پيشرو دانش

مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان

مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان

مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان

فرمت فايل : doc

حجم : 41

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

اثر بازيهاي رايانه اي بر كودكان و نوجوانان

اين پديده جديد دانش بشري كه تقريباً درهمه شئون زندگي انسان راه يافته است، همچون ديگر ساخته هاي دست بشر دو رو دارد كه يك روي آن استفاده صحيح در كارها و كمك به رشد و سعادت بشراست. و روي ديگرآن استفاده غلط است كه معمولاً جز در موارد علمي وشغلي ازآن استفاده مي شود. آنچه بيشتر كودكان و نوجوانان را شيفته خود مي كند بازي هاي رايانه اي است. پيشرفت كيفيتي اين بازي ها به فاصله كوتاهي در ايران رواج يافته و بازار اسباب بازي و لوازم سمعي و بصري را به تسخير خود درآورده است .
...
والدين و اسباب‌بازي
روانشناسان مي‌گويند والدين بايد ياد بگيرند كه با همبازي شدن با كودكانشان به آنها ياد بدهند كه چگونه مي‌توانند شخصيت اجتماعي خود را شكل دهند. همچنين براي انتخاب همبازي‌هاي خوب، فرزند را غيرمستقيم راهنمائي كنند. زيرا رفتارهاي يك همبازي خوب تأثير بسيار مثبتي در آينده او خواهد داشت. اولياء بايد در انتخاب اسباب‌بازي كودك به جنسيت، سن و توانائي‌هاي كودك خود نيز توجه كنند. چون ممكن است اين انتخاب غلط باعث ناهنجاري در ذهن آنها شود.
...
فهرست مطالب :

اثر بازيهاي رايانه اي بر كودكان و نوجوانان    3
● محـــاســـن بازيهــــاي رايانـــــه اي    3
خشونت در بازي هاي كامپيوتري    5
● معايب بازيهـــاي رايانـــه    6
الف ) آسيبهـــــاي جسمانــــي    6
ب ) آسيبهـــاي روانــــــي ـ تــــربيتــــي    6
۱) تقــويت حس پرخاشگــــري .    6
۲) انـــــزواطلبـــــي :    7
ج) تنبــــل شـــدن ذهــــن:    7
د) تاثيــــر منفــــي در روابط خانـــــوادگـــي :    8
و) افـــــت تحصيلـــــــــــي    8
افت اخلاقى    9
از خود بيگانگى    9
حساسيت زدايي    10
بازي‌هاي رايانه‌اي؛ اختلال در رشد حركتي ـ عاطفي كودكان    12
●كودك و اسباب‌بازي    15
●والدين و اسباب‌بازي    16
رهنمــــــــودهــا    17
بازيهاي كامپيوتري كودكان را مي توان كنترل كرد    19
بهترين بازي كامپيوتري انتخاب شد    23

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۶:۵۶ | پيشرو دانش
مقاله اثر بازيهاي كامپيوتري بر كودكان و نوجوانان،

دانلود مقاله اهميت و آموزش خلاقيت به كودكان

مقاله آهميت و آموزش خلاقيت به كودكان

مقاله آهميت و آموزش خلاقيت به كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 11

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

"به وجود آوردن ، توليد كردن و موجب شدن "1 را از معاني خلاقيت گفته اند . همچنين در معني خلاقه داريم "نيرويي كه موجب خلق آثار بديع گردد."2 با توجه به اين معاني ، مي توان خلاقيت را نوعي توانايي دانست كه به ايجاد چيزي منجر مي گردد . يكي از اهداف اساسي آموزش و پرورش را نيز تربيت انسانهاي خلاق دانسته اند و حتي جزو اولين اهداف دوره آموزش ابتدايي ، پرورش استعدادهاي ذهني كودكان و كمك به رشد خلاقيت آنها ذكر شده است
در گذشته ، وجود قوه خلاقه را در افراد موهبت الهي مي دانستند و بر اين باور بودند كه فرد خلاق از ابتدا داراي اين قدرت است و آموزش در اين مورد هيچ نقشي ايفا نخواهد كرد . اگر چنين باشد ، نظام تعليم و تربيت بايد در سطح جهان فقط تعداد معدودي هنرمند خلاق و ارزشمند و افراد با استعداد پرورش دهد . ...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۶:۲۵ | پيشرو دانش
مقاله اهميت آموزش خلاقيت كودكان،

مقاله نقش بازي در رشد كودكان

مقاله نقش بازي در رشد كودكان

مقاله نقش بازي در رشد كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 74

صفحات : 31

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نقش و تأثير بازي بر رشد كودكان

فهرست :
چكيده
كليدواژگان
مقدمه
اهميت و ضرورت بازي
بازي از ديدگاه اسلام
تعاريف بازي
ارزش و اهميت بازي
انواع بازي ها
عوامل موثر در بازي
بهره گيري از بازي به منظور فعال كردن كودك توسط آموزگاران
نقش بازي در آمادگي كودكان پيش دبستاني براي ورود به دبستان
آثار بازي بر رشد كودكان
نقش بزرگ سالان در بازي خودجوش
فراهم كردن زمينه ي بازي
بازي و پرورش خلاقيت در كودكان
پيشنهادات و توصيه ها
منابع
""""""""""""""
مهمترين آثار بازي بر رشد كودكان عبارتند از :
1) كودك مهارت هاي شخصي ، اجتماعي ، اقتصادي از طاريق بازي تجربه مي كند .
2) تجارب زندگي از طريق بازي صورت مي گيرد .
3) بازي براي كودك ، به منزله ي كار محسوب مي شودو كار براي او به نزله ي بازي است.
4) كودكان از طريق بازي ، خلاقيت هاي خويش را شكوفا مي كنند .
5) بازي در كودكان موجب رشد و تحول سالم مي شود.
6) بازي در تربيت احساسات كودك تاثير به سزايي دارد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵:۵۵ | پيشرو دانش
مقاله نقش بازي در رشد كودكان،

تحقيق تاثير آموزش فلسفه بر پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان

تحقيق تاثير آموزش فلسفه بر پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان

تحقيق تاثير آموزش فلسفه بر پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 59

صفحات : 55

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

چكيده
اين پژوهش به منظور بررسي تاثير آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان مدرسه بيهق وسينا شهرمشهد انجام شده است. نمونه اصلي اين پژوهش شامل 20 نفر معلم راهنمايي  بود كه به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي تحليل داده‌ها از نرم افزار SPSS  استفاده شد. ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين پژوهش پرسشنامه بود. ارزيابى اعتبار صورى و محتوايى مقياس اين پژوهش با دقت نظر و مشاوره با چند تن از استادان ، كارشناسان در زمينه آموزش فلسفه صورت پذيرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب پايايى آزمون 77% محاسبه گرديد.فرضيه اصلي اين پژوهش تاثير برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان راهنمايي است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه اجراي آموزش فلسفه  در كلاس درس مي‌تواند بر پرورش  مهارت‌هاي استدلال دانش‌آموزان تاثير مثبتي بگذارد. نتايج اين پژوهش با يافته‌هاي تحقيقات انجام شده در خارج از كشور هماهنگ است.
...
فصل يكم
معرفي پژوهش
فصل دوم
پيشينه پژوهش
فصل سوم
روش پژوهش
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
سوالات تحقيق
1-    عواملي كه باعث بالا رفتن قدرت استدلال و داوري دانش آموزان مي شود چيست؟
2-    آيا مي توان تفكر خلاق را به دانش آموزان آموزش داد؟
3-    راههاي آموزش روشمند كردن تفكر كودكان چيست ؟
مقدمه
يكي از تعاريف مقبول آموزش آن است كه آموزش براي برطرف كردن نيازهاي مختلف انسان در طول زندگي‌اش به كار مي‌رود. اين نيازها وجوه گوناگون دارند. اگر بپذيريم كه يكي از نيازهاي اساسي انسان، بر حسب حيوان ناطق بودنش‌، تفكر است بايد بپرسيم كه جاي آموزش تفكر در نظام‌هاي آموزشي ما در كجاست؟
در موضوعات درسي موجود مثل ادبيات، تاريخ، جغرافي، فيزيك، روان‌شناسي و مانند آن شيوه‌هاي تفكر و يا تمرين تفكر به دانش‌آموزان آموخته نمي‌شود و عمدتا نظام آموزش در چنين مباحثي حفظ محور و يا آشنايي با ابزار و تسلط بر آن است. آنچه به دست دانش‌آموز مي‌آيد در واقع همان جمع‌آوري اطلاعات  يا داده‌هاست.
1-    عواملي كه باعث بالا رفتن قدرت استدلال و داوري دانش آموزان مي شود چيست؟
2-    آيا مي توان تفكر خلاق را به دانش آموزان آموزش داد؟
3-    راههاي آموزش روشمند كردن تفكر كودكان چيست ؟
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵:۲۳ | پيشرو دانش
تاثير آموزش فلسفه، پرورش مهارت هاي استدلال دانش آموزان،

مقاله بررسي و رويكرد تفكر استراتژيك

مقاله بررسي و رويكرد تفكر استراتژيك

مقاله بررسي و رويكرد تفكر استراتژيك

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 24

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تفكر استراتژيك
معرفي موضوع
تفكر استراتژيك چيست؟
يك الگوي مفهومي
تفكر استراتژيك - برنامه ريزي استراتژيك
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
--------
اگر رويكردهاي «نوين» استراتژي نبود، امروز استراتژي (همچون بسياري از مفاهيم ديگر مديريتي) به تاريخ ادبيات مديريتي سپرده شده بود. دليل اين امر عدم تطابق ماهيت رويكردهاي «كلاسيك» استراتژي با محيط كسب و كار امروز است. محيط كسب و كار امروز با ويژگيهايي همچون تغييرات پيچيده و غيرخطي، تحولات ناپيوسته و جهشي، تغييرات پي درپي پارادايم ها و رقابت بدون حيطه بندي قابل تعريف است و اين خصوصيات صحت پيش بينــي محيط آينده را به شدت تضعيف مي كند. در يك نظرسنجي كه در سال 1984 توسط نشريه اكونوميست از 16 نفر شامل وزراي اقتصاد، دانشجويان دانشگاه هاروارد و رؤساي شركتهاي چندمليتي درمورد پيش بيني ده سال آينده صورت گرفت، بيش از 60 درصد پيش بيني ها با خطاي زيادي همراه بود
(3) آنان با تمام تخصص و تجربيات خود نتوانسته بودند پيش بيني هاي صحيحي از قيمت نفت، مقايسه اقتصاد سنگاپور با استراليا و ديگر موارد سوال را ارائه دهند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۴:۵۴ | پيشرو دانش
دانلود مقاله رويكرد تفكر استراتژيك،

مقاله مقايسه شش سيگما تفكر ناب و تئوري محدوديتها (ابزارهاي حل مساله)

مقاله مقايسه شش سيگما تفكر ناب و تئوري محدوديتها (ابزارهاي حل مساله)

مقاله مقايسه شش سيگما تفكر ناب و تئوري محدوديتها (ابزارهاي حل مساله)

فرمت فايل : doc

حجم : 88

صفحات : 53

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

تفكر ناب دروازه ورود به سرزمين سيگماها (σ )

مقايسه ايي توصيفي بين ابزارهاي حل مسئله شش سيگما( Six Sigma) ، تفكر ناب ( Lean Thinking )و تئوري محدوديتها ( Theory Of Constraints )

چكيده:
عرصه كنوني كسب و كار ، تصويري جديد از سازمان ارائه مي كند با اين نگرش جديد ، سازمان مجموعه اي از فرايندهايي است كه هدف آنها ايجاد ارزش براي مشتري است و مستلزم ايجاد ارزش براي مشتري ، آفرينش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازماني كه مي خواهد رويكرد فوق را دنبال كند در وهله اول ورود به حوزه سيگما هاست و در مرحله بعد طي مراحل بهبود تا رسيدن به سطح شش سيگما( six sigma) يعني 3.4 خطا در يك ميليون فرصت مي باشد .
...
اهم مطالب:
چكيده
مقدمه
بخش اول - شش سيگما( Six Sigma )
بخش دوم - تفكر ناب ( Lean Thinking )
بخش سوم – تئوري محدوديت ها ( Theory Of Constraints )TOC
نتيجه گيري
منابع

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۴:۲۵ | پيشرو دانش
شش سيگما تفكر ناب،

دانلود مقاله توانمندسازي سازماني

مقاله توانمندسازي سازماني

مقاله توانمندسازي سازماني

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 32

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

توانمندسازي

مقدمه
توانمندسازي به خودي خود اتفاق نخواهد افتاد و اين چيزي است كه يك مدير جهت اداره كارمندانش به آن نياز دارد. براي مدير بسيار مهم است كه هدفي را كه مي‌خواهد به آن دست يابد، دقيقاً مشخص كند. علت اصلي اين مطلب اين است كه بخش عمده‌اي از فرآيند توانمندسازي در ذهن مدير شكل مي‌گيرد. براي واگذاري اختيارات به افراد‌، لازم است تا مدير نظريات افراد غيرمسئول و اطرافيان خود را مورد بررسي قرار دهد.
...
فهرست مطالب
مقدمه
روشن‌كردن مفهوم توانمندسازي
تعريف توانمندسازي
دلايل شناخت اهداف توانمندسازي
نقطه ‌شروع را مشخص كنيد
انواع فرهنگ‌ها در سازمان‌ها
فرهنگ متمركز بر تقسيم وظايف
فرهنگ كار گروهي
فرهنگ متكي برخود
موانع توانمندسازي
تنظيم فهرستي از استعدادها
ويژگي اهداف توانمندسازي
نتيجه‌گيري
منبع
------------

ويژگي اهداف توانمندسازي

مشخص بودن
اهداف بايد هم از نظر فرد و هم از نظر كاري كه به آن مربوط مي‌شود، مشخص باشد. همچنين بايد دقت شود تا اشخاص بدانند از آنها چه انتظاري مي‌رود. نكته مهم اين است كه افرادي كه با اين اهداف سرو كار دارند، بتوانند تشخيص دهند كه آيا به آنها دست يافته‌اند يا نه؟ در پي بيانيه‌هاي كلي مانند “ افزايش رضايت مشتريان” نباشيد. اين اهداف نيست بلكه خواسته ما است. يك هدف مشخص و صريح بايد چيزي مثل “كاهش شكايات سالانه مشتريان” باشد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳:۵۰ | پيشرو دانش
مقاله توانمندسازي سازماني،

تحقيق بررسي و استراتژي ها و مكاتب توسعه اقتصادي

تحقيق بررسي و استراتژي ها و مكاتب توسعه اقتصادي

تحقيق بررسي و استراتژي ها و مكاتب توسعه اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 44

صفحات : 70

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

محصول حاضر داراي دو تحقيق در حوزه :

توسعه اقتصادي

مكاتب و استراتژي و مدلها و نظريه هاي توسعه اقتصادي

مي باشد كه جمعا داراي 70 صفحه ميباشد. در زير بخشهايي از متن تحقيقات آوره شده است.

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند.
...
3. استراتژي صنعتي‌شدن
در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بي‌واسطه معطوف به كارآيي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي‌شود: (1) توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي), (2) تاكيد بر توسعه صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً‌تحت اداره و هدايت دولت), (3) سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).
...
از آنجا كه نيل به توسعه از مهمترين اهداف هركشوري از جمله ايران مي باشد و اينكه در دهه هاي قبل ,توسعه منجر به حاشيه اي شدن زنان و تمركز آنان در كارهاي با دستمزد و پايگاه شغلي پايين شده است و با توجه به اينكه حضور زنان هم موجب پيشبرد بهتر توسعه مي شود  اما زنان در مقايسه با مردان به حاشيه رفته اند . مي توان گفت با وجود اينكه جنسيت وارد توسعه شد باز هم شكاف جنسيتي مشاهده مي شود , بنابراين امروزه توانمند سازي زنان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار رسيدن به توسعه ضرورت دارد و اين مهم , بدون توجه به شناخت وضعيت زنان و نقش زنان در توسعه اقتصادي يك كشور ,امكانپذير نمي باشد. بنابراين براي شناخت وضعيت ايران در عدالت  زمينه عدالت جنستي ضرورت دارد تا وضعيت زنان ايران طي سالهاي 58-84 روشن گردد و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شود ....

...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۳:۱۶ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق استراتژي و مكاتب توسعه اقتصادي،

مقاله انواع توليد (انبوه دستي و ناب) و انبارداري ERP

مقاله انواع توليد (انبوه دستي و ناب) و انبارداري ERP

مقاله انواع توليد (انبوه دستي و ناب) و انبارداري ERP

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 42

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

در اين پروژه سعي كرده ايم تاريخچه اي از توليد و توضيحاتي نسبتاً كافي در مورد توليد دستي و توليد انبوه و بحث مختصري در مورد توليد ناب كه آخرين مرحله توليد مي باشد داشته باشيم و در قسمت دوم، سيستم جديد انبارداري ERP را مورد بحث و بررسي قرار داده ايم كهدر آن تاثير سيستم جديد ERP را بر كنترل موجوديها و كاهش قيمت تمام شده را مشخص مي كند .
فهرست:

چكيده :
توليد ناب و ERP  :
توليد ناب :
مقدمه :
توليد دستي :
توليد انبوه :
كارخانه مونتاژ نهايي :
طراحي قطعات در توليد انبوه :
طراحي قطعات در توليد ناب :
طرز كار كارخانه :
سازماندهي ناب در سطح كارخانه :
رفتار بامشتري :
نتيجه گيري :
منابع و مآخذ
سيستم هاي برنامه ريزي منابع تشكيلاتي :
سيستم هاي ERP ؛ ارزيابي :
معيارهاي ارزيابي :
ERP در مقايسه با كشورهاي ديگر :
نتيجه گيري :
منابع

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۲:۴۲ | پيشرو دانش
توليد دستي، انبارداري ERP، توليد انبوه،

تحقيق طبقه بندي ساختاري و كاربرد خاك هاي رس

تحقيق طبقه بندي ساختاري و كاربرد خاك هاي رس

تحقيق طبقه بندي ساختاري و كاربرد خاك هاي رس

فرمت فايل : doc

حجم : 623

صفحات : 31

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

طبقه بندي ساختاري خاكهاي رسي و كاربرد آن براي طبقه بندي

فهرست:
1) مفاهيم پايه :
1-1- ساختار خاك :
2-1- فرآيندهاي زمين شناسي موثر بر ساختار خاكها :
3-1- تراكم پذيري و حساسيت خاكها:
2- وضعيت تحكيم يافتگي خاكها :
3- نسبت تنش تسليم (YSR) :
3- طبقه بندي ساختاري خاكهاي ريز دانه رسي :
5- طبقه بندي خاكهاي ريزدانه رسي – سيلتي جنوب تهران :
5-1- روش ها و دستگاه هاي آزمايش :
2-5- خواص شاخص خاكها :
5-3- سفتي خاك جنوب تهران :
4-5- وضعيت تحكيم يافتگي خاك جنوب تهران :
5-5- وضعيت نسبت تنش تسليم :
6-5- ساختار خاك جنوب تهران :
7-5- رده بندي خاك جنوب تهران :
4- نتيجه گيري :
منابع :
فهرست اشگال و جداول
شكل 1- موقعيت خطوط تراكم رسوبي و ذاتي بر حسب شاخص پوكي
شكل 2- موقعيت خطوط تراكم رسوبي و ذاتي و منحني تحكيم طبيعي خاكها
شكل 3- حالات تنش بر حسب شاخص پوكي براي انواع مختلف رس ها
شكل 4- نقشه موقعيت گمانه ها
شكل 5- مقطع قائم لايه هاي خاك در گمانه 12
شكل 6- تغييرات سرعت سير امواج برشي در خاكهاي ريزدانه جنوب تهران
شكل 7- مقاطع نازك خاك رنگ آميزي شده با محلول آليزارين
شكل 7- مقاطع نازك خاك رنگ آميزي شده با محلول آليزارين ب – همان تصوير در نور عادي
شكل 8- فابريك فولكوله و تصادفي خاكهاي ريزدانه جنوب تهرانالف – مقطع قائم ب – مقطع افقي
نمودار شكل -2
شكل 9- نتايج آناليز شيميائي خاك جنوب تهران با استفاده از دستگاه SEM
شكل 10- نتايج آزمايشهاي تحكيم نمونه هاي طبيعي بر حسب شاخص پوكي خاك
جدول 1- فرايندهاي زمين شناسي موثر بر ساختار خاكها
جدول 2- طبقه بندي ساختاري رسها
جدول 3- ويژگيهاي شاخص خاكهاي جنوب تهران در محل گمانه شماره 10
جدول 4- تغييرات نسبت تنش تسليم در گمانه و اعماق مختلف
جدول 5- نتايج آزمايش XRF بر روي خاك جنوب تهران (گمانه 6 عمق 8 متر)

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۱:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق كاربرد خاك هاي رس،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان