پيشرو دانش

دانلود تحقيق اساطير ايراني

تحقيق اساطير ايراني

تحقيق اساطير ايراني

فرمت فايل : doc

حجم : 2028

صفحات : 40

گروه : عمومي

توضيحات محصول :

اساطير ايراني

فهرست
تقدير و تشكر
بيان مسئله
روش تحقيق
سوال تحقيق
مقدمه
اساطير ايران باستان
خدايان باستاني
ويو(واي )، باد
تيشتريًه (تيشتًر) و ديو خشكسالي
آناهيتا(ناهيد ) ، آب هاي نيرومند بي آلايش
وِرِثرغنه (بهرام ) ؛ پيروزي
رپيثوين، سرور گرماي نيمروز
خدايان مرتبط با آيين هاي ديني
آتر، آتش
هَوْمَه (هوم) ، گياه و خدا
قهرمانان ايزدي
يِمَه (جم )
هوشنگ و تخمورو (=تهمورث)
ثريته (اثرط) ، ثريتونه( فريدون )
كرساسپه(گرشاسب)
اساطير زردشتي
ستيز ميان خدايان و ديوان
نيروهاي خير
اهوره مزدا ؛ سرور دانا
اَمشه سپنتَه ها ( امشاسپندان )، پسران و دختران خدا
وهومنه (بهمن ) ، انديشه نيك
اشه (ارديبهشت ) ، راستي
خشتره ويريه (شهريور) شهرياري مطلوب
ارميتي (اسپندارمد) ، اخلاص
هَوْروتات(خرداد) و اَمِرتات(مرداد ) كمال و بيمرگي
نيروهاي شر
انگره مينيو(اهريمن)
ايسمه ، خشم
اژي دهاكه (ضحاك)
نتيجه گيري :
منابع
-------------
گرچه در زمينه اساطير ايران مقالات و كتابهاي متعدد انتشار يافته است ، ولي تحقيقي به اين صورت كه طرحي ساده و جامع ازاسطوره هاي ايراني رادر دسترس قرار دهد وجود نداشته است . ما نيز كوشيديم با افزودن نكات مختصري به عنوان توضيح بر برخي مطالب، اين تحقيق را براي خواننده ايراني قابل استفاده تر سازيم و به پيروي از همين روش ، تحقيق خاص را فقط يك بار به صورت قديمي آورده ايم و سپس گونه متداول تر آن ها را به كار برده ايم . به عنوان مثال يك بار در اول ‹‹ ترًٍيْتًوًنه›› صورت قديمي فريدون را ذكر ميكنيم و سپس همه جا ‹‹ فريدون ›› به كار مي بريم كه نامي آشنا براي خواننده ايراني است .
روش تحقيق
بررسي اسناد و مدارك موجود ، گردآوري اطلاعات مختلف از منابع كتابخانه اي واستفاده از جداول ، نمودارها و تصاوير به همراه مصاحبه با افراد و احتمالا روش هاي آماري ساده .
...

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق اساطير ايراني،

پروژه ابر و مه و انواع آنها

پروژه ابر و مه و انواع آنها

پروژه ابر و مه و انواع آنها

فرمت فايل : doc

حجم : 6775

صفحات : 15

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

ابر و مه و انواع آنها

پروژه درس هيدرولوژي مهندسي

مطالب:

بخش اول :  ابرها
مقدار ابرناكي : (( Cloudiness
سقف ابر ( ارتفاع پايه ابر از زمين ) :
اندازه گيري سقف ابر :
طبقه بندي ابرها :
شكلهاي اساسي ابر :
1- سيروس : ( Ci)
2- سيرو استراتوس: ( Cs )
3- سيرو كومولوس : ( Cc )
4- آلتو استراتوس : ( As )
5- آلتو كومولوس : ( Ac )
6- استراتوس : ( St )
7- نيمبو استراتوس: ( Ns )
8- استراتوكومولوس: ( Sc )
9- كومولوس : ( Cu )
10- كومولونيمبوس : ( Cb )
دلايل ايجاد ابر :
بخش دوم :  مه
اثر سرد شدن هوا در ايجاد مه :
مقايسه مه و ابر :
انواع مه از نظر قابليت ديد (: ( Visibility
انواع مه از نظر شرايط تشكيل :
مه تابشي :
مه فرا رفتي :
باران مه و مه جبهه اي :
مه فرا شيبي :
منابع

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۴۵ | پيشرو دانش
پروژه انواع ابر و مه،

پاورپوينت باغ پاسارگاد هخامنشيان

پاورپوينت باغ پاسارگاد هخامنشيان

پاورپوينت باغ پاسارگاد هخامنشيان

فرمت فايل : ppt

حجم : 1359

صفحات : 16

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

باغ شاهي هخامنشيان پاسارگاد

مقدمه
پيروان آئين زرتشت به روشنايي معتقد بودند و بر اين باور بودند كه خورشيد با تابش خود به زمين تمام پليدي ها را از بين مي برد. دانه با جان گرفتن در بستر آب و خورشيد با تابش خستگي ناپذير خود باعث  رشدو زندگي گياهان مي شود.  اين عقايد نشان ازعلاقه ايرانيان به طبيعت دارد در زمان هخامنشيان كه ايران در اوج شكوه خود بسر مي بر د پادشاهان هخامنشي كاخ هاي و باغهاي زيباي را ساختند كه  تزيينات  آنها الهام گرفته از طبيعت و نقوش گياهان وحيوانات است.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۲۸ | پيشرو دانش
پاورپوينت باغ پاسارگاد هخامنشيان،

تحقيق تاثير بنيادگرايي اسلامي بر امنيت بين الملل

تحقيق تاثير بنيادگرايي اسلامي بر امنيت بين الملل

تحقيق تاثير بنيادگرايي اسلامي بر امنيت بين الملل

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بنيادگرايي اسلامي و تاثير آن بر امنيت بين الملل

محصول حاضر داراي 26 صفحه با فرمت ورد و قابل ويرايش مي باشد

فهرست مطالب:
مقدمه
بنياد گرايي:
بنيادگرايي اسلامي:
پيشينه تاريخي اين مفهوم: (بنيادگرايي اسلامي):
ويژگي بنيادگرايي اسلامي:
بنيادگرايي و راديكاليسم:
الف) بنيادگرايي در برابر سنت گرايي:
ب) بنيادگرايي در برابر اسلام گرايي:
ج) بنيادگرايي اصطلاحي هم مثبت و هم منفي:
علل ظهور جنبش هاي اسلامي بنيادگرا:
علل ضد غربي بودن جنبش هاي بنيادگرايي:
عوامل خشونت طلبي در جنبشهاي بنيادگرا
تعريف تروريسم:
عوامل تسهيل يا كنترل كننده خشونت طلبي در جنبش هاي اسلامي
جنبش هاي راديكال اسلامي:
- چرخش از اسلام ميانه رو به اسلام مبارز
رابطه امنيت بين المللي و جنبش هاي راديكال اسلامي
هشدار درباره خطر تفكير گرايي
نتيجه گيري
زير نوشتها
منابع :

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۰۱ | پيشرو دانش
بنيادگرايي اسلامي و امنيت بين الملل،

تحقيق غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

تحقيق غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

تحقيق غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 16

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

16 صفحه با فرمت ورد و قابل ويرايش به شرح فهرست زير

فهرست:

چكيده
واژه هاي كليدي
مقدمه
باران اسيدي و نهشت مرطوب (Acid rain and Wet deposition)
نهشت خشك (Dry deposition)
اهداف
مواد و روشها
نتايج و بحث
مراجع
جدول 1- ميانگين غلظت يون هاي مختلف در هر ايستگاه  و در كل شهر مشهد بر حسب(mg/l)  در طول فصل بهار
جدول 2- ميانگين غلظت يون هاي مختلف در هر ايستگاه  و در كل شهر مشهد بر حسب(mg/l)  در طول فصل بهار
چكيده لاتين
جدول شماره 3- مقدار متوسط نهشت اسيدي مرطوب يون هاي مختلف
نمودار 1 – مقايسه ميانگين غلظت يون ها و مقدار PH باران در مشهد و منطقه ولز بريتانيا
نمودار 2 –  مقايسه ميانگين نهشت اسيدي در مشهد و منطقه ولز بريتانيا

بررسي غلظت يون هاي مختلف اسيدي و برآورد ميزان نهشت مرطوب  در باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۴۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق اثر تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

تحقيق اثر تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

تحقيق اثر تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

فرمت فايل : ppt

حجم : 8548

صفحات : 59

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

بررسي تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

بخشهايي از متن:

مقدمه :
پيشرفت فن آوري و دستيابي انسان به زندگي مدرن و پيشرفته امروزي به قيمت از بين رفتن و تخريب بسياري از منابع طبيعي و انقراض نسل تعداد زيادي از گياهان و جانوران تمام شده است. اما عليرغم پيشرفت بسيار سريع و غير قابل باور دانش بشري و حتي دستيابي انسان به كرات ديگر و اطلاعات حيرت آوري كه از دورترين كهكشانها بدست آورده است، هنوز كره زمين، تنها سياره قابل سكونت براي انسان و ديگر موجودات زنده به شمار مي آيد!
...

اثرات مخرب گرماي هوا

1- اثر بر روي توليد محصولات كشاورزي:
 در سال 1381 گرما و خشكسالي محصول غله هند، آمريكا وكانادا را بشدت كاهش داد. در نتيجه محصول غله جهان 90 ميليون تن يا 5 درصد كم تر از مصرف آن شد. در سال 1382 گرماي شديد اروپا موجب شد محصول غله كاهش يابد و بار ديگر توليد غله 90 ميليون كم تر از مصرف آن بود. در سال 83 بارندگي بهتر شد اما در سال 84 خشك سالي در آمريكا محصول غله جهان را 34 ميليون تن كاهش داد.
2- آفات و بيماريها :
   افزايش درجه حرارت شرايط مناسب براي انتشار آفات كشاورزي و حشرات ناقل بيماريهاي انسان مانند پشه ناقل مالاريا را فراهم مي كند.
...

تغييرات آب و هوايي و بهداشت عمومي

تغييرات آب و هوايي جهان به‌طور خاص مي‌تواند به تندرستي انسانها آسيب برسانند زيرا باعث افزايش بيماري‌هاي قلبي-تنفسي، اسهال، مالاريا و ساير بيماري‌هايي كه حشرات ناقل آن هستند، مي‌شود.
...

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۱۳ | پيشرو دانش
تغييرات اقليمي آگرواكوسيستم كره زمين،

دانلود تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس در دهه هاي اخير

تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس در دهه هاي اخير

تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس در دهه هاي اخير

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 30

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

امنيت دفاعي منطقه خليج فارس در دهه هاي اخير

مقدمه
مفهوم امنيت در عرصه روابط بين الملل
تعريف و مفهوم امنيت ملي
شاخصه هاي امنيت ملي
موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك خليج فارس
وضعيت امنيت دفاعي منطقه خليج فارس در دهه هاي اخير
نتيجه گيري
منابع
-------------
خليج فارس مي تواند محيط امنيتي ايران را در سه سطح بين المللي منطقه اي و ملي . فروملي تحت تأثير قرار دهد در هر كدام از سطوح ياد شده ، جمهوري اسلامي ايران با تهديداتي مواجه بوده و از آسيب پذيري ها و فرصت هايي نيز برخوردار است. اتخاذ هر گونه سياست امنيت بدون توجه به تهديدات ، آسيب پذيري ها و فرصت هاي موجود در عصر جهاين شدن، ايران را با ناكامي همراه خواهد ساخت.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۵۵ | پيشرو دانش
تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس،

تحقيق نقش جنبش اصلاح طلبي ايران در سياست تنش زدايي با عربستان سعودي

تحقيق نقش جنبش اصلاح طلبي ايران در سياست تنش زدايي با عربستان سعودي

تحقيق نقش جنبش اصلاح طلبي ايران در سياست تنش زدايي با عربستان سعودي

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 45

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

تأثير جنبش اصلاح طلبي در ايران بر اتخاذ سياست تنش زدايي با عربستان سعودي (1376-1384)

فهرست مطالب
- مقدمه     5
- هدف پژوهش     6
- فرضيه و متغيرهاي مستقل و وابسته     6
- شاخصهاي عملياتي متغيرها     7
- چارچوب نظري     8
- فصل اول: جنبش اصلاح طلبي در ايران و تأثير آن بر سياست داخلي و خارجي كشور    11
- مبحث اول:     11
تأكيد بر اصلاحات، مردم سالاري ديني، آزاديهاي سياسي و مشاركت عمومي     
- مبحث دوم:     14
افزايش مخالفت مردم با حكومت انحصار طلبان و راست گرايان مذهبي
-مبحث سوم:     18
نيازها و مشكلات اقتصادي و ضرورت تعديل ساختار اقتصادي كشور
بند الف – تورم و گراني     22
بند ب – بدهي خارجي     23
- مبحث چهارم:
واقع گرايي و تغيير در سلسله مراتب اهداف و منافع ملي كشور
بند الف – عمده كردن منافع ملي در روابط خارجي
بند ب- بدهي خارجي
- مبحث چهارم     24
واقع گرايي و تغيير در سلسله مراتب اهداف و منافع ملي كشور
بند الف – عمده كردن منافع ملي در روابط خارجي     25
بند ب-  آمادگي قدرتمندانه براي رويارويي با تهديدات خارجي     26
بند پ – احساسات زدايي در روابط خارجي     27
- مبحث پنجم:     28
همزيستي ميان مذاهب و اديان مختلف (گفتگوي تمدنها)
فصل دوم: افزايش تنش زدايي و گسترش روابط ايران و عربستان سعودي    31
- مبحث اول:     31
تنش زدايي و بهبود روابط سياسي و ديپلماتيك بين تهران و رياض
- مبحث دوم:     35
اعتماد سازي و مشاركت فعال در سازمان اوپك و سازمان كنفرانس اسلامي ايران
- مبحث سوم:     36
پيمان مشترك دفاعي – امنيتي بين ايران و عربستان سعودي
- مبحث چهارم:     37
توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين ايران و عربستان
- مبحث پنجم:     38
تحكيم مناسبات فرهنگي و علمي بين دو كشور
- جمع بندي مطالب     38
- نتيجه گيري     40
- فهرست منابع تحقيق     42

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۳۷ | پيشرو دانش
،

تحقيق اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

تحقيق اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

تحقيق اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

فرمت فايل : doc

حجم : 182

صفحات : 183

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب:

فصل اول:
كليات
فصل دوم:
تاريخچه پيمان سعدآباد
فصل سوم:
- مذاكرات مربوط به انعقاد پيمان سعدآباد
- ورود نمايندگان دول عراق، تركيه، افغانستان به ايران براي امضاء پيمان
- متن پيمان
- سخنراني هاي نمايندگان دول چهارگانه در مورد پيمان سعدآباد در روز امضاي آن.
فصل چهارم:
اهميت پيمان سعدآباد
اهداف پيمان سعدآباد
فصل پنجم:
بازتاب هاي پيمان سعدآباد در ميان دول قدرتمند آن دوران
تلاش متفقين و متحدين براي جذب اعضاء پيمان سعدآباد در آستانه جنگ جهاني دوم
الف) تلاش هاي متفقين
ب) تلاش هاي متحدين
توجه: منابع بصورت پاورقي مي باشد
----------------

اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

در اين تحقيق مي خواهيم پيمان سعدآباد را از جنبه مستقل و با استفاده از ديدگاهها و نظريات مطروحه در علوم سياسي و روابط بين الملل مورد بررسي قرار دهيم. به عبارت ديگر بررسي پيمان سعدآباد و اهداف و مقاصد آن و نقشي كه اين پيمان مي توانسته در سطح منطقه‌اي و همچنين در سطح جهاني ايفا كند، در راستاي تحقيق حاضر مي باشد و هدفمان آن است كه نقش مهم ايران را در صحنه روابط منطقه اي و بين المللي در گذشته روشن كنيم و ابهامات و ساده انگاري هايي كه در مورد وقايع و تحولات تاريخي بوده است، دريابيم و آن را در چارچوب نظريه هاي علوم سياسي و روابط بين الملل  ـ نه به صورت توصيفي صرف ـ مورد ملاحظه قرار دهيم و اينكه با توجه به اين نكته، امروزه چگونه مي توان از ابتكارات سياست خارجي ايران در آن دوران به عنوان الگويي براي زمان حال و آينده و تأمين منافع ملي خود استفاده كنيم.

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۲۱ | پيشرو دانش
تحقيق پيمان سعدآباد،

تحقيق پخش سيلاب

تحقيق پخش سيلاب

تحقيق پخش سيلاب

فرمت فايل : ppt

حجم : 5358

صفحات : 36

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

پخش سيلاب

مقدمه:
بهره برداري هاي غير اصولي و بي رويه از منابع محدود طي ساليان متمادي  سير قهقرايي منابع طبيعي را موجب شده است به گونه اي كه وقوع سيلاب هاي سهمگين و افزايش چشمگير فرسايش خاك از عواقب اوليه آن است.
...
تعريف پخش سيلاب
پخش سيلاب-روشي به منظور گسترش آب در سطح زمين جهت كمك به افزايش رويش گياهان طبيعي يا ذخيره آب در زمين, كه مي تواند مجددا از طريق حفر چاه يا قنوات در اختيار كشاورزي قرار گيرد و يا روشي بر مبناي وارد كردن آب به داخل يك سازند نفوذ پذير.(فرهنگ آبخيزداري,1372)
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۰۴ | پيشرو دانش
تحقيق پخش سيلاب،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 57
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4051

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان