پيشرو دانش

تحقيق علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

تحقيق علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

تحقيق علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

فرمت فايل : doc

حجم : 274

صفحات : 71

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

فهرست مطالب
چكيده
فصل اول
مقدمه
نظريه پژوهش
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف كلي
اهداف جزئي
فرضيه هاي پژوهش
سوالات پژوهش
مفاهيم
تعاريف نظري واژه ها
فصل دوم – بررسي پيشينه يا ادبيات موضوع
فلسفه ازدواج
انتخاب همسر
آثار ازدواج
وظيفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان
معيار هاي گزينش امثال
هدف ازدواج
منشاء خانواده و تحولات تاريخي آن
ضرورت در نظر گرفتن ملاك ها و معيار ها در انتخاب همسر
معيار و ملاك هاي مشترك
اشكال مختلف خانواده و خصوصيات آنها به اختصار
فصل سوم – روش و متالوژي پژوهش
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق
روش استخراج داده ها
فصل چهارم – ارائه يافته هاي پژوهش
پرسشنامه
فصل پنجم – تفسير و استنتاج نتايج پژوهش
بيان مسئله پژوهش
مشكلات و محدوديت تحقيق
خلاصه تحقيق
منابع
با جداول و نمودارهاي كامل
-----------
چكيده:
بررسي علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجويان عنوان پژوهشي است كه پيش رو داريد . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجويان بوده وسعي شده بعضي از معيار ها از نظر دانشجويان مورد بررسي قرار گيرد تا نمتايج حاصل از آن براي ساير دانشجويان مفيد واقع شود . جامعه آماري تحقيق دانشجويان مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد و نمونه آماري 50 نفر از دانشجويان مي باشند . روش تحقيق نيز توصيفي و جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته و در آخر داده ها از طريق روش آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۰:۱۱ | پيشرو دانش
تحقيق علل و عوامل موثر در ازدواج موفق،

تحقيق عملكرد عمليات بانكداري بدون ربا

تحقيق عملكرد عمليات بانكداري بدون ربا

تحقيق عملكرد عمليات بانكداري بدون ربا

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي عملكرد عمليات بانكداري بدون ربا

(هزينه يابي عقد قرض الحسنه و كارسنجي آن در  بانك كشاورزي استان مركزي)

1- مقدمه
در قانون عمليات بانكي بدون‌ربا كه از ابتداي سال 1363 در كشور به مورد اجرا گذاشته شد، جايگاه بانك به عنوان مؤسسه‌اي پولي يا مالي تعريف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظايفي كه براي آن شمرده شده، پي مي‌بريم كه قانونگذار، بانك را مؤسسه‌اي جامع مي‌پندارد كه همه فعاليت‌هاي مربوط به مؤسسات پولي و مالي را انجام مي‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانكداري ايران به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاري، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار.
...
از آنجا كه هزينه‌يابي عقود به روش جذبي انجام شده است، لذا هزينه‌ها برحسب  اينكه در رابطه با عقود يا غيرعقود هستند تقسيم شده اند نه براساس ماهيت رفتار آنها.
شعب بانك از نظرساختار سازماني شامل دوايرمختلف مي‌باشد كه تعداد و نوع دواير در هر شعبه براساس درجه شعبه و حجم عملكرد آن متفاوت است و تعداد 10 نوع دايره در شعب بانك كشاورزي استان مركزي در سال 1379 وجود داشته كه هرشعبه از تركيب 1 تا چند دايره تشكيل يافته است.
دواير شعب، عقود و خدمات راتوأماً عرضه مي‌نمايند. اقدامات دواير در زمينه عرضه خدمات، مشابه اقدامات دواير خدماتي واحدهاي توليدي و كارخانجات بوده كه هزينه‌هاي آن مي‌بايست به بهاي عرضه عقود سرشكن گردد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۹:۵۲ | پيشرو دانش
تحقيق عملكرد عمليات بانكداري بدون ربا،

تحقيق عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي

تحقيق عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي

تحقيق عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي عوامل موثر بر بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي طي سال‌هاي 1379-1363

1 -  مقدمه :
بررسي هاي موجود از عملكرد مالي بانك هاي تجاري و تخصصي نشان مي دهد كه بانك‌هاي كشور از نظر مالي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند . سه ويژگي عمده بانك هاي كشور در دو دهه اخير را مي توان تقليل مستمر سهم سرمايه در ترازنامه بانكي ، ساختار هزينه هاي عملياتي نسبتاً ناكارآمد و ذخيره‌گيري ناكافي نسبت به وام هاي معوقه و سوخت شده ذكر كرد . بانك هاي كشور در واقع تا حدود زيادي انگيزه هاي سودآوري را از دست داده اند و به دليل مداخلات دولت و تسهيلات تكليفي و ترجيحي در زمينه سياست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در اين تحقيق سعي شده است به تعدادي از عواملي كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر بازپرداخت به موقع تسهيلات اعطايي موثرند ، پرداخته شود.
...
نتيجه گيري:
1- بررسي نوع تضمين تسهيلات نشان مي دهد كه بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قبال اخذ سفته بدون تاخير انجام گرفته و منافع بانك را بيشتر حفظ مي نمايد . اما بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قبال اخذ ضمانت اشخاص با تاخير همراه است .
2- پرداخت تسهيلات تكليفي با معوق شدن مطالبات بانك ارتباط مستقيم داشته است .
بطوريكه در اين تحقيق مشخص شد ، شعبه مركزي بطور متوسط با 10% پرداخت تسهيلات تكليفي از كل پرداختهاي تكليفي بانك در دوره ده ساله ، بالاترين مطالبات معوق را با 36% از كل مطالبات معوق بانك ، به خود اختصاص داده است .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۹:۳۴ | پيشرو دانش
تحقيق بازپرداخت به موقع تسهيلات بانك كشاورزي،

تحقيق عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي

تحقيق عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي

تحقيق عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 51

صفحات : 41

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك بررسي موردي بانك كشاورزي

دراين مقاله پس از مروري بر ادبيات ريسك اعتباري به بررسي عوامل موثر بر ريسك اعتباري مشتريان حقوقي بانك كشاورزي با استفاده از روش آماري رگرسيون لجستيك پرداخته، و از اين طريق  برخي از ويژگيهاي كيفي( نوع فعاليت، سابقه داشتن بدهي معوق،... ) و مالي (برخي از اقلام ترازنامه و...)  اثر گذار بر ريسك اعتباري دسته از مشتريان بانك را شناسايي مي نمايد.
فهرست:
1- مقدمه
2- مروري بر ادبيات موضوع
2-1- اعتبار سنجي
2-2 – امتيازدهي اعتباري
2-3-ضرورت امتيازدهي اعتباري مشتريان
2-4-موسسات  امتيازدهي/ رتبه بندي
2-5-معيار هاي مورد استفاده به منظور امتيازدهي اعتباري
2-6 - مدلهاي امتيازدهي اعتباري
3- روش تحقيق
3-1- تعريف مدل
3-1- جامعه و نمونه آماري:
4-يافته هاي تحقيق
4-1- نتايج برآورد مدل
جدول1 :  ضرايب تابع لوجيت
4-2- بررسي كارايي و قدرت پيش گويي مدل با استفاده از داده هاي شاهد
جدول  2:  بررسي قدرت پيش گويي مدل با استفاده از دادهاي شاهد درحدآستانه 5/0
جدول 3: بررسي قدرت پيش گويي مدل با استفاده از داده هاي شاهد در حدآستانه3/0
4-3- گروه بندي مشتريان از نظر ريسك اعتباري
جدول 4: گروه بندي مشتريان اعتباري
5- نتيجه گيري
منابع فارسي
منابع لاتين

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۹:۱۶ | پيشرو دانش
ريسك اعتباري مشتريان بانك،

تحقيق كارايي سيستم بانك كشاورزي با روش تحليل پوشش داده ها

تحقيق كارايي سيستم بانك كشاورزي با روش تحليل پوشش داده ها

تحقيق كارايي سيستم بانك كشاورزي با روش تحليل پوشش داده ها

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 36

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي كارايي سيستم بانكي با استفاده از روش تحليل پوشش داده ها- بانك كشاورزي

در اين تحقيق ميزان كارايي 172 شعبه ارزيابي شده است . شعب مورد بررسي با توجه به ويژگيهاي خاصي چون حوزه عملكرد ،‌ دامنه فعاليت و اندازه شعب در گروه هاي متجانسي طبقه بندي شده ، ميزان كارايي فني و مقياس واحدها محاسبه شده و نهايتاً براي واحدهاي ناكارا شعبه هايي به عنوان الگوي مرجع معرفي شده است . نتايج تحقيق مويد آن است كه ميانگين كارايي فني شعب مورد بررسي تحت شرايط بازده ثابت و متغير به مقياس به ترتيب برابر 81/0 و 94/0 بوده و ميانگين كارايي مقياس نيز 86/0 مي باشد . در حالت بازدهي متغير به مقياس بيشترين متوسط ميانگين كارايي در ميان شعب خدماتي روستايي به ميزان 98/0 و درحالت بازدهي ثابت به مقياس در ميان شعب اصلي به ميزان 84/0 وجود دارد. عليرغم بالا بودن متوسط ميانگين كارايي در حالت بازدهي متغير به مقياس ( هدف كوتاه مدت ) در ميان شعب خدماتي روستايي اين واحدها عملاَ كمترين متوسط ميانگين كارايي مقياس را به ميزان 82/0 كسب نموده اند .
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸:۵۷ | پيشرو دانش
،

تحقيق برآورد هزينه تسهيلات عقود اسلامي در بانك كشاورزي

تحقيق برآورد هزينه تسهيلات عقود اسلامي در بانك كشاورزي

تحقيق برآورد هزينه تسهيلات عقود اسلامي در بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 25

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

برآورد توابع هزينه تسهيلات عقود اسلامي با تاكيد بر عقد قرض الحسنه

مطالعه موردي : بانك كشاورزي
1- مقدمه :
2- ادبيات موضوع :
الف - هزينه‌يابي عقد قرض‌الحسنه و ساير عقود
ب - تعريف روش هزينه‌يابي جذبي
ج - تعريف سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
د - تفاوت دو  روش
5- هزينه‌يابي تسهيلات عقود اسلامي
و- انتخاب عقود مورد مطالعه
3- روش تحقيق
4- نتايج تحقيق
فهرست منابع
---------
روش تحقيق
اين تحقيق با هدف برآورد هزينه تسهيلات عقود اسلامي در بانك كشاورزي انجام گرديده كه در آن از روش ABC يا روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت استفاده شده است. در اين روش سهم ريالي متوسط هر عقد از فصول چهارگانه هزينه محاسبه و با هم جمع مي شود تا هزينه ي متوسط هر عقد بدست بيايد
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸:۳۹ | پيشرو دانش
برآورد هزينه تسهيلات عقود اسلامي بانك كشاورزي،

تحقيق نقش اطلاعات مالي در تصميم گيري مديران بانك كشاورزي

تحقيق نقش اطلاعات مالي در تصميم گيري مديران بانك كشاورزي

تحقيق نقش اطلاعات مالي در تصميم گيري مديران بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 21

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

ارزيابي نقش اطلاعات مالي در تصميم گيري مديران بانك كشاورزي

فهرست مطالب:
1- مقدمه :
2- مباني نظري:
3-روش تحقيق :
فرضيه هاي تحقيق
4- بررسي داده ها
5- نتيجه گيري :
پيشنهاد
منابع
-----
تحقيق حاضر تلاش دارد تا با توجه به نظام حسابداري مورد عمل، از طريق آزمون فرض هاي مربوط به ويژگي هاي كيفي اطلاعات مالي به ارزيابي و تحليل چگونگي ارائه اطلاعات مالي و تاثير آن بر تصميم گيري مديران بانك كشاورزي بپردازد.

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸:۲۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق تاثيرات فضاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقيق تاثيرات فضاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقيق تاثيرات فضاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 14

صفحات : 18

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اثر فضاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

فهرست
مقدمه
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق :
بيان مسئله :
فرضيه هاي تحقيق
متغيرها
تعاريف عملياتي واژه ها :
مدرسه ي شاداب مدرسه اي براي زندگي
بازي بهترين وسيله آموزش :
نمايش خلاق
كاربرد نقشه هاي مفهومي در فرآيند ياددهي و يادگيري :
نتيجه گيري :
عوامل جذاب سازي محيط آموزشگاه
منابع
-----------
اهداف تحقيق :
آشنايي با تاثيرات فضاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترانه مقطع ابتدايي

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸:۰۱ | پيشرو دانش
تحقيق تاثير فضاي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان،

تحقيق ارتباط طولي دروس عربي در دوره هاي تحصيلي دبيرستان و تأثير آن در موفقيت دانش‌آموزان

تحقيق ارتباط طولي دروس عربي در دوره هاي تحصيلي دبيرستان و تأثير آن در موفقيت دانش‌آموزان

تحقيق ارتباط طولي دروس عربي در دوره هاي تحصيلي دبيرستان و  تأثير آن در موفقيت دانش‌آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 29

صفحات : 19

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي ارتباط طولي دروس عربي در دوره هاي تحصيلي دبيرستان و  تأثير آن در موفقيت دانش‌آموزان

فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- هدف هاي آموزشي از ارائه مطالب آموزش از طرف وزارت آموزش و پرورش
3- پاسخ به اهداف آموزشي مطرح شده
4- ارائه راه كارهاي عملي در جهت پيشرفت علمي دانش آموزان
5- بررسي مشكلات و موانع يادگيري موجود در مقاطع آموزشي سطوح دبيرستان
الف : عربي 1 عمومي
ب : عربي سال دوم رياضي و تجربي
ج : عربي سال سوم رياضي و تجربي
د : عربي سال دوم انساني
ذ : عربي سال سوم انساني
ر : عربي پيش دانشگاهي
6- خاتمه
7- منابع
-------
مقدمه
از آنجايي كه سرشت و طبيعت آدمي تنها از طريق آموزش مي تواند شكل مطلوب خويش را بپذيرد تحليل و بررسي ارتباط محتواي آموزشي در سطوح مختلف حائز اهميت بوده و بكارگيري آن از طرف برنامه ريزان و طراحان متون درسي مفيد و مؤثر است.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۷:۴۱ | پيشرو دانش
ارتباط دروس عربي در و موفقيت دانش‌آموزان،

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 14

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثير كاركرد زندان بر آنان و خانواده شان

فهرست مطالب:
مقدمه
جرائم زنان
كاركرد زندان
نتيجه گيري
منابع
------------
اين مقاله به بررسي تاثير علل جامعه شناختي و مشكلات ناشي از آن در وقوع جرم در بين زنان زنداني و تاثير كاركرد زندان بر روي آنان و خانواده شان مي پردازد . با اين فرض كه ارتكاب جرم به عوامل اجتماعي و خانوادگي و فردي بستگي دارد و ارتكاب مجدد جرم را پس از زندان بيشتر مي توان پذيرفت و كار كرد هاي منفي زندان ارتكاب جرم را افزايش مي دهد .

 

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۷:۱۳ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 19
بازديد ديروز : 14
بازديد كل : 1880

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان