پيشرو دانش

تحقيق تكنيك زيست درماني كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه با روش تاگوچي

تحقيق تكنيك زيست درماني كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه با روش تاگوچي

تحقيق تكنيك زيست درماني كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه با روش تاگوچي

فرمت فايل : doc

حجم : 1413

صفحات : 14

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي امكان پذيري تكنيك زيست درماني – در محل به منظور كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه شيراز با استفاده از روش تاگوچي

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تعيين كمي آلاينده هاي موجود در آبهاي زيرزميني پالايشگاه شيراز
نمودار 1- نتايج TOC در سطح گمانه
نمودار 2- نتايج TOC در قسمت مياني گمانه
تعيين كيفي آلاينده هاي موجود در آبهاي زيرزميني اراضي پالايشگاه شيراز
معيارهاي انتخاب تكنيك مناسب
شكل 3- نمايي از روش پيشنهادي
بررسي امكان پذيري تكنيك انتخاب شده با استفاده از روش تاگوچي
شكل 4  نمايي از دستگاه ساخته شده
جدول 1  آرايه متعامد تاگوچي برا ي پارامترهاي فرايند
جدول 2-  مقادير بهينه پارامترها ي تاثير گذار بر كاهش آلودگي
نمودار 5- ميزان كاهش COD در آب با به كارگيري پارامترهاي بهينه
نمودار 6- ميزان كاهشCOD در خاك با به كارگيري پارامترهاي بهينه
بحث و نتيجه گيري
مراجع

چكيده
رشد فزاينده آلاينده هاي زيست محيطي در اثر مصرف بي رويه انرژي و منابع طبيعي سبب بروز پيامدهاي ناگوار گشته است. آلودگي هوا، منابع آب، خطر انقراض بسياري از گونه هاي حيات وحش، بر هم خوردن توازن زندگي موجودات زنده، تهديد سلامتي انسان و بروز بسياري از بيماريهاي خطرناك، سبب شده است كه كنترل مصرف انرژي و بهبود وضعيت محيط زيست‌آلوده، به عنوان چالشهاي حائز اهميتي در پيش روي محققين قرار گيرد. در همين راستا، زيست درماني خاك يا آب آلوده در سالهاي اخير به عنوان روش موثر براي پاكسازي مناطق آلوده، به خصوص مناطق آلوده به آلاينده هاي نفتي شناخته شده است. با به كار گيري اين فرايند، مي توان آبهاي زيرزميني و خاك آلوده را به طور مؤثري بازيافت نمود و به محيط زيست باز گرداند. در اين پژوهش، اراضي پالايشگاه شيراز به عنوان مطالعه موضوعي مورد بررسي قرار گرفته است.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۶:۰۳ | پيشرو دانش
كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه،

دانلود تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق

تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق

تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق

فرمت فايل : doc

حجم : 1449

صفحات : 23

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي افيوليت منطقه دهشير و مقايسه آن با ديگر مناطق

فهرست:
چكيده
روش كار
نمودار 1 - پراش‌سنجي نمونه‌اي از رخداد انواع سيليس رگه‌اي در ليستونيتهاي دهشير
بحث
1- ليستونيتهاي منطقه دهشير
 ليستونيتهاي اردان- ديزان-هوشنگ آباد
2ـ ليستونيتهاي سورك
جدول1- مقدار عناصر با ارزش موجود در 4 نمونه از ليستونيتهاي منطقه اردان - دهشير
جدول2- تركيب كاني شناسي 4 نمونه از سنگهاي ليستونيتي منطقه سورك
3-1: ليستونيتهاي نائين
تصوير1-SEM  پردازش شده از كروميت(B)  و طلا (A) لكه هاي سفيد كروميت دگرسان شده (فريت كروميت شده است)
جدول3- تركيب شيميايي 3 نمونه سنگ
جدول 4- تجزيه شيميائي 5 نمونه بيربيريت –ليستونيت نائين
4-1: ليستونيتهاي جندق
2ـ ليستونيت زايي در منطقه عمومي انارك
جدول5- نتايج آناليز سنگهاي طلا دار ليستونيتي انارك (تكنواكسپورت،1981)
نتيجه‌گيري
منابع
--------------
مقدمه
ليستونيتها عضو سرپانتيني مجموعه هاي افيوليتي هستند كه تحت تأثير دگرساني گرمابي از نوع كربناته شدن (Carbonatization) واقع شده اند. اين سنگها كه به سبب كاني شناسي خاص خود به سنگهاي كوارتز- كربنات ( Auclair et al, 1993) يا مجموعه اي سيليسي- كربنات (Sazanov,1975) مشهورند. يكي از مهمترين انواع سنگهاي حاوي كاني سازي  طلا، نقره، جيوه، پلاتين، آرسنيك و آنتيموان در مجموعه آلتراسيون هاي ليستونيتي –بيربيريتي در كمربند هاي افيوليتي هستند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵:۳۶ | پيشرو دانش
تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق،

تحقيق شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

تحقيق شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

تحقيق شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

فرمت فايل : doc

حجم : 53

صفحات : 77

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

Heat shock Proteins in thermophile and hyper ther mophile bacteria

پروتئين هاي شوك حرارتي

همانطور كه مي دانيد يك دسته از عواملي كه در رشد و فعاليت ميكروارگانيسمها  موثر هستند عوامل محيطي مي باشند كه به 2 دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند. يكي از مهمترين اين عوامل كه به عنوان يك عامل فيزيكي مطرح مي گردد گرما ( حرارت) مي باشد. حرارت بر كليه فعل و انفعالات سلولي اثر دارد و متابوليسم سلول را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر حرارت تاحد معيني افزايش يابد واكنش ها را تسريع مي كند ولي اگر از حد معين تجاز كند فعاليت هاي متابوليكي را متوقف مي كند زيرا باعث مي گردد كه پروتئين ها ماهيت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزيم هاي مهم و اساسي سلولي از كار افتاده روي غشا و فشار اسمزي اثر كرده در نتيجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثير قرارداده  و روي مواد غذايي كاهش مي يابد و نفوذ مواد سمي و زايد افزايش پيدا كرده و خروج آنها كند مي گردد. در نتيجه فعاليتهاي سلولي مختل مي گردد. همچنين دما روي فعاليت هايي مثل توليد اسپور، توليد پيگمان، عمل تخمير و تنفس هم اثر مي گذارد.
...
نتيجه و بحث
تنظيم شوك حرارتي تاكنون فقط در Ecoli و در B.subtilis مطالعه گرديده و برخي گزارشات اوليه نيز از Agrobacterium tumefacins و Caulobacter crescentns و Streptomyces coelicolor و S.albus وجود دارد.
تمام اطلاعات حاصل به وجود دو مكانيسم تنظيمي major و minor  اشاره مي كند كه براي ژن هاي شوك حرارتي در يوباكتري ها وجود دارد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵:۰۶ | پيشرو دانش
شوك حرارتي پروتئين ها،

مقاله حمايت توسعه تجارت الكترونيكي بنگاه هاي كوچك و متوسط

مقاله حمايت توسعه تجارت الكترونيكي بنگاه هاي كوچك و متوسط

مقاله حمايت توسعه تجارت الكترونيكي بنگاه هاي كوچك و متوسط

فرمت فايل : doc

حجم : 342

صفحات : 74

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در  SMEs

بصورت جامع و كامل با تصاوير و جداول كامل و رفرنس پاورقي و منابع پاياني داراي 74 صفحه

فهرست مطالب:
مقدمه
تعاريف و مفاهيم شركت‌هاي كوچك و متوسط
جدول 1: طبقه‌بندي سازمانهاي كوچك، متوسط و خرد از نظر اتحاديه اروپا
توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط
تعريف و تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي
شكل 1: تعريف كسب و كار الكترونيكي و تجارت الكترونيكي
بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
شكل 2: مقايسه كاربرد فناوري اطلاعات بر اساس اندازه شركتها
شكل 3: انواع تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
شكل 4: مراحل توسعه تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
شكل 5: مراحل توسعه تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
چالشهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط
شكل 6: موانع بكار گيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط برخي كشورهاي امريكاي جنوبي
سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت الكترونيكي
تجربه كشورها در حمايت از SMEs براي استفاده از تجارت الكترونيكي
پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركتهاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه
پيشنهادات
منابع و مآخذ
................................................
1.    مقدمه
شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، 1372)
...
اهداف برنامه:
اهداف اصلي  E-Business Forum عبارتند از:
•    گسترش مباحث پيرامون اقتصاد الكترونيكي در كل جهان.
•    بررسي و اطلاع‌رساني در مورد نوآوري‌هاي تجارت الكترونيكي در يونان.
•    فراهم آوردن فرصت‌هايي براي صنف هاي تجاري به منظور مشاركت در فرآيند تصميم‌گيري در زمينه ايجاد محيط مناسب براي ICT و تسريع گسترش ICT در ميان كسب و كارهاي كوچك و متوسط يونان.
•    ايجاد كتابخانه الكترونيكي در زمينه تجارت الكترونيكي در يونان و در سطح بين‌المللي.
•    هماهنگي تمام فعاليت‌هايي كه در كل كشور در زمينه تجارت الكترونيكي و در سطح بين‌المللي انجام مي‌گيرد.
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۱:۰۷ | پيشرو دانش
حمايت توسعه تجارت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي بنگاه هاي كوچك،

دانلود مقاله سرمايه گذاري خارجي و موانع موجود در ايران

مقاله سرمايه گذاري خارجي و موانع موجود در ايران

مقاله سرمايه گذاري خارجي و موانع موجود در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 35

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

بررسي و موانع سرمايه گذاري خارجي در كشور

فهرست:

پيشگفتار
علل سرمايه گذاري خارجي
حجم سرمايه گذاري خارجي در جهان
صدور سرمايه به ايران
مقايسه روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با جهان
جدول 1- جريان ورودي FDI بر حسب كشور ميزبان (ميليون دلار)
تجارب ايران در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در نوسازي بخش صنعت
مباني و موانع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران
موانع فرهنگي- اجتماعي
شرايط و موانع اقتصادي
موانع تاريخي- سياسي
طرح قانون جلب و جذب سرمايه خارجي
نتيجه گيري
منابع و ماخذ
--------------
پيشگفتار
تشكيل سرمايه يكي از عوامل مؤثّر بر رشد و توسعه اقتصادي است كه خود مي‌تواند از خاستگاه هاي دروني و بيروني برخودار باشد. در اين بين امروزه به علت جهاني شدن اقتصاد، خاستگاه بيروني سرمايه گذاري براي كشورهاي ميزبان در تعامل با صادر كنندگان سرمايه و سازمان‌هاي تسهيل كننده اين امر اهميّتي بنيادين يافته است. به ديگر سخن، كشورهاي ميزبان سرمايه گذاري جهاني مي‌كوشند سياست هاي تعيين شرايط ورود و نظارت قانونمند بر عملكرد سرمايه خارجي را بر پايه تعامل با سياست‌هاي صادر كنندگان آن مانند ايجاد انگيزه هاي مالياتي، تضمين سرمايه گذاري و كمك مالي به سرمايه گذاران خصوصي و نيز بهره گيري از تسهيلات سازمان‌هاي جهاني در جهت تقويت جريان هاي بين المللي سرمايه تدوين كنند.
...
شرايط و موانع اقتصادي
شركتهاي فرا مليتي به واقع حق انتخاب دارند كه دارايي‌ها، فنون، توان مديريتي و كارآفريني خود را به هرجا كه برايشان سود بيشتري دارند منتقل سازند. اين بنگاه‌ها از همه نظر كشورهاي جهان را ارزيابي مي‌كنند تا با توجه به اهداف و اولويتهاي مشخص خود جايگاه مطلوب سرمايه‌گذاري را تعيين نمايند. يكي از عمده‌ترين معيارهاي ارزشيابي FDI شرايط اقتصادي كشور ميزبان است. بر اساس جدول منتشر شده از سوي آنكتاد در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ارزيابي اقتصادي با توجه به انگيزه بنگاه‌ها به صورت بنگاه‌هاي «جوياي بازار»، «جوياي منابع/دارايي» و «جوياي بهره‌وري» تقسيم مي‌شوند. تأكيد بنگاه‌هاي جوياي بازار بر اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسي به بازارهاي منطقه و جهان است.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۰:۳۵ | پيشرو دانش
سرمايه گذاري خارجي ايران،

دانلود تحقيق حكمت هنر اسلامي

پاورپوينت آشنايي با حكمت هنر اسلامي

پاورپوينت آشنايي با حكمت هنر اسلامي

فرمت فايل : pptx

حجم : 2636

صفحات : 48

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با حكمت هنر اسلامي

تعداد اسلايد: 48 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

واژه شناسي حكمت، هنر، اسلامي

واژه شناسي معماري

ارزيابي واژه هاي بظاهر متشابه با حكمت

رويكردهاي معماران در مورد عوامل بحران و راه حل هاي آنها

تعريف كلي و اجمالي و مصطلح از معماري

ديدگاه هاي مكاتب نوگرا فرانوگرا و اسلام درباره علوم حسي - تجربي

موضوع شناسي طولي در مباحث معماري

رابطه

 مكاتب فكري و اعتقادي

تا خلق آثار هنري

تبيين و تفكيك اصول گزارههاي نظري و عملي و آثار هنري

روند تكاملي هنرمندان در دو بعد محتوا و كالبد، براي خلق آثار هنري

بررسي تطبيقي انواع مكاتب شناخت شناسي، از بعد زيبايي شناسي و سبك هاي هنري و معماري

تاثيرمعبود شناسي در زيبايي شناسي و هنر مكاتب مختلف

تاثيرمعبود شناسي بي تعين در زيبايي شناسي و هنر

تاثيرمعبود شناسي جمالي در زيبايي شناسي و هنر

تاثيرمعبود شناسي اسلامي در زيبايي شناسي و هنر

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۹:۳۸ | پيشرو دانش
پاورپوينت حكمت هنر اسلامي،

تحقيق مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم در مقايسه با زنان بهنجار

تحقيق مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم در مقايسه با زنان بهنجار

تحقيق مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم در مقايسه با زنان بهنجار

فرمت فايل : doc

حجم : 172

صفحات : 69

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم و بهنجار

فهرست:

چكيده
واژگان كليدي
فصل اول
مقدمه وبيان مسئله
مقدمه
طرح مساله و بيان موضوع
اهداف پژوهش:
فصل دوم
تعاريف چارچوب نظري وديدگاهها
حوزه هاي نظري و پژوهشهاي وابسته به جرايم زنان
پيشينه تحقيق چارچوب نظري ،ديدگاهها وتعاريف
تعريف  كج  رفتاري
اثبات گرايي  و كج رفتاري
برساخت گرايي  و كج رفتاري
رويكرد تلفيقي  در تعريف  كج  رفتاري
چرا مردم  كج  رفتاري  مي كنند؟
دسته بندي  علل  و عوامل  كج رفتاري
پارادايم  اثبات گرا
نظريه هاي  فشار
مرتن  و فرصت هاي  مشروع  افتراقي
كوهن  و ناكامي  منزلتي
كلوارد و الين  و فرصت هاي  نامشروع  افتراقي
برخي  انتقادات  وارده  به  نظريه هاي  فشار اجتماعي
نظريه هاي  يادگيري  اجتماعي
سادرلند و پيوند افتراقي
گليزر و هويت پذيري  افتراقي
برگس  و ايكرز و تقويت  افتراقي
برخي انتقادات وارده به نظريه هاي يادگيري اجتماعي
نظريه هاي  كنترل
فصل سوم
روش تحقيق جامعه ونمونه
روش تحقيق
آزمودني ها
ابزار هاي پژوهش
فصل چهارم
تجزيه وتحليل داده ها
روش تحليل داده‌ها
نتايج  و يافته ها
جدول شماره1: داده هاي توصيفي مربوط به تحصيلات دو گروه مجرم و سالم
جدول2 : داده هاي توصيفي براي سن آزمودني ها در دو گروه مجرم و بهنجار
جدول شماره3: داده هاي توصيفي مربوط به وضعيت همسران
جدول شماره4: داده هاي تو صيفي مربوط به مقياس هاي MMPI
جدول 5. مقدار آزمون لامبداي ويلكز در تحليل واريانس چند متغيره
جدول 6: نتايج تحليل واريانس براي مقياس هاي شخصيتي مجرمين و گروه بهنجار
فصل پنجم
ارائه يافته هاي تحقيق ونتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
منابع و مآخذ
ضميمه:
1-  نمودارهاي اثرات متغيرهاي مستقل و تعديل گر

======

هدف اين تحقيق بررسي مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم مي باشد . يافتن اين مساله كه آيا ارتباط هايي بين  مقياس هاي شخصيتي و جرم وجود دارد و اينكه در صورت وجود كدام يك ازمقياس ها را شامل مي شود عواملي است كه پژوهش به قصد دست يابي به آنها صورت گرفت.
جامعه آماري اين پژوهش را الف)كليه زندانيان زن زندانهاي لرستان تشكيل مي دهند.آزمودني هاي پژوهش شامل 50 نفراز زنان مجرم مي باشد كه در زندان لرستان مجرم شناخته و دوران محكوميت خود را سپري مي كردند.
جامعه آماري بر طبق آمار جمعيت كيفري اعلام شده از سوي واحد آمار و رايانه زندانهاي لرستان عبارت است از كليه زندانيان زن محكوم و متهم كه بر اثر فوت، طلاق، جدايي غير رسمي، بيماري و معلوليت يا از كار افتادگي موقت و دائم، فراري يا مفقود بودن و يا زنداني شدن شوهر يا برادر و پدر؛ و ديگر موارد مرتكب جرم شده و زنداني شده اند. بعد جمع آوري آمار اوليه زنان زنداني تعداد 50 نفر در كل زندانيان زن، تمام جامعه آماري به عنوان حوزۀ پژوهش ميداني-پرسشنامه اي انتخاب شده؛ لذا در اين باره نمونه گيري صورت نگرفت.
ب) همچنين جمعيت بهنجار زن استان كه داراي ويژگي هاي جمعيت شناختي مشابه مي باشند. از بين جمعيت عمومي تعداد 50 نفر از افراد سالم كه سابقه محكوميت نداشته اند و از نظر ويژگي هاي جمعيت شناختي سن، تحصيلات، محل سكونت، سطح اجتماعي،اقتصادي و وضعيت تاهل مشابه گروه مجرمين بودند انتخاب شدند.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸:۰۶ | پيشرو دانش
تحقيق مقياس هاي شخصيتي زنان مجرم،

تحقيق موانع حضور زنان در تصميم گيري و مشاركت هاي مديريتي

تحقيق موانع حضور زنان در تصميم گيري و مشاركت هاي مديريتي

تحقيق موانع حضور زنان در تصميم گيري و مشاركت هاي مديريتي

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 21

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي موانع حضور زنان در تصميم گيريها ومشاركت هاي مديريتي شهر تهران

فهرست مطالب

بيان مساله            3

اهميت و ضرورت تحقيق : (the importance of resarch)        6

اهداف تحقيق:       9

فرضيات تحقيق:    9

تحقيقات انجام شده در ايران و خارج از كشور :    13

ابزارگرد آوري اطلاعات :    15

روش هاي تجزيه و تحليل آماري:        16

فهرست منابع و ماخذ:          19

-------

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي موانع حضور زنان در تصميم گيريها و مشاركت هاي مديريتي شهر تهران به منظور ارائه راه حل ها و پيشنهادات سازنده درجهت رفع موانع و مشكلات به مسولين ، برنامه ريزان و دست اندركاران سازمان شهرداري تهران مي باشد .

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۷:۴۲ | پيشرو دانش
حضور زنان در تصميم گيري، مشاركت هاي مديريتي زنان،

دانلود تحقيق اثر كيفيت خدمات بانك كشاورزي بر رضايت مشتريان

تحقيق اثر كيفيت خدمات بانك كشاورزي بر رضايت مشتريان

تحقيق اثر كيفيت خدمات بانك كشاورزي بر رضايت مشتريان

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 52

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي ميزان تأثير كيفيت خدمات بانك كشاورزي بر ميزان رضايت مشتريان

هدف آن بانك در منطقه غرب استان مازندران

اين پژوهش در پي آن است تا كيفيت خدمت‌رساني (سرويس‌دهي) را به عنوان يك شاخص و يكي از متغييرهاي مهم و رايج در دنياي مدرن امروزي كه مي‌تواند در سنجش ميزان انتظارات برآورده شده مشتريان بانكهاي كشور مؤثر باشد ارايه دهد. بنابراين هدف اصلي از اين تحقيق پيمايشي شناخت چگونگي رابطه‌اي است كه كيفيت خدمات بانك كشاورزي بر ميزان رضايت مشتريان بانك مي‌تواند داشته باشد .
و نيز  شناخت و تعيين ميزان رابطه :
رضايت مشتريان بانك در زمينه هاي قابل اعتماد بودن. پاسخگو بودن اطمينان دادن همدلي داشتن و حفظ ظاهر نمودن مي باشد
همچنين از اهداف ديگر تحقيق مي توان به اين موارد اشاره كرد : بررسي تاَثير جنسيت كاركنان در رضايت مشتري ،تاَثير سن كاركنان در رضايت مشتري ،تاَثير تحصيلات مشتر ي در رضايت او ،ميزان استفاده مشتريان از انواع خدمات بانك و...
...
نتايج حاصل از بررسي حيطه هاي كيفيت خدمات  :
نتايج حاصل از آزمونهاي انجام شده بيانگر اين مطلب است كه در بين شعب مختلف بانك از لحاظ ميزان ارايه خدمات و رضايتمندي مشتريان در تمام حيطه هاي كيفيت خدمات بجز حيطه همدلي داشتن تفاوتهايي وجود داردو شعب مختلف در حيطه هاي قابليت اعتماد ، پاسخگويي،اطمينان دادن وحفظ ظاهر نمودن در يك سطح قرار ندارند و با هم متفاوتند.جهت رفع اين نقيصه مي توان با بررسي موّلفه هاي اين حيطه ها و ارايه راهكارهايي جهت بهسازي و بهبود اجرايي هر كدام از موّلفه ها و رساندن تمام شعب به يك سطح استاندارد تفاوتهاي موجود را از ميان برداشت.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۷:۱۰ | پيشرو دانش
كيفيت خدمات بانك كشاورزي،

تحقيق نقش شركت هاي تعاوني روستايي در حل مشكلات دامداري

تحقيق نقش شركت هاي تعاوني روستايي در حل مشكلات دامداري

تحقيق نقش شركت هاي تعاوني روستايي در حل مشكلات دامداري

فرمت فايل : doc

حجم : 421

صفحات : 167

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نقش شركت هاي تعاوني روستايي در رفع و حل معضلات و مشكلات دامداري

هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از بررسي نقش شركت هاي تعاوني روستايي در رفع و حل معضلات و مشكلات دامداري ها با مطالعه موردي در سطح شهرستان ورامين و همچنين پيشنهاداتي جهت بهبود عملكرد اين شركت ها در بخش دامداري كشور كه مطمئناً افزايش منافع براي توليد كنندگان و در نهايت براي مصرف كنندگان را در پي خواهد داشت.
اهداف فرعي تحقيق
1-بررسي نقش شركت هاي تعاوني روستايي در تأمين خوراك دام و محدود كردن واسطه ها و عمده فروشان اين امر و همچنين تضمين خريد محصولات دامي كشور و علوفه با توجه به هزينه هاي توليد و سود عادلانه توليد كننده در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي كشور.
2- بررسي و شناسايي امكانات و استعدادهاي بالقوه دام و منابع غذايي كشور توسط تعاونيها و همچنين بررسي نقش اين تعاونيها در حمايت و ايجاد تسهيلات لازم جهت حمايت سرمايه گذاري ها در توليد فرآورده هاي دامي و ايجاد شبكه هاي آموزشي، ترويجي و تحقيقاتي و اطلاعاتي در زمينه مسائل و اصول فني و علمي دامداران و پرورش دام.
3- بررسي نقش تعاونيها در تبديل دامپروري هاي سنتي به صنعتي و  بررسي نقش آنها در برنامه توسعه پرورش دام و قطب هاي توليدي با تأكيد بر نگهداري تعداد دام بيشتر و همچنين آشنا نمودن كشاورزان به كشت نباتات علوفه اي و آشنا نمودن دامداران به محصولات زراعي و ضايعات كشتارگاهي و كارخانه اي و استفاده صحيح از منابع با ارزش.
...
فهرست
چكيده:    1
مقدمه    2
1-1 بيان مسئله تحقيق    6
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق    9
1-3 اهداف تحقيق    10
1-4 فرضيات تحقيق    11
1-5 نوع روش تحقيق    13
1-6 محدوديت هاي تحقيق    14
2-1 پيشينه تحقيق در داخل كشور    16
2-2 پيشينه تحقيق در خارج از كشور    19
2-3 تعاوني و گذشته آن    23
2-3-1 تعريف و مفهوم تعاون:    23
2-3-2 تعريف و مفهوم تعاوني    24
2-3-3 نظريه هاي  تعاوني و اصول مرتبط به آن    25
2-3-4 تعاون در اسلام    26
2-3-5 تاريخچه تعاوني در جهان    26
2-3-6 تاريخچه تعاوني هاي روستايي در ايران    28
2-3-7 تاريخچه تعاوني هاي روستايي شهرستان ورامين    32
2-3-8 سير تاريخي شركت هاي تعاوني در قانون اساسي ايران    34
2-3-9 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران     37
2-3-9-1 اهداف و وظايف سازمان     39
2-3-9-2 اركان سازمان    39
2-3-10 سازمان تعاون روستايي استان    42
2-3-11 اداره تعاون روستايي شهرستان    43
2-3-12 اتحاديه هاي تعاوني روستايي    46
2-3-12-1 اتحاديه مركزي تعاوني روستايي    46
2-3-12-2 اتحاديه تعاون روستايي استان و شهرستان    47
2-3-13 شركت هاي تعاوني روستايي    49
2-3-14 اركان شركت هاي تعاوني روستايي    49
2-3-14-1 مجمع عمومي    49
2-3-14-2 هيأت مديره    50
2-3-14-3 بازرسان    51
2-3-15 موضوع و حدود عمليات شركت هاي تعاوني روستايي    51
2-3-16 شركتهاي تعاوني كشاورزي دامداران    52
3-1 روش تحقيق    55
3-2 روش گردآوري اطلاعات    56
3-3 ابزار گردآوري اطلاعات    57
3-4 قلمرو تحقيق    58
3-5 جامعه آماري:    59
3-6 نحوه نمونه گيري    60
3-7 نحوه تنظيم پرسشنامه    61
3-8 پرسشنامه تحقيقي از دامداران عضو شركت تعاوني روستايي (شهرستان ورامين)    63
3-9روايي و پايايي پرسشنامه    70
3-9-1 روايي    70
3-9-2 پايايي    71
3-10 روش تجزيه و تحليل يافته ها    73
3-10-1 روش توصيفي    74
3-10-2 روش تحليلي و استنباطي    74
4-1 توصيف يافته ها    77
4-1-1 سن اعضاء:    77
4-1-2 تحصيلات نمونه ها    79
4-1-3 نوع دامداري هاي مورد مطالعه از نظر توليد    81
4-1-4 نوع دامداري هاي مورد مطالعه از نظر پروانه    83
4-1-5 فراواني اندازه دامداري ها «ظرفيت پروانه توليد»    85
4-1-6 ميزان توليد شير روزانه نمونه ها    87
4-1-7 وضعيت توليد گوشت ساليانه اعضاء    89
4-2 تحليل فرضيات    93
4-2-1 تحليل فرضيه اول    93
4-2-2 تحليل فرضيه دوم    97
4-2-3 تحليل فرضيه سوم    101
4-2-4 تحليل فرضيه چهارم    105
4-2-5 تحليل فرضيه پنجم    109
4-2-6 تحليل فرضيه ششم    113
4-2-7 تحليل فرضيه هفتم    116
5-1 جمع بندي و نتيجه گيري
5-2 ارائه پيشنهادات
منابع و مآخذ

قيمت محصول : 9500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۶:۴۱ | پيشرو دانش
حل مشكلات دامداري، شركت هاي تعاوني روستايي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 4
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 3998

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان