پيشرو دانش

مقاله تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

مقاله تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

مقاله تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

فرمت فايل : doc

حجم : 68

صفحات : 46

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن

چكيده
جهاني شدن، جوانب مختلف جوامع بشري را با تغيير و تحولات وسيعي رو به رو ساخته است. علوم كتابداري و اطلاع رساني نيز به عنوان شاخه اي از علوم اجتماعي تحت تاثير اين تغيير و تحولات قرار گرفته است. در اين مقاله با بررسي جهاني شدن، تعاريف و حيطه تاثيرات آن به صورت اخص به رابطه اطلاعات و جهاني شدن پرداخته مي شود. اطلاعات گرايي به عنوان مفهومي نوين مورد توجه قرار گرفته و در ادامه مقاله فرصت ها و چالش هاي جدي پيش روي كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي در تعامل با جهاني شدن تجزيه و تحليل شده است. سرانجام، راهكارها و پيشنهاداتي به عنوان راه حل مسائل موجود به صورت مجزا براي دست اندركاران تصميم گيري كلان، اساتيد و گروههاي كتابداري و اطلاع رساني و دانشجويان علوم كتابداري و اطلاع رساني ارائه شده است.
...
جهاني شدن به عنوان يك پديده جهاني موجب تغييرات اساسي در ساختارها، ارتباطات و مناسبات جهاني شده است و اين فرايند همچنان رو به جلو ادامه دارد. همزمان با فرايند جهاني شدن، اطلاعات گرايي به صورت گرايش غالب جوامع درآمده و جوامع اطلاعاتي در حال پديد آمدن مي باشد. اطلاعات به عنوان كالاي اساسي و مواد اوليه تصميم گيري ها و مناسبات اجتماعي و سياسي و اقتصادي تلقي مي شود و كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي به عنوان متوليان سنتي و با سابقه امور اطلاعات و اطلاع رساني با فرصت ها و چالش هاي جديدي مواجه شده اند كه طرز تعامل و برآيند با آن ها تعيين كننده جايگاه اين حرفه در جامعه جهاني آينده خواهد بود.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹:۲۰ | پيشرو دانش
،

دانلود مقاله تعليم و تربيت و انواع آن

مقاله تعليم و تربيت و انواع آن

مقاله تعليم و تربيت و انواع آن

فرمت فايل : doc

حجم : 91

صفحات : 41

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

تعليم و تربيت

فهرست مطالب
مقدمه     
تعريف تعليم و تربيت     
تربيت اخلاقي     
تربيت و رشد ذهني كودك     
تربيت عقلاني     
رشد و تربيت رواني و اجتماعي كودك    
تنگناها و بحرانهاي تربيتي     
نقش مطبوعات و ساير نهادهاي اجتماعي در تعليم و تربيت     
انتخاب شغل     
دوستي و رفاقت در نوجواني و جواني     
عشق ها يا بيداري عواطف     
بزهكاريهاي دوران نوجواني     
نگرانيهاي دائمي شخصي و مسائل مدرسه     
سالهاي پاياني دبيرستان و دغدغه هاي كنكور شغل و ازدواج     
تجربه هاي موفق آموزشي و تربيتي     
فهرست منابع و مآخذ
---------
مقدمه:
معلم بزرگترين نعمت و سرمايه‌ي جوامع بشري، انسان يعني عاليترين تجليگاه خلقت الهي است. انسان مستعد و متصف به همه‌ي صفات و كمالات الهي است و آفريده شده تا به مقام خليفه‌ي الهي برسد و اين سير بدون تعليم و تربيت او ميسر نمي شود.
انبياء بعنوان اسوه‌ي معلمين بشر آمده اند تا در سايه‌ي كتاب مقدس الهي او را به اين مقام برسانند. بنابراين معلمي كه ادامه دهنده‌ي راه تعليم و تربيت انبياء است چنين مسئوليت مهمي را به عهده دارد و اين ممكن نيست مگر به نيت قرب الهي و اخلاص طريقت او. ....
نگرانيهاي دائمي شخصي و مسائل مدرسه
برخي از جوانان در ضمن گفتگوها و پاسخ به پرسش نامه ها نگرانيهاي خود را در مورد امور زير بيان داشته اند: آنها هميشه از فعاليتهاي مدرسه مثل تكليف درسي نمره و عادت به مطالعه، موقعيت خانوادگي ناامنيهاي ناشي از امتحانات و استرس و اضطراب ناشي از نزديك شدن امتحانات كه ممكن است به علت شكست در فراگيري موضوعات درسي و يا پايين برودن سطح تعليم و تربيت خانواده، عقب افتادگي تحصيلي و داشتن نمره ضعيف باشد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۸:۵۹ | پيشرو دانش
مقاله تعليم و تربيت، مقاله انواع تعليم و تربيت،

تحقيق رابطه تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

تحقيق رابطه تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

تحقيق رابطه تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

فرمت فايل : doc

حجم : 29

صفحات : 38

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تربيت بدني و فعاليت جسماني و روانشناسي

فصل اول: اصول، فلسفه و اهداف تربيت بدني (ورزش)
فصل دوم: فعاليت جسماني و انسان مدرن
فصل سوم: انگيزش و برانگيختگي
فصل چهارم: پيشنهادات به مربيان و معلمان ورزشي
-------
مقدمه
تحقيقات مختلف بر روي اين نكته تاكيد ميكنند كه افراد جامعه چه زن و يا چه مرد، در همۀ سنين مي توانند كيفيت زندگي خود را با فعاليتهاي جسماني بهبود بخشند.
فعاليتهاي منظم ورزشي بطور وسيع، خطر مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي- عروقي را كه امروزه از شايعترين شيوع علل مرگ و مير مي باشد را كاهش دهد.
فعاليت هاي بدني به سلامت رواني، پرورش عضلات، استخوانها و مفاصل كمك كرده و باعث عدم وابستگي به ديگران در دوران سالمندي مي شود.
فعاليت جسماني و يا به عبارتي ديگر ورزش روزانه و مستمر باعث سوختن مواد غذايي و جلوگيري از چاقي مي شود و همچنين موجب باز شدن ريه ها، اكسيژن گيري كافي، سرعت گردش خون و خون رساني كافي به اعضاي مختلف بدن را موجب مي گردد.
و بالاخره سبب رفع خستگي شده و در نهايت خواب راحت و آرامش اعصاب و روان را براي بشر به ارمغان مي آورد.
...

انگيزش براي فعاليت جسماني

      
چرا بچه ها بازي مي كنند؟ چرا بعضي از مردم جوان تربيت بدني را دوست دارند در حاليكه ديگران نه؟ چرا مردم به ورزش روي آورند. چرا بعضي از دانشجويان وزنه برداري را انتخاب مي كنند و ديگران واليبال را؟ معلمان تربيت بدني چه كار يا چه كارهايي براي ايجاد انگيزش در دانش آموزان بمنظور شركت در برنامه هاي تربيت بدني انجام مي دهد. بنابراين اگر ما معتقد هستيم كه تربيت بدني و تفريحات را مي توان لذت بخش تر، جالبتر، باارزش تر نمود و آن را نه در حرف بلكه در عمل جز لاينفك تعليم و تربيت دانست، سوالات بالا و و هزاران سوال ديگر بايد مورد توجه قرار گيرند. با اينحال بازي چيزي بيش از تفريح و شادي است بچه ها و بزرگترها در حين بازي راههاي مختلف تمرين دادن نيروهاي خود، كشف توانائي هاي جديد، ابراز هيجانهايشان را پيدا مي كنند. در حين بازي و از طريق بازي است كه مردم براي اولين بار مشكلات و مسائل اجتماعي زندگي مواجه مي شوند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۸:۳۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان

تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان

تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان

فرمت فايل : doc

حجم : 80

صفحات : 17

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ترس چيست ؟
ترس واكنشي است و طبيعي ، لازم ، مهم و مفيد در صورتي كه به طور كامل كنترل و به طور منطقي تعبير شود و باعث مي شود كه شخص در مواجهه با مشكلات بيشتر احتياط كند . واستون پايه گذار مكتب رفتار گرايي عقيده دارد كه ترس يكي از صد غريزه يا انگيزه اي است كه انسان با آن به دنيا امد .
ترس يكي از پديده هايي است كه نقش بسيار تعيين كننده اي در تكامل انسان ابتدايي داشته است. همچنين در شكل گيري شخصيت انسان و در روابط اجتماعي ، ترس جزء يكي از فاكتورهاي اساسي محسوب مي شود.
...
بروز اضطراب:
كساني كه اضطراب را به طور معمول تجربه مي كنند قادر نيستند، سرچشمه و علت آن را تشخيص دهند. اما سعي و تلاش مي كنند كه علت و منبع اين احساس اضطراب را دريابند. مردم اغلب اضطراب خود را به چيزي نسبت مي دهند كه ممكن است علت و سرچشمه آن اضطراب باشد يا نباشند. به عنوان نمونه: خانمي كه مي خواهد براي گروهي از مردم سخنراني كند دچار اضطراب مي شود  ممكن است اضطراب خود را به صحبت كردن و سخنراني كردن نسبت بدهد.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۸:۱۴ | پيشرو دانش
تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان،

تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت

تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت

تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 34

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي

در سالهاي اخير از اهميت آموزش به عنوان سرمايه گذاريهاي لازم براي توسعه اقتصادي كاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعي كلمه ممكن نيست تنها آموزش است كه مي تواند مهارتهاي لازم براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي و افزايش كيفيت زندگي را ايجاد كند. اكنون نيز اين اظهارنظر، ورود به دهه 90، همانند آنچه كه در اوايل دهه60 بوده است صحيح مي باشد. كنفرانس جهاني آموزش كه در سال 1990، در بانكوك برگزار مي شود بر اين تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژي توسعه تأكيد مي كنند. ....
...

طرحي براي مدل توسعه و پژوهش

مدلهاي زيادي در زمينه آموزش كه نرخهاي گذار را دروني بكند وجود نداشته است. مدل آموزش – تأمين مالي كه توسط مانوئل زي ملمن از بانك جهاني توسعه داده شده ارائه كننده مثالي از نوع بسيار ساده است در مدل وي نرخ ورود به نمره اول كاركرد حجم بودجه آموزش و ظرفيت سيستم مدرسه برحسب تعداد كلاسها است. از اينرو اگر بودجه اندك باشد؛ سيستم، دانش آموزان بسياري راتحت پوشش قرار نخواهد داد زيرا ظرفيت بدين منظور ايجاد نشده است. اگرچه يك مدل تا حدي ساده به هنگاميكه به عنوان (مدلي) با يك نرخ دروني (نرخ ورود) ملحوظ نظر قرار مي گيرد مدل بهبودي نسبت به رويكرد استاندارد است زيرا آن به طور مستقيم يك متغير سياستي (بودجه آموزشي) را با يك پديده آموزشي (ورود)، مرتبط مي سازد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۷:۵۵ | پيشرو دانش
تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت،

دانلود تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان

تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان

تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان

فرمت فايل : doc

حجم : 175

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پرورش احساسات امنيت ، اعتماد به نفس در نوجوان

مقدمه :
همه انسان ها از توانايي هاي بسياري برخوردارند و بسته به اين كه چقدر خود را باور دارند از اين توانايي ها بهره مي برند . اعتماد بنفس نسبت به هوش و ذكاوت در آينده نقش موثري دارد . در واقع اعتماد به نفس كليد و راز پنهان موفقيت در بزرگسالي به شمار مي آيد .
تغييرات و تحولات دنياي امروز ايجاب ميكند تا انسانها بيش از گذشته به توانايي هاي باطني شان تكيه كنند . ما بايد نوجوانان را ياري كنيم تا هنگام ياس و نااميدي راهنمايي را براي احترام گذاشتن به خود و مراقبت از ديگران بيابند .
امروزه بيكاري در جوامع مختلف يكي از معضلات اجتماعي است و انتظار مي رود وضعيت كار در اينده از آنچه هست بحراني تر شود. به همين دليل تعداد معدودي از نوجوانان امروز در آينده از شغل و حرفه تمام وقت برخوردار خواهند بود.
بعلاوه مهارتها و كارهاي مربوط به هر شغل و حرفه هر روز علمي تر و پيشرفته تر مي شود ، در نتيجه افراد بالغ جامعه تنها در پرتو اعتماد به نفس و انعطاف پذيري مي توانند اين بحران ها و تحولات دايمي را تاب آورند .
...
نظر كارشناسي
همواره ميان والدين و فرزندان اختلافاتي از لحاظ روحي ، فكري و علايق وجود دارد كه يك امر طبيعي است زيرا اختلاف سني كه ميان فرزندان و والدين وجود دارد بسيار است و در اين ميان افكار، تجارب، علايق ، ناكاميها و اطلاعات فراواني موج مي زند كه هر شخص به طور اختصاصي از آن برخوردار است . والدين بايد بپذيرند كه نوجوان حق دارد نظرات ، علايق ، افكار و رفتاري متفاوت با آنچه كه آنها تاكنون بوده و دوست دارند باشند ، داشته باشند .والدين بايد فاصله نسل ها را در نظر بگيرند و بدانند كه فرزندان و يا نوجوانان حق دارند به شيوه و روشي كه هم توانايي و هم علايقش را دارند زندگي كند . والدين بايد به عنوان يك همراه و راهنما و بزرگتر در كنار نوجوانان باشند نه به عنوان كسي كه سكان كشتي زندگي فرزندش را به عهده گرفته است .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۷:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان،

تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها

تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها

تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها

فرمت فايل : doc

حجم : 69

صفحات : 115

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
مقدمه – به چپ دستان چگونه مي نگرند؟
بخش اول – چپ دستي و نارسايي هاي آن
بخش دوم – راهنمايي هاي مربوط به آموزش
نقش خانواده
نقش مدرسه
-------
مقدمه
به چپ دستان چگونه مي نگرند؟
كلمات راست و چپ، راست دست و چپ دست، با ارزش اخلاقي و بار عاطفي بسياري به كار برده مي شوند.
راستي، معمولا مظهر خوبيها و زيبائي هاست، در حالي كه كلمه چپ بيشتر بدي و بديمني را مي رساند. اين نكته درخور توجه است كه در زبان لاتين كلمه بديمن به صورت معادل كلمه چپ به كار برده شده است.
...
نوشتن با دست چپ
موقعي كه كودك بطور مشخصي چپ دست است و ما از آن وحشت داريم كه با دست راست يادگيري هايي را انجام دهد و دچار اختلالاتي بشود، بهتر است كه كودك را راهنمايي كنيم تا با دست چپ خود بنويسد. توجه داشته باشيد كه اشاره مي كنيم كودك را راهنمايي كنيم و به او بياموزيم كه چطور با دست چپ بنويسيد نه اينكه تنها به او اجازه دهيم كه با دست چپ بنويسد. بنابراين كافي نيست كه كودك براي نوشتن با دست چپ آزادي عمل داشته باشد و يا در اين زمينه ما با او مخالفتي نكنيم. بلكه برعكس بايد كودك را در اين يادگيري دشوار ياري و كمك كنيم.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۷:۱۳ | پيشرو دانش
تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها،

دانلود مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 41

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

فهرست
1-مقدمه
2-بلوغ
3-انواع بلوغ
4-سن بلوغ
5-نشانه هاي بلوغ
6-بلوغ و بحران بيولوژيكي    
7-بلوغ و بحران عاطفه    
8-منابع
----------

بلوغ و بحران عاطفي

مهم ترين تحول دوران بلوغ بعد از ظهور صفات ثانويه جنسي، تحولات عميق عاطفي است. كه شخصي ترين تحولات عاطفي در دوران بلوغ عبارتند از
هويت و بحران هويت
انگيزه استقلال طلبي
پرخاشگري
ارتباط با همسالان

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۶:۵۲ | پيشرو دانش
مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي،

دانلود تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر

تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر

تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 70

گروه : تجربيات فرهنگيان

توضيحات محصول :

به نظر بنده اگر دانش آموزان معلم خود را دوست نداشته باشند خوب درس نمي‌خوانند و اگر محبت و صميمت معلم با آنها نباشد افت درسي اتفاق مي‌افتد. وقتي دانش‌آموزي زباناً مي‌گويد يا زير دفتر مشق خود مي‌نويسد كه معلم عزيزم دوستت دارم متقابلاً بايد جواب آن را از معلم خود بشنود يا ببيند. من خود اينگونه عمل مي‌كنم و هر وقت بگويند معلم عزيز هم شما را دوست دارم يا بنويسند، جواب آنها را مي‌دهم و متقابلاً مي‌نويسم و يا مي‌گويم،‌ من هم شما را دوست دارم. عشق به معلم باعث يادگيري بيشتر دانش آموزان مي‌شود
...
«روند موفقيت»
مي‌خواهم رمز موفقيت خود را در امر معلمي بنويسم شايد براي همكارانم راه گشا باشد.
يكي از موفقيت من در شغلم توكل كردن به خدا بوده و هست، هميشه با دعا و راز و نياز از منزل خارج مي‌شوم و با روي باز با ديگران برخورد مي‌كنم. هر چه غم و غصه دارم پشت در مدرسه مي‌گذارم و به مدرسه اين مكان مقدس وارد مي‌شوم، حتي زمان مرگ پدرم كسي نفهميدن با چه اندوهي در دل وارد مدرسه مي‌شوم به طوري كه همكارانم هميشه اذعان دارند كه شما خيلي تودار هستيد و مشكلات خود را به كسي نمي‌گوئيد. هميشه كلاس را با خواندن آياتي از قرآن توسط بچه‌ها اغاز مي‌كنم و پايان كلاس را با دعا براي فرج آقا امام زمان به پايان مي‌بريم.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۶:۳۴ | پيشرو دانش
تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر،

دانلود تحقيق تربيت عقلانى

تحقيق تربيت عقلانى

تحقيق تربيت عقلانى

فرمت فايل : doc

حجم : 48

صفحات : 33

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تربيت عقلانى

چكيده
گذشت كه تعليم و تربيت دراصطلاح رايج‏خود، بر عقلانيت‏يعنى پرورش انديشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربيت كه اصطلاحا، اخلاقى، سياسى، زيبايى‏شناختى نام گرفته‏اند، اولين حاميان تربيت عقلانى، رويكردهاى مختلف به تربيت عقلانى، ديدگاه سنتى تعليم و تربيت، بررسى بحث‏هاى معاصر در زمينه تربيت عقلانى و پيشنهاد بازگشت‏به تعليم و تربيت ليبرال و عقلانى از سوى عده‏اى از دانشمندان و مربيان و. . . از جمله موضوعات مورد بحث در اين مقاله است.
...
سلطه فرهنگ غرب
بعد اساسى اين بحث، مساله فرهنگ غرب است. محافظه كاران فرهنگى كم و بيش اظهار مى‏دارند كه آثار و انديشه‏هاى تمدن غرب بايد به ايجاد شالوده عقلانى برنامه درسى در مدارس و دانشگاه‏ها ادامه دهند. فرهيخته و با فرهنگ بودن براى زندگى در اين جامعه دموكراتيك، به معناى آشنا بودن با اين آثار و انديشه هاست. بلوم - قوى‏ترين حامى اين ديدگاه - يكى از دلايل ناكامى‏هاى دموكراسى امريكايى‏ها را دست كشيدن از اين ميراث مى‏داند. به عقيده او، به اين انديشه‏ها، در تفكرات و نوشته‏هاى بنيانگذاران اين كشور، كه اساس نظام سياسى ما را به وجود آورده‏اند، جايگاه ويژه‏اى اختصاص داده شده است. بلوم در صف مقدم كسانى است كه در مقابل ارائه آثار نامطلوبى در كانون برنامه درسى امريكا، ايستادگى كرده است. بلوم و سايران از نسبيت‏گرايى فرهنگى كه به دنبال يافتن جايگاهى در مدارس و دانشكده‏ها است، انتقاد مى‏كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۶:۱۴ | پيشرو دانش
تحقيق تربيت عقلانى،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 37
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4031

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان