پيشرو دانش

دانلود مقاله سيستم مديريت سازمان هاي مجازي

مقاله سيستم مديريت سازمان هاي مجازي

مقاله سيستم مديريت سازمان هاي مجازي

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 18

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

سيستم مديريت كيفيت براي سازمانهاي مجازي

مقدمه :
با توسعه كامپيوتر و تكنولوژي اطلاعات, يك نوع جديد سازماندهي مطرح گرديد كه به آن سازمان مجازي گفته مي شود (byrnc1993). سازمانهاي مجازي شكلهايي از واحدهاي سازماني پراكنده از نظر جغرافيايي, نيمه مستقل (قسمتي مستقل و قسمتي وابسته) و نيمه جاودان (داراي عمر محدود) هستند كه عملكرد كلي خودشان را جهت پاسخگويي برروي نيازهاي بازار و ظرفيت هاي تكنولوژي ارتباط اطلاعات بوسيله تطبيق دادن پيوسته شكل سازماني خود توسعه داده اند (wassenar 1999) .
...
نتيجه :
سازمان مجازي يك شكل عملياتي نويد دهنده و اميدبخش در قرن 21 است . به سبب سطوح مختلف نرم افزاري و سخت افزاري موجود در سازمان مجازي در مقايسه با سازمان هاي سنتي, روش هاي مديريت كيفيت متفاوت مي باشند. در اين مقاله, مباحث مديريت كيفيت مرتبط با سازمان مجازي تا حدودي مورد مطالعه قرار گرفته اند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۱:۲۰ | پيشرو دانش
مقاله سيستم مديريت سازمان مجازي،

تحقيق شاخص ها و موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد

تحقيق شاخص ها و موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد

تحقيق شاخص ها و موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد

فرمت فايل : doc

حجم : 88

صفحات : 73

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

شاخص هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران

فهرست مطالب
چكيده    3
مقدمه و طرح موضوع    4
1- جهاني شدن اقتصاد    5
2- شاخص‌هاي جهاني شدن    8
3- شاخص‌هاي تركيبي    10
4- شاخص‌هاي غير تركيبي    19
1-4- شاخص‌هاي «باز بودن تجاري»    20
1-1-4- شاخص‌هاي وقوعي    20
2-1-4- شاخص‌هاي پيامدي    23
2-4- شاخص‌هاي باز بودن مالي    33
5- فرآيند جهاني شدن در آئينه شاخص‌ها    34
6- ايران و فرآيند جهاني شدن اقتصاد    37
جمع بندي وملاحظات    42
منابع    46
---------------

جهاني شدن اقتصاد

يكي از پديده‌هاي بسيار قابل توجه دهه‌هاي اخير در اقتصاد جهاني، درهم آميزي و ادغام متزايد اقتصادهاي ملي در اقتصاد جهاني است كه آثار آن را مي‌توان در افزايش بازرگاني بين‌المللي، جهاني شدن توليد و جهان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) ملاحظه كرد. در نيمه دوم دهه 1980 متوسط رشد سالانه مبادله كالا در سطح جهان دو برابر رشد توليد جهاني بوده كه اين نسبت در نيمه اول دهه 1990 به سه برابر افزايش يافته است.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق شاخص جهاني شدن اقتصاد، موقعيت ايران در جهاني شدن اقتصاد،

مقاله شركاي منطقه اي ايران و تشكيل هم پيوندي اقتصادي منطقه اي

مقاله شركاي منطقه اي ايران و تشكيل هم پيوندي اقتصادي منطقه اي

مقاله شركاي منطقه اي ايران و تشكيل هم پيوندي اقتصادي منطقه اي

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 48

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

شركاي منطقه اي ايران و امكان تشكيل هسته مركزي

يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي

چكيده
امروزه سطوح متفاوتي از همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان تجربه مي‌شود. در منطقه‌اي كه ايران واقع شده است، دو تشكل اقتصادي منطقه‌اي ”سازمان همكاري اقتصادي“ و ”شوراي همكاري خليج فارس“ قرار دارند كه بالقوه مي‌توانند شركاي طبيعي تجاري ايران قلمداد شوند. نگاهي اجمالي به وضعيت كلي كشورهاي عضو دو تشكل مذكور نشان مي‌دهد كه بين اين كشورها تفاوت‌هاي بارزي نظير ساختار اقتصادي ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام‌هاي سياسي مختلف و تنوع قومي و فرهنگي آشكاري وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسي امكان تشكيل هسته مركزي يك همپيوندي اقتصادي منطقه‌اي مناسب در اين منطقه است. با آگاهي از اين موضوع كه يكايك اعضاي دو تشكل مورد بحث، بازيگراني موثر، كارا و فعال نيستند، لذا بايد براي تشكيل يك هسته مركزي، كشورهايي را شناسايي نمود كه داراي مجموعه معيارها و قابليت‌هايي حداقل از جنبه اقتصاد كلان بين‌الملل باشند.
...
شاخص آزادسازي اقتصادي
طي دو دهه گذشته بسياري از كشورهاي جهان، از جهاني شدن اقتصاد متأثر شده‌اند. توسعه تجارت بين‌الملل به گونه‌اي اتفاق افتاده است كه گسترش رقابت بين‌المللي بين كشورهاي صنعتي را از يك سو و بين كشورهاي صنعتي و اقتصادهاي آسيايي تازه صنعتي شده (NIEs) را از سوي ديگر به دنبال داشته است. اين پديده در سليقه‌ها، سرمايه‌گذاري، تجارت بين‌الملل و حتي در بازار نيروي كار اثر داشته و رقابت بين‌الملل را گسترش داده است.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۰:۱۷ | پيشرو دانش
مقاله شركاي منطقه اي ايران، تشكيل همپيوندي اقتصادي منطقه اي،

مقاله مديريت شناخت و ضرورت تغيير سازماني

مقاله مديريت شناخت و ضرورت تغيير سازماني

مقاله مديريت شناخت و ضرورت تغيير سازماني

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 26

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

فهرست:
مقدمه
ضرورت تغيير
شناخت علل تغيير
شناسايي منابع تغيير
طبقه بندي انواع تغيير
تمركز بر اهداف
تشخيص تقاضا براي تغيير
انتخاب تغييرات ضروري
ارزيابي پيچيدگي
شيوه هاي مشاركت دادن افراد
انتخاب مقياس زماني
تهيه برنامه عمل
پيش بيني اثرات تغيير
پيش بيني مقاومت در برابر تغيير
آزمايش و كنترل برنامه ها
اطلاع رساني در مورد تغيير
واگذاري مسووليت
ايجاد تعهد
تغيير فرهنگ
كنترل مقاومت
نظارت بر پيشرفت
بازنگري پيش فرض ها
حفظ انگيزه حركت
اعمال تغييرات بيشتر
منابع و ماخذ
------------
ضرورت تغيير
تغيير كليه جنبه هاي زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد. اتخاذ يك رويكرد آينده نگر تنها راهي است كه به كمك آن مي توانيد آينده را، چه به عنوان يك فرد و چه بعنوان يك سازمان، در دست بگيرد.
بنابراين، پذيراي تغيير باشيد و ياد بگيريد كه عناصر مثبت آن را توسعه دهيد.
1-    كليه تغييراتي را كه مدنظر داريد يادداشت و براي ايجاد آنها برنامه ريزي كنيد.
2-    اگر احساس مي كنيد كه در برابر تغيير مقاوم هستيد، در جستجوي علت آن باشيد.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۹:۴۵ | پيشرو دانش
مقاله مديريت شناخت، ضرورت تغيير سازماني،

مقاله ويژگي هاي نيروي انساني در اقتصاد ايران

مقاله ويژگي هاي نيروي انساني در اقتصاد ايران

مقاله ويژگي هاي نيروي انساني در اقتصاد ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 28

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

شناخت و تجزيه و تحليل ويژگيهاي نيروي انساني در اقتصاد ايران
مقدمه
امروزه بسياري از اقتصاددانان دراين مورد اتفاق نظر دارند كه منابع انساني  پايه اصلي  ثروت ملتها را تشكيل مي دهد ويكي از عوامل  مهم تعيين كننده  درروند توسعه اقتصادي –اجتماعي هر كشور محسوب  مي شود . تجارب دهه هاي  پس از جنگ جهاني دوم  بوضوح نشان مي دهد كه سرمايه انساني علت  اساسي تفاوت ميان كشورها  وجوامع  مختلف است .در اين ميان ،افزايش چشمگير در آمد نفت اعضاي اوپك طي دهه 1970 ،اگر چه سرمايه فراواني  در اختيا ر اين كشورها قرار داد، ولي سبب توسعه آنها نگرديد .اين تجربه ثابت مي كند كه فقدان  سرمايه انساني  يا عدم استفاده كار آمد  از آن سبب مي شود كه حتي وجود  در آمدهاي سرشار نفتي نيز  به توسعه واقعي منجر نگردد.
...
نتيجه گيري
 براي برنامه ريزي وسياستگذاري اشتغال ،بايد تحولات آن را بررسي كرد . بررسي تحولات سه دهه اخير اشتغال در ايران  ،بيانگر تغيير ماهيت بازار نيروي كار كشور است .بررسي روند تحولات بازار كار ايران  نشان مي دهد نرخ فعاليت  عمومي در ايران بسيار پايين است .اين شاخص بويژه در دوران پس از انقلاب كاهش يافته واقتصاد كشور را در وضع نابساماني قرار داده است .كاهش اين نرخ ،بار تكفل ،نرخ پس انداز وتوان سرمايه گذاري در كشور را تحت تاثير قرار داده  است .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۹:۱۵ | پيشرو دانش
نيروي انساني در اقتصاد ايران،

دانلود پاورپوينت بررسي معماري روم

پاورپوينت بررسي معماري روم

پاورپوينت بررسي معماري روم

فرمت فايل : pptx

حجم : 2104

صفحات : 56

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي معماري روم

تعداد اسلايد: 56 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

معماري روم

پر شماري گونه هاي معماري

گستردگي حجمي بنا

فنون اوليه ساختمان

معماري روم باستان

بناهاي تاريخي ايتاليا

كولوزيم   Colosseum

كليساي جامع فلورانس  Florence Cathedral

فلورانس Firenze

موزه هنري پلازو دلي

كليساي سانتا كروچه

برج كج پيزا  Leaning Tower of Pisa

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

گسترش پر شتاب سلطه رو ميان باستان باعث گرديد كه تر تيبي متداول و همه گير و شكلي مجلل در معماري به وجود آورنند و هر آنچه را كه مي خواستند بزرگ مي ساختند و در ساختن آن هم درنگ نمي كردند اين روحيه روميان در صورتي براي بوميان سرزمينهاي تسخير شده مقبول مي افتاد كه با رنگ و بوي محلي آميزش پيدا ميكرد .كه پيدايش اين بناها با مداخله كه در وضع عمومي شهر ها به وجود مي آورد تحرك و پويايي جديدي به شهرها مي بخشيد به طريقي كه آبراه ها ،حمامها ، ورزشگاها ،آمفي تئاتر ها و... داراي گوناگوني فراواني گرديد و انواع مختلفي به خود گرفت.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۸:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق بررسي معماري روم،

دانلود تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

فرمت فايل : ppt

حجم : 157

صفحات : 30

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

فهرست
انواع بافتهاي گياهي
بافت مريستم
بافت پارانشيم
بافت كلرانشيم
بافتهاي مقاوم
بافت اسكلرانشيم:
بافت محافظ
بافت ترشحي
بافتهاي مريستمي
مريستم جانبي
مريستم ميان گرهي
انواع بافت مريستمي  : مريستم انتهايي
بافت آوند آبكشي:
بافت محافظ
بافت ترشحي
بافتهاي مريستمي
انواع بافت مريستمي  : مريستم انتهايي
مريستم جانبي
مريستم ميان گرهي
بافت آوند آبكش
تغييرات درون سلولي عناصر آبكش
طول عمر سلول آبكشي
سلولهاي همراه بافت فلوئم
سلولهاي فيبر بافت فلوئم
بافت هادي
انواع تغييرات ديواره سلولهاي پارانشيمي
سلولهاي فيبري بافت گزيلم
فيبر خانه خانه
فيبر ژلاتيني
منابع

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۸:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي،

دانلود تحقيق انواع پله

پاورپوينت آشنايي با انواع پله

پاورپوينت آشنايي با انواع پله

فرمت فايل : pptx

حجم : 2870

صفحات : 33

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با انواع پله

تعداد اسلايد: 33 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

روش هاي ارتباط سطوح داراي اختلاف ارتفاع در ساختمان

نكات طراحي پله

انواع پله

انواع پله از نظر فرم

انواع پله از نظر پاگرد

پله بتني

پله فلزي

جزئيات راه پله فلزي مارپيچ

پله فرار

نرده

اختلاف سطح در طبقه

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

  • نكات طراحي پله :
  • عرض پله        براي بيش از 500 نفر استفاده كننده = حداقل110 سانتي متر

                               براي كمتر از 500 نفر استفاده كننده = حداقل90 سانتي متر

2h+b=63-64

=h  ارتفاع پيشاني

 =b اندازه كف پله

  • فاصله هر پله تا سقف بالاي خود = 205 سانتي متر
  • حداكثر فاصله قائم بين دو پاگرد متوالي = 370 سانتي متر

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۷:۳۸ | پيشرو دانش
پاورپوينت انواع پله،

تحقيق تغييرات آب و هوايي با تاكيد بر نقش انسان

تحقيق تغييرات آب و هوايي با تاكيد بر نقش انسان

تحقيق تغييرات آب و هوايي با تاكيد بر نقش انسان

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 45

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نظري بر تغييرات آب و هوا (با تاكيد بر نقش انسان)

فهرست مطالب:
مقدمه
تئوري دي اكسيد كربن
تئوري گرد و غبار آتش فشاني
انتشار گازهاي گلخانه اي
آلودگي حرارتي
پوشش گياهي و ضريب انعكاسي
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
نقش رعد و برق در آلودگي هوا
نگرشي در دقت روابط متداول در محاسبه زاويه ميل خورشيد
تغييرات آب و هواي كره زمين
مطالعه تغييرات آب و هوايي در مقياس تاريخي :
منابع
-----------------
در اين مقاله ابتدا تئوري هاي جهت تشريح آب و هواي قرون اخير و همين طور آب و هواهاي آينده عنوان شده كه از جمله اين تئوري هاي كه بر مبناي تغيير تركيبات اتمسفري استوارند مي توان به تئوري دي اكسيد كربن و تئوري گرد و غبار و آتش فشاني اشاره نمود كه به تفضيل توضيح داده مي شوند.
همچنين به نقش اساسي كه امروزه انسان با توجه به افزايش جمعيت و پيشرفت تكنولوژي در تغيير اقليم ايجاد مي كند پرداخته و موارد زير به عنوان تأثير انسان بر آب وهواي جهان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
1- انتشار گازهاي مختلف از منابع صنعتي و كشاورزي مثل دي اكسيد كربن، متان، كلروفلوئور كربن و ...
2- توليد هوا و يزه  ها
3- آلودگي حرارتي
4- تغيير در ضريب انعكاس زمين
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۷:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق نقش انسان در تغييرات آب و هوايي،

دانلود تحقيق پپتيد هاي زيست فعال

تحقيق پپتيد هاي زيست فعال

تحقيق پپتيد هاي زيست فعال

فرمت فايل : doc

حجم : 2882

صفحات : 54

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

پپتيد هاي زيست فعال

اجزاء خاص پروتئيني هستند كه اثرات مثبتي بر شرايط يا عملكردهاي بدن مصرف كننده داشته و نهايتاً خواص سلامت بخشي را اعمال مي نمايند . خوردن چنين پپتيدهايي بر عملكرد دستگاه گوارش ، سيستم ايمني ، دستگاه عصبي و قلب اثرات مثبتي را بجاي مي گذارند
اين اثرات سلامت بخش به نوع و ترتيب قرار گيري اسيدهاي آمينه پپتيدهاي مختلف بستگي دارد . بطوريكه برخي از اين پپتيدها خواص ضد ميكروبي ، آنتي اكسيداني ، ضد فشار خون ، ممانعت از ايجاد لخته در عروق خوني و يا فعاليت متعادل سازي سيستم ايمني را دارند و البته برخي از آنها نيز خواص چند گانه اي را از خود نشان داده اند.
...

كاربرد هاي تجاري پپتيد هاي زيست فعال

تا كنون توليد تجاري پپتيد هاي زيست فعال مشتق شده از شير به علت كمبود مقياس گسترده اي از تكنولوژي هاي مناسب محدود بوده است.
بهترين تكنولوژي در دسترس تغليظ غشايي براي غني كردن پپتيد هاي با وزن ملكولي مخصوص در رنج وسيعي  مي باشد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۶:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق پپتيد هاي زيست فعال،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 44
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4038

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان