پيشرو دانش

پروژه تاثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي

پروژه تاثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي

پروژه تاثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي

فرمت فايل : doc

حجم : 94

صفحات : 105

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي تأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي

پژوهش حاضر به بررسي تأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي مي‌پردازد به اين منظور 39 زوج از زوجيني كه براي حل اختلافات زناشويي سال 82 به مركز مشاوره بهزيستي مراجعه كرده بودند، به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي (21 زوج) و گواه ( 18 زوج) قرار گرفتند.
براي ارزيابي زوجين در اين پژوهش از مصاحبه باليني و آزمون رضايت زناشويي انريچ استفاده شد. ابتدا زوجين با آزمون رضايت زناشويي مورد ارزيابي قرار گرفتند، پس از آن برنامه مداخلات خانواده درماني راهبردي در مورد گروه آزمايش اجرا گرديد، در حاليكه گروه گواه در ليست انتظار بودند. بعد از شش هفته مجدداَ دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون t و تحليل واريانس و آزمونهاي تعقيبي استفاده شد.
...
پيشگفتار
چكيده تحقيق
فصل اول
1.    مقدمه
2.     بيان مسئله
3.     ضرورت و اهميت موضوع
4.     اهداف پژوهش
5.     فرضيه ها
6.     اصطلاحات
فصل دوم: ادبيات تحقيق
-    خانواده سالم و رشذ و تحول آن
-     خاستگاه خانواده
-     تاريخچه خانواده درماني
-     مذهوم خانواده درماني
-     خانواده درماني راهبردي
-    خانواده درماني روان تحليل گري
-     خانواده درماني تجربي
-     مكتب خانواده درماني ساختاري
-     تحقيق در خانواده درماني
فصل سوم
-    طرح تحقيق
-     جامعه آماري
-     نمونه آماري و روش نمونه گيري
-    روش جمع آوري اطلاعات
-     روش تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم
-    جدول توزيع فراواني سن روجين به تفكيك جنس
-     نمودار توزيع فراواني سن زوجين به تفكيك جنس
-     جدول توزيع سطح تحصيلات زوجين به تفكيك جنس
-     نمودار توزيع سطح تحصيلات زوجين به تفكيك جنس
-     جدول توزيع فراواني شغل زوجين به تفكيك جنس
-    نمودار توزيع فراواني شغل زوجين به تفكيك جنس
-    جدول توزيع فراواني مدت زندگي مشترك در دو گروه آزمايش‌و كنترل
-     نمودار توريع فراواني مدت زندگي مشترك در دو گروه آزمايش و كنترل
-     جدول توزيع فراواني تعداد فرزندان در دو گروه آزمايش و كنترل
-     نمودار توزيع فراواني تعداد فرزندان در دو گروه آزمايش و كنترل
-     ميانگين نمرات رضايت زناشويي گروه آزمايش و كنترل
-     آزمون فرضيه ها
فصل پنجم
-    بحث و نتيجه گيري
-     محدوديتهاي تحقيق
-     پيشنهادات
-     منابع و مأخذ

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۲:۳۷ | پيشرو دانش
مداخلات خانواده درماني راهبردي، اختلافات زناشويي،

مقاله ماهيت و انواع طلاق و عواقب خانوادگي آن

مقاله ماهيت و انواع طلاق و عواقب خانوادگي آن

مقاله ماهيت و انواع طلاق و عواقب خانوادگي آن

فرمت فايل : doc

حجم : 195

صفحات : 50

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

طلاق و عواقب آن در خانواده

در اين تحقيق سعي داريم به بررسي ماهيت طلاق و عوامل مهم آن درخانواده بپردازيم

ديدگاه كلي در زمينه طلاق

طلاق شعله ي محبت را خاموش مي كند، عشق ها را به كينه و دشمني بدل مي سازد، ضعف هاي يكديگر را در برابر چشم هم بزرگ مي نمايد. حتي سبب مي شود كه آنان فقط نقاط منفي يكديگر را ببيننند، هر كدام سعي دارد ديگري را متهم سازد و زمينه را براي سقوط او فراهم نمايد، زني مهربان يك باره لجباز مي شود و مردي با چنان عظمت و وقار يك باره عيب جو مي شود و اين همه براي پاره كردن رشته ي الفت هاست. يكي از بزرگترين خطراتي كه در زندگي همه ي انسان ها وجود دارد، طلاق است، جدايي و طلاق بيشتر متوجه كودكان خانواده است كه دل به عنايت و مهر والدين گرم داشته و خانه را مركز اميد و پناهگاه خويش مي شناسند، اگر پدران و مادران بدانند طلاق و جدايي چه محروميتي را براي فرزندان پديد مي آورد و دل نازك طفل را چگونه شكند و او را از چه لذاتي محروم مي سازد، شايد هرگز تن به اين كار در ندهند، جدايي پدر و مادر از يكديگر كودك را به اختلال عاطفي دچار مي سازد، حالت افسردگي براي او پديد مي آورد ...
كنترل اجتماعي از طريق فشار
جامعه ناچار است قواعدي وضع كن و رفتار اعضاء را در حيطه نظارت قرار دهد . حال چنانچه شيوه هاي ظريف و غيرمستقيم در اجراي اين اهداف كارايي نداشته باشد ، دست به وضع قوانيني مي زند كه در نهايت اعمال حداقل كنترل اجتماعي را ممكن مي سازد . تفاوت در اين است كه اعمال فشار ، در راه تأمين نظم اجتماعي ، اعمال قانون ، تحقق هنجارها و رعايت ارزشهاي اجتماعي ، مشكلاتي چند پديد مي آورد :
ـ از جانبي بايد تعداد بسياري از انسانها را به همراه وسايلي پيچيده در راه اعمال كنترل اجتماعي به كار گرفت .
ـ از جانب ديگر ، انسانها خود راه هايي بسيار مي يابند كه از قانون بگريزند و در عين حال توسط مأموران قانون نيز گرفتار نشوند .
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۲:۱۵ | پيشرو دانش
مقاله ماهيت و انواع طلاق و عواقب خانوادگي آن،

مقاله عوامل بدرفتاري كودكان و حل مشكلات رفتاري

مقاله عوامل بدرفتاري كودكان و حل مشكلات رفتاري

مقاله عوامل بدرفتاري كودكان و حل مشكلات رفتاري

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 26

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

چكيده مقاله :
در اين مقاله به عواملي كه باعث بدرفتاري كودكان مي شوند مي پردازيم ، موضوع اصلي اين مقاله كمك كردن به حل مشكلات رفتاري كودكان بين سه تا شش سال است . مطمئنا منظورمان اين نيست كه ولدين كودكان قبل از اين گروه سني هرگز با فرزندانشان دچار مشكل نمي شوند . نوزادان و كودكان نوپا هم احتمالا مشكلات واقعي براي پدر و مادرشان پيش مي آورند. تقريبا در همه موارد كودكان مشكلات رفتاري را مي آموزند . اين نكته اكثر والدين را شگفت زده ميكند چون هيچ پدر و مادري هرگز در پي آموزش بر رفتاري به كودك خود نيست و بيشتر آنها فعالانه مي كوشند تا رفتار خوب را به فرزندانشان بياموزند . بخشي از اين مشكل به منظور ما از يادگيري برمي گردد .
...
چه نوع تقويت كننده هايي برانگيزنده رفتارند ؟
مي توانيم تقويت كننده ها را به عنوان پاداشها ياچيزهاي خشنودكننده اي در نظر بگيريمم كه ازلحاظ پيچيدگي در سه سطح قراردارند. اساسي ترين نوع تقويت كننده ها پاداش عيني يامملوس است. پاداش مملوس شي يا امتيازي عيني ومشخص است . نزد بزرگسالان پاداش عيني عبارت است از : حقوق يا پول ، اتومبيل جديد ، رفتن به رستوران مورد علاقه  يا انجام ورزشي كه از آن لذت مي برند . كودكان نيز به مشوقهاي مملوس واكنش نشان مي دهند و براي كسب آن تلاش ميكنند . والدين در ازاي رغبت نشان دادن به انجام كارهاي كوچك روزمره و مسئوليتهاي مشابه ، پول توجيبي مختصري براي فرزندشان مقرر ميكنند. در اين جا پول توجيبي به مثابه تقويت كننده اي عمل ميكند كه كودك را به پذيرش مسئوليتهاي بزرگسالانه بر مي انگيزد . تادير وقت بيدار ماندن ، يك بستني قيفي ، گردش در پارك و تماشاي يك برنامه تلويزيوني ، مثالهاي ديگري از پاداشهاي عيني و مملوس به شمار مي آيند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱:۵۵ | پيشرو دانش
،

مقاله مراحل تعليم و تربيت انسان از كودكي تا جواني

مقاله مراحل تعليم و تربيت انسان از كودكي تا جواني

مقاله مراحل تعليم و تربيت انسان از كودكي تا جواني

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 26

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مراحل تعليم و تربيت انسان

مقدمه
بحث يادگيري يكي از مباحثي است كه از ديرباز تا كنون مورد توجه دانشمندان و پيشروان تعليم و تربيت بوده است . موضوع تعليم و تربيت آن است كه هم آزادي و هم فطرت و هم ساخت ( تربيت ) بايد جاي مرتبطي داشته باشند . معلم ساخت و سازماندهي را در مواردي كه دركلاس عرضه مي شود به وجود مي آورد ولي كودكان را در فرصتهايي كه در كاوش و تكميل اين موارد دارند آزاد مي گذارد.  به طور كلي ساخت و آزادي در كلاس درس نسبت به يكديگر به طور دائم در حال تناوب قرار دارد ، به طوري كه هيچ يك از اين دو بر قلمرو تربيتي مسلط نمي شوند .
...
چكيده پژوهش
رشد كودكان از روزي كه به دنيا مي آيند تا زماني كه به درجه كمال مي رسند از مراحل متوالي و به هم پيوسته اي مي گذرد كه مي توان آنها را فصول مشخص تاريخ واحدي دانست . اين رشد گرچه ظاهرا ترقي دائم و يكنواختي است اما در واقع كند و تند مي شود و دوره هايي گاه پرجوش و خروش و گاه آرام تر دارد . اين دوره ها و مراحل عبارتند از :
1- مرحله اول كه از طفوليت شروع و تا 18 ماهگي ادامه دارد . ويژگي هاي اين دوره شامل : الف – محيط مساعد ب – تنظيم اعمال كودك ج- محبت و مصاحبت د- راه رفتن و غذا خوردن است.
....
« مرحله چهارم ( كودكي سوم ) از 7 تا 12 ساگلي )
در سنين 7-6 سالگي مدرسه رفتن براي كودك ضرورت قطعي دارد . يكي از مزاياي مدرسه رفتن اين است كه استفاده از اين موقع مناسب مرحله جديدي از فطام رواني را فراهم مي آورد و به كودك اجازه مي هد با برداشتن گام ديگري در جهت استقلال امكانات خود را ارزيابي كند . معذالك هنوز نبايد رابطه كودك با محيط خانواده يكباره قطع شود .
خانه و مدرسه در اين مرحله از نظر فراهم ساختن شرايط مناسب رشد تعليم و تربيت مكمل يكديگرند و هر يك از آنها از نظر تاثير تربيتي نقش خاصي ايفا مي كنند ، زيرا روابط كودك و اطرافيانش دراين دو محيط متفاوت است . روابط در خانه فردي تر وعاطفي تر و در مدرسه جمعي تر و منطقي تر است .
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱:۳۶ | پيشرو دانش
مقاله مراحل تعليم و تربيت انسان از كودكي تا جواني،

تحقيق فمينيسم و تاريخچه آن

تحقيق فمينيسم و تاريخچه آن

تحقيق فمينيسم و تاريخچه آن

فرمت فايل : doc

حجم : 11

صفحات : 17

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

عناوين مطالب:

مقدمه
فمينيسم
واژه شناسي فمينيسم
مسير تاريخي فمينيسم
اخلاق فمينيسمي
وضعيت زنان را چگونه ببينيم و چه تحليلي از آن ارائه مي‌دهيم؟
توصيف و تحلبل وضعيت زنان از ديدگاه اسلام
علت فرو دستي تاريخي زنان چيست
منابع
----------
مقدمه
هر چند فمينيسم در دوره يكصد و پنجاه ساله حيات خود تحولاتي مهم را تجربه كرده و از جنبش اجتماعي به مرحله نظريه پردازي اجتماعي و از آن به طرح فلسفه و دانش‌هاي فمينيسمي و بالاخره به معرفت شناسي فمينيسمي گام نهاده است و هم اكنون نيز موج سوم را با طرح نظريه‌هاي پست مدرن و انتقاد از ديدگاه‌هاي يكپارچه و جهان شمول موج دوم، تجربه مي‌كند، اما پيشرفت خود را بيش از هر چيز وامدار پيشينه سنتي، تحقير آميز و سخت گيرانه جهان غرب و مشرق زمين نسبت به زن، حاكميت نگرش اومانيستي در جهان مدرن و نيز استفاده از ادبيات شعار محور مي‌يابد تا طرح ديدگاه‌هاي عالمانه حضور فعال در كرسي‌ها و مجامع علمي.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۱:۱۲ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخچه فمينيسم،

تحقيق نظريه تصميم گيري شغلي هالند در مدارس دانشگاه و بازار كار ايران

تحقيق نظريه تصميم گيري شغلي هالند در مدارس دانشگاه و بازار كار ايران

تحقيق نظريه تصميم گيري شغلي هالند در مدارس دانشگاه و بازار كار ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 42

صفحات : 27

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

كاربرد پذيري نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ارائه راهكارها

نظريه تصميم گيري شغلي هالند

در اين مقاله سعي بر آن است تا از طريق پژوهشهاي انجام شده در ايران، سودمندي و كاربردپذيري اين نظريه مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهشها كه از سال 1370 تاكنون در مدارس، دانشگاهها و بازار كار انجام پذيرفته است هريك به نوعي مؤيد نظريه و كاربردپذيري آزمون شغلي – شخصيتي هالند مي‌باشد كه در سالهاي اخير توسط نگارندگان براي مدارس و مشاغل مختلف هنجاريابي شده بود.
در پايان ، موارد مثبت و منفي كاربردپذيري اين نظريه و آزمون شغلي – شخصيتي در مدارس،دانشگاهها و بازار كار ايران اشاره مي‌شود و به منظور سودمندي نظريه، راهكارهايي متناسب با فرهنگ ايراني پيشنهاد مي‌گردد.
...
 نتايج هريك از پژوهشهاي انجام شده در مورد نظريه تصميم‌گيري شغلي هالند و هنجاريابي آزمون شغلي – شخصيتي در ايران، به نوعي مؤيد نظريه هالند مي‌باشد و مي‌توان ادعا نمود كه اين نظريه در ايران نيز همانند ديگر كشورهاي جهان، معتبر و سودمند است. با اين حال، تجربيات چندين ساله نگارندگان در مورد اين آزمون نشان مي‌دهد كه هرچند اين نظريه كامل و دربرگيرنده ديگر نظريه‌هاي انتخاب شغل نيز مي‌باشد، ولي ابزار اندازه گيري يعني ، برخي از ماده‌هاي آزمون بويژه براي نوجوانان، ناآشنا و گاهي مبهم است (كه مي‌تواند به دليل تجربه كم آنان نيز باشد) و بدون توضيح و راهنمايي لازم ممكن است سوال برانگيز باشد و آنان بر اساس  حدس و گمان پاسخ دهند و يا اينكه آن ماده‌ها را سفيد و بدون پاسخ بگذارند. در واقع مي توان گفت كه استفاده بهينه از اين آزمون مستلزم داشتن آگاهي و تا حدي تجربه كسب شده نسبت به مشاغل جامعه مي باشد . ...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰:۵۶ | پيشرو دانش
نظريه تصميم گيري شغلي هالند،

دانلود تحقيق روانگرايي خاك ها

تحقيق روانگرايي خاك ها

تحقيق روانگرايي خاك ها

فرمت فايل : doc

حجم : 2517

صفحات : 22

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

روانگرايي در خاكها

مقدمه
از سال 1960 ميلادي مهندسين نقش خاك را در رفتار سازه ها هنگام زلزله بيشتر مورد توجه قرار داده اند. تا به حال چندين حادثه ي فاجعه بار از قبيل   زلزله  هاي سال 1964 آلاسكا، سال 1967 كاراكاس و ونزوئلا، سال 1976 گواتمالا و غيره، خسارت هاي زيادي ناشي از خاصيت روانگرايي خاك به ابنيه ي مسكوني، سدها، پل ها و غيره بجا گذاشته است. به همين دليل از آن سال ها به بعد مطالعات و پژوهش هاي زيادي در اين زمينه انجام شده، كه به بررسي و جمع آوري اطلاعاتي در اين زمينه پرداخته ام .
...
فهرست
مقدمه
پديده روانگرايي خاك
معرفي روانگرايي
عوامل ويژه اي كه در ارزيابي روانگرايي بايد در نظر گرفته شوند
آزمايش برش ساده سيكلي
آزمايش فشار سه محوري سيكلي
اثرات دست خوردگي نمونه بر داده هاي آزمايش هاي دوره اي
آزمايش هاي محلي براي تعيين ويژگي هاي روانگرايي خاك
آزمايش نفوذ استاندارد
تفسير داده هاي محلي و ارزيابي قابليت روانگرايي
بررسي داده هاي محلي ماسه هاي سيلتي
بررسي روانگرايي خاك هاي رسي
مثال كلي براي ارزيابي پتانسيل روانگرايي
بحث و نتيجه گيري
منابع و مآخذ
-------------
عوامل ويژه اي كه در ارزيابي روانگرايي بايد در نظر گرفته شوند
پتانسيل روانگرايي هر توده ي خاكي با تركيبي از ويژگي هاي خاك، عوامل محيطي و ويژگي هاي زلزله ي محتمل، كنترل مي شود از جمله ي عوامل ويژه اي كه در ارزيابي روانگرايي بايد در نظر گرفته شوند، عبارتند از:
الف ـ ويژگي هاي خاك:
1ـ ويژگي هاي دانه بندي و دانه ها
2ـ مدول برش ديناميكي
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۶:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق روانگرايي خاك ها،

تحقيق روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

تحقيق روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

تحقيق روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

فرمت فايل : doc

حجم : 469

صفحات : 26

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

روابط متقابل روستاي ويهج و شهر قروه

فهرست مطالب
فصل اول : معرفي روستا
مقدمه     
الف: جغرافياي  طبيعي     
1) موقعيت و محدوده     
2) اقليم و طبيعت     
ب: جغرافياي انساني     
1) جمعيت     
2) آموزش     
3) بهداشت     
4) خدمات     
ج: جغرافياي اقتصادي     
1) كشاورزي     
2) دامداري     
3) خدمات     
فصل دوم : تعيين محدوده كلي روابط روستاي رايج     
ـ نمودار     
ـ نقشه ي محدوده روابط روستاي ويهج     
فصل سوم: بررسي انواع ارتباطات و علل آن     
1) ارتباط تجاري     
الف: رابطه و كاروري شغل     
ب: روابط مربوطه به خريد ها ي روزانه و دوره اي     
2) ارتباط خدماتي     
الف: روابط بهداشتي     
ب: روابط آموزشي     
ج: روابط ارتباطي     
3) ارتباط اداري / تفريحي     
الف: روابط اداري     
ب: روابط تفريحي     
نقشه انواع ارتباطات     
نتيجه گيري     
فهرست منابع     
--------
در اين تحقيق به رابطه ي روستاي ويهج با شهرستان قروه از استان كردستان پروداخته شده است. اين روستا از لحاظ دريافت امكانات تقريبا در حد برخورداري از امكانات بوده ولي نياز به رسيدگي و امكانات بيشتري دارد.
در بررسي اين روستا بيش ترين اطلاعات از راه مشاهده ميداني و مصاحبه با مردم آنها بوده ولي از مشكلاتي كه در اين مطالعه وجود داشته است نداشتن دهياري ما نداشتن اطلاعات كافي فرد دهيار از اوضاع روستا، نبودن نقشه ي سالم از روستا ، عدم تهيه طرح هادي در اين روستا بوده است.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۴۲ | پيشرو دانش
تحقيق روابط روستاي ويهج و شهر قروه،

تحقيق روابط متقابل روستاي سركران و شهر پاوه

تحقيق روابط متقابل روستاي سركران و شهر پاوه

تحقيق روابط متقابل روستاي سركران و شهر پاوه

فرمت فايل : doc

حجم : 572

صفحات : 25

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
فصل اول : معرفي روستا     
نقشه     
وجه تحسه     
مقدمه     
الف) جغرافياي طبيعي         
1. موقعيت و محدوده     
2. اقليم وطبيعت     
ب) جغرافياي انساني     
1. جمعيت     
2. بهداشت     
3. سواد و آموزش     
4. خدمات     
ج) جغرافياي اقتصادي     
1. كشاورزي     
2. دامداري     
3. خدمات     
فصل دوم: تعيين محدوده ي كلي روابط روستاي جوزجان     
ـ نمودار     
ـ نقشه محدوده ي روابط روستاي جوزجان     
فصل سوم: بررسي انواع ارتباطات و علل آن     
1. روابط تجاري     
الف) روابط كاري / شغلي     
ب) روابط مربوط به خريد هاي روزانه ودوره اي     
ج) فروش محصولات / جابجايي سرمايه     
2. روابط خدماتي     
الف) روابط بهداشتي     
ب) روابط آموزشي     
ج) روابط ارتباطي     
3. ارتباط اداري ، تفريحي     
الف) ارتباط اداري     
ب) ارتباط تفريحي     
ـ نقشه انواع ارتباطات     
نتيجه گيري     
فهرست منابع     
---------
اين تحقيق انجام شده رابطه ي متقابل روستا ي سركران با شهر پاوه و هم چنين روستا هاي اطراف تر سران مي باشد كه به بررسي محدوده روابط و علل آن مي پردازيم.
وجه تسميه
اسم اين روستا سر كران مي باشد كه بنا به قولي در اصل به اين روستا سر برنج و sarkren  مي گفتند و دليل آن اين بود كه در قديم روستا در قسمت جنوبي روستا واقع شده بود كه بيشتر خانه ها بر زور زمين ها ي احداث شده بودند كه جنس سنگ از نوع آهكي مخلل مي باشند كه در زبان محلي به آنها كرنج kreng مي گويند و آبادي روي اين سنگ ها را سركرنج مي ناميدند.
....

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۲۴ | پيشرو دانش
،

تحقيق رابطه روستاي الله مرز با شهر بهشهر

تحقيق رابطه روستاي الله مرز با شهر بهشهر

تحقيق رابطه روستاي الله مرز با شهر بهشهر

فرمت فايل : doc

حجم : 401

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
مقدمه     
الف) جغرافياي طبيعي     
1. موقعيت و محدوده     
2. اقليم و طبيعت     
ب) جغرافياي انساني     
1. جمعيت     
2.بهداشت     
3. سواد و آموزش     
4. خدمات     
ج)  جغرافياي متعادل     
1. كشاورزي     
2. دامداري     
3. خدمات     
فصل دوم: تعيين محدوده ي كل روابط روستايلله مرز      
ـ نمودار     
ـ نقشه محدوده روابط روستاي لله مرز     
فصل سوم: بررسي انواع ارتباطات و علل آن     
1. روابط تجاري     
الف) روابط كاري / شغل     
ب) روابط مربوط به زياد هاي روزانه و دوره اي     
ج) خروش محصولات / جا به جايي سرمايه     
2. روابط خدماتي     
الف) روابط بهداشتي     
ب) روابط آموزشي     
ج) روابط ارتباطي     
3. ارتباط ادار، تفريحي     
الف) ارتباط اداري     
ب) ارتباط تفريحي     
نقشه انواع ارتباطات     
نتيجه گيري     
فهرست منابع     
-----
در اين تحقيق كه راجع به رابطه ي متقابل شهر و روستا مي باشد، رابطه ي متقابل روستاي لله مرز واقع در دهستان مركزي از توابع شهرستان بهشهر را با شهر بهشتي را مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه در اين تحقيق كمك شاياني بوده، متعلق بودن به روستاي مورد مطالعه بوده و متاسفانه نداشتن اطلاعات كافي فرد دهيار و موجود نبودن نقشه ي روستا نه در دهياري روستا و نه در مورد آمار از مشكلاتي بوده اند كه راه انجام اين تحقيق وجود داشته است.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۵:۰۰ | پيشرو دانش
روستاي الله شهر بهشهر،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 27
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4021

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان