پيشرو دانش

تحقيق خانه اعتمادي و شهرستان مه ولات

تحقيق خانه اعتمادي و شهرستان مه ولات

تحقيق خانه اعتمادي و شهرستان مه ولات

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 16

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

خانه اعتمادي شهرستان مه ولات

فهرست:

مقدمه
آشنايي با واژه مه ولات (مهولات_محولات)
ريشه يابي لغوي و اصطلاحات گوناگون مه ولات
ماه ولايت و مفهوم كلي آن
مفهوم كلي ولايت ماه يا ماه ولايت
مهولات، مه ولات
مفهوم كلي محولات (مهولات- مه ولات)
بخش دوم: معرفي پروژه
فصل اول: تاريخچه بنا
فصل دوم:توصيف كالبدي بنا
الف)فصاهاي بيروني:
1) ساختمان اصلي و ساختار هندسي:
2) حياط:
3) انبارها و دستشويي ها:
4) ورودي ها و ايوان ها:
5)بازشوها: (درها و پنجره ها)
6) تزئينات:
7) پشت بام:
ب) فضاهاي داخلي:
1) فضاهاي ورودي:
حوض خانه:
اتاق ها:
مطبخ:
انبار:
ذغال دان و فضاي پله:
ج)مصالح:
فصل سوم: آسيب شناسي بنا
پيشنهاد:
-------------
مجموعه حاضر كه به بررسي روند شكل گيري و نحوه طراحي يكي از خانه هاي قديمي در معماري سنتي ايران پرداخته است مي تواند گام مؤثري در جهت معرفي اصول و روش هاي طراحي اين نوع بناها باشد.
سوژه مورد نظر كه تاريخ ساخت آن به سال 1348 هجري قمري و قاجار بر مي گردد متعلق به خانواده اعتمادي است.البته چنان كه از شواهد پيداست مالك ساختمان فردي به نام عمادتجار بوده كه اكنون نواده هاي او(اعتمادي) در آن ساكن هستند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۱:۳۰ | پيشرو دانش
خانه اعتمادي مه ولات،

مقاله مارتين هايدگر و مساله وجود

مقاله مارتين هايدگر و مساله وجود

مقاله مارتين هايدگر و مساله وجود

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 21

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مارتين هايدگر و مساله وجود

مارتين هايدگر، فيلسوف معاصر غرب در سال 1889 در آلمان و در خانواده‌اي كاتوليك متولد شد. در سال 1909 براي آموختن كلام به فرايبورگ رفت، و در سال 1913 نظريه حكم در روان شناسي را نوشت. تدريس وي از سال 1916 آغاز شد و سال بعد ازدواج كرد. در سال 1927 كتاب بسيار مهم «هستي و زمان» را منتشر كرد و در نهايت در سال 1976 وفات يافت.
آثار هايدگر تماماً ناظر به يك مسأله است و همين امر موجب وحدت آنها شده است و آن يگانه مسأله، مسأله وجود است.
...
بدون ترديد هايدگر، اگر بزرگترين متفكر قرن كنوني نباشد، يكي از بزرگترين متفكران است. اينكه فكر هايدگر در فوق تمام ستايشهايي كه نسبت به آن، در مراحل اوليه صورت بستن آن، ابراز شده همچنان باقي مانده است و توانسته است دوره‌اي را كه در آن، مورد اعتراضها و انتقادهاي شديد قرار گرفته، پشت سر بگذارد، خود نشان دهنده اين است كه هايدگر هر چه باشد، در زمره «نويسندگان باب روز» كه در اين دوره فراوانند، نيست. فلسفه هايدگر را صورت مبدلي از پديدار شناسي هوسرل، يا حتي يكي از تركيبات جريان اگزيستانسياليسم شمردن، همانا نشناختن قدر و منزلت و ابتكار عمل اوست. ...
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۰:۲۸ | پيشرو دانش
مساله وجود هايدگر،

دانلود تحقيق تاريخ سياسي ائمه

تحقيق تاريخ سياسي ائمه

تحقيق تاريخ سياسي ائمه

فرمت فايل : doc

حجم : 84

صفحات : 88

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تاريخ سياسي ائمه

فهرست:
مقدمه
تاريخ چيست؟
كاستيها و دشواريها
نقش ائمه در تداوم رسالت
مشكلات راه
مشكلات خاص تاريخ ائمه
نفس عمل و ذات حوادث
شرايع و مواضع :
ريشه‌هاي مكتبي در موضعگيريها
موضعگيري فكري و عقيدتي
موضع عملي و مبارزاتي
تغيير «شيوه» تابع تغيير «شرايط»
شرايط گوناگون
موضع و نوع مبارزه ائمه
مبارزه مثبت
مبارزه منفي
ائمه و مبارزه مسلحانه
ائمه و نهضتهاي ضد خلافت
دوره هاي حيات ائمه (ع)
1 – دوره صبر و سكوت
2 – دوره قدرت امام
3 – دوره تلاش سازنده كوتاه مدت جهت حكومت اسلامي
4 – دوره تلاش دراز مدت
امام سجاد در حماسه كربلا:
نقش اجتماعي امام سجاد (ع) در دوران امامت
اوضاع سياسي واجتماعي
عصر امام باقر (ع)
شرايط سياسي و اجتماعي عصر آن حضرت
فاصله ميان دو رژيم
امام صادق و دستگاه خلافت
دعوت اصلاح گرانه امام صادق (ع)
فرقه‌هاي ديني زمان آن حضرت
فراست امام
قرن هاروني و نقش امام كاظم(ع) از سقوط بني‌اميه تا سلطه هارون‌الرشيد
امام چه مي كرد؟
تشكيلات مخفي شيعه
رضاي آل احمد ترسيمي مختصر از سيماي امام
امام و ولايت
انگيزه‌هاي سياسي در قضيه ولايتعهدي
شهادت
جوادالائمه(ع) جوانترين امام شهيد
امام جواد(ع)
سياست منافقانه مأمون
موضع امام و وضعيت سياسي مأمون
شرف شهادت
امام هادي(ع) در سنگر هدايت و مبارزه
امام هادي
در سنگر مبارزه اعتقادي
خط سياسي امام هادي(ع)
سالهاي آخر
ويژگيهاي خاص اين دوره
سياست كلي خلفا در اين دوره
زمينه سازي براي دوران غيبت
امام مهدي
غيبت صغري
شناخت مختصر سفراي چهارگانه
شيوه‌هاي عمل و مسؤوليت سفرا
فهرست منابع:
----------------
در اين تحقيق، بيش از آنكه به جزئيات زندگي و سيره معصومين پرداخته شود، كوشش شده تا ترسيمي كلي تر و نمايي روشن از بعد مبارزاتي زندگي امامان ـ البته مستند به وقايع حياتشان ـ ارائه شود. غور و كاوش دقيق و ريز، بويژه در مقطع حيات امامان تا عصر امام سجاد و امام باقر(ع) جاي خود را به دوره بندي اين مقاطع و بيان ويژگيهاي آن داده است و از عصر امام كاظم(ع) به بعد، مبسوط تر مورد بحق قرار گرفته است.

قيمت محصول : 7500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۷ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۹:۵۱ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخ سياسي ائمه،

مقاله نقش مراكز پيش دبستاني در رشد كودكان

مقاله نقش مراكز پيش دبستاني در رشـد كودكان

مقاله نقش مراكز پيش دبستاني در رشـد كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 33

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

نقـش مراكز پـيـش دبسـتاني در رشـد هـمه جانبه كودكان

بخشهايي از متن

اهـداف مربوط به رشد عـاطفي اجـتـماعي

سالهاي  بين  سـه تا  شـش سالگي مرحله شـكـل گـيـري  شـخـصيت اسـت كه با حساسيت زياد كودك نسبت به پيرامون خود مشخص مي شود .
اين سالها، دقـيقا زمان آموزش پـيش از دبـستان اسـت كه نفـوذ آن مي تواند دائمي باشد وبا نفـوذ و تأثير خانواده مطابقـت يا مقـابله كند.
خاطر نـشان شده است كه عـملكرد اساس آموزش پـيـش از دبـستان آشنا كردن كودكان با زندگي اجتماعي است. كودكان در اين دوره مي آموزند كه چگونه به صورت جمعي با كودكاني كه تـقـريباً آنها هـستند وبا بزرگ سالاني كه والـدين آنها نـيـسـتـنـد و وظـايـف شـخـصي را انـجـام مي دهـنـد، زنـدگـي كــنـنـــد.
...

اهـداف مـربـوط بـه نـيـازهـاي ديـنـي و اخـلاقـي

اخلا ق، از نظر پياژه مانند هـوش در قالب مراحلي نظام دارد و پي در پي رشد مي كـنـد كه وابسته به رشد شـناختي كـودك است. هـر مرحله جديد در رشد شناختي، سطح بالاتري از آگاهي اخلاقي را به دنبال خواهـد داشت.
 لورنس كـلبرگ( Kohlberg ) نـيـز مانند پـياژه معـتـقـد اسـت كه توانايي هاي ذهـني و شناختي افراد، مراحل رشتد اخلاقي آنان را تـعـيـيـن مي كـنـد و رشـــــد اخلاقي
افـراد، حاصل تأثـيـر مـتـقـابـل رشـد شـناخـتـي آنها و مـحـيـط اجـتـمـاعـي اسـت.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۲۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق رشد و مباني الگوي رشد و تكامل انسان

تحقيق رشد و مباني الگوي رشد و تكامل انسان

تحقيق رشد و مباني الگوي رشد و تكامل انسان

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 30

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مباني الگوي رشد، آغاز زندگي
نخستين مرحله زندگي
زندگي هر موجود زنده در يك لحظه غير قابل پيش‌بيني آغاز مي‌شود، و در يك لحظه غيرقابل پيش بيني پايان مي‌يابد كه خود او در هيچ يك از اين دو لحظه اختياري ندارد و نمي‌داند چه سرنوشتي يا آينده‌اي در پيش دارد. لحظه آغاز زندگي، لحظه انعقاد نطفه در رحم است. اين دوره از زندگي در آدمي معمولاً 279 يا 280 روز طول مي‌كشد كه دو هفته اول آن را « مرحله باروري » يا « مرحله نطفه‌اي » نامند. مهمترين فرايند رشد و تكاملي در طول اين مرحله تقسيم سلول است. شش هفته بعد را « مرحله روياني » يا « مرحله پيش‌جنيني » خوانند كه با تفكيك و اختصاصي شدن سلول مشخص مي‌شود. بدين معنا كه بعضي از سلولها به صورت بافت عصبي درمي‌آيند، برخي عضله يا استخوان را تشكيل مي‌دهند، و گروهي نيز براي كنشهاي ويژه اختصاص مي‌يابند. ...
...
عنوان
نخستين مرحله زندگي
عوامل مؤثر در رشد و تكامل پيش از تولد
عوامل مؤثر در گرايشهاي والديني
والدين ها هرگز نبايد فراموش كنند
تعداد جنين
چگونگي تأثير تولد در رشد و تكامل پس از تولد
آمار همگاني زودرسي در رشد و تكامل بعدي
خلاصه
رشد و تكامل عقلي ( ذهني ) يا شناختي
مفاهيم كودكان
چگونگي رشد و تكامل گسترش مفاهيم
روشهاي رشد و تكامل
عوامل مؤثر در رشد و تكامل و گسترش مفاهيم
-----
نتايجي كه از اين بررسي‌ها به دست آمده نشان مي‌دهند كه مفاهيم مربوط به اعضاي داخلي بدن از قبيل ريه و معده و عمل آنها با سن زماني و هوشي كودكان همبستگي مثبتي ندارند بدين معنا كه صرف زياد شدن و سن هوشي و سن زماني براي كسب مفاهيم درباره اعضاي داخلي كافي نيست. ولي بين درجه معلومات والدين و مواد خوانده شده در مدرسه از يك طرف و اطلاعات كودك درباره موضوعات مذكور از سوي ديگر همبستگي نمايان وجود دارد. ....

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۵۹ | پيشرو دانش
تحقيق الگوي رشد و تكامل انسان،

دانلود مقاله روان شناسي گشتالت

مقاله روان شناسي گشتالت

مقاله روان شناسي گشتالت

فرمت فايل : ppt

حجم : 84

صفحات : 27

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

روان‌شناسي گشتالت

فايل بصورت پاورپوينت و داراي 27 اسلايد مي باشد

تاريخچه
روان‌شناسي گشتالت، در دهه دوم قرن بيستم به منزله اعتراضي نسبت به عنصرگرايي روان‌شناسي "وونت" در آلمان آغاز شد. كار ويليام جيمز(William James)، يعني مخالفت با عنصرنگري روان‌شناسي نيز صورت ابتدايي روان‌شناسي گشتالتي است.
در نهضت گشتالت و در ميان كساني كه سخت تحت تاثير مفاهيم گشتالت قرار گرفته‌اند به گروه‌هايي بر مي‌خوريم.
كهلر، كافكا و ورتايمر كه بنيانگذار رسمي مكتب گشتالت شناخته مي‌شوند. و لوين(Lewin) از جمله انديشمنداني بوده‌است كه با طرح "نظريه ميداني" به توسعه مكتب گشتالت كمك زيادي نموده است.
در سال 1921، ورتايمر، كافكا، و كهلر با همكاري گلدشتاين(Goldstein) و گروهل(Gruhle ) مجله پژهش روان‌شناختي را پايه‌گذاري كردند، كه ارگان رسمي  مكتب فكري گشتالت شدند.
...

ساختمان گشتالت

در بررسي گشتالت ساختمان يك توليد دو پديده نظم و پيچيدگي از موضوعات مهم مي باشند. نظم و پيچيدگي فاكتورهاي وابسته به يكديگر در گشتالت محصول بوده و وجود هركدام به مقدار زياد مي تواند دال بر كمتر بودن ديگري باشد.بدين ترتيب محصول صنعتي مي تواند داراي پيچيدگي زياد و نظم كم ويا داراي نظم زياد و پيچيدگي كم باشد.
اين دو پديده در توليدات صنعتي بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند. زيرا موضوع ارتباط آنها با يكديگر مسئله مهم در مطالعه استتيك اشيا ودرك استتيكي مي باشد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۴۵ | پيشرو دانش
مقاله روان شناسي گشتالت،

دانلود تحقيق روانشناسي گشتالت

تحقيق روانشناسي گشتالت

تحقيق روانشناسي گشتالت

فرمت فايل : doc

حجم : 45

صفحات : 30

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

روانشناسي گشتالت

گشتالتي ها باور داشتند كه ارگانيسم چيزي به تجربه مي افزايد كه در داده هاي حسي وجود ندارد و آن چيز سازمان ( confignization ) است . ( 2 ص 291 ) گشتالت واژه اي آلماني است كه براي انگاره (configuration ) ،سازمان ، الگو ، شكل يا شكل بندي ، وضع ، هيأت گل و طرح بكار رود و هيچ ترجمه ي دقيقي در انگليسي ندارد
 ( 1 ص 199 ) ولي اين اصطلاح براي گشتالتي ها بيش از اينها معني مي دهد ( 2563 ) كهلر در تباب خود با عنوان روان شناسي گشتالت خاطر نشان كرد كه اين اصطلاح به دو شكل مختلف در آلمان به كار مي رود : شكل اول – شكل اول يا الگو ، به عنوان ويژگي اشياءادراك شده دلالت دارد . شكل دوم به حالت مشخص تر يك شئ ، مثل مثلث اشاره دارد . بنابراين ، در حالت اول مي توانيم به ويژگي سه ضلعي بودن ، و در حالت دوم به خود مثلث اشاره كنيم ( 1 ص 199 )
...

ويژگيهاي يادگيري از راه بينش

1 ‍) انتقال از مرحله ي پيش از حل مسئله به مرحله ي حل مسئله ناگهاني و كامل است .
2) عمل كرد حاصل از حل مسئله از راه بينش معمولاً يك عمل كرد هموار و خالي از اشتباه است .
3) راه حلي كه از طريق بينش براي يك مسئله به دست مي آيد براي مدت زمان قابل توجهي حفظ مي گردد .
4) اصل حاصل از بينش به سادگي در مسائل ديگر به كار مي رود  
ملاكهاي بينش :
يركيس ( 1927 ) شواهدي را به دست داده است كه از طريق آنها مي توان به وجود ملاكهايي براي بينش دست يافت ، فهرست زير نمونه اي از اين ملاكهاست :
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۳۰ | پيشرو دانش
تحقيق روانشناسي گشتالت،

تحقيق گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و نظريه هاي مرتن و فستينگر

تحقيق گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و نظريه هاي مرتن و فستينگر

تحقيق گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و نظريه هاي مرتن و فستينگر

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 43

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي

با تاكيد بر نظريه هاي مرتن و فستينگر

چكيده
در فرآيند شكل گيري نگرش، تصميم گيري و كنش افراد در جامعه، عواملي چند نقش دارند. از جمله مهمترين آنها افراد يا گروههاي مرجع اند كه مبنا و معيار داروي و ارزيابي كار كنش گران اجتماعي قرار مي گيرند. گروههاي مرجع دو كاركرد عمده ي هنجاري و مقايسه اي دارند. سوال اصلي دراين مقاله آن است كه گرايش و نياز افراد تا چه حد بنياني اجتماعي دارد و در جامعه ساخته مي شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعي و فرهنگي شكل مي گيرد . در پاسخ به اين سوال مهم، رويكردهاي روان شناختي و روان شناسي اجتماعي به ويژگي ها وابعاد فردي توجه مي‌كنند و رويكرد جامعه شناختي به عامل ساختارها و نظام ارزشي حاكم در جامعه مي پردازد. اين مقاله به شرح و تفصي و مقايسه اين رويكردها به ويژه ديدگاههاي مرتن و فستينگر خواهد پرداخت.
...
نتيجه گيري
پس از ارائه توضيحي اجمالي از دو نظريه ي مطرح در دو حوزه ي جامعه شناسي و روانشناسي درباره ي روابط و تعامل فرد و گروه، اينك مي توانيم به مقايسه ي نظريه گروه مرجع مرتن با نظريه‌ي مقايسه اجتماعي فستينگر بپردازيم و وجوه تشابه و تفاوت آنها را بر شماريم. همانطور كه گفته شد، سوال محوري هر دو نظريه پرداز، تاثير گروه در شكل گيري رفتارها و باورهاي افراد است. پيش فرض هر دو نظريه اين است كه انسانها با مقايسه ي افكار واستعدادهاي خود با ديگران به ارزيابي نگرشها و كنشهاي خود مي پردازند و رفتارها و روابط اجتماعي خود را براساس تصويري كه از اين ارزيابي به دست مي آورند، تنظيم ي كنند. در واقع مفاد هر دو نظريه آناست كه روابط و ارزشهاي گروهي بر نحوه ي رفتار و كردار افراد تاثير گذار است و جايگاه و منزلت فرد د رگروه در تعيين جهت گيري اجتماعي او تعيين كننده است. هردو نظريه در صدد تبيين نحوه ي شكل گيري رفتارهاي كنشگران تحت تاثير روابط آنان با گروههاي اجتماعي هستند و هر دوي آنان از سطح تحليلي مياني (نه خرد و نه كلان) برخوردارند. به همين جهت اين نظريه ها در ارائه ي فرضيه هاي آزمون پذيري كه الگوي تحقيقات ميداني قرار گيرند از قابليت بسيار بالايي برخوردارند و هر دو صاحب نظر، يعني فستينگر و مرتن، بر اين امتياز در تئوريهاي خود تاكيد كرده اند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۱۴ | پيشرو دانش
،

مقاله روانشناسي كودك و جنبه هاي كاربردي

مقاله روانشناسي كودك و جنبه هاي كاربردي

مقاله روانشناسي كودك و جنبه هاي كاربردي

فرمت فايل : doc

حجم : 72

صفحات : 17

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

گذري بر روانشناسي كودك با تاكيد بر جنبه هاي كاربردي

تعاريف :
روانشناسي : علم مطالعه رفتار و عوامل به وجود آورندۀ  آن را روانشناسي گويند مانند چرت زدن كه حتماً علتي دارد .
رفتار: واكنش موجود زنده به محرك ها مانند ترس از سوسك باپپز و بسته شدن مردمك ، نوشتن يك متن را رفتار گويند .
محرك : هر عاملي كه بتواند بر يكي از حواس موجود زنده اثر بگذارد و او را وادار به واكنش نمايد مثل : نور ، صدا ، مزه هاي شيميايي ، بوها ، فشار و درد ، سرما و گرما، و...
انواع رفتار
رفتار ارادي : در انجام آن موجود زنده تصميم مي گيرد و نسبت به ان اگاهي دارد مثل نوشتن راه رفتن
...
نقاشي كودكان
نقاشي را مي توان چيزي شبيه خواب و رويا معني كرد.
نقاشي هم مثل خواب و رؤيا به كودك فرصت مي دهد تا اطلاعات و اعمالي راكه از دنياي بيرون كسب مي كند از هم جداسازد و سپس آنها را دوباره تنظيم كند.
بررسي برون افكني از طريق خط و فضا و رنگ
1.    خط : خط به تنهايي توانايي آنرا دارد كه حالتها رواني مختلف مثل غم ، شادي ، عصبانين و اطمينان به خود را نشان دهد .
از وراي خط  مي توان به حالتهاي رواني يا فكري خود آگاه يا ناخود آگاه خالق آن و يا به ويژگي هاي شخصيتي فرد پي برد .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۰۱ | پيشرو دانش
مقاله روانشناسي كودك،

تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش

تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش

تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 23

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مقدمه
تعريف تيز هوش
طبقه بندي تيزهوشها
سرچشمه هاي تيز هوشي
شناسايي كودكان تيز هوش
ويژگيهاي تيز هوشان
خصايص جسماني كودكان تيز هوش
آموزش كودكان تيز هوش
اگر تيز هوشي يا استعداد را شناسايي نكنيم چه خواهد شد؟
انتظارات بزرگ ، خواسته هاي ناعادلانه
آزمونهاي هوش
خلاصه
 منابع
مقدمه :
منابع انساني ميهن ما به هيچ وجه محدودتر از منابع غني طبيعي آن نيست.
ما دركشوري زندگي مي كنيم  كه براي رسيدن به استقلال و پيشرفت همه جانبه در زمينه هاي فردي و اجتماعي ، علمي و فرهنگي به شخصيتهاي رشد يافته و به دلهاي بيدار و مغزهاي انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است.
...
آزمونهاي فردي
دو مورد از مشهورترين آزمونهاي فردي : استنفورد- بينه (S-B ) و مقياسهاي وكسلر (WPPSI,WAIS,WISC ) هستند . استنفورد – بينه فقط يك نمره IQ ارائه مي دهد ، در حاليكه مقياسهاي وكسلر نمره اي كه مركب از نمرات شفاهي و عملكرد است ارائه مي دهد . مزايا و معايبي درباره هر دو آزمون وجود دارد ولي آنها اطلاعات مفيدي را درباره توانايي ذهني كودك و ظرفيت او براي عملكرد تحصيلي ارائه مي دهند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۴۴ | پيشرو دانش
تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 22
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4016

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان