پيشرو دانش

دانلود مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

مقاله مدير و مديريت در سيره نبوي

فرمت فايل : doc

حجم : 88

صفحات : 38

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بخش اول: مديريت در سيره نبوي
تعريف مديريت
مديريت اسلامي در سيره نبوي
رابطه مديريت با اسلام
بخش دوم: نقش مدير، مباني مديريتي سيره نبوي
نقش مدير در برقراري روابط انساني
مديريت كلاس درس
انضباط قاطع مديريتي در مدارس
رهنمودهاي قرآن كريم در خصوص مديريت
مباني مديريت پيامبر اكرم (ص)
بخش سوم: بررسي مديريت صحيح و نمودارهاي  مديريتي در مدارس
ويژگي هاي عمومي يك مدير
تقسيم‌بندي مدارس
ويژگيهاي  مدرسه خوب ( از لحاظ مد يريتي و نرم افزاري )
ويژگيهاي معلمان در نقش مدير يادگيري
مديريت فرهنگي  مدارس
بخش چهارم: راهكارها، پيشنهادات در نظام مديريتي
راهكارها
پيشنهادات
نتيجه گيري
منابع
----------
مباني مديريت سيره نبوي پيامبر
1- وحي الهي
اسلام، اصل مساوات كامل بين انسان ها، چه در قلمرو امور فردي و چه در روابط جهاني و بين المللي را به بشريت عرضه داشته و مي فرمايد: «اي مردم، ما شما را از مردي و زني آفريديم و آنگاه شما را به صورت گروه ها و قبايل گوناگون درآورديم تا يكديگر را بشناسيد. به راستي گرامي ترين شما نزد خدا، پارساترين شماست و خداوند به همه امور كاملاً دانا و آگاه است».
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۲:۰۰ | پيشرو دانش
مقاله مديريت در سيره نبويو، مقاله مباني مديريت سيره نبوي پيامبر،

دانلود تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي

تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي

تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي

فرمت فايل : doc

حجم : 145

صفحات : 59

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

1-    مقدمه
بودجه‌ريزي عملياتي عوامل "صرفه‌جويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌كند. نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين "كارآيي" و "اثربخشي" تماير قائل مي‌شود. در"كارآيي" استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه "اثربخشي" با عملكرد مرتبط است. در بودجه‌ريزي عملياتي طبقه‌بندي عمليات به‌نحوي است كه هدفها شفافتر بيان مي‌شوند، ارزيابي بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزينه‌بندي آن ارتباط بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي‌گيرد.
مهمترين هدف بودجه‌ريزي عملياتي اصلاح مديريت بخش عمومي و افزايش اثربخشي مخارج اين بخش است. ويژگي‌هاي اساسي اين اصلاح عبارتند از:
ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاههاي اجرايي براساس معيار دستاوردهاي فعاليتهاي آنان، دامنه تاثيرگذاري‌ آنها جهت نيل به دستاوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف رسيده است.
...
-‌ كنترل كيفيت  
 اقدامات انجام گرفته براي هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت بايد از نظر كيفيت كنترل شود. در جدول شماره 3 فهرست اقدامات براي كنترل كيفيت نشان داده شده است. دستگاههاي اجرايي از اين فهرست بايد براي حصول اطمينان از كيفيت مطلوب متدولوژي هزينه و نتايج هزينه‌يابي فعاليتها در فرآيند بودجه‌ريزي استفاده كنند. استاندارد مورد عمل در اين فهرست حداقل مورد نياز براي تأمين انتظارات دولت درخصوص تخصيص منابع تصميمات مديريتي در فرآيند بودجه‌يزي است. اين استانداردها با استانداردهاي مشابه مورد استفاده براي كنترل مديريت داخلي، ‌سازگار مي‌باشد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۱:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق پيشنهاد روش بودجه ريزي عملياتي،

پاورپوينت روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان توسط كارفرما

پاورپوينت روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان توسط كارفرما

پاورپوينت روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان توسط كارفرما

فرمت فايل : ppt

حجم : 117

صفحات : 20

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

كارفرما(master)
1 - مقدمه‌
2 - روشهاي‌ ايجاد انگيزش‌
الف‌ - مدلهاي‌ ايستا
مدل‌ مرتب‌سازي
ريسك‌ و انگيزش
ارزيابي‌ عملكرد نسبي
وظايف‌ چندگانه
ارزيابي‌ كارايي‌ به‌ صورت‌ نظري
كارگروهي
3 - ساختار دستمزد و سيستم‌ پرداخت‌ انگيزشي‌
‌ساختار رابطه‌ پرداخت‌
مقايسه‌ اجزا درآمد مديران‌ در كشورهاي‌ مختلف‌
4 - جمع‌بندي‌
بخشي از متن:

‌ ‌در بسياري‌ از موارد، به‌ صرفه‌تر است‌ كه‌ فرد وظيفه‌ معيني‌ را به‌ جاي‌ آنكه‌ خود انجام‌ دهد، به‌ شخص‌ ديگري‌ واگذار كند، زيرا اين‌ وظايف‌ يا اعمال، پيچيده‌تر يا پرهزينه‌تر از آن‌ هستند كه‌ از عهده‌ خود فرد برآيند. در اين‌ موارد، بحث‌ قرارداد بهينه‌ و تئوريهاي‌ انگيزشي‌ مطرح‌ مي‌شوند. ‌ ‌تئوري‌ انگيزش‌ عموماً‌ روي‌ اعمالي‌ تمركز مي‌كند كه‌ بسيار پيچيده‌تر يا پرهزينه‌تر از آن‌ هستند كه‌ خود فرد به‌ آنها بپردازد. در اين‌ حالت‌ فرد در نقش‌ يك‌ كارفرما مجبور است‌ كارگزاري‌ با دانش‌ يا مهارتي‌ خاص‌ را استخدام‌ كند تا عمل‌ موردنظر را برايش‌ انجام‌ دهد. موضوع‌ اصلي‌ اين‌ است
...
‌در اين‌ نوشته، مروري‌ بر روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ در كاركنان‌ انجام‌ گرفت‌ و اشاره‌ شد كه‌ روشهاي‌ ايجاد انگيزه‌ را مي‌توان‌ به‌ دو دسته‌ صريح‌ و ضمني‌ تقسيم‌ كرد. وجه‌ تمايز دو روش‌ يادشده، استفاده‌ از پرداخت‌ مالي‌ به‌ كاركنان‌ براي‌ ايجاد انگيزه‌ است. ...
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۱:۰۱ | پيشرو دانش
مقاله روشهاي ايجاد انگيزه در كاركنان،

مقاله مراحل و آثار پولشويي و اقدامات بين المللي

مقاله مراحل و آثار پولشويي و اقدامات بين المللي

مقاله مراحل و آثار پولشويي و اقدامات بين المللي

فرمت فايل : doc

حجم : 14

صفحات : 24

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

اين مقاله ابتدا به تعريف و مراحل فرايند پولشويي و آثار و اقدامات و مستندات بين المللي مي پردازد.
...
تعريف پولشويي
مراحل اساسي در دستورالعمل جامعه اروپايي مصوب مارس 1990 تعريف پولشويي به صورت زير است: تبديل يا انتقال يك دارايي، بـــا علم به اينكه از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن يا گم كردن رد منشا غيرقانوني آن دارايي، يا كمك به شخصي كه مرتكب چنين جرمي شده است براي گريز از پيامدهاي قانوني جرم مزبور.
تعريف پولشويي در پيمان نامه شوراي اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ تكميل شد و موارد زير به تعريف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصيل، تملك يا استفاده از داراييهاي به دست آمده از منابع غيرقانوني و نيز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسيسه چيني براي ارتكاب اقدام به ارتكاب، يا كمك، ترغيب، تسهيل و پنهان كاري هرگونه جرم مرتبط با پولشويي».
...
نتيجه گيري
پولشويي روي ديگر يا نيمرخ مالي فعاليتهاي بزهكارانه اي است كه در آن عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه و غيرقانوني طي رونـــــدي در مجاري قانوني تطهير و پاك مي شود.
پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۰:۳۲ | پيشرو دانش
مقاله آثار پولشويي و اقدامات بين المللي،

دانلود تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران

تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران

تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 19

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

تاثير تحريم‏هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

مقدمه ‏اى در بيان علل ظهور شرايط تنازعى در روابط ايران و امريكا
پيامد ظهور بحران در روابط خارجى كشورهاى جهان سوم
روند تحريم ‏هاى امريكا عليه جمهورى اسلامى ايران
الف: تحريم ناشى از اشغال سفارت امريكا
ب: تحريم ناشى از انفجار پايگاه تفنگ داران امريكايى در بيروت
نتيجه ‏گيرى
----------
بحران در روابط كشورها و واحدهاى سياسى عمدتا در شرايطى شكل مى‏گيرد كه‏تمام تلاش‏هاى ديپلماتيك و اقدامات مبتنى بر حسن نيت و اعتماد سازى به نتيجه مؤثر وسازنده‏اى نايل نگرديده باشند. به عبارت ديگر، در شرايط ظهور بحران، گام‏هايى كه‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جويانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آميز» قرار مى‏گيرد.
ظهور بحران، (Crisis) در روابط كشورها، بيان گر «اراده معطوف به ستيزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنين شرايطى، اهداف سياسى و مطالبات كشورها بايكديگر سازش ندارد. هر يك از رهبران كشورها، مطلوبيت هايى را براى خود قايل‏مى‏باشد كه اين امر منجر به ايجاد ذهنيتى مى‏شود كه رهبران سياسى كشورها اقدامات‏خود را توجيه نموده و تلاش ساير واحدها براى نيل به هماهنگى رفتارى را انكارمى‏كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۰:۰۳ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير تحريمهاي اقتصادي بر امنيت ملي ايران،

تحقيق توسعه صادرات صنعتي و سياستها و الزامات آن

تحقيق توسعه صادرات صنعتي و سياستها و الزامات آن

تحقيق توسعه صادرات صنعتي و سياستها و الزامات آن

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 31

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فصل اول  
پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي
1-1-ديدگاه هاي نظري
2-1-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور :
گسترش زيربناهاي مادي
گسترش و تقويت زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي :
افزايش سطح دانش و توان تكنولوژيكي :
بكارگيري مديريت و كارآفريني :
ساختار حقوق مالكيت :
3-1-چشم انداز بلند مدت اقتصاد كشور :
چشم انداز توسعه صنعتي ايران
4-1-تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي صادرات صنعتي
1-چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي :
2-چشم انداز تشكيل سرمايه در فرآيند توسعه صنعتي
فصل دوم
خط مشي ها و سياست هاي پيشنهادي براي توسعه صادرات صنعتي و روش هاي اجرايي
1-1-2-خط مشي هاي توسعه صنعتي
خط مشي 1 :
2-1-1-2-سياستهاي توسعه صنايع فلزات اساسي :
خط مشي 2 :
خط مشي 3 :
فهرست منابع و مآخذ
------------
با توجه به جواني جمعيت و بالا بودن نسبت بيكاري در كشور مروري كوتاه بر چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي مي تواند ياري دهنده سياست گذاري براي آينده صنعتي باشد . هر چند ، رشد اقتصادي دستاوردي قابل توجه است ولي به هيچ وجه كافي نيست زيرا اقتصادهاي زيادي شاهد نشانه هاي رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي در سالهاي اخير نشان مي دهد كه حصول به رشد اقتصادي ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازي و رقابت بين المللي در بين بنگاهها و توجه به ارتقاء كارآئي تكنولوژي هاي جديد و شيوه هاي مديريت موجب ريزش چشمگير نيروي كار و فرآيند «رشد بدون اشتغال» شده است .
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق سياستهاي توسعه صادرات صنعتي،

مقاله آثار قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري

مقاله آثار قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري

مقاله آثار قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 41

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
پيامدهاي اعمال قيمتهاي حسابداري براي محصولات صنعتي
جلوگيري از علامت دهي قيمتهاي اقتصادي
جلوگيري از تشويق و تنبيه توسط قيمتهاي اقتصادي
فقر توليدكنندگان و عدم بهره برداري از امكانات توليدي
جلوگيري از حركت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش
هدايت منابع انساني، مديريتي، و مالي به طرف بازرگاني
ايجاد گرايش به خريدهاي خارجي و جلوگيري از ايجاد ساختارهاي صنعتي مكمل
جلوگيري از ايجاد اشتغال مولد
فروپاشي امكانات صنعتي كشور و تداوم و توسعه فقر
كاهش كيفيت محصولات و توقف تحقيق و توسعه
نظر حسابداران نسبت به سازمانشان
انگيزه و رضايت شغلي
قابليت پذيرش تنش
تصويري از يك سازمان
حسابداران در سازمان‌هاي حرفه اي
تعهد و تضاد نقش
رضايت شغلي
عملكرد و مسائل عمده گروهي
نظريه ي حسابداران
منابع
-----------------
پيامدهاي اعمال قيمتهاي حسابداري براي محصولات صنعتي
قيمتگذاري محصولات صنعتي به روش حسابداري و جلوگيري از عملكرد قيمتهاي اقتصادي بر تحولات توليدي و اصتقادي كشور، اثرات منفي و ويرانگر مهم و بنيادي خواهد داشت. در اين قسمت، برخي اثرات و پيامدهاي مهم و مخرب قيمتگذاري بيان خواهد شد.
جلوگيري از علامت دهي قيمتهاي اقتصادي
چون در تعيين قيمتهاي حسابداري، وضعيت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمي‌گيرد، قيمتهاي تعيين شده علامتي را در زمينه ميزان كسري يا فزوني تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. ...
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹:۰۲ | پيشرو دانش
قيمتگذاري حسابداري محصولات صنعتي،

دانلود تحقيق تهيه برنامه مداخله اي

تحقيق تهيه برنامه مداخله اي

تحقيق تهيه برنامه مداخله اي

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 20

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نحـوه تهيـه برنـامه POA (مداخلـه اي )

فهرست مطالب :
1 – تعريف برنامه ريزي
2 – انواع برنا مه ريزي
3 – مشخصا ت برنامه ريزي جامع
4 – انواع برنا مه ريز ي جا مع
5 – برنا مه ريزي عمليا تي
6 – برنامه بهداشتي
7 – اجزا برنا مه بهداشتي
8 – فرايند هاي خد مت و پشتيبا ن
9 – اجزا فرايند
10 – طرا حي  بر نا مه بهداشتي
11 – طرا حي شبكه عليت
12 – اولويت بندي و انتخا ب يك اولويت
13 – هدف كلي
14 – اهدا ف اختصا صي
15 – تعيين استرا تژ ي
16 – تعيين فعا ليت
17 – تعريف استا ندارد و كاربرد استا ندارد ها
18 – مراحل استا ندارد نمودن فرايند (استا نداردسازي برونداد ، روش اجرا ، جدول استا ندارد سازي اجزا فرايند)
19 – پايش
20 – ارزشيا بي
21 – مدل زنجيره اي در برنا مه ها ي بهداشتي
22 – سطوح جمع آ وري داده ها
------------
« پايش و ارزشيابي »
برنامه ريز براي حل مشكل سلامتي فعاليت هايي را در قالب فرآيندهاي خدمت و پشتيبان طراحي مي كند ولي اين پايان كار نيست و بايد در عمل نشان دهد كه مشكل رفع گرديده و يا در حال رفع شدن است
تعريف پايش (Manitoriny)
پايش ، سنجش درجه انطباق فعاليت ها با استانداردها در حين اجراست بنابراين در سه قسمت (درونداد ، فرآيند ، برونداد ) بايد مورد بررسي قرار گيرد .
تعريف ارزشيابي
ارزشيابي ، بررسي تحقق اهداف با اجراي برنامه در عمل است بنابراين در ارزشيابي ، اثربخشي (effect)
پيامد (out come) ، تأثير نهايي (im pact) مورد مطالعه قرار مي گيرد .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۸:۲۹ | پيشرو دانش
تحقيق تهيه برنامه مداخله اي،

دانلود تحقيق مراحل برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك

تحقيق مراحل برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك

تحقيق مراحل برنامه ريزي و برنامه ريزي استراتژيك

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 53

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تعريف برنامه ريزي:
سرشت برنامه ريزي
مراحل برنامه ريزي:
فرآيند برنامه ريزي استراتژيك:
مراحل برنامه ريزي استراتژيك
مزاياي برنامه ريزي استراتژيك
محدوديت ها
نتيجه گيري
منابع پاياني : ندارد
---------------
تعريف برنامه ريزي:
برنامه ريزي يعني آنكه از ميان گزينه هاي گوناگون به برگزيدن راه هاي كنش آينده سازمان به گونه ي كلي پرداخته شود و براي هر يك از بخش هاي سازمان نيز چنين گزينشي صورت بگيرد. اين كار مستلزم برگزيدن هدف هاي سازمان و مقاصد هر بخش و تعيين راه هاي دستيابي به آن هاست . از اين رو برنامه ها براي دستيابي به هدف هاي از پيش تعيين شده روشي عقلايي فراهم مي آورند. برنامه ريزي همچنين بر نو آفريني مديريت سخت دلالت دارد.
...
مراحل برنامه ريزي:
گام نخست:(آگاه بودن از فرصت ها) گرچه آگاه بودن از فرصت ها پيش از برنامه ريزي عملي پيش مي آيد و از اين رو نمي توان آن را جزئي از فراگرد برنامه ريزي به شمار آورد ولي اين آگاهي نقطه آغاز واقعي برنامه ريزي است. ما بايد به فرصت هاي احتمالي آينده نظري مقدماتي بيفكنيم و آن ها را به روشني و رسايي ببينيم و بدانيم كه در كنار نيرومنديها و سيستم هايي خود در كجا قرار داريم
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۷:۵۵ | پيشرو دانش
مقاله مراحل برنامه ريزي استراتژيك،

پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

فرمت فايل : pptx

حجم : 232

صفحات : 54

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS

دسته: حسابداري

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 54 اسلايد

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان چرخه پردازش معاملات و فعاليت ها در AIS مي باشد كه در حجم 54 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي درس سيستمهاي اطلاعات حسابداري در مقطع كارشناسي و سيستمهاي اطلاعات حسابداري يشرفته در مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري استفاده كرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

چرخه معاملات دريك سيستم اطلاعاتي حسابداري

تعريف چرخه درآمد

فعاليت هاي تجاري چرخه درآمد

فعاليت هاي تجاري اصلي چرخه ي درآمد

ثبت سفارش فروش كالا

پاسخ به درخواست اطلاعات مشتريان

تصويب اعتبار مشتري

بررسي موجودي كالاي انبار

اسناد سوابق و روشها در ثبت فروش

فرصت هاي استفاده از فن آوري اطلاعات در ثبت سفارش فروش

حمل كالا

اسناد و مدارك در مورد حمل كالا

فرصت هاي استفاده از فن آوري اطلاعاتي در مورد حمل كالا

صورتحساب فروش و حساب هاي دريافتني

انواع سيستم هاي صدور صورتحساب

سيستم پس فاكتور

سيستم پيش فاكتور

روش هاي نگهداري حساب هاي دريافتني

روش مانده ي انفرادي صورتحساب فروش

روش مانده ي تجمعي صورتحساب

فرصت هاي استفاده از فن آوري اطلاعات  در مورد صورتحساب ها

وصول مطالبات

ثبت سفارش فروش

حمل كالا براي مشتري

تهديد دوم-حمل اشتباه كالا براي مشتري

تهديد سوم-سرقت موجودي كالا

صدور صورتحساب فروش

تهديد چهارم-عدم صدور صورتحساب براي مشتريان

تهديد پنجم-اشتباه در صدور صورتحساب

تهديد ششم-سرقت وجوه نقد

تهديد هفتم اشتباهات انتقال مبالغ در زمان بهنگام كردن حساب هاي دريافتني

كنترل هاي عمومي

تهديد هشتم-از دست دادن داد ه ها و اطلاعات حساب هاي مشتريان

تهديد نهم-عملكرد ضعيف چرخه ي درآمد

ارائه مدل سيستم اطلاعاتي و مدل داده اي

چرخه مخارج

نمودار زمينه چرخه مخارج

فعاليتهاي چرخه مخارج

پنج فعاليت اساسي در چرخه مخارج

درخواست كالا

روشهاي سنتي كنترل موجودي كالا

روشهاي مختلف كنترل موجودي

اسناد، مدارك و روشها (درخواست كالا)

فرصتهاي استفاده از فن آوري اطلاعات (درخواست كالا)

سفارش كالا:

تصميمات كليدي(سفارش كالا)

اسناد و مدارك وروشها(سفارش كالا

رسيد و انبار كردن كالا

تصميمات كليدي و اطلاعات مورد نياز(رسيد و انبار)

اسناد ، مدارك وروش ها (رسيد و انبار)

تصويب صورتحساب هاي مشتري

تصميمات كليدي واطلاعات مورد نياز(تصويب صورتحساب)

اسناد ، مدارك و روشها (تصويب صورتحساب)

پرداخت بهاي كالا

تصميمات كليدي(پرداخت بهاي كالا)

اسناد ، مدارك و روشها(پرداخت بهاي كالا)

فرصتهاي استفاده از فن آوري اطلاعاتي(پرداخت بهاي كالا)

اهداف كنترلي ، تهديدها و روش ها:

تهديدهاي چرخه مخارج ، آثار و روشهاي كنترلي

نيازهاي اطلاعاتي چرخه مخارج و مدل داده اي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۷:۲۶ | پيشرو دانش
چرخه پردازش معاملات،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان