پيشرو دانش

تحقيق تاثير پياده روي در سراشيبي بر آلزايمر پسران

تحقيق تاثير پياده روي در سراشيبي بر آلزايمر پسران

تحقيق تاثير پياده روي در سراشيبي بر آلزايمر پسران

فرمت فايل : doc

حجم : 62

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله
چكيده:
در اين پژوهش تأثير دو شيوه پياده‌روي، تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله بررسي شد.
19 پسر غيرورزشكار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعاليت تداومي و 9 نفر در گروه تناوبي)، به صورت تصادفي از مدارس شهر همدان شركت داشتند. اندازه‌گيري برخي از مشخصات آنتروپومتريكي و فيزيولوژيك آن‌ها مانند: سن، قد، وزن، محيط ران، درصد ضربان قلب ذخيره و ظرفيت هوازي (با روش 170 PWC روي دوچرخه كارسنج) در دو گروه همسان بود.
...
ويژگي‌هاي آنتروپومتري و ظرفيت عملي بين دو گروه تفاوت معني‌داري نشان نداد، يعني، هر دو گروه از جنبه سطوح كارايي قلبي عروقي، تحمل فشار كار معين و تركيب بدن با هم همسان هستند.
بررسي پوتيگر  نشان مي‌دهد كه ميزان غلظت آنزيم CPK پس از فعاليت با نوع فعاليت بدني و نوبت تكرارهاي انقباضات برون‌گرا متفاوت است و بيش‌ترين ميزان افزايش CPK را تا 24 ساعت پس از فعاليت بيان كردند (10). در تحقيق حاضر نيز افزايش CPK پس از 120 دقيقه راهپيمايي از ارتفاع 3000 متري در سرازيري در هر دو گروه با پيشينه مطالعات همخواني دارد. اما، هنگامي كه دو گروه با يكديگر مقايسه مي‌شوند (نمودار 9)، رفتار آنزيمي در دو نوع فعاليت پياده‌روي از سراشيبي، تفاوتي ندارند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۵:۵۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 18

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

تأثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

مقدمه    
تعريف تربيت بدني    
اهداف تربيت بدني    
اهميت تربيت بدني    
نقش ورزش در يادگيري دانش آموزان ابتدايي    
تربيت بدني / پيشرفت تحصيلي و هوش    
تربيت بدني / حس كنجكاوي    
ورزش / خودشناسي    
ورزش / ايجاد انگيزه و اشتياق        
آموزش دروس در تلفيق با تربيت بدني    
راهكارها
=================

«مقدمه»
تربيت بدني و ورزش، بخش مهمي از برنامه آموزشي مدرسه و فرايند تربيت و پرورش كودك و نوجوانان را تشكيل مي دهد دستيابي به اهداف آموزشي تربيت بدني در سه حيطه شناختي‏‏، عاطفي اجتماعي و رواني –حركتي فقط از راه بررسي آموزشي، هدفمندي، برنامه ريزي و استفاده از طرح درسي امكان پذير است. و يكي از دروسي است كه اگر به طور صحيح برنامه ريزي گردد نقش مؤثري مي‌تواند در رشد و تكامل دانش آموزان داشته باشد هدف هر معلم از اين برنامه تعليم و تربيتي،‌ بايد كمك به دانش آموز به منظور دست يابي به استعداد خويش و قبول مسئوليت باشد و اين درس جزئي غير قابل تفكيك از جريان تعليم و تربيت است و در تكامل كلي دانش آموز و حتي در روند كلي آموزش سهيم مي‌باشد.
...

ورزش خود شناسي و ايجاد انگيزه

(ورزش وسيله‌ي خودشناسي است. برخورد انسان با ورزش هدفمند به او فرصت را مي‌دهد تا از مرزهاي خود محوري و خودخواهي گذشته به كشف استعدادهاي خود بپردازد و به تجربه بپردازد و به تجربه دريابد كه ابعاد وجودي او به صورت يك كل تفكيك ناپذير با ورزش درگير است.
با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت كه دانش‌آموزان با ورزش به خود آگاهي مي‌رسند كه اين خودآگاهي نياز دانش آموز است و توسعه آن در روند يادگيري جنبه حياتي دارد و مي‌تواند موجب يادگيري گردد چون در اين خود شناسي به قدرت ذهني خود پي مي‌برد و نسبت به حدود توانايي و استعدادها شناخت صحيح‌تري پيدا مي‌كند و در اين شناخت به واقعيت نزديك‌تر مي‌شود و اين امر موجب يادگيري مي‌شود.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۵:۳۰ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري،

پروپوزال تاثير الگوهاي مشاوره اي در آسيب هاي اجتماعي رواني دانش آموزان

پروپوزال تاثير الگوهاي مشاوره اي در آسيب هاي اجتماعي رواني دانش آموزان

پروپوزال تاثير الگوهاي مشاوره اي در آسيب هاي اجتماعي رواني دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 39

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تاثير الگوهاي مشاوره اي در كاهش ميزان آسيب هاي اجتماعي و رواني دانش آموزان مقطع راهنمايي استان همدان

مقدمه :
قرن بيستم ، قرن شگفتي هاست . اختراعات ، اكتشافات بي شمار و پيشرفت علم و صنعت براي افراد چند قرن پيش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذكور ، پيشرفت حيرت انگيز علم و صنعت كه همزمان با پژوهشهاي متعدد در رشته هاي مختلف علوم رفتاري براي پي بردن به علل اعمال نادرست و ناپسند بوده است زندگي توأم با آرامش و امنيت را به جامعه بشري نويد مي داد .
...
پيشنيه هاي خارجي :
درباره اختلالات رفتاري كودكان در خارج از كشور تحقيقات زيادي صورت گرفته است ، گرچه همه نتايج تحقيقات را نمي توان در ايران كافي دانست ولي به لحاظ تشابه با موضوع در اينجا بعضي از تحقيقات انجام شده ذكر مي‌شود:
الف)در مطالعه اي كه توسط بريچ در سال 1972 ميلادي با حجم نمونه بزرگتري صورت گرفته بود ، نتايج بدست آمده در مورد افراد داراي اختلال رفتاري را تائيد كرد : فقدان پدر و مادر در دختران سن صفر الي 4 سالگي آسيب زا بوده است . بعلاوه در دختران صفر الي 4 سالگي مرگ مادر به طور معني داري بالاتر بوده است .
...

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۵:۱۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق علل تقاضاي طلاق مردان و زنان در دادگاه

تحقيق علل تقاضاي طلاق مردان و زنان در دادگاه

تحقيق علل تقاضاي طلاق مردان و زنان در دادگاه

فرمت فايل : doc

حجم : 127

صفحات : 227

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي علل تقاضاي طلاق در مردان و زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده تهران

چكيده :
طلاق ، از مهمترين پديده هاي حيات انساني است . يك پديده ارتباطي ، اقتصادي و رواني است . طلاق آفتي اجتماعي است .
در اين تحقيق ، سعي بر آن است ، تا علل و عواملي را كه موجب افزايش طلاق مي شود و پيامدهاي حاصل مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد .
عوامل تاثيرگذار ، در جنبه هاي مختلف فرهنگي ، اقتصادي ، خانوادگي ، اجتماعي و رواني مورد توجه قرار گرفته است .
طلاق عبارت است از زائل نمودن قيد و پيوند نكاح يا صيغه مخصوصي است .
طلاق داراي ابعادي است كه آنها را بررسي مي كنيم .
...

تاثير فرهنگ و آداب زن و شوهر در ازدواج

حتماً در كل زندگي با كلمه هم كفو برخورد كرده ايد . هم كفو بودن يعني هم شان بودن . يعني داشتن نقاط مشترك ميان زن و شوهر . اين نقاط مشترك شامل همه جوانب و از جمله رعايت مسئله فرهنگ ويا وابستگي هاي نسبي و سببي هم
مي شوند . بدين معني كه اگر زن و يا شوهر در انتخاب همسر به وابستگي هاي اجتماعي و سببي و نسبي يكديگر توجه نكنند ونسبت به آن بي تفاوت باشند ، در آينده دچار مشكل خواهند شد . آقايي مي گفت : رسم ازدواج و عروسي در ميان افراد و فاميل خانواده همسرم با آنچه در ميان ما رسم بود ، متفاوت بود و همين رسوم زمينه اختلاف و درگيري هاي سراسر زندگي ما بود و ... .
...

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۴:۴۹ | پيشرو دانش
تحقيق علل تقاضاي طلاق در دادگاه،

تحقيق شيوه هاي نوين ارزشيابي عملكردي گروهي باز

تحقيق شيوه هاي نوين ارزشيابي عملكردي گروهي باز

تحقيق شيوه هاي نوين ارزشيابي عملكردي گروهي باز

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 25

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

شيو‌هاي نوين ارزشيابي (ارزشيابي عملكردي، ارزشيابي گروهي، ارزشيابي باز و ...

چكيده :
فرآيند ياددهي و يادگيري ناگهان اتفاق نمي‌افتد بلكه حاصل طراحي و سازماندهي دقيق و متنوعي مي‌باشد. همه افراد از نظر يادگيري يكسان نمي‌باشند بلكه باهم متفاوتند در بعضي از آنها يادگيري از طريق چشم، در بعضي از طريق گوش در بعضي از طريق لامسه و ... انجام مي‌شود پس افراد در يادگيري باهم متفاوت مي‌باشند در نتيجه روشهاي ارزشيابي بايد متنوع و متفاوت باشد و با توجه به تفاوتهاي فردي دانش‌آموزان استفاده شود چون نظام ارزشيابي تحصيلي يكي از مؤلفه‌هاي اساسي نظام آموزشي و رشته پيوند بين دو مولفه يادگيري و ياددهي است. اين گونه تصور مي‌شد كه ارزشيابي تحصيلي يكي از عوامل موثر در بهبود كيفيت اين دو مؤلفه است. پژوهشها هم نشان از وجود چنين تاثيري داشت.
...
نتيجه‌گيري
ارزشيابي به يك فرايند نظامدار براي جمع‌آوري تحليل و تفسير اطلاعات گفته مي‌شود. به اين منظور كه آيا هدفهاي مورد نظر تحقق يافته‌اند يا خير و همچنين انتخاب روش مطلوب در نحوه ارزشيابي در رسيدن به هدف بسيار مهم مي‌باشد كه بهترين روش، روش ارزشيابي مستمر از دانش‌آموزان مي‌باشد كه اين نوع ارزشيابي پويا و سازنده هيچ شيوه‌اي از پيش تعيين شده‌اي ندارد و معلم مي‌تواند از شيوه‌هاي مختلف استفاده كند. در هر صورت ارزشيابي مستمر بخشي از فرايند يادگيري كه شيوه يادگيري دانش‌آموز بايد كانون توجه فرايند سنجش و ارزشيابي قرار گيرد.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۴:۳۰ | پيشرو دانش
تحقيق شيوه نوين ارزشيابي عملكردي گروهي باز،

تحقيق شيوه هاي مطالعه موفقيت در امتحان

تحقيق شيوه هاي مطالعه موفقيت در امتحان

تحقيق شيوه هاي مطالعه موفقيت در امتحان

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 24

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

شيوه هاي مطالعه براي موفقيت در امتحان

مقدمه
مطالعه و كتابخواني مانند هر كار فكري ديگري شرايط و اصولي دارد كه اگر افراد آنها را مراعات كنند ، بازده كاريشان افزايش مي يابد ، يادگيريشان وسيع تر و عميق تر مي‌گردد : ديرتر خسته مي شوند و مي توانند زمان بيشتري مطالعه كنند .
اصول حاكم برمطالعه ، بسيار ساده است اما بخاطر ساده بودن توجه چنداني به آنها نمي شود كه بهترين راه حل براي اين مسئله ، يادآوري آن اصول است . لذا در اين كتاب تلاش مي شود كه به شكل سازماندهي شده به اين اصول بپردازيم . البته فقط دانستن آنها كافي نيست ؛ بلكه  بايد با تمرين و تكرار به آنها عمل كرد تا نتيجه لازم بدست آيد .
...
تند خواني
دقت و فرصت در عرصه مطالعه ، از موضوعات مهمي است كه اكثر دانش آموزان و دانش جويان را حريصانه و مشتاقانه بدنبال فراگيري فنون و تكنيكهاي تند خواني سوق داده است و اين نياز ، بستري را فراهم كرده كه متاسفانه براي جذب دانش آموزان علاقمند  بازارهاي كاذبي نيز ايجاد شده است .
بخش اصلي مبحث تند خواني به رعايت اصول حاكم بر مطالعه كه قبلا به آن اشاره گرديد ، مربوط مي شود . در واقع اگر شخص ، در مكان مناسب مطالعه كند بطوري كه عوامل مزاحم محيطي مختلف او وادار به تكرار مطالعه پاراگرافها و سطرهاي كتاب ننموده و توجه او رابه خود جلب و از مطالعه منحرف نكند ، طبيعي است كه به سرعت مطالعه شخص افزوده خواهد شد .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۴:۱۱ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق نظام آموزشي فرانسه

تحقيق نظام آموزشي فرانسه

تحقيق نظام آموزشي فرانسه

فرمت فايل : doc

حجم : 124

صفحات : 214

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

-  همكاري با كشورهاي اروپايي در زمينه جذب دانشجويان خارجي
حركت شتابنده به سوي جذب دانشجوي خارجي
زماني كشور فرانسه، از جمله انتخاب‌هاي ممتاز دانشجويان برجسته اهالي جنوب شرق آسيا  كه در پي ادامه تحصيل در خارج  از كشور بودند، محسوب مي گرديد. در حال حاضر، اين كشورمي‌كوشد در بازار آموزش جهان كه در سيطره نهادهاي انگليسي زبان قرار دارد، به بازيابي موقعيت خود در كنار ساير كشورهاي اروپايي مبادرت نمايد. بنا بر اظهارات رئيس شاخه آسيايي سازمان آموزش فرانسه ، اين كشور، ادعايي درخصوص رقابت با دانشگاه‌هاي آمريكا، استراليا و انگلستان نداشته، اما در پي كسب حداقل جايگاه آموزشي مي باشد. برقراري روابط تجاري، مالي و توريستي ميان اروپا و آسيا به روانه شدن شماري از دانشجويان به اروپا منجر گرديده كه دولت فرانسه نيز در پي تقويت آن است. در اين راستا، طي سال 1998، سازمان آموزش فرانسه توسط وزارتخانه‌هاي آموزش و خارجه فرانسه و با هدف تبليغ نظام آموزش دولتي كم هزينه در خارج از كشور و جذب دانشجويان عادي غير بورس  تأسيس گرديد. به دنبال گشايش دفاتر اين سازمان در كشورهاي كره جنوبي، هند، چين و هنگ كنگ، بانكوك نيز شاهد گشايش دفتر سازمان در اواخر سال2001 بود....
سياستهاي آموزشي
از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي دولت فرانسه طي سالهاي اخير مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. احداث مراكز پژوهشي در مراكز آموزشي سراسر كشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشي اعم از صنايع الكترونيك و فن‌آوري اطلاعاتي و آموزشي، حمل و نقل زميني و هوايي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي- كشاورزي، علوم مربوط به نوآوري محصولات، پژوهش پزشكي وفن‌آوريهاي محيط زيست ، از جمله مهمترين اولويتهاي دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب مي‌گردد.به‌منظور نيل به تحقق سياست مذكور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرك همگاني جوانان فرانسوي طي سالهاي اخيرمبادرت نموده است.
...

طرح اولويت دهي سياست آموزشي به مناطق محروم
در راستاي سياست اولويت دهي به مناطق و محلات محروم، طي سال تحصيل94-1993وزارت آموزش و پرورش فرانسه در جهت مقابله با وضعيت انتقادي تعدادي از مدارس متوسطه مناطق محروم به شناسايي و اعمال اصلاحاتي از نوع تقويت ساختار مديريتي و كادر آموزشي مبادرت نمود. علاوه براين، كلاس‌هاي سواد آموزي و جلسات ويژه اطلاع رساني براي والدين دانش‌آموزان مدارس مذكور ترتيب يافت.گفتني است،از آن‌جائيكه اغلب اين قبيل مدارس در مناطق آموزش اولويت دار(ZEP) قرار دارند، به واسطه مواجه با نرخ بالاي افت تحصيلي (بالاتر از حد متوسط ملي) مورد توجه خاصي قرار گرفته‌اند.لازم به ذكر است تعداد8 هزار كالج از مجموع 5 هزاركالج و150 ليسه از مجموع 2500ليسه كشور فرانسه در زمره اين قبيل مدارس مي‌باشند.
معضلات آموزشي
از جمله عمده ترين معضلاتي كه در حال حاضر نظام آموزشي كشور فرانسه با آن دست به گريبان مي باشد، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1- ترك تحصيل ساليانه700 هزار جوان فرانسوي بدون دستيابي به مهارت شغلي و آموزشهاي لازم
2- عدم جاي دهي شغلي به آندسته از جوانان فرانسوي كه از سطح تحصيلات و كارآموزي كمتر از ديپلم متوسطه(سيكل اوّل آموزش متوسطه) برخوردار مي باشند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۳:۵۴ | پيشرو دانش
تحقيق نظام آموزشي فرانسه،

مقاله جايگاه اجتماعي زنان و مشكلات زنان در جامعه

مقاله جايگاه اجتماعي زنان و مشكلات زنان در جامعه

مقاله جايگاه اجتماعي زنان و مشكلات زنان در جامعه

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 41

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

آمار منتشر شده در اقصي نقاط جهان حاكي از مظلوميت گسترده زنان در زمينه‌هاي مختلف است: اشاره‌اي به وضعيت ساختار جمعيت و زندگي، ازدواج و طلاق، برخورداري از حقوق اجتماعي، خدمات بهداشتي، باروري و مرگ و مير، خشونت فيزيكي و جنسي، زنداني شدن، بي خانماني، انتظارات زنان از جامعه و خانواده، فعاليت اقتصادي، مديريت و فعاليتهاي سياسي و اَشكال آموزشي زنان از جمله مواردي است كه مطابق آمار رسمي صادر شده از كشورهاي مختلف جهان، در اين تحقيق بدان پرداخته شده است.
اطلاعات جمع‌آوري شده در اين مجموعه پژوهشي عمدتاً از منابع و مجلات خارجي از طريق مراجعه به پايگاه‌ها و مراكز اطلاع رساني و نيز از منابع داخلي (به روش مروري – كتابخانه‌اي) دريافت و تنظيم شده و يافته‌هاي حاصل از اين گردآوري آماري نشان مي‌دهد كه موقعيت اجتماعي زنان نسبت به مردان در سطح بسيار پائيني قرار دارد.
...
مديريت و فعاليت سياسي:
در طول تاريخ زنان اكثراً به سبب به ارث بردن تاج و تخت پدر يا شوهر مي‌توانستند بر اريكه قدرت بنشينند. هيچگاه زني را در تاريخ سراغ نداريم كه براي كسب قدرت، نهضت يا حركتي را رهبري كرده باشد.اكنون هم در جهان سوم نمي‌توان به قدرت رسيدن زنان را ناشي از فرايند سياسي دانست. در جهان سوم، بهترين معيار براي وزن سياسي دولت زنان اين است كه در نظر بگيريم اگر اين زن از امتياز منسوب بودن به يكي از دولتمردان بي بهره بود، تا چه حد امكان صعود به قله‌هاي قدرت را مي‌يافت؟ حتي در بسياري موارد شايد ميزان اين امكان به صفر مي‌رسيد. آنچه كه زنان را در رأس جريانهاي سياسي مي‌نشاند و به سوي قدرت پيش مي‌برد را بايد در توسعه نيافتگي فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشورها جست و جو كرد، چرا كه در جوامع توسعه يافته ورود زنان به عرصه سياست و پيشرفت آنان هيچگاه بر اساس بهره‌برداري از روابط و سنتهاي خانوادگي و فرايندهاي غير سياسي صورت نمي‌گيرد. ....

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۳:۳۵ | پيشرو دانش
مقاله جايگاه اجتماعي زنان، مشكلات زنان در جامعه،

تحقيق تاريخچه آموزش و تعليم و تربيت در ايران

تحقيق تاريخچه آموزش و تعليم و تربيت در ايران

تحقيق تاريخچه آموزش و تعليم و تربيت در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 62

صفحات : 80

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فصل اول – مقدمه
تاريخ هر قوم و ملتي شناسنامه آن قوم و ملت است و هر موجود بي‌شناسنامه ، گمنام و بي اعتبار است . گذشت قرون و اعصار نمايانگر آن است كه آدمي به همان اندازه كه نگران آينده خويش است ، به گذشته خود نيز دلبستگي دارد . گويي گذشته او پشتوانه زندگي حال و آينده اوست . بنابراين ، تاريخ و شناخت‌ آن جزء جداناپذير زندگي انسان است . تاريخ با تمام لعزندگي و ابهامش جالب است . هيچ‌ گوشه‌اي از تاريخ آسوده از دستبرد و تحريف و دگرگوني نمايده است و در بسياري از موارد از تاريخ جز نقل جنگها و كشمكشهاي پادشاهان و موجه جلوه دادن اعمال زورمندان و صاحبان قدرت و تحقير مردم چيز ديگري بر جا نمانده است . ...
...
تربيت اخلاقي
برنامه هاي آموزش و پروش در ايران باستان شامل 3 قسمت عمده بوده است كه عبارتند از :
1-تعليمات ديني و اخلاقي
2-تربيت بدني
3-خواندن و نوشتن و حساب براي طبقات خاص
از ميان برنامه ‌هاي سه گانه فوق ، مهمترين قسمت عبارت از تعليمات ديني و اخلاقي بوده است و در اين مورد در اوستا ضمن تاكيد بسيار به پرورش اخلاقي كودكان از طريق دستورات ديني ، فصل مخصوصي نيز به تربيت كودك و معلم روحاني اختصاص يافته است . در پند نامه بزرگمهر نيز به تربيت ديني كودكان و حتي بزرگسالان تأكيد بسيار شده است ...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۳:۱۸ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخچه تعليم و تربيت در ايران،

تحقيق تاثير اشتغال زنان بر زندگي خانوادگي

تحقيق تاثير اشتغال زنان بر زندگي خانوادگي

تحقيق تاثير اشتغال زنان بر زندگي خانوادگي

فرمت فايل : doc

حجم : 34

صفحات : 12

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تاثير كار زنان بر زندگي خانوادگي

چكيده
روابط خانوادگي، تحت تأثير پويايي نهادهاي اجتماعي، با تحول دائم روبه‌روست. با تحول شرايط زيستي و به تبع آن، بروز نيازهاي جديد، پيوسته نقش‌ها در حال تغييرند، به طوري كه از اعتبار نقش‌هاي سنتي روزبه‌روز بيشتر كاسته شده و موجبات دگرگوني آنها فراهم مي‌شود. همراه با تغييرات ساختاري جامعه و بر اثر تحولات زندگي خانوادگي، زن خانه‌دار در عين مسئوليت‌هاي متعارف خود، بيش از پيش، مجبور به كار در خارج از خانه شده است. در عين حال، اشتغال زن در سطح وسيع جامعه، به رغم تعهدات دوگانه‌اش الزاماً‌ به معني بردگي و استثمار او نيست و نبايد به چنين تحولي به ديده انكار نگريست؛ زيرا آثار مثبت مادي و معنوي اين اشتغال غالباً‌ علاوه بر وضع خود زن، كه ضمن كسب درآمد به استقلال و اعتبار اجتماعي بيشتري دست مي‌يابد ...
...
مطالعات انجام شده در خصوص تأثير اشتغال زنان معلم بر خود آنان نشان مي‌دهد كه پذيرش مسئوليت در خارج از خانه روحيه و كارآيي زنان را تقويت مي‌كند و درجه هوشياري و خلاقيت آنان در تصميم‌گيري درباره مسائل خانوادگي افزايش مي‌يابد.
به عبارت ديگر، اشتغال موجب رشد شخصيت زنان مي‌شود، آنان را در نيل به تفاهم با ديگران تواناتر مي‌سازد، و حس همكاري و مشاركت در زندگي زناشويي را در آنان قوت مي‌بخشد.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۳:۰۰ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 34
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4028

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان