و تحقيقات و تبعات علمي است.
تفاوت بين سطح درآمد مردم كشورهاي جهان، نه تنها بخودي خود، كم نمي‌شود، بلكه بعلت رشد علمي كه كشورهاي توسعه يافته از آن برخوردارند، روزبروز بر وسعت و دامنه آن افزوده مي‌گردد. رشد علمي، به حدي در افزايش درجه رفاه مادي كشورهاي توسعه يافته موثر است كه مي‌توان گفت:
« كشورهاي پيشرفته هستند كه در آنها تفكر علمي سابقه طولاني‌تر و شيوع بيشتر و رسوخ زيادتر است.»
...
فصل اول
توسعه اقتصادي
رابطه توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي
رابطه توسعه اقتصادي و رفاه اقتصادي
فصل دوم
كشورهاي توسعه نيافته
تعريف كشورهاي توسعه نيافته
خصوصيات كشورهاي توسعه نيافته
طبقه‌بندي كشورها از لحاظ توسعه اقتصادي
فصل سوم
سرمايه و عوامل موثر در تشكيل آن
تعريف و مشخصات سرمايه
عوامل موثر در تشكيل سرمايه
فصل چهارم
امكانات افزايش توليد ملي
ازدياد عوامل توليد
تركيب عوامل توليد با استفاده از شيوه‌هاي نوين توليد
قدرت توليد و تشكيل سرمايه
افزايش درآمد و تغييرات تقاضا
سرعت رشد و توسعه اقتصادي
فصل پنجم
برآورد سرمايه
عوامل موثر دربرآورد سرمايه
ضريب سرمايه‌گذاري
معيار سرمايه‌گذاري در تقدم و تاخر طرحهاي توسعه
فصل ششم
رشد متوازن
فصل هفتم
پس‌انداز
فصل هشتم
تورم و اعتبار
فصل نهم
ماليات و هزينه‌هاي دولت
ماليات
هزينه‌هاي دولت
ماليات و پس‌انداز
ماليات و تورم
فصل دهم
علل و چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي
علل سرمايه‌گذاري خارجي
چگونگي سرمايه‌گذاري خارجي
نتيجه گيري
منبع

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۰۴ | پيشرو دانش
مقاله رابطه سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي،

دانلود مقاله بررسي و كاركرد سيستم توليد انعطاف پذير

مقاله بررسي و كاركرد سيستم توليد انعطاف پذير

مقاله بررسي و كاركرد سيستم توليد انعطاف پذير

فرمت فايل : doc

حجم : 48

صفحات : 86

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

سيستم هاي توليد انعطاف پذير

‌ ‌اين‌ مقاله‌ به‌دنبال‌ آن‌ است‌ كه‌ بيان‌ كند توليد انعطاف‌پذير و كاركرد آن‌ چيست‌ و چگونه‌ مي‌توان‌ آن‌ را به‌ تمام‌ گوشه‌ و كنار جهان‌ برد، به‌گونه‌اي‌ كه‌ همگان‌ از آن‌ منتفع‌ شوند. توليد انعطاف‌پذير چيست؟ شايد بهترين‌ راه‌ براي‌ تبيين‌ اين‌ سيستم‌ مقايسه‌ آن‌ با توليد دستي‌ و توليد انبوه‌ است.
مقدمه  
توليد انعطاف‌پذير
مزيت‌ رقابتي‌ توليد انعطاف‌پذير
رفتار با مشتري‌
افزايش‌ توانايي‌ جهت‌ رقابت‌
تعريف‌ جديد از سازمان‌
آزادي‌ عمل‌ در قيمت‌گذاري‌
خط‌ سير انتقال‌ كالا
روشهاي‌ تبليغاتي‌
ماهيت‌ فعاليتهاي‌ فروش‌
اقدامات‌ و فعاليتهاي‌ مديران‌
اتوماسيون
سطوح سلسله مراتبي سيستم هاي اتوماسيون صنعتي
سطح Element
سطح فيلد Field Level
 سطح: (Call Level )Cell
 سطح(Areal Level)Area
سطح: (Plant Level)
منابع

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۳۲ | پيشرو دانش
مقاله سيستم توليد انعطاف پذير،

مقاله سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS

مقاله سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS

مقاله سيستم هاي اطلاعات مديريت MIS

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 34

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت MIS

گسترش سيستم‌هاي اطلاعاتي باعث مي‌شود كه از ماهيت بروكراتيك مديريت دولتي كاسته شده وبه سمت وسوي اينفوكراسي گام بردارد. برخي از صاحبنظران براين باورند كه با تصميم فن‌آوري اطلاعات،‌مباني دموكراسي درمديريت دولتي تضعيف مي‌شود زيرا ماهيت فن‌آوري اطلاعاتي بيش از آنكه جهت گيري دومكراتيك داشته باشد، گرايشهاي تكنوكراتيك دارد. ازسوي ديگر عده اي براين باورند كه به كمك فن‌آوري اطلاعات ارزشهاي دموكراتيك مانند تكثرگرايي، آزادي بيان،… تقويت خواهد شد. درجهان ارتباطات، كنترل مستقيم جاي خود رابه ابزارهاي غيرمستقيم مانند استانداردسازي، آموزش وپرورش مي‌دهد. اطلاعات مبناي قدرت است وانحصار قدرت از هرنوعش كه باشد دربلندمدت تبعات منفي خود رانمايان مي‌سازد، هم به جامعه زيان مي‌رساند وهم كل حاكميت رازيرسؤال مي‌ببرد. (زاهدي 1380،7-125)
پس براي اين مهارانحصار بايد به نوعي اخلاقيات معتقد بود مديريت بايد دربهره گيري از مظاهر جديد فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بايد الزامات اخلاقي چون: 1-بهبودكيفيت خدمات دستگاههاي حكومتي؛2-اطمينان ازمحرمانه بودن اطلاعات مردم ؛و 3-دوطرفه بودن جريان اطلاعات ميان مردم وحكومت، را رعايت كند. ...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۵۹ | پيشرو دانش
مقاله سيستم اطلاعات مديريت MIS،

دانلود تحقيق انواع سازمانهاي نوين

تحقيق انواع سازمانهاي نوين

تحقيق انواع سازمانهاي نوين

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 24

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سازمانهاي نوين

مقدمه:

مدل سنتي سازمان يا به عبارتي گروه هاي بزرگ كاركنان كه وظايف تخصصي را با هماهنگي متمركز انجام مي دهند، در سال هاي زيادي از قرن بيستم، از نظر اقتصادي قابل قبول بود. ولي امروزه اين نوع سازمان ها اعتبار و سودمندي چنداني ندارد، زيرا بسيار پرهزينه هستند و از كاربري لازم نيز بي بهره اند. سازمان هاي جديد ديگر در بند هرم هاي سلسله مراتبي نيستند كه در قله آن مدير ارشدي كه همه چيز را مي داند و همه چيز را    مي بيند قلمرو پيرامون را تحت نظر داشته باشد.
آنچه درآينده به وفور ديده خواهد شد، اشكال سازماني هستند كه ساختارشان مبتني بر تشريك مساعي واحدهاي مستقل بنا مي شود.
...

سازمان بدون مرز

اين ساختار فاقد مرزهاي سنتي هستند. در اين ساختارها جريان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهاي خارجي مشتريان، توليدكنندگان و ساير واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بيرون هيچ گونه مرزي را نمي شناسد.
وحدت، يكپارچگي و تلفيق از ويژگي هاي ساختار بدون مرز هستند كه موجب استفاده اثربخش از استعدادها، توانايي ها و تخصص افراد بي شمار در سازمان مي شود كه همه لزوماً عضو دائم سازمان نيستند.
...

قيمت محصول : 2200 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق انواع سازمانهاي نوين،

دانلود مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

مقاله سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 33

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

سرمايه و نقش آن در رشد اقتصادي

نقش سرمايه در رشد اقتصادي

به زعم اكثر علماي توسعه نقش سرمايه در فرآيند رشد اقتصادي اساسي و اصلي مي باشد به علت اينكه با افزايش جمعيت و افزايش نيروي كار نياز به سرمايه و سرمايه گذاري اجتناب ناپذير مي باشد و به نظر عده اي ديگر از نظريه پردازان نقش سرمايه در توليد به نيست كه آنرا مهمترين عامل رشد اقتصادي معرفي نمود زيرا كشور‌هايي با سرمايه كم هم گامهاي بلندي در مسير رشد اقتصادي به داشته اند.
نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش و ... صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.
...

مزيت داخلي در بازارهاي بين المللي

در تئوري اقتصادي و كلاسيك، شركت به اين صورت مورد پذيرش قرار مي گيرد كه داراي كاملترين و كم هزينه ترين اطلاعات مي‌باشد و به خاطر سوددهي، فرصتهاي جذاب در هر جائي كه وجود دارد، ايجاد شده است معمولاً شركت با يك محدوده جغرافيايي كه محدود به همان منطقه، سرزمين يا داخل كشور مي باشد، پديدار مي‌شود، اما اين قلمرو تغيير مي‌كند. تغيير ممكن است، نتيجه نيروهاي داخلي مانند مديريت ارشد، پيشرفت تكنولوژي يا توليد جديد، نياز قابل مشاهده براي يك بازار بزرگتر و غيره باشد و يا ممكن است نتيجه نيروهاي خارجي مانند مشتريان، دولتها، گسترش محدوده رقابتي خارجي و يا يك حاثه بزرگ مانند بدست آوردن اطلاعات يا گسترش محدوده تجاري به صورت EU و يا ورود به بازارهاي جديد مانند آنچه كه براي اروپاي شرقي صورت گرفت، باشد.
...

فهرست مطالب:
تقش سرمابه در رشد اقتصادي     1
منابع تأمين سرمايه     1
معيارهاي سرمايه گذاري     3
نقش سياست هاي پولي در توسعه اقتصادي     7
نقش سياستهاي مالي در توسعه اقتصادي     10
شاخص هاي بهره وري     14
سرمايه گذاري مستقيم خارجي     20
نقص در كنترل عملكردهاي خارجي     27
منابع     29

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۰۰ | پيشرو دانش
مقاله نقش سرمايه در رشد اقتصادي،

تحقيق شايسته سالاري و سرمايه فكري شايسته سازمان

تحقيق شايسته سالاري و سرمايه فكري شايسته سازمان

تحقيق شايسته سالاري و سرمايه فكري شايسته سازمان

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 20

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سرمايه فكري شايستگان

توسعه شايسته سالاري در سازمانها
شايستگي ها در مديريت
شايسته سالاري و بهره وري
تحكيم شايسته سالاري در حكومتها
بهره وري دانايي
آسيب شناسي واحدهاي گزينش
----------------

توسعه شايسته سالاري در سازمانها

شايسته سالاري كه به مفهوم به كارگماري مناسب ترين افراد در متناسب ترين جايگاه ها در يك سازمان بيان مي شود، در سازمانهاي رشديافته و يا در حال رشد بسيار بااهميت و در ميان مديران اين اهميت بيشتر است.
...

تحكيم شايسته سالاري در حكومتها

آقاي علي بنيادي ناييني، دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني و دكتر داود هاديفر، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در مقاله مشترك خود جايگاه شايسته سالاري درايران را موردبررسي قرار دادند. اين دو معتقدند: آنچـــه امروزه دولتها به سوي آن گــــام برمي دارند ايجاد ثبات در مديريتها با تعيين و تعريف مكانيزم حاكم بر شايسته سالاري است، شايسته سالاري مبتني بر شايسته خواهي و شايسته گزيني.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳:۲۸ | پيشرو دانش
تحقيق شايسته سالاري،

دانلود مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

فرمت فايل : doc

حجم : 47

صفحات : 81

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد

مقدمه
مدلول كليه اسناد رسمي يعني اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمي را جع به ديون و ساير امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ك ثبت شده مستقلا و بد ون   احتيا ج به حكم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطين داد گستري و   ساير قو اي دو لتي مكلف هستند كه در مو اقعي كه از طرف ما مو رين اجرا ء به آ نها مر ا جعه مي شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراييه اقدام كنند مگر در مورد تسليم عين منقو لي كه شخص ثا لثي متصرف و مد عي مالكيت آ ن باشد .
سند ثبتي داراي قوه اجرايي است يعني مي توان براي اجراي مفاد آ ن  متوسل به صدوراجراييه شد. امكان صدور اجراييه در هر سند ثبتي وجود ندارد .
...

تعارض حق ثالث با حق موضوع اجراييه

اجراييه در صورتي مي تواند به استيفاي حق بستانكار منتهي شود كه در تعارض با حق ثا لث نباشد ، وگرنه وسيله اي مشروع براي دارا شدن غير عا دلا نه بستانكار به شمار مي رود . در اين صورت ، عيب اين روش ، اين خواهد بود كه دولت به كمك بستانكاري كه به ظاهر ، ذيحق و در واقع حقي نداشته است ، حق ديگر ي را تضييع و در حق اين بستانكار تثبيت كرده است . از اين رو ، هر كجا كه حق ثا لث با اجراي مفاد اجراييه در تعا رض باشد ، اجراي آ ن متوقف مي شود . پس ، تعارض حق ثا لث با حق موضوع اجراييه ، يك طاري اجرايي است .
...

فهرست:
مقدمه
بخش اول – تعريف سند و انواع آن  
1-    تعريف سند و انواع آن
2-    انواع سند
3-    شرايط سند رسمي
فصل اول – آثار حقو قي ثبت اسناد
فصل دوم – صدور اجراييه
مبحث اول – عمليات اجرايي
1-    فرستادن اجراييه نزد مسؤول اجراء و اطلاع به متعهد
2-    ابلاغ اجراييه
مبحث دوم – ترتيب اجراء
1-    اسناد بدون وثيقه
2-    اسناد داراي وثيقه
مبحث سوم – روش بازداشت
1-روش بازداشت اموال بدهكار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثالث
بخش دوم – شكايات اجرايي
1-    شكايت از اجراء سند
فصل اول – توقيف عمليات اجرايي
بخش سوم – طواري اجرايي
1-    شكايت از دستور صدور اجراييه
2-    اعتراض به بازداشت مستثنيات دين
3-    اعراض مرتهن از رهن
4-    تقا ضاي راهن در سند رهن ثبتي و مديون در ساير اسناد
5-    توقف تاجر مديون
6-    فوت يا حجر مديون
7-    تلف واقعي يا حكمي وثيقه
8-    تمديد مهلت بدهكار تو سط بستانكار
9-    ابطال عمليات اجرايي
نتيجه گيري
فهرست منابع

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۲:۵۰ | پيشرو دانش
مقاله سند و حقوق حاكم بر اسناد،

دانلود مقاله نقش و طبقه بندي سيستم اطلاعات مديريت

مقاله نقش و طبقه بندي سيستم اطلاعات مديريت

مقاله نقش و طبقه بندي سيستم اطلاعات مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 18

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم اطلاعات مديريت

چكيده
1- مقدمه
 2- مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن
3- انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان
4- سيستم‌هاي اطلاعات مديريت
4-1- تعريف سيستم اطلاعات مديريت
4-2- مفهوم سيستم اطلاعات مديريت
4-3- نياز به يك پايگاه اطلاعات
4-4- مدل‌هاي تصميم‌گيري در سيستم اطلاعات مديريت
4-5- ابعاد طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (ديويس و اولسون 1985، 28-44)
مراجع
-------------
اين مقاله جايگاه، نقش، تعريف، مفهوم، ابعاد و طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت را شرح مي‌دهد. مدل سيستمي سازمان و نقش سيستم اطلاعات در مديريت آن، انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي در سازمان، تعريف سيستم اطلاعات مديريت، مفهوم سيستم اطلاعات مديريت، نياز به يك پايگاه اطلاعات، مدل‌هاي تصميم‌گيري در سيستم اطلاعات مديريت و ابعاد طبقه‌بندي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت از جمله مباحث اين مقاله هستند.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۲:۱۹ | پيشرو دانش
مقاله نقش سيستم اطلاعات مديريت،

تحقيق تاثير سيستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وري فرآيند توليد

تحقيق تاثير سيستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وري فرآيند توليد

تحقيق تاثير سيستم حقوق و دستمزد در بهبود بهره وري فرآيند توليد

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 24

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم حقوق و دستمزد و تأثير آن در بهره وري سازمان
تجربه اي در بهبود و ارتقاي بهره وري در فرايند توليد
( در نظام بهره برداري و نگهداري ماشين آلات )
پيشگفتار
در اجراي سياست و برنامه هاي دولت و محور قرا گرفتن كشاورزي ، وزارت كشاورزي نيز به نوبه خود به عنوان متولي آن جهت آماده سازي بستر كار و مكانيزاسيون كشاورزي ، تعدادي ماشين آلات عمراني و راهسازي تأمين كرد و متناسب با نياز استانها در سطح كشور توزيع نمود تا در پروژه هاي عمراني از جمله
1-    تسطيح و يكپارچگي سازي اراضي
2-    احداث سدهاي خاكي
...
منحني هاي هزينه ، حداقل هزينه را در سطوح مختلف توليد نشان مي دهد و شامل هزينه هاي مخفي و  هزينه هاي آشكار هستند . هزينه هاي آشكار به مخارج واقعي سازمان مربوط مي شود كه با آن نهاده هاي مورد احتياج خود را مي خرد و يا اجاره مي كند و هزينه هاي مخفي مربوط به مقاديري از نهاده ها مي شود كه مالكيت آن متعلق به سازمان است و در جريان توليد توسط سازمان بكار گرفته مي شود . ارزش اين نوع نهادها بايد محاسبه و يا تخمين زده شود .
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۱:۵۱ | پيشرو دانش
بهره وري فرآيند توليد، سيستم حقوق و دستمزد،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 30
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4024

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان