پيشرو دانش

دانلود پروژه حكمت هنر اسلامي

پاورپوينت آشنايي با حكمت هنر اسلامي

پاورپوينت آشنايي با حكمت هنر اسلامي

فرمت فايل : pptx

حجم : 2636

صفحات : 48

گروه : معماري

توضيحات محصول :

پاورپوينت آشنايي با حكمت هنر اسلامي

تعداد اسلايد: 48 اسلايد

قالب بندي: پاورپوينت

 

فهرست مطالب:

واژه شناسي حكمت، هنر، اسلامي

واژه شناسي معماري

ارزيابي واژه هاي بظاهر متشابه با حكمت

رويكردهاي معماران در مورد عوامل بحران و راه حل هاي آنها

تعريف كلي و اجمالي و مصطلح از معماري

ديدگاه هاي مكاتب نوگرا فرانوگرا و اسلام درباره علوم حسي - تجربي

موضوع شناسي طولي در مباحث معماري

رابطه

 مكاتب فكري و اعتقادي

تا خلق آثار هنري

تبيين و تفكيك اصول گزارههاي نظري و عملي و آثار هنري

روند تكاملي هنرمندان در دو بعد محتوا و كالبد، براي خلق آثار هنري

بررسي تطبيقي انواع مكاتب شناخت شناسي، از بعد زيبايي شناسي و سبك هاي هنري و معماري

تاثيرمعبود شناسي در زيبايي شناسي و هنر مكاتب مختلف

تاثيرمعبود شناسي بي تعين در زيبايي شناسي و هنر

تاثيرمعبود شناسي جمالي در زيبايي شناسي و هنر

تاثيرمعبود شناسي اسلامي در زيبايي شناسي و هنر

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۳۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۹:۱۱ | پيشرو دانش
پاورپوينت حكمت هنر اسلامي،

دانلود تحقيق هزينه يابي بر مبناي فعاليت

پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت

پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت

فرمت فايل : pptx

حجم : 631

صفحات : 42

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت

دسته: مديريت مالي- حسابداري- اقتصاد

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 42 اسلايد

كتاب حسابداري مديريت پيشرفته تأليف دكتر سيد حسين سجادي و هاشم علي صوفي از جمله منابع مهم درس حسابداري مديريت در سطح كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت فصل سوم اين كتاب با عنوان هزينه يابي بر مبناي فعاليت مي باشد كه در حجم 42 اسلايد همراه با تصاوير، توضيحات كامل و همچنين مثالهاي كاملاً تشريحي تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي استفاده نمود. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

مقدمه

دلايل توجه به رابطه بين فعاليت

سلسله مراتب فعاليت ها

هزينه فعاليت سطح واحد محصول

هزينه فعاليت سطح دسته محصول

فعاليت هاي سطح محصول

تعريف هزينه يابي بر مبناي فعاليت

هزينه هاي غير مستقيم توليد

هزينه هاي غيرمستقيم توليد

هزينه يابي كمتر يا بيشتر از حد ناشي از توليد در حجم هاي متفاوت

هزينه يابي كمتر يا بيش از حد ناشي از تنوع و گوناگوني محصولات

هزينه يابي بر مبناي فعاليت و تخصيص هزينه ها

فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده

فرآيند طراحي سيستم هزينه يابي به مبناي فعاليت:

تلفيق فعاليت

گزارش هزينه فعاليت

شناسايي مراكز هزينه

انتخاب محرك هاي منابع

انتخاب محرك هاي فعاليت

فرآيند اصلاح و بهبود فعاليت ها

پيچيدگي هزينه يابي بر مبناي فعاليت

تحليل هزينه منفعت

مقايسه هزينه يابي بر مبناي فعاليت و روش هاي سنتي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۸:۳۸ | پيشرو دانش
هزينه يابي بر مبناي فعاليت، فصل سوم حسابداري مديريت پيشرفته سجادي،

دانلود تحقيق ارزيابي متوازن

پاورپوينت فصل دوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع ارزيابي متوازن

پاورپوينت فصل دوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع ارزيابي متوازن

فرمت فايل : ppt

حجم : 958

صفحات : 34

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت فصل دوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع ارزيابي متوازن

دسته: مديريت مالي- حسابداري- اقتصاد

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 34 اسلايد

كتاب حسابداري مديريت پيشرفته تأليف دكتر سيد حسين سجادي و هاشم علي صوفي از جمله منابع مهم درس حسابداري مديريت در سطح كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت فصل دوم اين كتاب با عنوان ارزيابي متوازن مي باشد كه در حجم 35 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي استفاده نمود. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

دلائل اندازه گيري عملكرد
ارزيابي عمليات مديريت بنگاه اقتصادي

مقايسه روشهاي ارزيابي عملكرد سنتي و مدرن

تاريخچه ارزيابي متوازن

دلايل ناكارآمدي روش هاي عملكرد و كنترلهاي سنتي

پيدايش ارز يابي متوازن

تعريف ارزيابي متوازن

چهار جنبه ارزيابي متوازن

جنبه مالي ارزيابي متوازن

ارزيابي از جنبه مالي

جنبه مشتريان ارزيابي متوازن

ارزيابي از جنبه مشتري

جنبه داخلي ارزيابي متوازن

  ارزيابي از جنبه داخلي
جنبه نو آوري ، آموزش و رشد ارزيابي متوازن

  ارزيابي از جنبه يادگيري و رشد

ارتباط چهارجنبه ارزيابي متوازن

رابطه ي علت و معلولي در چهار منظر ارزيابي متوازن

استراتژيهاي ارزيابي مبتني بر چرخه عمر

مرحله رشد

مرحله ثبات

مرحله بلوغ

مزاياي ارزيابي متوازن

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۷:۴۱ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق ارزيابي متوازن، حسابداري مديريت پيشرفته،

دانلود پاورپوينت هزينه يابي بر مبناي هدف

پاورپوينت فصل اول كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي هدف

پاورپوينت فصل اول كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي هدف

فرمت فايل : pptx

حجم : 873

صفحات : 19

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت فصل اول كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي هدف

دسته: مديريت مالي- حسابداري- اقتصاد

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 19 اسلايد

كتاب حسابداري مديريت پيشرفته تأليف دكتر سيد حسين سجادي و هاشم علي صوفي از جمله منابع مهم درس حسابداري مديريت در سطح كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت فصل اول اين كتاب با عنوان  هزينه يابي بر مبناي هدف مي باشد كه در حجم 19 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي استفاده نمود. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

چرخه عمر محصول

هزينه يابي هدف

نظريه صاحب نظران حوزه حسابداري مديريت

مزاياي استفاده از هزينه يابي هدف

مقايسه مباني نظري هزينه يابي سنتي و هزينه يابي هدف

فرآيند هزينه هاي هدف از ديدگاه كوپر

مراحل تعيين قيمت و بهاي تمام شده محصول در هزينه يابي سنتي و هدف

مراحل هزينه يابي هدف

مقايسه روش هاي هزينه يابي سنتي و هزينه يابي هدف

عناصر هزينه يابي هدف

مراحل اجراي فرآيند هزينه يابي هدف

تكنيك هاي مورد استفاده در فرآيند هزينه يابي هدف

نقش مدير مالي بنگاه اقتصادي در اجراي هزينه يابي هدف

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۷:۰۰ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق هزينه يابي بر مبناي هدف،

مقاله رابطه جرم و بزهكاري زنان با شرايط اجتماعي و اقتصادي

مقاله رابطه جرم و بزهكاري زنان با شرايط اجتماعي و اقتصادي

مقاله رابطه جرم و بزهكاري زنان با شرايط اجتماعي و اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 33

صفحات : 14

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

رابطه جرم و بزهكاري زنان با شرايط اجتماعي و اقتصادي

زمينه‌هاي بزهكاري زنان

ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.
...
در اين بررسي، سعي بر اين بوده است كه با توجه به آراء گوناگوني كه در زمينه جرم و بزهكاري، به‌ويژه جرايم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرايط اجتماعي و اقتصادي زنان مجرم سنجيده شود. شايد تذكر اين نكته خالي از اهميت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند.
به عبارت ديگر شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآيد و انگيزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس يافته‌هاي يك تحقيق، بيشترين درصد (۱/۴۳ درصد) زناني كه، به دليل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداري مي‌شوند در گروه‌هاي سني ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.
...

بزهكاري زنان و مسووليت كيفري

زنان همانند مردان در قبال اعمالي كه داراي خصيصه كيفري است، مسوول و قابل مجازات شناخته مي شوند. اين رويكرد در حالي است كه اغلب فرهنگ ها در مورد برخي از خصوصيات زنان اتفاق نظر وجود دارد.  
بخش حوادث در رسانه هاي مختلف اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، تلويزيون و... هميشه از پرطرفدارترين بخش ها محسوب شده و مي شود. درباره اين گرايش، علل مختلفي بيان مي شود. در بحث مسووليت كيفري، قاعده كلي بر اين پايه استوار است كه «جنسيت» زن تاثيري در مسووليت كيفري او نداشته و حتي سبب تخفيف اين نوع مسووليت نمي شود.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۶:۳۵ | پيشرو دانش
مقاله رابطه بزهكاري زنان با شرايط اجتماعي و اقتصادي،

تحقيق برنامه نظارت بر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

تحقيق برنامه نظارت بر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

تحقيق برنامه نظارت بر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

فرمت فايل : doc

حجم : 104

صفحات : 75

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

برنامه نظارت بر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي

رشته آشپزي

پروژه عملي پايان دوره پداگوژي

فهرست:

پيشگفتار  1

معرفي  استاندارد    2

طرح برنامه آموزشي           3

طرح برنامه درسي 4

طرح درس           5

ليست تجهيزات و مواد مصرفي آموزش            6

طرح لي آت          7

سوالهاي تئوري و عملي       8

چند نكته راجع به اثاثيه آشپزخانه        9

تعريف اصطلاحات آموزشي  10

گزارش آموزش      11

آئين نامه مربي      12

ضوابط مخصوص فراگير     13

معرفي منابع         14

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۶:۱۴ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق وضعيت كودكان خياباني

تحقيق وضعيت كودكان خياباني

تحقيق وضعيت كودكان خياباني

فرمت فايل : doc

حجم : 35

صفحات : 29

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي وضعيت كودكان خياباني

مقدمه

فصل اول

طرح تحقيق

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

ارائه فرضيه

روش تحقيق

فصل دوم

موقعيت طبيعي استان گلستان

موقعيت سياسي

موقعيت اجتماعي و تركيب قومي و نژادي

موقعيت فرهنگي

فصل سوم

تعريف كودكان خياباني

بررسي وضعيت زندگي كودكان خياباني در استان گلستان

وضعيت اجتماعي و خانوادگي كودكان خياباني

كودكان خياباني بيشتر از چه قشري هستند؟

كودكان خياباني از نگاه آمار

فصل چهارم

توزيع فراواني پذيرش شدگان بر حسب ماه‌هاي سال در سطح استان گلستان

جدول 1: توزيع فراواني پذيرش شدگان بر حسب ماه‌هاي سال

توزيع فراواني پذيرش شدگان به لحاظ سن

جدول 2: توزيع فراواني پذيرش شدگان به لحاظ سني

توزيع فراواني پذيرش شدگان بر حسب تحصيلات

جدول 3: توزيع فراواني پذيرش شدگان بر حسب تحصيلات

فصل پنجم

انواع سوء استفاده از كودكان خياباني

عوامل تهديد كننده سلامت كودكان خياباني

پديده خانه‌گريزي و چشم‌اندازهاي جهاني آن

نتيجه‌گيري

پيشنهادات

منابع

--------

هدف از تحقيق، رسيدن به جواب مسائل و مشكلات از طريق علمي است. هدف اساسي اين تحقيق، شناخت ديدگاه‌هاي بچه‌هاي خياباني نسبت به عوامل زمينه‌ساز گرايش به انحرافات اخلاقي بزهكاري و .... و تهيه پرسشنامه به منظور شناسايي بيشتر اين كودكان، كشف عوامل و علل اين معضل و انعكاس عوامل مربوط به ادارات و نهادهاي مربوطه جهت استفاده از امكانات و توان آنها در رفع و تعديل اين معضلات و شناخت عوامل خانوادگي و ... مي‌باشد.

...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۵:۵۲ | پيشرو دانش
تحقيق وضعيت كودكان خياباني،

تحقيق شاخصهاي رتبه بندي استانها از نظر فعاليت آموزشي ترويجي

تحقيق شاخصهاي رتبه بندي استانها از نظر فعاليت آموزشي ترويجي

تحقيق شاخصهاي رتبه بندي استانها از نظر فعاليت آموزشي ترويجي

فرمت فايل : doc

حجم : 53

صفحات : 66

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي

 مقاله اخير در صدد است تا ضمن تدوين و اعتبار سنجي شاخصهاي پايه‌اي و اصلي برنامه‌ريزي ترويجي،  به رتبه بندِي استانها بر اساس شاخصهاِي آموزشِي-تروِيجِي پرداخته و الگوي استاني فعاليت هاي ترويج و آموزش كشاورزي را مورد تحليل و تبيين قرار دهد.  از اين رو اين مطالعه درصدد است تا به دو سئوال اساسي ذيل پاسخ دهد:

1- شاخصهاي مناسب ترويج كشاورزي در ابعاد مختلف كدامند و اين شاخص‌ها تا چه حد از نظر كارشناسان ترويج از اعتبار لازم برخوردارند.

 2- استانهاي مختلف از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي از چه رتبه‌اي برخوردارند و شكاف بين استانها در  هر يك از محورهاي هفت‌گانه مورد بررسي چگونه است؟

...

- شاخص‌هاي اعتبارات ترويجي

اعتبارات مالي براي انجام فعاليتهاي آموزشي و ترويجي از معيارهاي مهم در توسعه اين فعاليتهاست. مجموعاً 6 شاخص (جدول 7) براي ارزيابي اين جنبه از توانمنديهاي ترويجي تعيين و در اختيار پاسخگويان قرار گرفت. ميانگين امتياز كليه شاخصها بالاتر از 6 بوده  و همه آنها داراي مد 8 يا 10 هستند و از مقدار ضريب تغييرات (CV) پاييني نيز برخوردارند. بنابراين كليه شاخصهاي مربوط به اعتبارات ترويجي از نظر كارشناسان  آموزش و ترويج براي ارزيابي، مناسب تشخيص داده شدند.

...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۵:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق شاخصهاي آموزشي رتبه بندي استانها،

دانلود تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان

تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان

تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 79

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي مقايسه اي هوش هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان

خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسي مقايسه اي هوش هيجاني كودكان كار و خيابان و كودكان عادي شهر تهران كه سن آنها بين 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در اين پژوهش با توجه به الگوي مايرو سالوري (1990) مصاحبه‌اي را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحي كرده كه شامل پنج حيطه بود (خودانگيزي، خودآگاهي اداره هيجانها هم حسي و تنظيم روابط). براي تجزيه و تحليل از روش مانوتيني يو كه روش هاي ناپاراستريك است استفاده شده و چون روش متقني براي جمع نمرات كسب شده يافته نشد نمرات دو گروه در پنج حيطه با هم مقايسه شد. و در آخر تفاوت معناداري بين هوش هيجاني كودكان عادي و كودكان كار و خيابان ديده نشد.

...

عوامل بروز پديده كودك خياباني

از مهمترين عوامل اجتماعي بر توان به موارد زير اشاره كرد به نقل از دكتر مسعود غفاري

1-عدم توزيع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلافات شديد طبقاتي

2-عدم سياست گذاري دولت در زمينه كنترل جمعيت

3-كم رنگ شدن ارزشها و سنت هاي وبي تفاوتي شهروندان نسبت به اشتغال كودكان د رجامعه

4-مهاجرت از شهراي كوچك يا مهاجرت روستاييان بزرگ به علت بلاياي طبيعي فقدان امكانات شغلي و رفاهي و‌اموزشي

5-مهاجرت هاي بين الملي

6-بالابودن هزينه هاي تحصيلي وجذابيت نداشتن سيستم آموزشي

...

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۵:۰۱ | پيشرو دانش
تحقيق مقايسه هوش هيجان كودكان عادي و كار و خيابان،

تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران

تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران

تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 135

صفحات : 57

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران

هدف اصلي از انجام اين تحقيق  بررسي علل و عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق در شهرستان داراب مي باشد.

چكيده

واژگان كليدي

مقدمه

آمارهاي طلاق كل كشور از سال 75 تا 81

جدول شماره 1: نسبت هاي طلاق به ازدواج كل كشور، استان فارس وشهرستان داراب بين سالهاي 1379 -1348

تحقيقات پيشين

چارچوب نظري تحقيق

مدل تحقيق

روش تحقيق

اعتبار  و روايي  تحقيق

تعريف متغيرها

يافته هاي تحقيق

جدول شماره 1-توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن و جنس

جدول شماره 2- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ازدواج  و جنس

جدول شماره 3 -توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب علت اصلي طلاق از نظر خودشان

جدول شماره 4- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق بر حسب جنس

جدول شماره 5- همبستگي بين متغيرهاي مستقل زير با گرايش زنان به طلاق

جدول شماره 6- همبستگي متغيرهاي زير با ميزان گرايش مردان به طلاق

جدول شماره 7- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب تصميم گيرنده ازدواج براي آنها

جدول شماره 8- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب خويشاوند بودن با همسر

جدول شماره 9 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب چند زني بودن شوهر

جدول شماره 10- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب دخالت ديگران در زندگي

جدول شماره  11- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق برحسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج

جدول شماره 12 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها

جدول شماره 13 آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب  وضعيت اشتغال آنها

جدول شماره 14- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق برحسب تصميم گيرنده ازدواج آنها

جدول شماره 15- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب خويشاوند بودن با همسر

جدول شماره 16- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق مردان بر حسب دخالت ديگران در زندگي

جدول شماره 17- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب شيوه آشنايي قبل از ازدواج

جدول شماره 18- آزمون تفاوت ميانگين گرايش مردان به طلاق بر حسب محل تولد آنها

جدول شماره 19- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان

گرايش زنان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند.

جدول شماره 20- متغيرهايي كه در معادله رگرسيون چند متغيره پيش بيني ميزان گرايش مردان به طلاق به روش گام به گام وارد شده اند.

نتيجه گيري

پيشنهادها و راهكارها

فهرست منابع و مأخذ

ضمائم

------------------

چكيده

يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق  مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي  شهرستان داراب)مي باشد.  چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين و مطالعاتي كه در اين زمينه انجام گرفته است، تركيبي از نظريه هــاي جامعه شـــناسي خانواده و انحرافات اجتماعي  مي باشد كه از نظريه هاي مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظريه شبكه اي در قسمت نظريه هاي جامعه شناسي خانواده و از نظريه هاي دوركيم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعي استفاده شده است. روش تحقيق مورد استفاده روش پيمايشي مي باشد.  و تكنيك و ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوري بوده است. 

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۴:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق علل گرايش زوجين به طلاق و آمار طلاق در ايران،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان