پيشرو دانش

مقاله برنامه ريزي استراتژيك راهبردي و مدل برايسون

مقاله برنامه ريزي استراتژيك راهبردي و مدل برايسون

مقاله برنامه ريزي استراتژيك راهبردي و مدل برايسون

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 21

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

خلاصه‌اي از برنامه ريزي استراتژيك و مدل برايسون

چكيده
اين مقاله به شرح مختصر برنامه ريزي استراتژيك (راهبردي) مي‌پردازد. برنامه ريزي تعريف مي‌شود و تأثير تغيير در شرايط بر برنامه ريزي روشن مي‌گردد. سپس نقش استراتژي (راهبرد) در برنامه ريزي مشخص مي‌شود و برنامه ريزي استراتژيك تعريف مي‌شود. در پايان مدل برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي (مدل برايسون) شرح داده مي‌شود.
منبع : -
كليدواژه : برنامه ريزي استراتژيك؛ استراتژي؛ برنامه ريزي؛ تغيير؛ راهبرد؛ برنامه ريزي
مدل برايسون
نمودار آمده در آخر اين بخش مراحل فرايند برنامه ريزي استراتژيك در قالب مدل برايسون را نمايش مي‌دهد. همانطور كه اشاره شد اين مدل نتيجه بررسي خصوصيات مدلهاي قبلي و رفع نقاط ضعف آنها براي كاربرد در سازمانهاي عمومي و غيرانتفاعي مي‌باشد. همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين مدل شامل يك فرايند پيوسته (مطابق با تعريف برنامه ريزي) و تكرارپذير مي‌باشد كه پيش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي آن تصميم ادامه مي‌يابد. در اين جا اين فرايند در قالب ده مرحله شرح داده مي‌شود. ...
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۴۴ | پيشرو دانش
برنامه ريزي استراتژيك راهبردي، مقاله مدل برايسون،

دانلود مقاله خلاقيت و نوآوري و عوامل بازدارنده و موثر آن

مقاله خلاقيت و نوآوري و عوامل بازدارنده و موثر آن

مقاله خلاقيت و نوآوري و عوامل بازدارنده و موثر آن

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 13

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

1- مقدمه
2- اصول اوليه خلاقيت
3- وجوه هوش
4- خصوصيات افراد بسيار خلاق
5- عوامل باز دارنده خلاقيت
6- عوامل تشديدكننده خلاقيت و نوآوري
مراجع
------------
عوامل تشديدكننده خلاقيت و نوآوري
حس دروني تفكر، انسان را قادر مي‌سازد شرايطي را كه وجود خارجي ندارند، ‌در درون ذهن شبيه‌سازي نمايد و‌ به وي اين امكان را مي‌دهد تا در امكانات يكسان با سايرين براي خود فرصتهاي بهتري بيافريند. در واقع امور خلاقيت شايد بيشتر اكتسابي باشد تا فطري و مي‌توان با آموزشهايي اين توانايي را در خود افزايش داد. مجموعه عواملي كه باعث تشديد و ترغيب فرد به نوآوري مي‌گردند به عوامل تشديدكننده تعبير مي‌گردند كه خود به دو بخش كلي انگيزه‌ها و ابزارها تقسيم مي‌شوند كه در اينجا توضيح داده مي‌شوند.
...

قيمت محصول : 2800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۵:۰۷ | پيشرو دانش
دانلود مقاله عوامل بازدارنده خلاقيت و نوآوري،

مقاله ديدگاه نوين مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد

مقاله ديدگاه نوين مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد

مقاله ديدگاه نوين مديريت عملكرد و ارزيابي عملكرد

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 32

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

ديدگاه نوين در مديريت عملكرد - ارزيابي عملكرد

فهرست مطالب

ديدگاه نوين در مديريت عملكرد - ارزيابي عملكرد    1
مقدمـــه    1
ضرورت بهره‌وري    1
بهبود بهره‌وري    2
انصاف در كار    7
چند ويژگي شاخص سازمانهايي با عملكرد برتر    9
فرهنگ عملكــرد برتر    9
نظام مديريتي    11
عناصر نظام ارزشيابي عملكـرد    12
مسئوليت طراحي نظام ارزشيابي    13
تهيه طرح ارزيابي عملكرد    13
رهنمودهايي براي اثربخشي مصاحبه ارزشيابي عملكرد    15
فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان    16
خلاصــه    20
منابــع    22
-----------------------

اولين قدم در بهبود بهره‌وري كاركنان آنست كه اطمينان حاصل كنيد واقعاً مديران اجرائي به مديريت بهره‌وري متعهد هستند و شخصاً در آن درگير مي‌شوند اين به مفهوم تحقق 4 مورد است.
الف – مديران بايد بخويي در مورد مديريت بهره‌وري آگاه شده باشند.
ب – آنها بايد معتقد باشند كه بهبود بهر‌ه‌وري لازم و امكان‌پذير است.
ج – مديران بايد خود بهره‌وري باشند.
د – خط مشي‌هاي درست و جهت‌گيري صحيح از بالا اعمال شود از طريق حمايت مديريت ارشد و آموزش جلسات توجيهي
2 – آگاهي در مورد بهره‌وري را ايجاد كنيم.
(Develop a praductivity consuousnes)
دومين قدم آنست كه بهر‌ه‌وري را در سراسر سازمان ايجاد كنيم و هر مديري بايد هر روزه در مورد بهره‌وري فكر كند و در رابطه با هر رويدادي آن را مطرح سازد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۳۶ | پيشرو دانش
ارزيابي عملكرد،

تحقيق راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

تحقيق راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

تحقيق راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

فرمت فايل : doc

حجم : 39

صفحات : 46

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

راهنماي اندازه گيري شاخص هاي بهره وري

فهرست مطالب
1-مقدمه
2 -تاريخچه
3-تعريف بهره وري
4- تفاوت بهره وري با توليد
5- اهميت بهره وري
6- سطوح بهره وري
7-چرخه مديريت بهبود بهره وري
8- تعريف شاخص هاي بهره وري
9- انواع شاخص هاي بهره وري
10-اثربخشي
11-سطوح مختلفي كه شاخص هاي بهره وري براي اندازه گيري مي شوند
12-واحد اقتصادي
13- ارزش افزود
14- روش هاي محاسبه ارزش افزوده
15- ارزش ستانده
16-مصرف واسطه
17-جبران خدمات كاركنان
18-تشكيل سرمايه
19-ارزش موجودي سرمايه
20-انرژي
21- شاخص هاي تعديل
22- تمرين عملي 1
23- تمرين عملي 2
24- محاسبه ارزش افزوده از سه روش
25- منابع و مآخذ
----------------
در سالهاي آغازين هزاره سوم كشورهاي جهان سعي دارند كه سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند براي نيل به اين هدف بايد بتوانند توان رقابت پذيري خود را افزايش دهند و اين امر جز از طريق ارتقاي بهره وري امكان پذير نخواهد بود بررسي سهم رشد بهره وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي در كشورهاي     توسعه يافته يا در حال گذار بيانگر اين واقعيت است كه در دو دهه گذشته در اين كشورها سعي شده سهم عمده اي از رشد اقتصادي از طريق رشد شاخص هاي بهره وري كل عوامل تامين شود در صورتيكه كشور ايران بخواهد سطح توسعه يافتگي خود را به سطح كشورهاي فوق برساند بجز ارتقاي بهره وري سازو كار ديگري دراختيار ندارد ...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۰۵ | پيشرو دانش
اندازه گيري شاخص هاي بهره وري،

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وري و رشد اقتصادي

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وري و رشد اقتصادي

مقاله رابطه اندازه دولت بهره وري و رشد اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 315

صفحات : 50

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

رابطه اندازه دولت با ميزان بهره وري و رشد اقتصادي در كشورهاي جهان

فهرست مطالب:
مقدمه
مروري بر آزمونهاي اثر مخارج دولت بر رشد
اندازه وعملكرد دولت و رشد اقتصادي
اندازه دولت در كشورهاي OECD
منحني اندازه دولت – رشد
نمودار سهم هزينه‌هاي كل دولت از GDP
نمودار اثر جايگزيني سرمايه‌گذاري
نمودار كاهش رشد بهره‌وري
كاهش رشد GDP واقعي
اندازه دولت و نرخ رشد GDP واقعي
مقايسه شتاب افزايش در اندازه دولت در كشورهاي OECD
اثر هزينه هاي دولتي بر سرمايه‌گذاري و رشد براساس يك مدل اقتصادسنجي
اثر اندازه دولت بر نرخ رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته
شاهدي از كشورهاي OECD در حال كاهش اندازه دولت
اندازه دولت در 0 كشور با بالاترين نرخ رشد اقتصادي
سهم هزينه‌هاي دولت مركزي,‌محلي و ايالتي از GDP
سهم هزينه‌هاي اصلي دولت از GDP
نتيجه‌گيري
منابع و ماخذ
-------------

اندازه دولت و رشد اقتصادي

مقدمه
نقش صحيح و اندازه متناسب دولت, به عنوان بحثي جدال انگيز بين اقتصاددانان و دولتمردان از دوره كلاسيكها و نظريات آدام اسميت (laissez-faire) در قرن نوزدهم شروع شده است. البته, تفكرات و سياستهاي اقتصادي به طور قابل ملاحظه‌اي در قرن اخير تغيير كرده‌اند. از هنگامي كه جنگ جهاني دوم مبناي درآمدها را تغيير داد و از زماني كه سيستم‌هاي تأمين اجتماعي شروع به گسترش كرد و از زماني كه برنامه‌هاي دولتي خاصي پس از آن بحران بزرگ اقتصادي جهان معرفي شد, هزينه هاي بخش عمومي شروع به افزايش پيدا كرد, در حقيقت, دوره پس از جنگ دوم جهاني, شاهدي بود بر اين مطلب كه دولتها نقش موثري در اقتصاد و بهبود امنيت اجتماعي مردم از طريق هزينه هاي خود دارند و نتايج اين دخالت هاي دولت, رشدي قابل توجه در دهه 60 و 70 در كشورهاي صنعتي بود.
...

اندازه و عملكرد دولت و رشد اقتصادي

چكيده كاربردي:
1-    اين مقاله نشانگر اين است كه دولتي كه خيلي بزرگ است, رشد اقتصادي خود را كاهش داده است ...

قيمت محصول : 4800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۳۴ | پيشرو دانش
مقاله اندازه دولت، بهره وري دولت، رشد اقتصادي،

دانلود تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي

تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي

تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 58

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

اصول سرپرستي رضايت شغلي

مقدمه
در جوامع امروزي كه افراد بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي روزانه‌شان را صرف كسب درآمد مي‌كنند و يا از طريق آموزش‌هاي مختلف خود را براي فعاليت‌هاي شغلي آماده مي‌سازند، به همين دليل بحث از اشتغال و بررسي همه جانبه در خصوص ماهيت آن اهميت زيادي پيدا نموده است. زيرا ممكن است اين افراد فاقد مهارت‌هاي لازم باشند، علاقمند نبوده و يا از شغل خود ناراضي باشند. اما قسمتي از انگيزه‌ها و بهره‌وري در شغل به هماهنگي بين خصوصيات شغلي با توانايي‌ها ، نيازها ، علايق و ارزش‌هاي افراد بستگي دارد. اين هماهنگي سبب رضايت شغلي فرد مي‌گردد و فقدان آن سبب نارضايتي، رضايت و عدم رضايت از شغل باكل زندگي فرد در ارتباط است و مي‌تواند سبب شود كه فرد در زندگي بهتر و راحت‌تر باشد يا نباشد. به همين جهت است كه به شغل و عوامل مرتبط با آن نظير رضايت شغلي توجه بيشتري مي‌شود و اين در حالي است كه فردي سعي دارد شغلي را انتخاب كند كه علاوه بر تأمين نيازهاي مادي از نظر رواني نيز او را ارضاء كند.
...

فوايد بررسي رضايت شغلي

«ديويس» و «نيواستروم» (1985) فوايد بررسي رضايت شغلي  را بشرح زير عنوان كرده‌اند:
1-    رضايت شغلي كلي: يكي از فوايد بكار بستن اين بررسي، اين است كه مديريت را از ترازهاي كلي رضايت شغلي آگاه مي‌كند اين بررسيها نشان مي‌دهد كه كاركنان در كدام قسمت‌ها دچار مشكل هستند.
2-    ارتباط:  هنگاميكه از يك عضو سازمان خواسته مي‌شود تا آنچه در ذهن دارد بگويد، نه تنها پاسخها مهم هستند بلكه سبب مي‌شود ارتباط نيرومندي بين كارمند و رده‌هاي بالاي سازمان برقرار شود.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق رضايت شغلي در اصول سرپرستي،

دانلود مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي

مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي

مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي

فرمت فايل : doc

حجم : 50

صفحات : 15

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

پژوهش حاضر ضمن بررسي انسجام گروهي و رفتار مربيان، عوامل مؤثر بر اين دو فاكتور تيمي را مورد ارزيابي قرار داده است.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد مربيان بيشتر از سبك رهبري آموزش و تمرين و كمتر از سبك رهبري آمرانه استفاده مي¬كردند. اين بدان معني است كه مربيان نظر بازيكنان را براي تصميم¬گيري در ارتباط با شيوه-هاي تمرين و اتخاذ استراتژي مناسب براي مسابقات و به طور كلي مسائل مربوط به تيم، مورد توجه قرار مي¬دهند و معمولاً به تنهايي تصميم نمي-گيرند، در حالي كه بر آموزش مهارت¬ها، تكنيك¬ها و تاكتيك¬ها و همچنين انجام تمرينات تأكيد ويژه¬¬اي دارند؛ در مورد ساير سبك¬هاي رهبري مورد استفاده مربيان تفاوت قابل توجهي مشاهده نگرديد. مرادي (1383)، پانتكو و سانتوس (1991) و بنت و مانوئل (2000) گزارش كردند كه مربيان بيشتر از سبك رهبري آموزش و تمرين و كمتر از سبك رهبري آمرانه استفاده مي¬كنند كه با نتايج اين تحقيق همخواني دارد (7،9،12)؛ حسيني (1386) در پژوهشي بر روي مربيان حرفه¬اي فوتبال نشان داد، مربيان بيشتر از رفتار آموزش و تمرين و كمتر از رفتار دموكراتيك استفاده مي¬كنند (4).

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۲۴ | پيشرو دانش
مقاله رفتار مربيان و انسجام گروهي،

مقاله رهبري نظريه و عوامل ذاتي رهبري

مقاله رهبري نظريه و عوامل ذاتي رهبري

مقاله رهبري نظريه و عوامل ذاتي رهبري

فرمت فايل : doc

حجم : 135

صفحات : 28

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
رهبري    1
نظريه رهبري    2
مرحله اول تحقيقات    4
مرحله دوم تحقيقات    7
مرحله سوم تحقيقات    8
عناصر رهبري    9
روابط متقابل    10
موقعيت خاص رهبر    13
وصول به هدف با هدف هاي مشخص    16
شيوه هاي رهبري    17
عوامل ذاتي مدير    19
عوامل ذاتي مرئوسين    19
عوامل ذاتي موقعيت    20
براي بررسي منظم نتايج تحقيقات مورد مطالعه ، نخست تحول و تطوري را كه تاكنون در نظريه رهبري صورت گرفته به ترتيب تاريخ و قدمت زمان باختصار شرح مي دهيم ، و سپس براساس نتايج حاصله از اين تحقيقات رهبري را تعريف مي كنيم و به شرح عناصر اساسي و شيوه هاي مختلف آن مي پردازيم.
مرحله اول تحقيقات : آن چ كه در پروژهشهاي اوليه مورد توجه محققان قرار داشت تشخيص خصوصيات خلقي و جسماني رهبر بود كه او را از ساير افراد گروهي كه وي در آن عضويت داشت، متمايز مي نمود. اغلب چنين تصور مي شد كه قدرت رهبري سازمان در شخص واحدي متمركز است، و چنانچه شخصي را براي اداره دستگاه برگزينيم كه صفات رواني و جسماني مشخصي داشته باشد، در اين صورت خواهد توانست نيروي افراد را در جهت هدف هاي عاليه سازمان هدايت و رهبري كند. براساس اين فكر كوشش هاي متعدد به منظور شناسائي صفات شخصي لازم براي رهبري به عمل آمد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۵۵ | پيشرو دانش
دانلود رهبري نظريه، مقاله عوامل ذاتي رهبري،

دانلود تحقيق وجدان كاري (روابط كار در سازمان)

تحقيق وجدان كاري (روابط كار در سازمان)

تحقيق وجدان كاري (روابط كار در سازمان)

فرمت فايل : ppt

حجم : 92

صفحات : 37

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

پاورپوينت وجدان كاري

روابط كار در سازمان
در اين تحقيق ما ابتدا با استفاده از مقالات متعددي كه در پايان به آنها اشاره خواهيم كرد به توضيح وجدان كاري با سرفصل هاي :
تعريف وجدان كاري ،
رابطه وجدان كاري و انضباط اجتماعي ،
رابطه بين وجدان ، بهره وري و توسعه پايدار ،
وجدان كاري و مفاهيم مشابه ،
راه كارهاي عملي تقويت وجدان كاري در نظام اداري و اجرائي ،
اخلاق كار در غرب و
اخلاق كار در ايران
مي پردازيم . و در نهايت با نتيجه مصاحبه اي از تعدادي از كارمندان اداره بهداشت و درمان چناران بحث را خاتمه مي دهيم .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۲۱ | پيشرو دانش
تحقيق وجدان كاري، دانلود تحقيق روابط كار سازمان،

دانلود تحقيق روانشناسي مديريت

تحقيق روانشناسي مديريت

تحقيق روانشناسي مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 43

صفحات : 44

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

يكي ازشاخه هاي جديد علم و معرفت كه مسئله نيروي انساني وديگر جنبه هاي مربوط دنياي كار را دركانون توجه خود دارد ،روانشناسي مديريت است. اين شاخه از دانش ،مطالعه علمي رابطه انسان ودنياي كار را مورد وجهه همت خود قرار داده است وسازگاري مردم را در جريان امرارمعاش خود باخصوصيات وويژگي هاي محل كار،با افرادي كه درمحل كار با آنان سروكار پيدا مي كنند،وبا كارها ومشاغلي كه انجام مي دهند،مورد مطالعه قرار مي دهد.
روانشناسي مديريت اينك آميزه هايي است، ازعلم وعمل، كه زمينه هاي تخصصي متعدد و گسترده اي از قبيل روانشناسي امور استخدامي،رفتار سازماني ،توسعه سازماني،روانشناسي مهندسي،مشاوره حرفه اي ،روانشناسي مصرف كننده وجز اينها را با مبحث فرعي متنوع دربرمي گيرد . از لحاظ علمي در پي بسط وگسترش  علم ومعرفت درخصوص مردم در دنياي كاراست.
...
چگونه مشوق كاركنان باشيم؟
 راهكارهاي تشويق كاركنان به كار
    همانطور كه در ابتداي مطالب عنوان شد استرس در سطحي گسترده و پيچيده در تمامي فعاليت هاي ما مشاهده شده و به عنوان معضلي است كه   مي تواند در حد شديد خود حتي به نابودي سازمان و جامعه بينجامد و برعهده مديران است كه با شناخت عوامل بوجود آورنده و تشديد كننده راه هايي براي كنترل موثر آن ( نه جلوگيري ) تدوين نمايند به طوري كه استرس امري است اجتناب ناپذير و نمي توان از آن دوري جست و به نوعي گريبان گير تمامي افراد در هر سطحي و در هر مجموعه ‌اي مي شود. بنابراين مديري را     مي توان موفق و موثر در كار كردن با افراد دانست كه بتواند حالات روحي، رواني آنها را در محيط كار تشخيص دهد و اين چنين حالاتي را در جهت مؤثر و به عنوان محركي براي تلاش و انگيزش بيشتر افراد تبديل نمايد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۵ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۵۰ | پيشرو دانش
تحقيق روانشناسي مديريت،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان