پيشرو دانش

پاورپوينت تجزيه و تحليل رنگ در معماري

پاورپوينت تجزيه و تحليل رنگ در معماري

پاورپوينت تجزيه و تحليل رنگ در معماري

فرمت فايل : pptx

حجم : 1551

صفحات : 21

گروه : معماري

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت تجزيه و تحليل رنگ در معماري

تعداد اسلايد: 21 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

تاريخچه
ديد كلي

تركيبات
ابعاد هر رنگ
فام

درخشندگي

اشباع
گام رنگ‌ها

دسته بندي رنگها

دماي رنگ

رنگ‌هاي گرم

رنگ‌هاي سرد

رنگ هاي خنثي

رنگ سفيد

تاثيرات حاصل از رنگ ها

 

قسمتي از متن پاورپوينت:

از رنگ براي محافظت، نگهداري، دكوراسيون يا جهت اضافه كردن هرگونه قابليت بر روي يك سطح كه توسط رنگدانه پوشانده مي‌گردد، استفاده مي‌شود.
مثال كاربردي ديگري در اين زمينه، براي تشخيص دادن علامات صنعتي يا هشدارها، يا علامت گذاري لوله‌ها در صنعت يا در زمينه، كاربردهاي نظامي مي‌باشد. رنگ را براي هر جسمي مي‌توان استفاده كرد، براي مثال در هنر، پوششهاي صنعتي، علامات جاده‌اي يا در لنگرگاه‌ها جهت جلوگيري از خوردگي توسط آبها.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۴:۰۵ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق رنگ در معماري،

تحقيق رابطه انجام فعاليتهاي نظارتي مديران و عملكرد آموزشي مدارس

تحقيق رابطه انجام فعاليتهاي نظارتي مديران و عملكرد آموزشي مدارس

تحقيق رابطه انجام فعاليتهاي نظارتي مديران و عملكرد آموزشي مدارس

فرمت فايل : doc

حجم : 187

صفحات : 107

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

ارتباط بين انجام فعاليتهاي نظارتي (suprvision) مديران و عملكرد آموزشي مدارس

فهرست
مقدمه
بيان مساله :
اهداف تحقيق :
سوالات تحقيق :
متغيرهاي تحقيق:
تعاريف عملياتي
تعريف نظارت:  
نظارت آموزشي :
نظارت يا كنترل:
قلمرو تحقيق :
مقدمه :
تعريف نظارت:
اصول نظارت :
تاريخچه نظارت:
سير تاريخي مفاهيم نظارت و راهنمايي :
نظارت و راهنمايي علمي :
نظارت و راهنمايي تحت عنوان روابط انساني آزاد منشانه :
نظارت و راهنمايي تحت عنوان اصلاح روش تدريس :
نظارت و راهنمايي تحت عنوان رهبري آموزشي آزادمنشانه :
نظارت و راهنمايي تحت عنوان رهبري آموزشي مبتني بر همكاري گروهي:
نظارت و راهنماي تحت عنوان توسعه برنامه درسي :
فعاليتها و عمليات انجام شده :
مفاهيم و جهت گيريهاي نظارت و راهنمايي بعد از دهه 1950
در دهه 1970 نظارت به عنوان مديريت :
دهه 1980 و بعد از آن :
فعاليتها و عمليات:
انواع نظارت :
نظارت همتا:
نظارت سينوژيك
نظارت غير رسمي :
الگويي از نظارت :
 نقشهاي ناظر:
نظارت هدايتگر و اصلاحي طبق چه برنامه اي بايد انجام شود نام ببريد ؟
بررسي تحقيات مشابه در ايران :
تحقيقات انجام شده مشابه در خاج از كشور :
مؤلفه هاي اصلي نظارت و راهنمايي آموزشي :
روش شناسي تحقيق :
الف ) جامعه آماري :
ب ) روش وطرح نمونه گيري (روش نمونه گيري )
پ ) ابزار گردآوري داده ها :
ت ) روائي و اعتبار پرسشنامه :
طرح پژوهش و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها :
نتيجه گيري وپيشنهادات :
محدوديتهاي پژوهش :
پيشنهادات برگرفته از تحقيق براساس فرضيات تحقيق:
منابع و ماخذ
-------------
اهداف تحقيق :
1ـ شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي .
2ـ شناخت وضعيت نظارت مدارس از سوي كارشناسان ادارات آموزش و پرورش و تعيين نقاط ضعف و قوت آن .
3ـ بررسي ميزان استقبال كادر آموزشي مدارس از نظارت كارشناسان .
4ـ بررسي ميزان تاثير نظارت بر رشد كمي و كيفي آموزش .
5ـ ارائه پيشنهاداتي جهت بهبود امرنظارت بر اساس يافته هاي پژوهشي .
6ـ بررسي ميزان تاثير اعمال نظارتي مديران مدارس بر افزايش كار آيي .
7ـ آشنايي مديران مدارس با انجام فعاليتهاي نظارتي .
8ـ آشنايي با كيفيت اجرايي برنامه هاي آموزشي .
9ـ ارائه بازخورد بوسيله مدير به دبيران در مورد نتايج امتحانات دانش آموزان .
10ـ اشنايي مديران با چگونگي تخصيص منابع مالي آموزشگاه .
11ـ دستيابي به اطلاعات مورد نياز در خصوص نظارت بر كار آموزشگاه .
پژوهش حاضر تحقيقي است كه پژوهشگر بررسي ارتباط بين انجام فعاليتهاي نظارتي (suprvision) مديران وعملكرد آموزشي مدارس (راهنمايي و دبيرستان) در شهرستان اراك پرداخته شده است .
و پژوهشگر خواسته بداند كه فعاليتهاي نظارتي مديران بر عملكرد آموزشي مدارس چه تأثيري دارد و چه عواملي باعث پيشرفت درسي دانش اموزان يك آموزشگاه از آموزشگاه ديگر مي شود .و با شناسايي اين عوامل و معرفي آنها به مديران آموزشگاه گامي در جهت پيشرفت آموزش و پرورش اين جامعه برداشته شود . تا عمر ميليونها نفر نوجوان و جوان اين جامعه بيهوده تلف نشود تا بتوانيم نيروي انساني مورد نياز جامعه را براي به حركت در آوردن چرخهاي عظيم صنعتي و علمي كشور تأمين كرد.
...

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۳:۳۲ | پيشرو دانش
فعاليتهاي نظارتي مديران، عملكرد آموزشي مدارس،

تحقيق بهره وري در بانكداري اسلامي بانك كشاورزي

تحقيق بهره وري در بانكداري اسلامي بانك كشاورزي

تحقيق بهره وري در بانكداري اسلامي بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 131

صفحات : 43

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مطالعه بهره وري در بانكداري اسلامي- بانك كشاورزي

(مورد: بانك كشاورزي ايران)

فهرست:
1- مقدمه
2- ادبيات تحقيق‏
3- روش تحقيق
4- بحث و بررسي
الف- رويكرد واسطه‏گرى تعديل يافته‏
- ديدگاه اقتصادى (حالت اول)
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏
نهاده دارايى‏هاى ثابت (سرمايه)
سپرده‏هاى بانكى‏
اعتبارات مالى دريافتى از منابع داخلى‏
نهاده واسطه‏هاى فيزيكى‏
محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانك كشاورزى‏
محاسبه شاخص مقدارى ستانده‏هاى بانك كشاورزى‏
جمع بندى نتايج حالت اول‏
- ديدگاه حسابدارى (حالت دوم)
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك كشاورزى
اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك كشاورزى‏
ب-  رويكرد توليدي‏
ج- رويكرد واسطه‏گرى
اندازه‏گيرى نهاده‏هاى بانك ‏
اندازه‏گيرى ستانده‏هاى بانك
5- نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد
فهرست منابع
---------
ـ بهره‏ورى با كارايى تفاوت داشته و در برگيرنده كارايى فنى و كارايى مقياس مى‏باشد. به همين دليل در ارزيابى بنگاه‏ها و واحدهاى توليدى و خدماتى استفاده از اين معيار مناسب‏تر مى‏باشد.
در بهره‏ورى هر بنگاه تعريف نهاده‏ها و ستانده‏ها از حساسيت زيادى برخوردار است. بى‏توجهى به تعريف صحيح آن‏ها مى‏تواند نتايج متناقضى را به همراه داشته باشد. اين دقت نظر در واحدهاى خدماتى و خصوصاً مؤسسات مالى همچون بانك‏ها كه در آن‏ها ستانده‏ها ملموس و فيزيكى نمى‏باشند، بيش از پيش خود نمايى مى‏كند. بدين ترتيب تعريف نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانك بايستى در مجموعه فرآيند عمليات بانكى و بر اساس نگاه درست به بانك و بانكدارى انجام گيرد.

قيمت محصول : 3800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۳:۰۴ | پيشرو دانش
تحقيق بهره وري در بانكداري اسلامي، بانك كشاورزي،

تحقيق مطالعه كاهش جمعيت در روستا

تحقيق مطالعه كاهش جمعيت در روستا

تحقيق مطالعه كاهش جمعيت در روستا

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 19

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

مطالعه كاهش جمعيت در روستا خيرآباد

فهرست مطالب
مقدمه
طرح مسئله
فرضيه
جواب
داده ها
طبقه بندي داده ها
منابع اطلاعات جمعيتي
فنون مربوط به اخذ اطلاعات
اجراي پرسشنامه
تجزيه و تحليل داده ها
نمايش كمي آماري
نمايش ترسيمي
نتيجه گيري
منابع و مآخذ
در اين مقاله با روش تجزيه و تحليل مسائل مربوط به بررسي كاهش جمعيت در روستاي خيرآباد آشنا مي شويم.

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۲:۳۶ | پيشرو دانش
تحقيق كاهش جمعيت در روستا،

تحقيق عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها

تحقيق عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها

تحقيق عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 41

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها

مطالعه موردي بانك كشاورزي

فهرست مطالب:
1-مقدمه
متغيرهاي تحقيق
2-ادبيات تحقيق
تاريخچه ارائه پيشنهادها
عوامل موثر در موفقيت نظام پيشنهادها
موانع ذهني و اجرايي نظام پيشنهادها
1-موانع ذهني
2-موانع اجرايي
كايزن و سيستم پيشنهادها
ابعاد نظام پيشنهادها
3-متدولوژي تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
-روش هاي آماري
4-تجزيه و تحليل داده ها
بررسي مطلوبيت پاداش ها
5-نتيجه گيري
6-پيشنهادها
الف) پيشنهادهاي اصلاحي‏
ب) پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده‏
فهرست منابع
---------------
از آنجائيكه موضوع تحقيق حاضر، «بررسي عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها » مي باشد اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي1 محسوب مي شود و به لحاظ اينكه از روش نظر خواهي استفاده مي شود‏، لذا روش تحقيق حاضر ميداني2 و پيمايشي3 است‏.  
همانطور كه اشاره گرديد‏، موضوع پژوهش در بانك كشاورزي مد نظر قرار گرفته است‏، بر اين اساس پس از مطالعات لازم پرسشنامه اي در مقياس پنج گزينه اي ليكرت تهيه و تنظيم شد‏، كه پس از تعيين اعتبار و انجام اصلاحات لازم‏، پرسشنامه بين افراد نمونه توزيع گرديد و پس از گردآوري توسط نرم افزار SPSS , EXCEL  اطلاعات آنها مورد پردازش قرار گرفت‏.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۲:۰۴ | پيشرو دانش
مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها،

تحقيق عوامل موثر و راهكارهاي كاهش افت تحصيلي

تحقيق عوامل موثر و راهكارهاي كاهش افت تحصيلي

تحقيق عوامل موثر و راهكارهاي كاهش افت تحصيلي

فرمت فايل : doc

حجم : 39

صفحات : 48

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان

پايه اول متوسط در ناحيه 5 مشهد در سال تحصيلي 86-85

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
پيشينه تحقيق
گزاره هاي تحقيق
هدف
سؤالات
فرضيه ها
فصل دوم: روش تحقيق
توصيف مفهومي متغيرها
تعريف عملياتي متغيرها
روش تحقيق
فصل سوم: متن تحقيق
مباني نظري
تئوري هاي يادگيري
يافته ها و اطلاعات
تجزيه و تحليل يافته
ارائه مدل نظري
فصل چهارم:
نتيجه گيري و ارائه راه حل ها
منابع و موأخذ تحقيق و پيوستها
----------
اهداف
هدف كلي : بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پايه اول متوسط در ناحيه 5 مشهد در سال تحصيلي 86 -85
اهداف جزئي :
1-    بررسي عوامل فردي موثر بر افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85
2-    بررسي عوامل خانوادگي موثر بر افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85
3-    بررسي عوامل آموزشي موثر بر افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85
4-    ارائه راه كار براي كاهش افت تحصيلي دانش اموزان پايه اول متوسط ناحيه 5 مشهد در سال 86 -85

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۱:۳۶ | پيشرو دانش
راهكارهاي كاهش افت تحصيلي،

طراحي و اجراي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

طراحي و اجراي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

طراحي و اجراي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

فرمت فايل : doc

حجم : 109

صفحات : 49

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

طراحي و اجراي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق

فهرست مطالب
فصل اول : پرسشنامه
1-1-مقدمه
2-1-جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه
3-1-تعريف پرسشنامه
4-1-طرحهاي مختلف پرسشنامه
پرسشنامه عادي
فهرست سوالات
راهنماي مصاحبه
5-1-انواع اجراي پرسشنامه
پرسشنامه حضوري
پرسشنامه پستي
پرسشنامه الكترونيك
6-1-انواع پرسشنامه
7-1-رهنمودهايي براي طراحي
نگارش پرسشها
ظاهر كلي پرسشنامه
اصول اندازه گيري
8-1-اجراي مقدماتي پرسشنامه
فصل دوم : مصاحبه
1-2-جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه
2-2-تعريف مصاحبه
3-2-شرايط لازم براي مصاحبه
4-2-انواع مصاحبه
5-2-اشكال خاص مصاحبه
6-2-انواع مصاحبه
7-2-معايب مصاحبه
8-2-محدوديتهاي مصاحبه
عوامل مربوط به مصاحبه كننده
عوامل مربوط به مصاحبه شونده
عوامل مربوط به موقعيت
9-2-نحوه ثبت اطلاعات در مصاحبه
10-2-انواع روشهاي اجراي مصاحبه
11-2-نكاتي كه رعايت‌ آنها اعتبار روش مصاحبه را بالا مي برد
فصل سوم : مشاهده
1-3-جمع آوري اطلاعات از طريق مشاهده
2-3-تعريف مشاهده
3-3-انواع مشاهده
4-3-عوامل مؤثر بر ميزان دقت اطلاعات مشاهده شده
5-3-ثبت مشاهدات
7-3-نكات مورد توجه در مشاهده
8-3-مزاياي مشاهده
9-3-معايب مشاهده
منابع و مأخذ
---------------
اطلاعات براي افراد مهمترين منبع تصميم گيري مي باشد و همچنين محرز است كه مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهاي اصلي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات مي باشد كه از طريق اين ابزار اطلاعات تفصيلي (كمي و كيفي) مناسبي در اختيار پژوهشگر قرار مي گيرد . در اين ميانمصاحبه و مشاهده و مسائل از آنجا كه تا اندازه اي درگير قضاوت فرد پژوهشگر راجع به موضوع مورد پژوهش مي باشد داراي ظرافت خاصي مي باشند در اين گزارش بر آنيم تا جنبه هايي از مصاحبه و مشاهده و مسائل مربوط به آن را بررسي كنيم .

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۱:۱۰ | پيشرو دانش
پرسشنامه در روش تحقيق،

تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان

تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان

تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان

فرمت فايل : doc

حجم : 99

صفحات : 23

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نظر دانشجويان دانشكده حقوق ، علوم سياسي و زبانهاي خارجه دانشگاه آزاد مشهد در رابطه با عملكرد دو سال اخير دولت نهم در عرصه سياست خارجي

فهرست:
انتخاب موضوع پژوهش
طرح مسئله پژوهش
ديپلماسي اقتصادي دولت نهم
جايگزيني مبادلات تجاري با اروپا
گسترش روابط تجاري با كشورهاي دوست و هميار
هدف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
شناسايي متغيرهاي دخيل
تعريف عملياتي
سياست خارجي : (Forign Policy)
هلوكاست
سياست نگاه به شرق
درياي خزر :
كشورهاي آمريكاي لاتين :
انرژي هسته اي
ديپلماسي اقتصادي
روش آزمون فرضيه تحقيق
اهميت اثبات فرضيه تحقيق
حدود و نقطه تمركز
منابع
----------
در عرصه ي سياست خارجي عملكرد موفق و رشد بالاي روابط بين المللي ديگر كشورها اعم از اتحاديه اروپا ، ژاپن ، ايالات متحده ، روسيه ، چين و ... همچنين سطح بالاي ديپلماسي بالاي اين كشورها كه به نوعي در سياست خارجي كه درون داد آن منافع ملي يك كشور است جاي مي گيرد، باعث شد كه با انجام يك نظرسنجي و يك تحقيق ميداني به نظر دانشجويان از عملكرد دولت نهم در عرصه ي سياست خارجي در اين تحقيق پرداخته شود .

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۰:۴۳ | پيشرو دانش
تحقيق عملكرد دولت نهم از نظر دانشجويان،

تحقيق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 35

صفحات : 46

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نقش فرهنگ سازماني در افزايش كارآئي كاركنان بانك كشاورزي

فهرست:
1-مقدمه
2-ادبيات تحقيق
2-1-فرهنگ سازماني
شكل گيري فرهنگ سازماني
طبقه بندي فرهنگ سازماني
1-فرهنگ مكانيكي( (Mechanic culture
2-فرهنگ ارگانيكي (organic cuiture)
ارزش ها
فرض هاي زيرساز بنيادي
فرهنگ سازماني ضعيف و قوي
الف ) فرهنگ قوي
ب-فرهنگ ضعيف
مدل هاي فرهنگ سازماني
الف) مدل z
ب) مدل AGILپارسونز
ج ) الگوي كيلمن و سكستن
2-2-كارائي
3-روش تحقيق
مدل رابطه فرهنگ سازماني و كارائي
ويژگي هاي پنجگانه شناخت فرهنگ سازماني
ويژگي هاي سه گانه كارائي
4-تجزيه و تحليل داده ها
4-1-آزمون فرضيه ها
5-نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1-نتيجه گيري
5-2-پيشنهادها
فهرست منابع
------------
هدف عمده بررسي حاضر ضمن پاسخگويي به سوالات زير، مطالعه جو و فضاي اداري حاكم بربانك كشاورزي بوده و وضعيت موجود بانك از لحاظ فرهنگي و نگرش حاكم برسيستم اداري را مورد بررسي قرار مي دهد. هدف ديگري كه دنبال مي شود اين است كه به مديران در شناخت فرهنگ سازماني خويش مساعدت شود تا بتوانند سياست هاي اجرائي متناسب را در جهت پيشرفت امور و افزايش كارايي اتخاذ نمايند.
1-آيا بين فرهنگ سازماني و كارائي كاركنان  بانك كشاورزي رابطه معني داري وجود دارد؟
2-آيا احياي حس مسئوليت پذيري نسبت به شغل موجب افزايش انگيزش كاركنان بانك خواهد شد؟
3-آيا ترويج تفكرمشاركتي بين كاركنان موجب افزايش انگيزش كاركنان بانك خواهد شد؟
4-آيا ايجاد روحيه ابتكارو خلاقيت دركاركنان موجبات توانمندي آنان را فراهم مي سازد؟
5-آيا ترويج خود كنترلي دربين كاركنان باعث افزايش رضايت شغلي آنان مي شود؟
6-آيا ايجاد سيستم تشويق (پاداش ) دربين كاركنان، افزايش رضايت شغلي آنها را به  دنبال خواهد داشت؟

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۰:۱۸ | پيشرو دانش
افزايش كارايي كاركنان بانك كشاورزي،

تحقيق نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

تحقيق نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 27

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي

هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير ارزشيابي عملكرد بر كارآيي كاركنان ادارات مركزي بانك كشاورزي است. در واقع هدف اين پژوهش پيدا كردن يك رابطه معني دار ميان نتايج ارزشيابي عملكرد كاركنان و افزايش كارآيي آنان به منظور مشخص نمودن راهكاري مطلوب و مقبول جهت اجراي وظايف و دستيابي به اهداف بانك مي باشد.
در اين تحقيق، روشي كه مناسب تشخيص داده شد، روش گردآوري اطلاعات از طريق توزيع پرسشنامه است. از اين رو پرسشنامه اي حاوي 46 سوال با در نظر گرفتن مقياس 4 رتبه اي با عناوين خيلي كم، كم، زياد و خيلي زياد براي هر وضعيت طراحي گرديد كه داده ها با تخصيص نمراتي از 1 تا 4 به هر رتبه، قابل اندازه گيري كمي قرار گرفت.
جامعه آماري اين تحقيق كاركنان ادارات مركزي بانك كشاورزي مي باشد و براساس آمار ماخوذه از اداره كل امور كاركنان بانك كشاورزي، بالغ بر 955 نفر مي باشد.
....

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۹:۵۳ | پيشرو دانش
ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان