پيشرو دانش

مقاله مديريت شناخت و ضرورت تغيير سازماني

مقاله مديريت شناخت و ضرورت تغيير سازماني

مقاله مديريت شناخت و ضرورت تغيير سازماني

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 26

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

فهرست:
مقدمه
ضرورت تغيير
شناخت علل تغيير
شناسايي منابع تغيير
طبقه بندي انواع تغيير
تمركز بر اهداف
تشخيص تقاضا براي تغيير
انتخاب تغييرات ضروري
ارزيابي پيچيدگي
شيوه هاي مشاركت دادن افراد
انتخاب مقياس زماني
تهيه برنامه عمل
پيش بيني اثرات تغيير
پيش بيني مقاومت در برابر تغيير
آزمايش و كنترل برنامه ها
اطلاع رساني در مورد تغيير
واگذاري مسووليت
ايجاد تعهد
تغيير فرهنگ
كنترل مقاومت
نظارت بر پيشرفت
بازنگري پيش فرض ها
حفظ انگيزه حركت
اعمال تغييرات بيشتر
منابع و ماخذ
------------
ضرورت تغيير
تغيير كليه جنبه هاي زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد. اتخاذ يك رويكرد آينده نگر تنها راهي است كه به كمك آن مي توانيد آينده را، چه به عنوان يك فرد و چه بعنوان يك سازمان، در دست بگيرد.
بنابراين، پذيراي تغيير باشيد و ياد بگيريد كه عناصر مثبت آن را توسعه دهيد.
1-    كليه تغييراتي را كه مدنظر داريد يادداشت و براي ايجاد آنها برنامه ريزي كنيد.
2-    اگر احساس مي كنيد كه در برابر تغيير مقاوم هستيد، در جستجوي علت آن باشيد.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۹:۴۵ | پيشرو دانش
مقاله مديريت شناخت، ضرورت تغيير سازماني،

مقاله ويژگي هاي نيروي انساني در اقتصاد ايران

مقاله ويژگي هاي نيروي انساني در اقتصاد ايران

مقاله ويژگي هاي نيروي انساني در اقتصاد ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 28

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

شناخت و تجزيه و تحليل ويژگيهاي نيروي انساني در اقتصاد ايران
مقدمه
امروزه بسياري از اقتصاددانان دراين مورد اتفاق نظر دارند كه منابع انساني  پايه اصلي  ثروت ملتها را تشكيل مي دهد ويكي از عوامل  مهم تعيين كننده  درروند توسعه اقتصادي –اجتماعي هر كشور محسوب  مي شود . تجارب دهه هاي  پس از جنگ جهاني دوم  بوضوح نشان مي دهد كه سرمايه انساني علت  اساسي تفاوت ميان كشورها  وجوامع  مختلف است .در اين ميان ،افزايش چشمگير در آمد نفت اعضاي اوپك طي دهه 1970 ،اگر چه سرمايه فراواني  در اختيا ر اين كشورها قرار داد، ولي سبب توسعه آنها نگرديد .اين تجربه ثابت مي كند كه فقدان  سرمايه انساني  يا عدم استفاده كار آمد  از آن سبب مي شود كه حتي وجود  در آمدهاي سرشار نفتي نيز  به توسعه واقعي منجر نگردد.
...
نتيجه گيري
 براي برنامه ريزي وسياستگذاري اشتغال ،بايد تحولات آن را بررسي كرد . بررسي تحولات سه دهه اخير اشتغال در ايران  ،بيانگر تغيير ماهيت بازار نيروي كار كشور است .بررسي روند تحولات بازار كار ايران  نشان مي دهد نرخ فعاليت  عمومي در ايران بسيار پايين است .اين شاخص بويژه در دوران پس از انقلاب كاهش يافته واقتصاد كشور را در وضع نابساماني قرار داده است .كاهش اين نرخ ،بار تكفل ،نرخ پس انداز وتوان سرمايه گذاري در كشور را تحت تاثير قرار داده  است .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۹:۱۵ | پيشرو دانش
نيروي انساني در اقتصاد ايران،

دانلود پاورپوينت بررسي معماري روم

پاورپوينت بررسي معماري روم

پاورپوينت بررسي معماري روم

فرمت فايل : pptx

حجم : 2104

صفحات : 56

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت بررسي معماري روم

تعداد اسلايد: 56 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

معماري روم

پر شماري گونه هاي معماري

گستردگي حجمي بنا

فنون اوليه ساختمان

معماري روم باستان

بناهاي تاريخي ايتاليا

كولوزيم   Colosseum

كليساي جامع فلورانس  Florence Cathedral

فلورانس Firenze

موزه هنري پلازو دلي

كليساي سانتا كروچه

برج كج پيزا  Leaning Tower of Pisa

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

گسترش پر شتاب سلطه رو ميان باستان باعث گرديد كه تر تيبي متداول و همه گير و شكلي مجلل در معماري به وجود آورنند و هر آنچه را كه مي خواستند بزرگ مي ساختند و در ساختن آن هم درنگ نمي كردند اين روحيه روميان در صورتي براي بوميان سرزمينهاي تسخير شده مقبول مي افتاد كه با رنگ و بوي محلي آميزش پيدا ميكرد .كه پيدايش اين بناها با مداخله كه در وضع عمومي شهر ها به وجود مي آورد تحرك و پويايي جديدي به شهرها مي بخشيد به طريقي كه آبراه ها ،حمامها ، ورزشگاها ،آمفي تئاتر ها و... داراي گوناگوني فراواني گرديد و انواع مختلفي به خود گرفت.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۸:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق بررسي معماري روم،

دانلود تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

فرمت فايل : ppt

حجم : 157

صفحات : 30

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

فهرست
انواع بافتهاي گياهي
بافت مريستم
بافت پارانشيم
بافت كلرانشيم
بافتهاي مقاوم
بافت اسكلرانشيم:
بافت محافظ
بافت ترشحي
بافتهاي مريستمي
مريستم جانبي
مريستم ميان گرهي
انواع بافت مريستمي  : مريستم انتهايي
بافت آوند آبكشي:
بافت محافظ
بافت ترشحي
بافتهاي مريستمي
انواع بافت مريستمي  : مريستم انتهايي
مريستم جانبي
مريستم ميان گرهي
بافت آوند آبكش
تغييرات درون سلولي عناصر آبكش
طول عمر سلول آبكشي
سلولهاي همراه بافت فلوئم
سلولهاي فيبر بافت فلوئم
بافت هادي
انواع تغييرات ديواره سلولهاي پارانشيمي
سلولهاي فيبري بافت گزيلم
فيبر خانه خانه
فيبر ژلاتيني
منابع

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۸:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي،

دانلود تحقيق انواع پله

پاورپوينت آشنايي با انواع پله

پاورپوينت آشنايي با انواع پله

فرمت فايل : pptx

حجم : 2870

صفحات : 33

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با انواع پله

تعداد اسلايد: 33 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

روش هاي ارتباط سطوح داراي اختلاف ارتفاع در ساختمان

نكات طراحي پله

انواع پله

انواع پله از نظر فرم

انواع پله از نظر پاگرد

پله بتني

پله فلزي

جزئيات راه پله فلزي مارپيچ

پله فرار

نرده

اختلاف سطح در طبقه

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

  • نكات طراحي پله :
  • عرض پله        براي بيش از 500 نفر استفاده كننده = حداقل110 سانتي متر

                               براي كمتر از 500 نفر استفاده كننده = حداقل90 سانتي متر

2h+b=63-64

=h  ارتفاع پيشاني

 =b اندازه كف پله

  • فاصله هر پله تا سقف بالاي خود = 205 سانتي متر
  • حداكثر فاصله قائم بين دو پاگرد متوالي = 370 سانتي متر

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۷:۳۸ | پيشرو دانش
پاورپوينت انواع پله،

تحقيق تغييرات آب و هوايي با تاكيد بر نقش انسان

تحقيق تغييرات آب و هوايي با تاكيد بر نقش انسان

تحقيق تغييرات آب و هوايي با تاكيد بر نقش انسان

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 45

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نظري بر تغييرات آب و هوا (با تاكيد بر نقش انسان)

فهرست مطالب:
مقدمه
تئوري دي اكسيد كربن
تئوري گرد و غبار آتش فشاني
انتشار گازهاي گلخانه اي
آلودگي حرارتي
پوشش گياهي و ضريب انعكاسي
كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
نقش رعد و برق در آلودگي هوا
نگرشي در دقت روابط متداول در محاسبه زاويه ميل خورشيد
تغييرات آب و هواي كره زمين
مطالعه تغييرات آب و هوايي در مقياس تاريخي :
منابع
-----------------
در اين مقاله ابتدا تئوري هاي جهت تشريح آب و هواي قرون اخير و همين طور آب و هواهاي آينده عنوان شده كه از جمله اين تئوري هاي كه بر مبناي تغيير تركيبات اتمسفري استوارند مي توان به تئوري دي اكسيد كربن و تئوري گرد و غبار و آتش فشاني اشاره نمود كه به تفضيل توضيح داده مي شوند.
همچنين به نقش اساسي كه امروزه انسان با توجه به افزايش جمعيت و پيشرفت تكنولوژي در تغيير اقليم ايجاد مي كند پرداخته و موارد زير به عنوان تأثير انسان بر آب وهواي جهان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
1- انتشار گازهاي مختلف از منابع صنعتي و كشاورزي مثل دي اكسيد كربن، متان، كلروفلوئور كربن و ...
2- توليد هوا و يزه  ها
3- آلودگي حرارتي
4- تغيير در ضريب انعكاس زمين
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۷:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق نقش انسان در تغييرات آب و هوايي،

دانلود تحقيق پپتيد هاي زيست فعال

تحقيق پپتيد هاي زيست فعال

تحقيق پپتيد هاي زيست فعال

فرمت فايل : doc

حجم : 2882

صفحات : 54

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

پپتيد هاي زيست فعال

اجزاء خاص پروتئيني هستند كه اثرات مثبتي بر شرايط يا عملكردهاي بدن مصرف كننده داشته و نهايتاً خواص سلامت بخشي را اعمال مي نمايند . خوردن چنين پپتيدهايي بر عملكرد دستگاه گوارش ، سيستم ايمني ، دستگاه عصبي و قلب اثرات مثبتي را بجاي مي گذارند
اين اثرات سلامت بخش به نوع و ترتيب قرار گيري اسيدهاي آمينه پپتيدهاي مختلف بستگي دارد . بطوريكه برخي از اين پپتيدها خواص ضد ميكروبي ، آنتي اكسيداني ، ضد فشار خون ، ممانعت از ايجاد لخته در عروق خوني و يا فعاليت متعادل سازي سيستم ايمني را دارند و البته برخي از آنها نيز خواص چند گانه اي را از خود نشان داده اند.
...

كاربرد هاي تجاري پپتيد هاي زيست فعال

تا كنون توليد تجاري پپتيد هاي زيست فعال مشتق شده از شير به علت كمبود مقياس گسترده اي از تكنولوژي هاي مناسب محدود بوده است.
بهترين تكنولوژي در دسترس تغليظ غشايي براي غني كردن پپتيد هاي با وزن ملكولي مخصوص در رنج وسيعي  مي باشد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۶:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق پپتيد هاي زيست فعال،

تحقيق تكنيك زيست درماني كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه با روش تاگوچي

تحقيق تكنيك زيست درماني كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه با روش تاگوچي

تحقيق تكنيك زيست درماني كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه با روش تاگوچي

فرمت فايل : doc

حجم : 1413

صفحات : 14

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي امكان پذيري تكنيك زيست درماني – در محل به منظور كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه شيراز با استفاده از روش تاگوچي

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
تعيين كمي آلاينده هاي موجود در آبهاي زيرزميني پالايشگاه شيراز
نمودار 1- نتايج TOC در سطح گمانه
نمودار 2- نتايج TOC در قسمت مياني گمانه
تعيين كيفي آلاينده هاي موجود در آبهاي زيرزميني اراضي پالايشگاه شيراز
معيارهاي انتخاب تكنيك مناسب
شكل 3- نمايي از روش پيشنهادي
بررسي امكان پذيري تكنيك انتخاب شده با استفاده از روش تاگوچي
شكل 4  نمايي از دستگاه ساخته شده
جدول 1  آرايه متعامد تاگوچي برا ي پارامترهاي فرايند
جدول 2-  مقادير بهينه پارامترها ي تاثير گذار بر كاهش آلودگي
نمودار 5- ميزان كاهش COD در آب با به كارگيري پارامترهاي بهينه
نمودار 6- ميزان كاهشCOD در خاك با به كارگيري پارامترهاي بهينه
بحث و نتيجه گيري
مراجع

چكيده
رشد فزاينده آلاينده هاي زيست محيطي در اثر مصرف بي رويه انرژي و منابع طبيعي سبب بروز پيامدهاي ناگوار گشته است. آلودگي هوا، منابع آب، خطر انقراض بسياري از گونه هاي حيات وحش، بر هم خوردن توازن زندگي موجودات زنده، تهديد سلامتي انسان و بروز بسياري از بيماريهاي خطرناك، سبب شده است كه كنترل مصرف انرژي و بهبود وضعيت محيط زيست‌آلوده، به عنوان چالشهاي حائز اهميتي در پيش روي محققين قرار گيرد. در همين راستا، زيست درماني خاك يا آب آلوده در سالهاي اخير به عنوان روش موثر براي پاكسازي مناطق آلوده، به خصوص مناطق آلوده به آلاينده هاي نفتي شناخته شده است. با به كار گيري اين فرايند، مي توان آبهاي زيرزميني و خاك آلوده را به طور مؤثري بازيافت نمود و به محيط زيست باز گرداند. در اين پژوهش، اراضي پالايشگاه شيراز به عنوان مطالعه موضوعي مورد بررسي قرار گرفته است.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۶:۰۳ | پيشرو دانش
كاهش آلودگي اراضي پالايشگاه،

دانلود تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق

تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق

تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق

فرمت فايل : doc

حجم : 1449

صفحات : 23

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي افيوليت منطقه دهشير و مقايسه آن با ديگر مناطق

فهرست:
چكيده
روش كار
نمودار 1 - پراش‌سنجي نمونه‌اي از رخداد انواع سيليس رگه‌اي در ليستونيتهاي دهشير
بحث
1- ليستونيتهاي منطقه دهشير
 ليستونيتهاي اردان- ديزان-هوشنگ آباد
2ـ ليستونيتهاي سورك
جدول1- مقدار عناصر با ارزش موجود در 4 نمونه از ليستونيتهاي منطقه اردان - دهشير
جدول2- تركيب كاني شناسي 4 نمونه از سنگهاي ليستونيتي منطقه سورك
3-1: ليستونيتهاي نائين
تصوير1-SEM  پردازش شده از كروميت(B)  و طلا (A) لكه هاي سفيد كروميت دگرسان شده (فريت كروميت شده است)
جدول3- تركيب شيميايي 3 نمونه سنگ
جدول 4- تجزيه شيميائي 5 نمونه بيربيريت –ليستونيت نائين
4-1: ليستونيتهاي جندق
2ـ ليستونيت زايي در منطقه عمومي انارك
جدول5- نتايج آناليز سنگهاي طلا دار ليستونيتي انارك (تكنواكسپورت،1981)
نتيجه‌گيري
منابع
--------------
مقدمه
ليستونيتها عضو سرپانتيني مجموعه هاي افيوليتي هستند كه تحت تأثير دگرساني گرمابي از نوع كربناته شدن (Carbonatization) واقع شده اند. اين سنگها كه به سبب كاني شناسي خاص خود به سنگهاي كوارتز- كربنات ( Auclair et al, 1993) يا مجموعه اي سيليسي- كربنات (Sazanov,1975) مشهورند. يكي از مهمترين انواع سنگهاي حاوي كاني سازي  طلا، نقره، جيوه، پلاتين، آرسنيك و آنتيموان در مجموعه آلتراسيون هاي ليستونيتي –بيربيريتي در كمربند هاي افيوليتي هستند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵:۳۶ | پيشرو دانش
تحقيق مقايسه افيوليت منطقه دهشير با ديگر مناطق،

تحقيق شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

تحقيق شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

تحقيق شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

فرمت فايل : doc

حجم : 53

صفحات : 77

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

شوك حرارتي پروتئين ها در باكتري هاي ترموفيل و هيپرترموفيل

Heat shock Proteins in thermophile and hyper ther mophile bacteria

پروتئين هاي شوك حرارتي

همانطور كه مي دانيد يك دسته از عواملي كه در رشد و فعاليت ميكروارگانيسمها  موثر هستند عوامل محيطي مي باشند كه به 2 دسته فيزيكي و شيميايي تقسيم مي شوند. يكي از مهمترين اين عوامل كه به عنوان يك عامل فيزيكي مطرح مي گردد گرما ( حرارت) مي باشد. حرارت بر كليه فعل و انفعالات سلولي اثر دارد و متابوليسم سلول را تحت تاثير قرار مي دهد. اگر حرارت تاحد معيني افزايش يابد واكنش ها را تسريع مي كند ولي اگر از حد معين تجاز كند فعاليت هاي متابوليكي را متوقف مي كند زيرا باعث مي گردد كه پروتئين ها ماهيت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزيم هاي مهم و اساسي سلولي از كار افتاده روي غشا و فشار اسمزي اثر كرده در نتيجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثير قرارداده  و روي مواد غذايي كاهش مي يابد و نفوذ مواد سمي و زايد افزايش پيدا كرده و خروج آنها كند مي گردد. در نتيجه فعاليتهاي سلولي مختل مي گردد. همچنين دما روي فعاليت هايي مثل توليد اسپور، توليد پيگمان، عمل تخمير و تنفس هم اثر مي گذارد.
...
نتيجه و بحث
تنظيم شوك حرارتي تاكنون فقط در Ecoli و در B.subtilis مطالعه گرديده و برخي گزارشات اوليه نيز از Agrobacterium tumefacins و Caulobacter crescentns و Streptomyces coelicolor و S.albus وجود دارد.
تمام اطلاعات حاصل به وجود دو مكانيسم تنظيمي major و minor  اشاره مي كند كه براي ژن هاي شوك حرارتي در يوباكتري ها وجود دارد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۴ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵:۰۶ | پيشرو دانش
شوك حرارتي پروتئين ها،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان