پيشرو دانش

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

فرمت فايل : doc

حجم : 66

صفحات : 30

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌

مقدمه‌

مديريت‌ كيفيت‌ و علوم‌ اطلاع‌رساني‌ و كتابداري‌

مديريت‌ كيفيت‌ و نوآوري‌

اندازه گيري‌ سطح‌ مديريت‌ كيفيت‌

بحث‌

منابع‌

-------

در بخش‌ خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌، رابطه‌ بسياري‌ بين‌ نوآوري‌، تغيير و كيفيت‌ مشاهده‌ شد.بنابراين‌، يافته‌هاي‌ اين‌ تحقيق‌ تأييد مي‌كنند كه‌ رابطه‌ فراواني‌ بين‌ كيفيت‌ و نوآوري‌ وجود دارد. در عين‌ حال‌ نتايج‌ پيمايش‌ روشن‌ نمي‌كند كه‌ چرا كتابخانه‌هاي‌ نوآور نسبت‌ به‌ همتايان‌ كم‌ ابتكارتر خود، اهميت‌ بيش‌تري‌ به‌ كيفيت‌ فراگير مي‌دهند.

يك‌ توضيح‌ احتمالي‌ آن‌ است‌ كه‌ كتابخانه‌هايي‌ كه‌ موفق‌ به‌ جهش‌هاي‌ فناورانه‌ كوانتومي‌ شده‌اند بخصوص‌ به‌ يك‌ مفهوم‌ مديريتي‌ نياز دارند كه‌ قادر به‌ پايدارسازي‌ پيشرفت‌ و نگهداري‌ ــ و ارتقاي‌ تدريجي‌ ــ استانداردها از طريق‌ روندهاي‌ «كايزن‌مدار» باشد. بعلاوه‌، ويژگي‌ متمايز كننده‌ نوآوري‌ به‌ مثابه‌ فناوري‌ بالا و متخصص‌مدار [7، ص‌ 24 ] مستلزم‌ مفهوم‌ مكملي‌ از مديريت‌ است‌ كه‌ بر افراد و بر تلاش‌هاي‌ گروهي‌ تأكيد دارد.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق مديريت‌ كيفيت‌ فراگير، خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع رساني‌،

مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا

مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا

مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا

فرمت فايل : doc

حجم : 544

صفحات : 15

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

چكيده     1

واژه هاي كليدي     1

مقدمه     2

گزارش استاديار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا 3

مدل       4

رشد بخش كشاورزي ايران    6

نقش عوامل طرف تقاضا در الگوي رشد بخش كشاورزي    7

اثر بخش كشاورزي بر رشد صادرات   9

خلاصه و نتيجه گيري         13

منابع و مآخذ         14

نقش صادرات در اقتصاد ايران با تاكيد بر الگوي بخش كشاورزي

چكيده

اين مقاله به بررسي الگوي رشد بخش كشاورزي با توجه به عوامل طرف تقاضا مي پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلي وجود دارد كه مي تواند الگوي رشد يك بخش يا كشور را شكل دهد. اين عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلي، گسترش بازار خارجي يا صادارت، تغيير در تركيب تقاضا براي محصولات داخلي و وارداتي يا جانشيني واردات و تغيير تكنولوژي . از طرف ديگر تأثير صادرات بخش هاي مختلف اقتصاد بر رشد بخش كشاورزي مورد بررسي قرار گرفته است . نتايج حاصله نشان مي دهد كه رشد بخش كشاورزي از يك طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلي و از طرف ديگر، آن قسمت از رشد بخش كشاورزي كه مّتكي به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهايي مانند صنايع غذايي و نساجي است.

.....

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۳۳ | پيشرو دانش
مقاله الگوي رشد بخش كشاورزي، عوامل طرف تقاضا كشاورزي،

دانلود مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

مقاله نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 35

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

نظريه هاي كنترل مديريت و مدل برتري EFGM

خلاصه

در اين مقاله نظريه هاي كنترل مديريت اصلي بررسي مي شوند و شش نمونه غالب شناسايي مي گردند. نمونه هاي كنترل شناسايي شده مقايسه مي شوند و در رابطه با (EEM)  مدل برتري EFM  براي بررسي كردن اينكه آيا EEM مي تواند بعنوان مدل كنترل مديريت پذيرفته شود تحليل مي شوند . بر اساس تحليل ، مزايا و نيز معايب EEM بعنوان مدل كنترل بحث مي شوند.

...

مزاياي مدل برتري EFQM بعنوان مدل كنترل مديريت

مدل برتري EFQM مي تواند بعنوان روش كلي نگر و يكپارچه ساز جايي كه فرآيندهاي كنترل استراتژيك ، مديريتي و عملياتي در مدل يكپارچه مي گردند. آنتوني (65) و آنتوني و ويرون (p0) تمايز واضحي بين سه فرآيند كنترل مختلف قايل گشته اند، جايي كه فرآيند كنترل مديريت بدون يكچارچه سازي فرآيند ديگر بطور بمراتب باريكتر تعريف مي گردد. معهذا، چندين نظريه پرداز ضروريت ديد كنترل مديريت يكپارچه تر و كلي نگر ديده شده از ديدگاه سيستم را استدلال مي نمايند . اين مدل برتر سه فرآيند كنترل مختلف را بعنوان تواناسازهاي مرتبط شامل مي گردد. برنامه ريزي استراتژيك بطور صريح در ملاك خط مشي و استراتژيك شامل ساخته مي شود، كنترل عملياتي بطور صحيح در ملاك فرآيند شامل مي گردد و كنترل مديريت در تمام چهار ملاك تواناساز وارد ساخته مي شود.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۱۲ | پيشرو دانش
مقاله نظريه هاي كنترل مديريت،

تحقيق نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي سياسي

تحقيق نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي سياسي

تحقيق نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي اجتماعي سياسي

فرمت فايل : doc

حجم : 38

صفحات : 48

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي ،اجتماعي وسياسي

1-اهميت اموراقتصادي در فرايند تا ريخي

پروفسور جان كنت گالبريت .  John K  Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرنده جايزهنوبل در اقتصاد كه درك عميقي از تحولات اقتصادي –اجتماعي وفرهنگي جوامع بشري بويژه جوامع در حال توسعه دارد مي گويد:«هيچ چيز ومطلقاًهيچ چيز در حد فقر وبي پولي  آزادي انسان را نفي نمي كند .»فقر كشنده حق انتخاب (آزادي )از يك طرف وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زتده ماندن از يك طرف وبي اراده كردن وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زنده ماندن از طرف ديگر است .

...

رشد وتوسعه اقتصادي ،بالا رفتن در آمدها و بهبود سطح اشتغال ورفاه ،حاصل مديريت صحيح  امور اقتصادي وتوجه به اصول علم اقتصاد است. توجه به اصول علم اقتصاد مانند حداكثر بودن بازده ،حداقل بودن كردن استفاده از عوامل توليد وتوجه به نيروهاي حاكم بر بازار ،براي  اكثريت افراد جامعه كار وتلاش وامكان اعتلاي مادي ومعنوي را فراهم مي سازد .يك اقتصاد شكوفا مي تواند براي تك تك  افراد خود سرمايه گذاري كند . بالا رفتن سطح بهداشت ودرمان ،آموزش عمومي وآموزش هاي تخصصي ،افزايش طول عمر ،موفقيت در مسابقات ورزشي ،داشتن فرصت استراحت ،مسافرت وتفريح وبطور كلي لذت بردن از زندگي وراضي بودن از زندگي ،همه تنها در پرتو رشد وتوسعه اقتصادي به دست مي آيد .گرچه توسعه اقتصادي به منزله از ميان رفتن مفاسد اجتماعي وانحرافات روحي واخلاقي  مردم جامعه نيست ،ولي جامعه ثروتمند قادر است براي رفع نبساماني ها ومفاسد اجتماعي سرمايه گذاري كند . ايالات مكتحده آمريكا باداشتن دو ميليون نفر زنداني ،25 درصد زندانيان جهان رادارد در حالي كه جمعيت آن تنها 5 در صد جمعيت جهان است .گذشته از چگونگي تعريف جرم وشدت اجراي قانون كه به زنداني شدن مجرم وبالا رفتن ارقام مي انجامد ،جامعه آزاد وثروتمند  مي تواند هزينهاجراي قانون را بپردازد .ايالات متحده آمريكا در سال 2001 جحدود 40 ميليارد دلار براي مبارزه با مواد مخدر هزينه كرده است ولي تعداد جواناني كه تازه مواد مخدر را تجربه مي كنند حدود 30 درصد افزايش يافته است .نكته اي كه بايد  مورد توجه وتاكيد قرار گيرد تفاوت اساسي انحرافات اجتماعي وفرهنگي در يك جامعه مرفه ويك جامعه فقر زده است . غير از انحرافات وجرايم ناشي از نقايص فيزيكي وروحي انساني كه در همه جوامع وجود دارد ،اختلاف انحرافات  وجرايم درجوامع غني صنعتي وكشورهاي فقير ،ناشي از اختلاف فقر صنعتي وكشورهاي فقير ،ناشي از اختلاف فقر مطلق وفقر نسبي وتطبيقي است .

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۴۴ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق قانون نظام صنفي

تحقيق قانون نظام صنفي

تحقيق قانون نظام صنفي

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 38

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

فهرست

چكيده

مقدمه

تاريخچه قانون نظام صنفي

نقاط ضعف قانون نظام صنفي قديم

اقدامات انجام شده براي تصويب قانون جديد نظام صنفي

ويژگي‌هاي قانون نظام صنفي جديد

اقدامات انجام شده براي اجراي قانون نظام صنفي

مشكلات و تنگناها

--------------

مقدمه:سازمان‌هاي بزرگ و كوچك صنفي و مبادلات اقتصادي وابسته به آنها از ديرباز نقش قابل توجهي در شكل‌گيري جوامع سنتي و تاريخ ملل داشته‌اند. نگاهي اجمالي به دوره‌هاي مختلف تاريخي  كشور  ما به عنوان نمونه‌ايي بارز از اين ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي بوده است. به طوري كه          در قرن حاضر نيز نقش اصناف و بازاريان در بزرگترين حادثه قرن يعني انقلاب اسلامي كاملاً ملموس و غيرقابل انكار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزايش اين سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

...

سازماندهي تشكل‌هاي صنفي

باتوجه به اينكه نوع سازماندهي اتحاديه‌ها از شهر به شهرستان تغيير كرده است از طرف ديگر تعداد اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها نيز از 3و5 به 5و7 نفر تغيير كرده است. حدنصاب شكل‌گيري اتحاديه نيز افزايش يافته است (مثلاً در تهران به تعداد 300 واحد رسيده است) ساختار مجمع امور صنفي نيز باتوجه به جمعيت شهرها تغيير كرده است، بدين معني كه در شهرهايي كه جمعيت صنفي آنها كمتر از 20000 نفر باشد مجمع امور صنفي مشترك شكل‌ مي‌گيرد.

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۲۱ | پيشرو دانش
تحقيق قانون نظام صنفي،

مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان

مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان

مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان

فرمت فايل : doc

حجم : 148

صفحات : 28

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مقدمه     4

ضرورت و اهميت ارزيابي عملكرد در تعاليم اسلامي        4

تعريف ارزيابي عملكرد       4

هدفهاي ارزيابي عملكرد       5

فوايد ارزيابي كاركنان          6

كاركردهاي ارزيابي            7

ويژگيهاي نظام ارزيابي اثربخش         8

فرآيند ارزيابي عملكرد         10

مراحل اجراي ارزيابي         10

نظريه هاي ارزيابي            12

نگاهي نوين به ارزيابي        12

اهميت تدوين شاخصها در سيستم ارزيابي           15

شاخصهاي سازماني            17

روشهاي ارزيابي    18

منابع ارزيابي عملكرد          20

محدوديتهاي ارزيابي           21

ضرورت ارزيابي   23

ارزيابي عملكرد در عمل      24

نتيجه‌گيري           26

فهرست منابع و مآخذ           29

--------

به منظور درك صحيح هر پديده يا موضوع، لازم است آن پديده تعريف و برداشت و فهم مشترك حاصل شود. موضوع ارزيابي عملكرد از اين قاعده مستثني نيست. در ادامه تعاريف رايج از نظر برخي صاحبنظران اين رشته مطرح و در نهايت تعريف مورد نظر ارائه خواهد شد.

ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كار كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد. محقق ديگر ارزيابي عملكرد را به عنوان مرور و توصيف نظام‌مند عملكرد فرد در شغل مورد نظر تعريف مي‌كند. از نظر وردر و ديوس ارزيابي عملكرد فرايندي است كه عملكرد شاغل با آن اندازه‌گيري مي‌شود و هنگامي كه درست انجام شود كاركنان، سرپرستان، مديران و در نهايت سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد. كاسيو ارزيابي عملكرد را توصيف نظامدار نقاط قوت و ضعف عملكرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي كند. واژه فرايند در تعاريف بالا بر مجموعه‌اي از اقدامات با ترتيب و توالي خاص به منظور تحقق اهداف دلالت دارد. به عبارت ديگر نظام‌مند بودن تمامي فعاليتها در فرايند ارزيابي منجر به اثر بخشي نظام ارزيابي مي‌شود. شكل صفحه بعد نشانگر فرايند عمومي ارزيابي است.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۵۷ | پيشرو دانش
دانلود مقاله نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني در سازمان،

تحقيق نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

تحقيق نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

تحقيق نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

فرمت فايل : doc

حجم : 59

صفحات : 51

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت

طي سالهاي اخير بودجه ريزي در شركتهاي دولتي خاصه در كشورهاي درحال توسعه اهميت زيادي كسب كرده است . اما متأسفانه در كتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه كمتري به اين نوع بودجه ريزي شده است . و چون طرز عمل در بودجه شركتهاي دولتي اختلاف چنداني با بودجه ريزي شركتهاي خصوصي ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگاني مي شناسند . از يك سو با توجه به افزايش تعداد شركتهاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه و از سوي ديگر ارتباطي كه اين گونه شركتها با برنامه هاي توسعه ملي و بودجه دولت دارند ، بايد توجه خاصي به بودجه ريزي اين شركتها مبذول داشت .

...

“ طريقه تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت”

بودجه ريزي در يك شركت اعم از دولتي و خصوصي تقريباً شبيه هم بوده و تمام ضوابط و معيارهائيكه در بودجه ريزي شركتهاي خصوصي مورد استفاده است در يك شركت دولتي نيز مورد توجه و عمل قرار مي گيرد . دراين نوع بودجه ريزي ، حسابداري بازرگاني و صنعتي نقش عمده اي را ايفا مي كند و اصولاً برمبناي فرم هاي حسابداري ، فرم بودجه اي تهيه و تنظيم مي شود . برخلاف بودجه عمومي دولت ( عادي و عمراني ) درپيش بيني هزينه ها ديگر مواد هزينه نقش عمده اي ندارد و اصطلاحات و عناوين حسابداري جايگزين مواد هزينه مي شود . ...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۲۷ | پيشرو دانش
نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي،

دانلود تحقيق نظام بانكداري و اصلاح آن

تحقيق نظام بانكداري و اصلاح آن

تحقيق نظام بانكداري و اصلاح آن

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 51

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

نظام بانكداري و اصلاح آن

يگانگي واتحاد ملتها قرن هاست كه در دستور كار زمامداران جهان مسير پر فراز ونشيبي را طي مي كند . شايد بشر در هزاره سوم بيش از پيش به اين مهم دست يافته كه خود را به ديگري وغيره نزديكتر سازد ، چنانچه پس از دو جهاني دريافته كه ديگر به تنهايي قادر به اداره جهان نيست .

در اين دو جنگ رهبران فاتح جهان به اين اولويت صحه گذاردند كه بدون يكپارچگي ووحدت معنوي ومادي همه كشورها امكان بهينه سازي ، برنامه ريزي ومصون نگه داشتن بشريت ميسر نيست و استفاده بهينه از منابع موجود طرح و مورد بررسي قرار گرفت . رنگين كماني از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بيستم در كنفرانسها وكنگره هاي جهاني مشاركت فعالي را از خود به نمايش گذاشته تا جهان را به سمت يكپارچگي پيش ببرند . جهاني سازي نه قدمتي 8 ساله دارد ونه مي توان آنرا از دريچه كشوري به گمنامي مراكش نگريست .

...

نظام بانكداري ايران به دليل شكل وساختار خود با حجم بزرگي از مشكلات از جمله نسبت پايين سرمايه به دارايي ، حجم بالاي تسهيلات ووامهاي بدون گردش وميزان بالاي مطالبات معوق روبرو است . گرچه دولت در برنامه سوم توسعه اقتصادي درصدد است با تزريق يك حجم بالاي سرمايه ( 5000 ميليارد ريال ) به بانكها نسبت سرمايه به دارايي هاي آنها را به رقم 8 درصد برساند اما تا رسيدن به وضعيت مطلوب هنوز راه درازي در پيش است . چرا كه بر اساس مصوبات كميته بال ، بانكها موظفند ظرف سه سال آينده نسبت سرمايه به دارايي خود را به 12 درصد افزايش دهند بانكها ما از زاويه ارائه خدمات نوين به مشتريان استفاده از خدماتIT  وحركت به سوي بانكداري الكترونيكي (E - BANKING ) نيز با مشكلات زيادي روبرو هستند...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۰۶ | پيشرو دانش
،

تحقيق عوامل ناسازگاري نوجوانان

تحقيق عوامل ناسازگاري نوجوانان

تحقيق عوامل ناسازگاري نوجوانان

فرمت فايل : ppt

حجم : 387

صفحات : 94

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

عوامل ناسازگاري نوجوانان

دوره نوجواني و ويژگي هاي آن

معني ومفهوم سازگار وناسازگار

صورت هاي ناسازگاري

توزيع ناسازگاران

علل ناسازگاري ها

علل زيستي

علل رواني

علل فرهنگي-اجتماعي

علل سياسي

ايجاد زمينه اشتغال

مهارت حرف شنوي

نوجوانان وفرار از خانه

كنترل معاشران

وسايل ارتباط جمعي

اينترنت

بازي هاي رايانه اي

وظيفه امروزي ما

منابع

------------

ما امروزه در سطحي وسيع مواجه با افرادي هستيم كه ناسازگارند،بداخلاق اند،مرتكب جرم و گناه مي شوند،به سازشهاي نامشروع تن در مي دهند،براي حفظ موقعيت كنوني خود هدف را ناديده مي گيرند،رفتارشان ضد اجتماعي است،معاشرت شان بر اساس ضوابط مقبول اجتماع و مذهب نيست،به قول و فعلشان نمي توان اعتماد كرد از آن بابت كه بسيار متزلزل و سست بنياد است...

در سطح بين المللي و گاهي هم ملي رقابت هاي خطرناك،سبقت جوي هاي پرخطر،جنگ سردوگرم به چشم مي خورد آن هم با چنان وسعت و دامنه اي كه ديگر اعصاب سالمي براي آنها كه مي خواهند آرامش و فراغي داشته باشند و به دردهاي خود و جامعه برسند باقي نمي گذارد.هر يك از اين مسائل موجبي براي پريشان حالي ،ناراحتي و اضطراب و سلب آرامش رواني هستند.

...

نتيجه گيري

بهر حال بايد بپذيريم كه بازي هاي رايانه اي همانند بسياري ازپديده هاي عصر فناوري اطلاعات به زندگي ما وفرزندمان راه پيداكرده،اگربخواهيم آنرا ناديده بگيريم وفرزندمان را محروم نماييم،از طريق دوستان يا مكان هايي كه در آن مي تواند بازي كند،نيازخودرارفع مي كند،همچنين اگر بخواهيم فرزند خود را به حال خود بگذاريم،خطرهاي روحي،رواني و جسمي اورا تهديد مي كند.لذا والدين ودست اندركاران امور فرهنگي وآموزشي بايدبابرنامه ريزي صحيح راه را براي استفاده صحيح از بازي ها فراهم كنند.ضمن اينكه از ورود بازي هاي مخرب وغيرمجاز به داخل كشور،توسط مراجع ذيصلاح ممانعت بعمل آيد وبه دنبال آن نظارت جدي والدين در خانه اعمال شود وفرهنگ استفاده صحيح از بازي هاي رايانه اي به فرزندان آموخته شود.

...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳:۴۰ | پيشرو دانش
تحقيق عوامل ناسازگاري نوجوانان،

دانلود مقاله نقش طلاق در گسست روابط عاطفي

مقاله نقش طلاق در گسست روابط عاطفي

مقاله نقش طلاق در گسست روابط عاطفي

فرمت فايل : doc

حجم : 29

صفحات : 38

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

طلاق عاملي براي گسستن روابط هاي عاطفي

آسيب هاي نظام خانواده

1- ناسازگاري زن و شوهر: دلايل بي شماري دارد كه وجه مشترك همه آن ها برآورده نشدن انتظارات است.

انتظارات چيست؟ الگوهاي عملي هستند كه هر يك از دو طرف ديگري را موظف به تحقق آن ها مي داند و در صورتي كه طرف مقابل آن ها را محقق نسازد. آزردگي و نارضايتي و در نهايت ناسازگاري و جدايي پيش مي آيد.

2- نظام اجتماعي و ناسازگاري زن و شوهر: انسان اجتماعي در نظام اجتماعي ، اجتماعي مي شود ودر واقع رابطه هاي اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي را دروني مي كند. اگر فرآيند اجتماعي ناقص باشد و يا زن شوهر در دو فرآيند كاملاً متفاوت اجتماعي شده باشند درك صحيحي از وظايف و نقش هاي طرف مقابل نخواهد داشت و لذا عدم درك صحيح مي تواند موجب ناسازگاري مي شود.

...

راههاي كاهش وقوع طلاق

راههاي كاهش وقوع طلاق؟ از آنجايي كه ناآگاهي در زمينه هاي مختلف يكي از مهمترين عوامل طلاق است بنابراين مشاور دادن به افاردي كه مي خواهند ازدواج كنند و بالا بردن سطح آگاهي آنها در جهت موفق بودن ازدواج كمك شايان توجهي است . در جامعه ما از مراكز مشاوره خانواده استفاده مي شود. در كشور ما آگاهي هاي مناسبي در مورد جنس مخالف داده نمي شود و اين خود مي تواند عاملي براي شكست در ازدواج و در نتيجه طلاق باشد.

...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳:۱۵ | پيشرو دانش
مقاله نقش طلاق در گسست روابط عاطفي،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 3
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان