پيشرو دانش

تحقيق ويژگيها و انواع ناتواني هاي يادگيري كودكان

تحقيق ويژگيها و انواع ناتواني هاي يادگيري كودكان

تحقيق ويژگيها و انواع ناتواني هاي يادگيري كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 52

صفحات : 87

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ناتواني يادگيري

سرفصل مطالب:
مقدمه
تاريخچه و تعريف و فراواني
ويژگيهاي افراد داراي ناتواني‌هاي يادگيري
انواع ناتوانيهاي يادگيري
علل ناتوانيهاي يادگيري
تشخيص و ارزيابي ناتوانيهاي يادگيري
برنامه ها و خدمات آموزشي كودكان مبتلا به ناتوانيهاي يادگيري
درمان ناتوانيهاي يادگيري
منابع
-----------
در بررسي ويژگيهاي كودكان مبتلا به ناتواني‌هاي يادگيري بايد به اين امر توجه كنيم كه ميزان شباهتهاي اين كودكان با كودكان عادي بسيار بيش از ميزان تفاوتهاي آنها با اين كودكان است. بنابراين در بررسي ويژگيهاي كودكان مبتلا به ناتواني يادگيري بايد به دنبال توصيف برخي از ويژگيهاي خاص بود. ضمناً بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه مبتلايان به ناتواني يادگيري معمولاً در زمينه‌اي دچار مشكل هستند كه اين مشكل در يادگيري تحصيلي جلوه مي‌كند. رياضيات، خواندن، بيان نوشتاري و ... زمينه‌هايي هستند كه به عنوان محل ظهور ناتواني يادگيري تلقي مي‌گردند.  كه در فصل انواع ناتواني‌هاي يادگيري مفصل توضيح داده خواهد شد.
در اين قسمت مروري مختصر درباره ويژگيهاي اختلالات يادگيري خواهيم داشت كه به شرح زير مي‌باشد.
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۵۶ | پيشرو دانش
،

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تحقيق ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 91

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ناشنوايي و كم شنوايي

ويژگيها و مسائل كودكان كم شنوا و ناشنوا و نقص شنوايي

تعاريف
عوامل متعددي درتعريفي كه ما از نقص شنوايي به عمل مي آوريم دخالت دارند. اين عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوايي، سني كه نقص در آن رخ مي دهد و نوع نقص.

شدت نقص شنوايي
شنوايي را معمولا با دسي بل كه نوعي سنجش نسبي شدت صوت است اندازه گيري وگزارش مي كنند. دي سي بل صفر نمايانگر شنوايي بهينه است. وجود نقص تا 26 دسي بل طبيعي است.از 26تا70 دي سي بل كم شنوا واز 71دي سي بل به بالا ناشنوا تلقي مي شود.
فري سينا در تعريفي از نقص شنوايي، ابعاد فيزيكي وآموزشي آن را چنين توصيف كرده است:
شخص ناشنوا كسي است كه قدرت شنوائيش در حدي ناقص است كه فهم گفتار او از طريق گوش به تنهايي و يا به وسيله وسايل كمك شنوايي و يابدون آن را بامشكل مواجه مي سازد. شخص كم شنوا كسي است كه قدرت شنوائيش در حدي ناقص است كه فهم گفتار را ازطريق گوش به تنهايي و يا از طريق وسايل كمك شنوايي ويا بدون آن ها با مشكل مواجه ساخته اما از آن جلوگيري به عمل نمي آورد.
...
تحقيقات انجام شده در شيوه هاي ارتباطي
طرفداران روش گفتاري مدعي هستند كودكاني كه اجازه دارند بوسيله علايم ارتباط برقرار كنند كوششهاي لازم را براي يادگيري گفتار از خود نشان نميدهند.حاميان شيوه خلق الساعه معتقدند كه پيشرفت زبان در كودكاني كه مجاز نمي باشند از علايم ويا الفباي انگشتي استفاده كنند،كنداست فرايند يادگيري انگليسي تنها از طريق گفتار، پيشرفت زبان را به تاخير مي اندازد. هر دو گروه توانسته اند مثالهاي انفرادي از پيشرفتهاي موفقيت آميز مورد نظر خود ارائه دهند.اما اين سيستمها را چگونه مي توان مقايسه نمود؟ ايا بيشتر كودكان مبتلا به نقص شنوايي در يكي از اين روشها بهتر عمل مي كنند؟
مطالعات انجام شده در دو دهه اخير پاسخهايي بسيار قطعي در اختيار ما قرار داده اند پاسخهايي كه تعداد زيادي از معلمان ويژه را متعجب ساخته و انها را مجبور كرده است تا روشهاي خودرا در مورد آموزش كودكان ناشنوا مورد تجديد نظر قرار دهند. به عنوان مثال گلدين- ميداو وفلدمن (1975) كشف كرده اند كه شيوه گفتاري –يعني نمونه سنتي براي آموزش كودكان خردسال ناشنوا طي دهه هاي 1950 و 1960 موفقيتهاي محدودي داشته است. انها رشد زبان پنج كودك را از سن 18 ماهنگي كه از آموزشهاي گفتاري همراه با سايركودكان ناشنوا برخودار بوده اند مورد بررسي قرار داده اند.
...

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۳۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق راهنمايي و نظارت آموزشي

تحقيق راهنمايي و نظارت آموزشي

تحقيق راهنمايي و نظارت آموزشي

فرمت فايل : doc

حجم : 30

صفحات : 44

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

اهم مطالب:
بخش اول
ماهيت و نقش راهنماي آموزشي
بخش دوم
رهبري در رشد كاركنان
بخش سوم
نظارت و رشد كاركنان
بخش چهارم
سبكهاي مستقيم و غير مستقيم نظارت
بخش پنجم
مسئوليت هاي حرفه اي ناظر آموزشي
بخش ششم
كاربرد نظريه مديريت علمي در نظارت و راهنمايي آموزشي

راهنمايي و نظارت آموزشي

معناي قديمي نظارت عبارت از بررسي كار ديگران است. بنابراين هر مدير اجرايي به خودي خود يك ناظر آموزشي است. اگر مفهوم نظارت آموزشي را به مديريت نيروي انساني و كاركنان محدود كنيم، بنابراين مدير اجرايي حتماً همان راهنماي آموزشي است و اگر نظارت آموزشي را در گستر وسيعتر وسيله بهبود برنامه درسي و آموزش ببينيم
 نمي توانيم بگوييم هر مدير اجرايي يك ناظر آموزشي است.
اگرچه از نظر منطقي هر كارمند اداري مدرسه كه در بهبود برنامه درسي و آموزش كمك كند، يك ناظر آموزشي است، اما در عمل بعضي افراد در مدرسه وظيفه مديريت نيروي انساني را دارند، در حالي كه بعضي ديگر به عنوان مسؤول بهبود برنامه درسي و آموزش انتخاب مي شوند.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۲۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق علل و درمان ناخن جويدن كودك

تحقيق علل و درمان ناخن جويدن كودك

تحقيق علل و درمان ناخن جويدن كودك

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ناخن جويدن

عناوين
مقدمه
زمينه ها و رشد
علل ناخن جويدن
عوامل تشديدكننده اختلال ناخن جويدن
درمان
منابع
----------
علل ناخن جويدن
چرا دست كودكي به سمت دهانش بالا مي رود؟ گروهي از پزشكان بر اين باورند كه هميشه علت خاصي براي عادات گوناگون وجود ندارد، بلكه گاهي آنها رفتارهاي آموخته شده اي هستند كه تنها پيامدهاي مثبت و خوشايندي براي كودك (و يا نوجوان) داشته اند.
 براي مثال، مي توانيد زماني كه دست فرزندتان به سوي دهانش بالا مي رود، دقت كنيد و محرك هايي را كه موجب اين عمل در كودك شده است بهتر ارزيابي كنيد. شايد او در همان لحظه به كاري كه بايد انجام دهد و برايش مشكل است فكر مي كند، مي توانيد خيلي ملايم از او بپرسيد آيا مي داند دستش را به دهان برده است ؟
از جمله دلايل رايجي كه موجب ناخن جويدن در كودكان و نوجوانان مي شود، آن است كه درصدد كاستن از فشارهاي عصبي و تنش هاي روزانه خود هستند.
....

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴:۰۲ | پيشرو دانش
،

تحقيق رابطه اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان

تحقيق رابطه اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان

تحقيق رابطه اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان

فرمت فايل : doc

حجم : 71

صفحات : 30

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي ميزان همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي فرزندان دختر و پسر سنين 15 ـ12 سالگي در مقطع راهنمايي تحصيلي
فهرست مطالب
مقدمه
پيشينه هاي تحقيق
خلاصه تحقيق
« فصل اول»
بيان مسئله
هدف از تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
«فصل دوم »
جامعه آماري
نمونه آماري
ابزار و وسائل تحقيق
«فصل سوم »
روش تجزيه و تحليل داده هاي آماري
«فصل چهارم »
بحث و نتيجه گيري
محدوديت و مشكلات اجرايي تحقيق
نمونه پرسشنامه
---------
مقدمه :
در گذشته طرز فكري ازسوي برخي از دانشمندان و محققين عرضه شده بود كه براساس آن قائل بودند بعضي از افراد ذاتاً جاني و منحرف بدنيا
مي آيند در رأس اين گروه « لوبروز» قرار داشت كه پزشكي عالي مقام و محققي پرتلاش بود او در كتاب اساس جنايتكار به صراحت اعتراف كرده است كه سرشت و خميره بعضي از انسانها جنايت نهفته است و چنين انساني پس از ولادت و رشد دروضع وموقعيتي قرار مي گيرد كه نمي تواند جنايت نكند تحقيات دانشمندان ديگر خلاف آنرا ثابت كرده است ولي اين نكته مورد تأييد همگان قرار گرفته است كه برخي از كودكان فاسد و شرور و جاني بار
مي آيند بدان خاطر كه در محيطي ناسالم رشد و پرورش يافته اند و در اين امر خانواده بيش ازديگر مراكز اجتماعي در كودك نقش دارد .
...
هدف از تحقيق
1ـ شناخت عوامل خانوادگي مؤثر بر افت تحصيلي
2ـ آگاهي دادن به اولياء محصلين كه تا چه اندازه توافق با همسرشان در وضعيت تحصيلي آنها مؤثر است .
3ـ كم شدن افت تحصيلي در بين دانش آموزان
 
«فرضيه هاي تحقيق»
 = وضعيت روايط خانوادگي بر وضعيت تحصيلي فرزندان مؤثر است .
 = توافق والدين موجب پيشرفت تحصيلي فرزندان است .
 = عدم توافق والدين موجب افت تحصيلي فرزندان است.

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۵۴ | پيشرو دانش
،

مقاله انواع و مهارتهاي مقابله اي

مقاله انواع و مهارتهاي مقابله اي

مقاله انواع و مهارتهاي مقابله اي

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مهارت هاي مقابله اي

چكيده
در اين مقاله مهارتهاي مقابله اي به عنوان يك از مؤلفه هاي اساسي بهداشت رواني مورد بررسي قرار ميگيرد. مقابله تعريف شده و تدابير و منابع مقابله اي شرح داده مي شوند. انواع مقابله شامل مقابله كارآمد؛ مقابله متمركز بر مسئله (مقابله فعال، مقابله مبتني بر برنامه‌ريزي، مقابله بردبارانه و مقابله جستجوي حمايت اجتماعي كارآمد) و مقابله متمركز بر هيجان (مقابله مبتني بر جستجوي حمايت عاطفي، مقابله مبتني بر تفسير مجدد مثبت، مقابله مبتني بر مذهب و مقابله مبتني بر پذيرش) و مقابله ناكارآمد (پرداختن به احساسات دردناك از طريق تفكر آرزومندانه، استفاده از دارو براي فرار از رنج، تفكر منفي، رفتارهاي تكانشي، عدم درگيري ذهني و رفتاري و مقابله به صورت انكار) شرح داده مي‌شوند.
...
مقابله متمركز بر مسئله
مقابله‌هاي متمركز بر مسئله، عبارت از عملكرد‌هاي مستقيم فكري و رفتاري فرد مي‌باشد كه به منظور تغيير و اصلاح شرايط تهديد كننده محيطي انجام مي‌شود. به بيان ديگر مقابله متمركز بر مسئله به تلاش‌هاي فرد براي تغيير وضعيت و گلاويزي مستقيم با مشكل مربوط مي‌شود.(پاري ۱۹۹۱ ترجمه مقدسي ۱۳۷۵).
هيچ كس بدون كوشش نمي‌تواند به چيزي دست يابد. تصميم گيري در مورد اين كه فرد هنگام استرس چه كار بايد بكند نيازمند به قضاوت خود او است، كه اين قضاوت‌ها متأسفانه به وسيله هيجانات منفي كه در اثر تجارب منفي گذشته به وجود آمده‌اند تحت تأثير قرار مي‌گيرند.
...

قيمت محصول : 2800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۳۶ | پيشرو دانش
مقاله مهارتهاي مقابله اي،

تحقيق مهارت هاي مقابله با اضطراب

تحقيق مهارت هاي مقابله با اضطراب

تحقيق مهارت هاي مقابله با اضطراب

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 23

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مهارتهاي رويارويي با اضطراب

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
مهارت‌هاي رويارويي با اضطراب
تعريف اضطراب
پذيرفتن اضطراب به عنوان بخشي از زندگي
اجتناب از سرزنش و تنبيه به خود تحميل شده
ارزيابي هاي اوليه منطقي به عمل آوردن
پنج اصل براي رويارويي با اضطراب
فردي اجتناب كننده نباشيد
استفاده از رويارويي مثبت
تسلط مدار باشيد
يادداشت برداشتن
تمايل به كار كردن داشتن
مهار خصايص مولد اضطراب
كمال گرا نباشيد
خويشتن پذيري
توجه كردن به علائم فشار رواني
چگونه با اضطراب زندگي كنيم؟
كنترل بدن خود
حساسيت زدايي منظم
صحبت كردن با خود هنگام رويدادها:
رعايت رژيم غذايي مناسب و ورزش كردن
اضطراب امتحان
اضطراب اجتماعي و اضطراب در جمع
نظريه كارشناسي
منابع
----------
هدف پژوهش: هدف از اين تحقيق، بررسي مهارت‌هاي رويارويي با اضطراب در افراد مي‌باشد و پاسخ به مسائلي كه در رابطه با اضطراب بوجود مي‌آيد و ارائه راهكارهايي در مورد رويارويي با اضطراب.
 روش پژوهش: بررسي اسناد مدارك موجود و گردآوري اطلاعات كافي همراه با تحقيق و بررسي كتاب‌ها و منابع مختلف.

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۱۷ | پيشرو دانش
تحقيق مهارت هاي مقابله با اضطراب،

تحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس

تحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس

تحقيق مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس

فرمت فايل : doc

حجم : 54

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

مهارتهاي آموزشي و پرورشي روشها و فنون تدريس

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
نظريه هاي يادگيري
فصل دوم
الگوهاي يادگيري
فصل سوم
ارتباط و اثر آن در فرايند تدريس
فصل چهارم
نظريه هاي تدريس
فصل پنجم
الگوهاي تدريس
منابع و ماخذ
------------

الگوهاي تدريس

تدريس يك فرايند است و عوامل متعددي در آن نقش دارند. همه عوامل قابل مطالعه و كنترل نيستند . معلم بايد در شرايط خاص چهارچوبي محدود از فرايند تدريس را به عنوان الگو انتخاب كند و مورد بررسي و نحليل قرار دهد تا بتواند فعاليتهاي آموزشي خود را به نحو مطلوبي سازماندهي كند .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳:۰۲ | پيشرو دانش
،

تحقيق مسائل اجتماعي سالمندان (جامعه شناسي پيري)

تحقيق مسائل اجتماعي سالمندان (جامعه شناسي پيري)

تحقيق مسائل اجتماعي سالمندان (جامعه شناسي پيري)

فرمت فايل : doc

حجم : 64

صفحات : 84

گروه : جامعه شناسي

توضيحات محصول :

بررسي مسائل اجتماعي سالمندان

بررسي جامعه شناسي پيري و سالمندي ديدگاهها و نظريات

فهرست مطالب
مقدمه
تعريف
نيازهاي سالمندان:
بيان مسأله:
اهميت مسئله:
اخبار جهاني سالمندي
اخبار كشوري سالمندي
ادبيات تحقيق
ديدگاه اسلامي پيرامون سالمندان
پيري‎شناسي اجتماعي
ديدگاه جامعه‎شناختي سالمندي
1- سالمندي از ديدگاه كاركردگرايي
2- سالمندي از ديدگاه تضاد
ضرورت حفظ بهداشت رواني سالمندان
الف) ديدگاه كاكردگرايانه: نظريه‎ي «عدم مشاركت»
ب) نظريه فعاليت
ج) نظريه مبادله
نظريه محيط اجتماعي
فرضيه‎ها:
مدل
منابع
پي نوشت ها
روش تحقيق
جامعه آماري
واحد جامعه آماري
روش نمونه‎گيري
حجم جامعه و نمونه آماري مورد تحقيق
-----------
فرضيه‎ها:
1- به نظر مي‎آيد سالمندان به دليل گريزناپذير بودن مرگ فعاليتهاي اجتماعي خود را كم يا ترك مي‎كنند و اين باعث بروز سريع‎تر عوارض پيري مي‎شود.
2- ظاهراً افراد سالمندي كه در دوران پيري فعال هستند از زندگي خشنودي بيشتري دارند و اين عامل باعث تأخير در بروز عوارض پيري مي‎شود.
3- اگر افراد سالمند از روابط و عمل متقابل اجتماعي خود خشنود باشند بروز عوارض پيري آنها به تأخير مي‎افتد.
4- به نظر مي‎رسد افراد سالمندي كه بيماريهاي مزمن ندارند بروز عوارض پيري آنها به تأخير مي‎افتد.
5- ظاهراً اگر افراد سالمند مشكلات اقتصادي و مالي نداشته باشند بروز عوارض پيري آنها با تأخير مواجه است.
6- اگر پشتيباني‎هاي اجتماعي از سالمندان وجود داشته باشد عوارض پيري آنها ديرتر ظاهر مي‎شود.
7- به نظر مي‎رسد توارث در تعيين طول عمر سالمندان و بروز عوارض پيري در آنها تأثير دارد.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۴۷ | پيشرو دانش
،

مقاله نقش همسران در تحكيم نظام خانواده

مقاله نقش همسران در تحكيم نظام خانواده

مقاله نقش همسران در تحكيم نظام خانواده

فرمت فايل : doc

حجم : 9

صفحات : 15

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

نقش همسران در تحكيم نظام خانواده

آفات زندگي زناشويي وعلل وعوامل اختلافات خانواده واهميت نظام خانواده وجايگاه ويژه اي كه اسلام براي آن قايل است وتلاش وكوششي كه اين مكتب الهي براي تقويت وتحكيم هر چه بيشتر آن به كار برده ،بر كسي پوشيده نيست. قرآن مجيد وتعاليم انسان ساز آن وهم چنين سفارشات وتاكيدات ائمه اطهار( عليهم السلام)‌ همواره مسلمانان وپيروان مكتب وحي را توصيه مي فرمايند كه پايه زندگي را در جهت رشد وسازندگي وتكامل روحي ومعنوي استوار سازند واز آنچه موجب اختلاف وتخريب اين بناي مقدس مي شود دوري كنند. ...

...

 دائم بودن نكاح
 تمكين زوجه
 قانون مدني درماده 1107تعريف نفقه وشمول آن را اينگونه بيان مي دارد :« نفقه عبارت است ازمسكن والبسه وغذا واثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد وخادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء»5.
 ودرقانون اساسي هم براي كسي كه استطاعت مالي دارد ونفقه همسرخودرانمي پردازد مجازات حبس درنظر گرفته شده و مي گويد:«هر كس باداشتن استطاعت مالي ،نفقه زن خود را درصورت تمكين ندهديا از تاديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه ويك روز تاپنج ماه به حبس محكوم مي نمايد.»6.

....

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲:۳۱ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 31
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4025

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان