پيشرو دانش

مقاله مفهوم و انواع الگوريتم هاي هيوريستيك

مقاله مفهوم و انواع الگوريتم هاي هيوريستيك

مقاله مفهوم و انواع الگوريتم هاي هيوريستيك

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 10

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

چكيده
در اين مقاله مفهوم هيوريستيك شرح داده مي شود و انواع الگوريتم هاي هيوريستيك دسته‌بندي مي‌شوند.
________________________________________
1-مقدمه
سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي تعداد زيادي از مسائل داراي طبيعت تركيباتي1 را پيش روي ما قرار مي‌دهند. مسير كاميونهاي حمل و نقل بايد تعيين شود، انبارها يا نقاط فروش محصولات بايد جايابي شوند، شبكه‌هاي ارتباطي بايد طراحي شوند، كانتينرها بايد بارگيري شوند، رابط‌هاي راديويي مي‌بايست داراي فركانس مناسب باشند، مواد اوليه چوب، فلز، شيشه و چرم بايد به اندازه‌هاي لازم بريده شوند؛ از اين دست مسائل بي‌شمارند.
...

انواع الگوريتم هاي هيوريستيك

در حالت كلي سه دسته از الگوريتم‌هاي هيوريستيك قابل تشخيص است:
(1)الگوريتم‌هايي كه بر ويژگي‌هاي ساختاري مسئله و ساختار جواب متمركز مي‌شوند و با استفاده از آنها الگوريتم‌هاي سازنده يا جستجوي محلي تعريف مي‌كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳:۲۵ | پيشرو دانش
مقاله الگوريتم هاي هيوريستيك،

تحقيق بررسي نرخهاي مالياتي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه

تحقيق بررسي نرخهاي مالياتي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه

تحقيق بررسي نرخهاي مالياتي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه

فرمت فايل : doc

حجم : 39

صفحات : 34

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

در اين مجموعه مطالعاتي ، سعي شده با بررسي تطبيقي يكي از عاملهاي بالا (نرخهاي مالياتي) ، تصويري عيني از تحولات اساسي نظامهاي مالياتي دنيا بتوان نشان داده شود. هدف از اين مطالعه ، نشان دادن وجه تمايز بين نرخهاي اعمال شده از لحاظ گستردگي طبقات و پراكندگي نرخهاي در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه مي باشد.

بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي :
به منظور ايجاد يك سيستم پوياي اقتصادي و در جهت مقابله با پيچيدگيهاي نظام اقتصادي و تحولات نوين در نظام بازرگاني جهاني ، مسئولان سياسي و اقتصادي ممالك جهان در پايان جنگ جهاني دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهاي تنظيم كننده سياستهاي اقتصادي ، تلاشهاي جديدي را آغاز كنند. آنان دريافتند كه يكي از مهمترين مكانيسمهاي تنظيم كننده فعاليتهاي بازار ، ابزار مالي است كه در صورت استفاده بهينه از آن ، در مناسبات اقتصادي و روابط بين الملي ، مي توان جايگاه مطمئن و مستحكمي را پايه ريزي كرد.
...
بررسي تطبيقي نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي :
جدول شماره 1 . مقايسه ي حداقل و حداكثر نرخهاي ماليات بر درآمد اشخاص در 69كشور
جدول شماره 2 . فراواني حداقل و حداكثر نرخ ماليات بر در آمد اشخاص حقيقي
بررسي تطبيقي نرخ ماليات بر شركت ايران – آلمان
ماليات كسب و كار (Gewerbesteuer )
ماليات برشركت (Kerperschaftsteuer )
سيستم اعتبار مالياتي  
اثرات ماليات كسب و كار
بار نهائي ماليات مقايسه با مقررات مالياتي ايران
مشكل اجرائي
بررسي تطبيقي نرخ ماليات برشركت ايران – ونزوئلا – نيجريه
ماليات بر شركت
نرخ ماليات بر شركت
جدول شماره 1 .  نرخ هاي تصاعدي گروه 2
بار مالياتي
جدول شماره 2 ( ارقام پولي به ريال)
نيجريــه
ماليات بر شركت
بار مالياتي
فهرست منابع :

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲:۴۷ | پيشرو دانش
تحقيق نرخهاي مالياتي كشورهاي پيشرفته، ماليات كشورهاي در حال توسعه،

دانلود تحقيق ماليات ارزش افزوده

تحقيق ماليات ارزش افزوده

تحقيق ماليات ارزش افزوده

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 28

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

ماليات ارزش افزوده

تاريخچه
نمايشگر 1 ـ مثالي از ارزش افزوده
تعاريف
شناخت
نمايشگر 2 ـ مقايسه ماليات فروش و ماليات ارزش افزوده
سهولت كنترل و حسابرسي
تراز پرداخت ها
تحول در نظام مالياتي
تغيير الگوي مصرف
خنثي بودن يا بي تفاوتي
سهولت در ورود به قراردادهاي بين المللي
ماليات ارزش افزوده
ايجاد فرهنگ مالياتي
شفاف سازي
معايب
روش هاي اخذ ماليات ارزش افزوده
محاسن و علل اخذ ماليات ارزش افزوده
درآمد دولت
وجود ساز و كار كنترل متقابل
سخن آخر
منابع
--------------
تاريخچه
در سال هاي پس از جنگ دوم جهاني فردي آلماني به نام قو ـ زيمنس جهت ايجاد درآمد براي دولت و نيز بازسازي كشور طرح ماليات ارزش افزوده را ارائه داد. اما اين فرانسه بود كه به عنوان اولين كشور، موفق گرديد در 1954 اين نظام مالياتي را به صورت كامل به اجرا در آورد و تا مرحله اي خرده فروشي بسط دهد.
به موازات اجراي اين طرح در فرانسه، ديگر كشورهاي عضو جامعه ي اروپا از فوائد اين نظام مالياتي آگاهي يافتند تا بدانجا كه يكي از شرط هاي پيوستن به بازار  مشترك اروپا را داشتن نظام ماليات ارزش افزوده در كشور داوطلب عضويت دانستند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۲:۰۹ | پيشرو دانش
تحقيق ماليات ارزش افزوده،

مقاله ماليات بر درآمد اجاره املاك

مقاله ماليات بر درآمد اجاره املاك

مقاله ماليات بر درآمد اجاره املاك

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 28

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تكنيك‌هاي جديد حسابداري در تمامي رشته‌ها و كاربرد آن،‌ نوآوري و دگرگوني‌هاي بسياري را در زمينه‌هاي اقتصادي و بازرگاني پديد آورده است.
جديدترين رابطه دولت با حسابدراي از رابطه بين حسابداري و ماليات و به طور مشخص ماليات بر درآمد و حساباري نتيجه مي‌شود. تكنيك‌هاي حسابداري در هر كشوري با اصول و قوانين مالياتي آن كشور ارتباط نزديك دارد و بدون آگاهي از قوانين و مقررات مالياتي نمي‌توان بنيان حسابداري و مالي يك دستگاه را بنا نهاد. به عنوان مثال، دفاتر قانوني و نحوه تنظيم آنها، تهيه اظهارنامه مالياتي و نحوه محاسبه و تعيين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي و موضوعات عديده ديگر از جمله مطالبي كه بدون آگاهي از آنها انجام وظايف حسابداري به طور موثر در يك دستگاه ميسر نمي‌باشد.
...
مقدمه
تعاريف ماليات
انواع ماليات    
ماليات بر درآمد اجاره املاك
ماخذ تعيين درآمد اجاره مالك
چگونگي پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك
معافيت‌هاي ماليات بر درآمد اجاره املاك
نرخ محاسبه ماليات بر درآمد اجاره املاك
مسائل ماليات بر درآمد اجاره املاك
جمع‌بندي

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۳۷ | پيشرو دانش
مقاله ماليات درآمد اجاره املاك،

مقاله مباني و مفهوم مديريت و آسيب شناسي حكومت ديني ناظر به سيره و رفتار كارگزاران

مقاله مباني و مفهوم مديريت و آسيب شناسي حكومت ديني ناظر به سيره و رفتار كارگزاران

مقاله مباني و مفهوم مديريت و آسيب شناسي حكومت ديني ناظر به سيره و رفتار كارگزاران

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 18

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مقاله مباني و مفهوم مديريت و آسيب شناسي حكومت ديني ناظر به سيره و رفتار كارگزاران
مفهوم مديريت
پسنديده است پيش از تشريح مطالب، نخست تعريفي از واژه مديريت و معاني پيچيده وابسته به آن ارائه گردد. در اين مورد، شايد نخستين پرسشي كه در بسياري از نشست هاي آموزشي در حيطه مديريت مطرح مي شود، مربوط به چگونگي طبقه بندي كردن اين مفهوم است. عده اي مديريت را به جهت نيازش براي به كار گيري فراوان روش هاي رياضي، آماري و اقتصادي، با عنوان شاخه اي از دانش مي شناسند و برخي نيز آن را به سبب كاربرد شاخه هاي انساني از جمله روان شناسي، جامعه شناسي و رفتار شناسي كه استفاده از آنها در مديريت اجتناب ناپذير است، آن را در يكي از زير بخش هاي مربوط به هنر يا شاخه اي از دانش اجتماعي دسته بندي مي نمايند.
...
مديريت در جامعه اسلامي
نقش كارگزاران و مديران در رشد و توسعه يا اضمحلال جامعه بحثي روشن و مشخص است ، بي شك جامعه اي با مديريت متعهدانه و آگاهانه با شيوه هاي هنرمندانه امكانات مادي و معنوي را به سوي هدف هدايت مي كند. ولي اگر شيوه ها در حوزه مديريت سلامت خود را از دست بدهد، ضوابط و اصول منطقي تحت تأثير يك سلسله هواي نفساني و سوءتدبير، خود آفت و بيماري كشنده اي است كه به جان سازمان و جامعه افتاده و آن را نابود مي كند.
...
مفهوم مديريت
مباني مديريت
كار كردهاي مديريت :
كاركردهاي مديريت آموزشي :
انواع سبكهاي مديريتي :
مديريت اداري ( نظريه كلاسيك سازمان ) :
مديريت عمومي نوين در بخش دولتي
مديريت در جامعه اسلامي
آسيب هاي رفتار فردي كارگزاران در حكومت ديني
منابع

قيمت محصول : 4800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۱:۰۹ | پيشرو دانش
آسيب شناسي حكومت ديني، حكومت ديني ناظر،

دانلود مقاله فلسفه و اهداف طرح هاي مديريت

مقاله فلسفه و اهداف طرح هاي مديريت

مقاله فلسفه و اهداف طرح هاي مديريت

فرمت فايل : doc

حجم : 103

صفحات : 78

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مأموريت ، فلسفه ، اهداف و طرح هاي مديريت

مأموريت، فلسفه، اهداف و حركهاي مديريت:    فراگيري اهداف و فعاليتها
•    تعريف كردن بيانيه هدف و مأمريت مربوط به خدمات پرستاري
•    استفاده از يك دسته از استانداردها براي ارزيابي كردن اظهار هدف يا مأموريت براي علل پرستاري
•    نوشتن بيانيه هدف يا مأمريت براي عمل پرستاري، شناختن ديدگاه و ارزشها براي بيان كردن به مشتري ها
•    تعريف كردم فلسفه براي عمل پرستاري
•    شرح اهداف مربوط به خدمات پرستاري
•    تعريف طرحها مؤثر (طرح مديريت) مربوط به عمل پرستاري
...
استانداردهايي براي ارزشيابي بيانيه هاي فلسفي:
بخش، خدمات و يا واحد پرستاري
1-نوشته اي از فلسفه براي بخش پرستاري و يا هر يك از واجدهاي وابسته به آن بايد وجود داشته باشد.
2-نوشته فلسفي در همكاري اين كارمندان پرستار مصرف كنندگان و كارمندان مراقبتي نيز بايد موجود باشد.
3-پرسنل پرستاري بايد سهمي در مرور ساليانه بيانيه هاي فلسفي داشته باشند.
4-بيانيه هاي نوشتاري از فلسفه بايد اين باور و ارزشها را منعكس كند:
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله فلسفه و اهداف طرح هاي مديريت،

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

فرمت فايل : doc

حجم : 86

صفحات : 227

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول تاريخچه روابط عمومي در جهان
بخش دوم تاريخ روابط عمومي در ايران
تعاريف : روابط عمومي
موقعيت ها و وظايف روابط عمومي
نتيجه گيري
دانش و تكنولوژي در ارتباطات
مراحل تكامل ارتباطات انساني
ارتباطات در روابط عمومي
مردمداري در دهكده جهاني
الف)ايجاد ، حفظ و تداوم اطلاع‌رساني
ب)ايجاد ، حفظ و تداوم پاسخگويي
ج)ايجاد ، حفظ و تداوم تفاهم
ارتباطات ميان فردي اثربخش
انواع روابط انسان با محيط
آيين گفتگو
وجود ارتباط انسان با حيوانات
ارتباطات انسان با طبيعت
ارتباطات انسان با ماشين
فعاليت درون سازماني برون سازماني
از ديگر وظايف روابط عمومي
مهمترين وظايف برون سازماني
روابط عمومي
ويژگيهاي كارشناس روابط عمومي در ارتباط مردمي
تبليغات
ويژگيهاي كارشناسي روابط عمومي در رسانه ها
مرزهاي روابط عمومي و تحقيقات
فن آوري نوين در روابط عمومي
ويژگيهاي برنامه ريزي صحيح در مديريت زمان
آفتهاي عدم برنامه ريزي در روابط عمومي
بخش اول : فنون و تكنيك ديداري
بخش دوم : فنون و تكنيك هاي شنيداري
منابع و مأخذ
----------
مقدمه:
يكي از مشكلات روابط عمومي ها در كشورها ما فقدان منابع علمي و مكتوب در اين حوزه مي باشد از ديرباز و از زماني كه روابط عمومي عنوان يك رشته و حرفه در كشور ما متولد شد، به دليل آن كه تولد اين حرفه جديد بر اساس نيازها و
زير ساخت هاي موجود در كشور ما جوابگوي اين نهاد اجتماعي نبود، ساز و كازهاي مناسب هم براي توسعه و ارتقاء روابط عمومي ايجاد نشد ولي با گذشت زمان و ايجاد نيازهاي جديد در جامعه در حال گذرا ايران نياز به داشتن روابط عمومي هاي كارآمد بيش از پيش احساس شد. با سواد شدن درصد بيشتري از مردم، ايجاد تمايلات
تساوي طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حكومت ها، گسترش وسايل ارتباط جمعي، اهميت يافتن هرچه بيشتر افكار عمومي، رشد صنايع و شركت هاي سهامي و ... از جمله اين عوامل به شمار مي روند.
...

قيمت محصول : 14400 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۱۰ | پيشرو دانش
مقاله روابط عمومي و ارتباطات، تكنولوژي روابط عمومي،

تحقيق محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران

تحقيق محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران

تحقيق محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 45

صفحات : 32

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

محاسبه بازده خصوصي سرمايه انساني در ايران

چكيده:
    يكي از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزي ارتباط تحصيلات با درآمد است كه اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمايه انساني ياد مي‌كنند ( بُعد كلان آن نقش تحصيلات در رشد اقتصادي‌ است) . براين اساس از ابزار متداول و مرسوم براي تخمين چنين رابطه‌اي يعني توابع درآمدي استفاده شد. اين توابع كه اولين بار توسط مينسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصيلات و تجربه كاري را بر درآمد شاغلين نشان مي دهد. اين مقاله نيز كه حاصل يك كار پژوهشي تحت همين نام  مي باشد به برآورد تأثير چند متغير كه همگي نشاندهنده سرمايه انساني هستند بر روي درآمد پرداخته است. علاوه بر نتايج جزيي (شامل جنس، مكان زندگي، محل اشتغال و …) كه در مقاله آورده شده‌اند، نتيجه كلي اين بود كه تأثير تحصيلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصيلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصيلات و تجربه كمتر، بصورت فزاينده مي باشد. يعني رابطه عكس بين تحصيلات و تجربه ( كه به نوعي تعيين كننده سرمايه انساني هستند) با درآمد وجود ندارد.
...
نتيجه‌گيري:
     همانگونه كه ملاحظه گرديد در اين مقاله سعي شد كه ارتباط بين درآمدهاي فردي افراد را بامتغيرهاي اصلي مثل تحصيلات وسالهاي تجربه ومتغيرهاي مجازي ديگر مثل جنس، مكان زندگي، بخش اشتغال، پرستيژ شغلي و … بسنجيم. مدل مورداستفاده دراين مقاله تابع درآمدي مينسر بود كه يك ابزار ساده وقابل انعطاف براي تحليل سرمايه‌گذاري درآموزش بود. نتيجه اينكه بجز تأثير اثرتركيبي تحصيلات ومكان زندگي و هم‌چنين اثرتركيبي تحصيلات و بخش اشتغال برروي درآمد. تمامي فرضيات تحقيق موردقبول واقع شد.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۴۰ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق برجام و تاثير خروج آمريكا بر اقتصاد ايران

تحقيق اهداف برجام و تاثير خروج آمريكا از برجام بر اقتصاد ايران

تحقيق اهداف برجام و تاثير خروج آمريكا از برجام بر اقتصاد ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 55

صفحات : 31

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي اهداف برجام و تاثير خروج آمريكا از برجام بر اقتصاد ايران

مقدمه:
توافق ميان ايران، اتحاديه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چين، فرانسه، روسيه، پادشاهي متحد بريتانيا، ايالات متحده آمريكا و آلمان) را كه در سه‌شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئيه ۲۰۱۵) در وين اتريش منعقد شد در ايران "برنامه جامع اقدام مشترك" يا به اختصار "برجام" و در انگليسي Joint Comprehensive Plan of Action و به اختصار JCPOA مي گويند.
مذاكرات رسمي براي طرح جامع اقدام مشترك دربارهٔ برنامه اتمي ايران با پذيرفتن توافق موقت ژنو بر روي برنامه هسته‌اي ايران در نوامبر ۲۰۱۳ شروع شد. به مدت ۲۰ ماه كشورها درگير مذاكره بودند كه در آوريل ۲۰۱۵ تفاهم هسته‌اي لوزان شكل گرفت.
...
نتيجه گيري:
با توجه به آنچه پيشتر آمد با اندكي تامل به نتيجه اي جز خودكفايي نخواهيم رسيد. در كشوري مانند ايران كه از ذخاير غني چون نفت و معادن و نيروي كار جوان بهره مند است تاثير تحريم توسط يك كشور و حتي چندين كشور نبايد تاثيري در روند رو به رشد اقتصادي و اجتماعي كشور داشته باشد.
جمهوري اسلامي ايران از ابتداي انقلاب كه حال 40 سال از آن مي گذرد هر ساله شاهد تحريم ها و تهديدهاي فراواني چه از جانب آمريكا و چه از جانب ديگر كشورهاي اروپايي كه خود را ابرقدرت جهان ميدانند بوده است.
...

فهرست مطالب:
مقدمه:
اهداف:
اقدامات هسته اي ايران
فعاليتهاي اقتصادي
دوره زماني بين امضاي برجام تا خروج آمريكا از برجام
اجراي برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و برداشته شدن تحريم هاي هسته اي عليه ايران:
زمزمه هاي خروج آمريكا از برجام
گذري كوتاه بر پيمانهاي لغو شده توسط دونالد ترامپ
خروج از پيمان همكاري ترانس-پاسيفيك
خروج از پيمان تغييرات آب و هوايي پاريس
اعلام عدم پايبندي ايران به توافق هسته‌اي
بهانه هاي خروج آمريكا از برجام از زبان ترامپ
واكنش رياست جمهوري ايران پس از خروج آمريكا از برجام
تاثير خروج آمريكا از برجام
تاثير خروج آمريكا از برجام بر بازار نفت آسيا
تاثير خروج آمريكا از برجام بر قراردادهاي خودرويي
تاثيرات خروج آمريكا از برجام برروي مواد غذايي :
خروج آمريكا از برجام و تأثير آن بر تغييرات قيمت دارو
تاثير خروج آمريكا از برجام بر بازار مسكن:
اثرگذاري خانه‌هاي خالي برحجم تقاضا
دو احتمال متفاوت از آينده بازار مسكن
تاثير خروج آمريكا از برجام بر قيمت طلا
بازار ارز بعد از برجام
قيمت دلار و ارز بعد از خروج آمريكا از برجام
نتيجه گيري:
منابع:

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۱۱ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق مديريت و اصول و وظايف

تحقيق مديريت و اصول و وظايف

تحقيق مديريت و اصول و وظايف

فرمت فايل : doc

حجم : 55

صفحات : 43

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت و اصول و وظايف

مديريت
مقدمه  :‏
موضوع بخش نخست اين تحقيق از وظايف يا اصول مديريت بحث مى‏كند. در مبحث وظايف مديريت، مستقيماً از انسان بحث نمى‏شود، بلكه از امورى بحث مى‏شود كه وظيفه مدير است؛ مانند برنامه‏ريزى و كنترل برنامه‏ها، سازماندهى و بودجه بندى. البته از مباحث مديريت، تحت عنوان «رفتار سازمانى» مطرح است كه موضوعاتى هم‏چون انگيزش، رهبرى و قدرت در آن مطرح مى‏شود؛

- وظايف مديريت چيست؟
مقدمه: مكاتب مديريت، شامل دوران‏هاى زير مى‏شود:
الف. دوران قبل از مديريت علمى‏
ب. دوران مديريت‏هاى كلاسيك‏
ج. مكتب روابط انسانى‏
د. تركيبى از ب و ج.
...
برنامه‏ريزى، سازماندهى، هماهنگى، رهبرى (انگيزش) و كنترل (نظارت). بيش‏تر علماى مديريت، به اين اصول پاى‏بند هستند. نويسنده نيز با پژوهشى كه كرده است، اين امر را تأييد مى‏كند و معتقد است كه در يك روند كلى، از دوران بى‏اصلى به اصول‏گرايى انبوه و سرانجام، به اصول تقريباً متسالم بالا رسيده است كه مى‏توان بر آن، تكيه و اعتماد كرد. اين اصول، در حقيقت، وظايف مديريت هستند كه بخش دوم اين تحقيق را تشكيل مى‏دهند. البته وظيفه هماهنگى، در ذيل سازماندهى طرح مى‏شود.
 برنامه‏ريزى :
برنامه‏ريزى مانند پلى است ميان جايى كه هستيم و جايى كه مى‏خواهيم به آن برسيم. برنامه‏ريزى يعنى انتخاب مأموريت‏ها، هدف‏ها و اقداماتى براى نيل به آن‏ها، كه مستلزم تصميم‏گيرى و انتخاب از ميان بديل‏ها براى اقدام آينده سازمان است.

برنامه‏ريزى اساسى‏ترين وظيفه در ميان وظايف مديريتى است. ديگر وظايف مديريتى، يعنى سازماندهى، رهبرى و كنترل، هدف هايى را پى مى‏گيرند كه در فرآيند برنامه‏ريزى پى‏گيرى شده است. برنامه‏ريزى جايگاهى را كه سازمان در آينده بايد در آن قرار گيرد، تعيين مى‏كند و سپس مجموعه‏هايى از اعمال كارساز را كه براى رسيدن به اين وضعيت، در آينده ضرورى است، انتخاب و اجرا مى‏كند. همه افراد، سازمان‏ها و گروه‏ها بايد براى فعاليت‏هاى خود برنامه‏ريزى كنند تا بتوانند به خواسته‏هاى خود جامه عمل بپوشانند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۳۷ | پيشرو دانش
تحقيق مديريت و اصول و وظايف،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 3
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان