پيشرو دانش

تحقيق عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

تحقيق عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

تحقيق عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

فرمت فايل : doc

حجم : 954

صفحات : 69

گروه : زمين شناسي

توضيحات محصول :

تعيين عوامل مؤثر در افزايش ميزان شوري خاكهاي دشت گرمسار

فهرست مطالب
فصل اول :
فصل دوم : روش كار
بخش اول : سوابق تحقيق
1-1- مطالعات موردي
1-2- تداخل آب شور و شيرين در سفره هاي ساحلي
1-2-1- مخروط بالا آمده آب شور و نحوه كنترل آن
1-2-2- رابطه گيبن – هرزبرگ بين آبهاي شور و شيرين
1-2-3- طول گاوه آب نافذ دريا
 بخش دوم : ويژگيهاي آبخيز گرمسار
2-1- ويژگيهاي دشت
2-2- اقليم دشت
2-3- زمين شناسي دشت
2-4- زمين شناسي بالا دست حوزه
2-5- نگرشي كلي بر رودخانه حبله رود
2-6- دبي مواد محلول و جامد رودخانه حبله رود
2-7- سرشاخه هاي حبله رود
2-8- منشا نمكهاي منطقه
بخش سوم : مواد و روشها
3-1- آمار و اطلاعات مربوط به آبهاي زير زميني
3-2- آمار و اطلاعات مربوط به زمين شناسي حوزه بالا دست
3-3- اطلاعات مربوط به زهكشي
بخش چهارم : بررسي علل شور شدن خاكهاي دشت گرمسار
4-1- آبهاي زير زميني
4-1-1- بيلان آبي دشت
4-1-2- بررسي ميزان آفت و كسري آبخانه دشت از سال 79 تا 82
4-1-3- تاثير شيميايي پمپاژ بيش از حد مجاز بر كيفيت آب زيرزميني گرمسار
4-1-4- قابليت آبگذاري دشت گرمسار
4-1-5- بررسي ميزان شوري آب چاها
4-1-6- طبقه بندي آبهاي زيرزميني گرمسار
4-1-7- راههاي جلوگيري از پيشروي آب شور به داخل سفره آب شيرين
4-2- زمين شناسي بالادست
4-2-1- كيفيت شيميايي آب حبله رود
4-3- عدم زهكشي و يا زهكشي ناكارآمد و تاييد اين مساله در افزايش شوري خاك دشت
فصل سوم : نتايج بحث
فصل چهارم : پيشنهادات
فصل پنجم : نتيجه گيري
فصل ششم: منابع
فهرست جدولها
شماره 1- ميزان نمك آب حبله رود در دو ماه كم و پر آب
شماره 2- آمار منابع آبي دشت گرمسار از سال 79 تا 84
شماره 3- تغييرات ساليانه پيزومترهاي دشت ، سال آبي 80 – 79
شماره 4- تغييرات ساليانه پيزومترهاي دشت ، سال آبي 81 – 80
شماره 5- تغييرات ساليانه پيزومترهاي دشت سال آبي 82 – 81
فهرست شكلها
شماره 1- جهت جريان آب در منطقه آب شيرين ، شور و حد وسط
شماره 2- مخروط بالا آمده آب شور
شماره 3- اثر پمپاژ در تشكيل مخروط بالا آمده
شماره 4- رابطه شوري آب چاه و ميزان پمپاژ
شماره 5- عمق مرز بين آب شور و شيرين
شماره 6- طول گاوه آب نافذ دريا در زير آب شيرين
شماره 7- منحني افت و كسري مخزن دشت از 79 تا 82

قيمت محصول : 9500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۱:۰۳ | پيشرو دانش
ميزان شوري خاكهاي دشت،

تحقيق كاهش و كنترل آلاينده هاي نيروگاهي

تحقيق كاهش و كنترل آلاينده هاي نيروگاهي

تحقيق كاهش و كنترل آلاينده هاي نيروگاهي

فرمت فايل : doc

حجم : 1844

صفحات : 48

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

آلاينده هاي نيروگاهي و روشهاي كاهش و كنترل آنها

فهرست
مقدمه  3
تعريف آلودگي هوا  5  
چگونگي پيدايش آلاينده ها  5
1- فرآيند هاي توليد انيدريد سولفورو  5
2- فرآيند توليد اكسيد هاي ازت  6
3- فرآيند توليد منواكسيد كربن  7
4- فرآيند توليد انيدريد كربنيك7
اثرات زيست محيطي آلاينده هاي هوا  7
1- اثرات زيست محيطي انيدريد سولفورو  7
2- اثرات زيست محيطي ازت  9
3- تأثير منواكسيد كربن در آلودگي هوا  10
4- اثرات زيست محيطي دي اكسيد كربن  10
ميزان مجاز آلاينده هاي هوا  12
منابع آلاينده ها و روشهاي آزمايش آنها و روشهاي كنترل،حذف ويا كاهش آلودگي با بهره گيري از تكنولوژي هاي زيست محيطي   14
منابع دي اكسيد گوگرد  14
روش هاي آزمايش  15
1- استخراج تركيبات گوگرد از سوخت در نيروگاه  18
1- تكنولوژي گوگرد زدائي FGD به روش (SDA)  18
روش تزريق سنگ آهك  19
2- جدا كننده منيزيم  21
3- اكسيداسيون كاتيليتيك  21
4- جذب كربن  22
5- جدا كننده آمونياك  22
نتيجه گيري در رابطه با روشهاي گوناگون كاهش مقدار گوگرد در اتمسفر  22
2- اكسيدهاي ازت(Nox)  26
منابع Nox  26
روش هاي آزمايش  26
روش هاي كنترل  27
1- احتراق با هواي كم  27
2- احتراق در مرحله اي  28
كاربرد اصول جهت بهبود وضعيت انتشار آلاينده ها  29
3- گردش مجدد گاز دودكش  37
4- تغيير طرح مشعل  38
5- تميز كردن گاز دودكش  38
6- دپاشش آمونياك  39
هزينه ها  39
گزينه هاي تكنولوژي براي مهار C02  39
1- مهار CO2 به روش پس سوز (پس از احتراق)  41
2- جذب شيميايي  42
3- احتراق اكسيژن  44
4- روش مهار پيش از احتراق  46

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۰:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق كاهش آلاينده هاي نيروگاهي،

دانلود تحقيق مباني شيمي آلي

تحقيق مباني شيمي آلي

تحقيق مباني شيمي آلي

فرمت فايل : doc

حجم : 2569

صفحات : 57

گروه : شيمي

توضيحات محصول :

مباني شيمي آلي

تعريف شيمي آلي:
بخشي از علم شيمي است  كه به بررسي تركيبات آالي مي پردازد از شيمي آلي گويند .
تركيبات آلي :
تركيباتي هستند كه منشا حياتي داشته و در بدن موجودات زنده موجودات زنده سنتز ميشوند مانند  قندها ، الكل ها ، پروتئين ها ، چربي ها و ويتامين ها و....
...
تعريف واكنش هاي زنجيري :
به واكنش هايي كه در آن يك ماده واكنش پذير مي شود و خود منجر به توليد ماده  واكنش پذير ديگري است واكنش زنجيري مي گوييم مرحله انتشار كلراسيون متان نمونه اي از واكنش هاي زنجيري است .
برماسيون متان نيز مانند كلراسيون آن صورت مي گيرد وازمكانيزم جانشيني راديكالي تبعيت
 مي كند .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۰:۰۱ | پيشرو دانش
تحقيق مباني شيمي آلي،

دانلود فايل كارگاه عمليات واحد برج تقطير

كارگاه عمليات واحد برج تقطير

كارگاه عمليات واحد برج تقطير

فرمت فايل : doc

حجم : 742

صفحات : 14

گروه : فني و مهندسي

توضيحات محصول :

كارگاه عمليات واحد برج تقطير

مقدمه
تقطير ، در واقع ، جداسازي فيزيكي برشهاي نفتي است كه اساس آن ، اختلاف در نقطه جوش هيدروكربنهاي مختلف است. هر چه هيدروكربن سنگينتر باشد، نقطه جوش آن زياد است و هر چه هيدروكربن سبكتر باشد، زودتر خارج مي‌شود. اولين پالايشگاه تاسيس شده در جهان ، در سال 1860 در ايالت پنسيلوانياي آمريكا بوده است. نفت خام ، از كوره‌هاي مبدل حرارتي عبور كرده، بعد از گرم شدن وارد برجهاي تقطير شده و تحت فشار و دما به دو صورت از برجها خارج مي‌شود و محصولات بدست آمده خالص نيستند. انواع برجهاي تقطير در زير توضيح داده مي‌شوند.
...
برجهاي تقطير با سيني‌هاي دريچه‌اي
اين نوع سينيها مانند سينيهاي مشبك هستند. با اين اختلاف كه دريچه‌اي متحرك روي هر مجرا قرار گرفته است. در صنعت نفت ، دو نوع از اين سينيها بكار مي‌روند:
انعطاف پذير: همانطور كه از نام آن برمي‌آيد، دريچه‌ها مي‌توانند بين دو حالت خيلي باز يا خيلي بسته حركت كنند.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۹:۲۱ | پيشرو دانش
كارگاه عمليات واحد برج تقطير،

مقاله چالش و راهكارهاي جامعه مدني و نهادهاي غير دولتي

مقاله چالش و راهكارهاي جامعه مدني و نهادهاي غير دولتي

مقاله چالش و راهكارهاي جامعه مدني و نهادهاي غير دولتي

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 30

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران؛چالشها و راه كارها

چكيده
Abstract
مقدمه
تاريخچه جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي
مشروطيت، جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي در ايران
انقلاب اسلامي؛ جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي
جدول شماره 1- 1 . مقايسه رشد جمعيت باسواد در سالهاي 75-1355
جدول شماره 1- 2. مقايسه جمعيت شهرنشين و روستايي درايران طي سالهاي 75-1355
جدول شماره 1- 3 . مقايسه شاخص هاي فرهنگي براساس مراكز آموزشي - فرهنگي
نهادهاي غيردولتي، چالشها و راهكارها
حاكميت
مردم
نظام بين الملل
نتيجه
منابع
---------
نهاد‍، نظامي به نسبت پايدار و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي است كه برخي رفتارهاي نظارت شده و يكسان را با هدف برآورده ساختن نيازهاي اساسي جامعه، در بر
مي گيرد. مهمترين هدف هر نهاد‍، ارضاي نيازهاي اجتماعي معيني است (كوئن، 1372، 151) نهادهاي موجود در يك جامعه را از نظر نيروهاي دخيل در شكل گيري و كاركرد آنها ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:‌ يكي نهادهايي كه بطور مستقيم با غيرمستقيم توسط دولت شكل گرفته اند و دوم نهادهايي كه خارج از حوزه قدرت سياسي توسط مردم با هدف دستيابي به برخي از اهداف و نيازها سازمان يافته اند.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴:۱۹ | پيشرو دانش
مقاله چالش جامعه مدني، راهكارهاي نهادهاي غير دولتي،

دانلود مقاله جريان دوراني اقتصاد

مقاله جريان دوراني اقتصاد

مقاله جريان دوراني اقتصاد

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 25

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

جريان دورانـي در يك اقتصــاد

در عصرجديد ، عصر بارزترين جلوه هاي تقسيم كار و تخصص ،‌هيچ كس به تنهايي تمام كالاهايي كه احتياجات و خواستهاي او را تأمين نمايد توليد نمي كند. اكثريت قريب به اتفاق مردم در گروههاي توليدي سازمان يافته با يكديگر همكاري مي نمايند. هر فرد به روانه توليد تنها قسمتي و غالباً هم قسمت بسيار اندكي را مي افزايد. در ازاي اين مشاركت در كوششهاي توليدي ، هر فرد    درآمدي ، غالباً بصورت دستمزد ،‌حق الزحمه ، حقوق يا سود دريافت مي دارد. با اين پول ،‌ او ممكن است كالاها و خدماتي را كه توسط ديگران ،‌ سازمانهاي تجارتي و يا مؤسسات دولتي توليد شده خريداري كند.
...
تراز پرداختها :
مبادلات اقتصادي بين المللي ، چه بصورت صادرات و واردات كالاها و خدمات يا نقل و انتقالات سرمايه ها باشد و چه به صورت نقل و انتقال طلا ، مستلزم پرداخت يا دريافت وجوهي است. بديهي است چنين مبادلاتي بر اوضاع اقتصادي تأثير مي گذارد. پرداختهايي كه با دريافتها جبران نشود كشور را فقير مي كند و جريان مداوم كالاها و خدمات به داخل ممكن است به تورم بينجامد. در بلند مدت ، به صلاح اقتصاد كشور است كه دادوستد با كشورهاي خارجي متعادل نگاه داشته شود. ...
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۴۹ | پيشرو دانش
مقاله جريان دوراني اقتصاد،

دانلود پاورپوينت جهاني شدن و توسعه و روندهاي مسلط

پاورپوينت جهاني شدن و توسعه و روندهاي مسلط

پاورپوينت جهاني شدن و توسعه و روندهاي مسلط

فرمت فايل : ppt

حجم : 21

صفحات : 24

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

جهاني شدن و توسعه- روندهاي مسلط

روندهاي كلي در جهان معاصر
در جهان امروز چهار روند كلان به چشم مي خورد:
جهاني سازي
منطقه گرايي
دمكراسي گرايي
افول سكولاريسم
شرايط استثنايي امروز چهار دليل دارد
 اول: رشد سريع وابستگي متقابل بين المللي
دوم: صحنه بين المللي بلحاظ بيشتر شدن بازيگران در حال بيشتر بهم ريخته شدن است.
سوم: تغييرات در اوضاع اقتصادي، سياسي و اجتماعي با سرعت بيشتري در حال انجام شدن است.
چهارم: موضوع بزرگي و عظمت نتايج عملكرد هر واحد سياسي در صحنه بين المللي است.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۱۸ | پيشرو دانش
پاورپوينت جهاني شدن، توسعه و روندهاي مسلط،

مقاله بررسي، برنامه ريزي و تدوين برنامه حسابرسي عملياتي

مقاله بررسي، برنامه ريزي و تدوين برنامه حسابرسي عملياتي

مقاله بررسي، برنامه ريزي و تدوين برنامه حسابرسي عملياتي

فرمت فايل : doc

حجم : 49

صفحات : 87

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

حسابرسي عملياتي

مقدمه
در دنيايي كه خواسته‌هاي نامحدود انساني در مقابل منابع اقتصادي قرار گرفته ‌است، ظهور و سقوط هر پديده‌اي ريشه در نيازهاي واقعي و منطقي جوامع انساني دارد. ظهور حسابرسي عملياتي در سقوط خدمات حرفه‌اي نيز نمي‌تواند از اين قاعده مستثني باشد. ادامه حيات شركت‌ها و ساير بنگاه‌ها در محيط اقتصادي بازار آزاد كه بطور مستمر شاهد رفع تجاري و ادغام بيش از پيش بازارها است و رقابت در آن روز به روز شديدتر و بي‌رحمانه‌تر مي‌شود، بدون برخورداري از سطح مطلوب اثربخشي در دستيابي به اهداف، كارايي، صرفه اقتصادي و مديريت بهينه منابع امكان‌پذير نيست.
...
روش‌هاي تدوين برنامه حسابرسي
در تدوين برنامه حسابرسي عملياتي، گروه حسابرسي بايد اقدامات اجرايي زير را در نظر داشته باشد:
1.    شناسايي حوزه‌هاي بحراني عملياتي و كنترل‌هاي مربوط و حوزه‌هاي خطردار. حوزه‌هاي خطردار معمولاً در ارتباط با ناتواني سازمان در دستيابي به مقاصد و اهداف عملياتي حوزه‌هاي عملياتي مرح است. در فصل دوم، اهداف اين‌گونه حوزه‌هاي خطردار، براي فعاليت خريد ارائه شده است.
...
فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
كليات
فصل دوم
مرحله برنامه‌ريزي
فصل سوم
مرحله تدوين برنامه حسابرسي
فصل چهارم
مرحله اجراي عمليات
فصل پنجم
بسط و تكميل يافته‌هاي حسابرسي
فصل ششم
مرحله گزارش‌دهي
فهرست منابع

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲:۴۸ | پيشرو دانش
مقاله برنامه حسابرسي عملياتي،

دانلود مقاله جهاني سازي يا جهاني شدن

مقاله جهاني سازي يا جهاني شدن

مقاله جهاني سازي يا جهاني شدن

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 27

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

مقدمه
واژه GLOBALIZATION را گاهي به جهاني شدن و زماني به جهاني سازي ترجمه مي كنند. با نگرشي سطحي ممكن است اين دو اصطلاح مترادف به نظر آيند، اما اين دو ترجمه به لحاظ بار معنائي و واقعيت كاربردي و ابزاري كه منعكس مي كنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول يعني جهاني شدن، القاي نوعي اراده و اختيــار مورد نظر است و مي خواهد اين پيام را به خواننده منتقل كند كه جهاني شدن، واقعيتي است ملموس و ضرورتي است گريزناپذير كه هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اينكه خود را با اين جريان نيرومند، ضروري و مفيد به حال كشورها و به حال جامعه بشري، سازگار كند و باطيب خاطر و اراده آزاد به مقتضيات آن گردن نهد.
...
تعريف، مفاهيم و مصاديق
با وجود رونق بسيار مباحث جهاني شدن يا جهاني سازي و ابعاد گوناگون و فرايندهاي متنوع آن، هنوز برسر اين ابعاد و فرايندها چه از نظر تعريف و چه به لحاظ عوامل تاثيرگذار و پيامدهاي آن، توافقي حاصل نشده است. از جهاني سازي، تعاريف بسيار ارايه شده است. شايد بتوان فشرده اي از مجموعه تعاريف مزبور را اين طور بيان كرد: فرايندي كه در آن، عرصه هاي گوناگون زندگي، برد و گستره جهاني پيدا مي كنند. در اين فرايند، اقتصاد جهاني، نيروهاي سياسي و فرهنگي به سرعت كره زمين را زيرنفوذ قرار مي دهند و به ايجاد يك بازار تازه جهاني، سازمانهاي سياسي فراملي و فرهنگ جهاني تازه دست مي زنند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲:۱۷ | پيشرو دانش
مقاله جهاني سازي يا جهاني شدن،

دانلود مقاله جهاني شدن و توسعه پايدار

مقاله جهاني شدن و توسعه پايدار

مقاله جهاني شدن و توسعه پايدار

فرمت فايل : doc

حجم : 35

صفحات : 45

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

جهاني شدن و توسعه پايدار

مقدمه :
مديريت منابع انساني شامل دو حيطه بسيار وسيع است : مديريت پرسنلي و وظايف توسعه اي هدف اصلي ، پاسخگويي به سوالات اساسي پيرامون توجه به اهميت منابع انساني از جنبه جهاني است . مديران ارشد چگونه قادرند يك گروه مديريتي با فرهنگ مختلط را تربيت كند ؟ نيروي انساني در مديريت مذاكرات و اقدامات بين اللملي چه نقشي را بازي مي كنند؟
...
تغييرات پيشنهاد شده در تحصيلات امور اداري
جهاني شدن راههاي جديدي براي تفكر ارائه مي كند . قطعيت قوانين وقابل پيش بيني بودن روابط ، از بين رفته است . امروزه ، جابجايي تفاسير چند گانه والگو سازي عوامل ، مبنايي براي درك ومفهوم بخشيدن به رويارويي فرهنگهاي مختلط هستند . باز بودن ، تصويري ضروري براي قالب پست مدرن است . بعضي جهاني شدن يا قالب پست مدرن را به عنوان عامل منفي و مخرب مي نگرند و گروهي ديگر آن را به عنوان تنها راه پيش رو مي پندارند ، اما اكنون عده بسياري ، جهاني شدن را انعطاف وتغيير درنظام فكري مي انگارند كه در پي چالشهايي به منظور يافتن تفكر نوين وكار در حوزه هاي مختلف ، است بنابراين ، در دوره جهاني شدن كنوني ، شيوه جديد آموزشي و روشي جديد از مقاطع تحصيلي بايد توسعه وگسترش يابند .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله جهاني شدن و توسعه پايدار،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان