پيشرو دانش

دانلود تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار

تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار

تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار

چكيده: اين بررسي با شيوه مطالعه پس رويدادي به ارزيابي عوامل بروز جرم وموانع پيشگيرانه آن از ديدگاه زنان زنداني سرپرست خانوار زندانهاي خوزستان در سال 1384 مي پردازد.جامعه آماري شامل تمام زندانيان زن در شش ماهه پايان سال است كه به هر دليلي سرپرستي خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماري پژوهش يكسان مي باشد.

...

طرح مساله و بيان موضوع :

رشد جرايم در سالهاي اخير در اهواز توجه برانگيز و مساله را گرديده است . بطوريكه يك پژوهش در اين زمينه شاخص رشد جرايم را در مناطق پيراموني و حاشيه نشينان اين شهر حاد ارزيابي نموده و اظهار مي دارد از هر يكصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقير نشين تحويل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگوني در نقش جنسيتي جرايم دراين استان سنتي با حاكميت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرايم در ميان زنان هستيم . ( 64% جرايم مواد مخدر و سرقت در زنان زنداني به نقل از اسدالهي 1384) زين پس تعريف جرم و بزه بر مبناي نقش مردانه ديگر معناي واقعي و حوزه مجرمان حقيقي را معرفي نمي نمايد . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 )

در بروز جرايم سرقت و اعتياد كه سابقاً و سنتاً در استيلاي مردان بود، حضور زنان چشمگير است ( 36%) اين امر نشان دهنده يك مساله اجتماعي براي جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز اين نابهنجاري و آسيب ها مهم است . يك سوي نظر به اين بزهكاري طبقه بندي آنها از ديد خود عاملان اي كژ رفتاريهاست ؛ سويه اي كه كمتر بدان توجه شده است . سويه ديگر راهها و پديده هاي منع كننده و پيشگيرانه از جرايم زنان مي باشد ؛ زناني كه به دلايل مثبت يا منفي وظيفه سرپرستي خانواده را برعهده دارند .

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۳:۳۸ | پيشرو دانش
تحقيق عوامل بروز جرم زنان سرپرست خانوار،

دانلود پاورپوينت كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

پاورپوينت فصل پنجم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

پاورپوينت فصل پنجم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

فرمت فايل : pptx

حجم : 652

صفحات : 28

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت فصل پنجم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي

دسته: مديريت مالي- حسابداري- اقتصاد

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 28 اسلايد

كتاب حسابداري مديريت پيشرفته تأليف دكتر سيد حسين سجادي و هاشم علي صوفي از جمله منابع مهم درس حسابداري مديريت در سطح كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت فصل پنجم اين كتاب با عنوان كاربرد مديريت برمبناي فعاليت در مؤسسات خدماتي مي باشد كه در حجم 28 اسلايد همراه با تصاوير، توضيحات كامل و همچنين مثالهاي تشريحي تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي استفاده نمود. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

مقدمه

مزاياي مديريت بر مبناي فعاليت در موسسات خدماتي

كاربرد بهاي تما م شده ي خد مات

عناصر هزينه يابي سنتي بهاي تمام شده ي خدمات

شكل گردش هزينه هادرسيستم سنتي حسابداري بهاي تمام شده ي خدمات

 فرآيندتعيين بهاي تمام شده ي خدمات در سيستم سنتي

فرآيند تخصيص سنتي هزينه هاي سربار

معايب هزينه يابي سنتي بهاي تمام شده ي خدمات

بهاي تمام شده ي خدمت بر مبناي فعاليت

عناصربهاي تمام شده ي خدمت برمبنايي فعاليت

گام هاي مهم وكليدي درفرآيندمحاسبه ي بهاي تمام شده

انتخاب هزينه ها

تعيين فعاليت هاي بخش حسابداري

سوم:تعيين زمان صرف شده براي هرفعاليت

چهارم:رديابي وتخصيص هزينه هابه فعاليت هاي خاص بخش حسابداري

گام پنجم:تخصيص هزينه ي فعاليت هاي ثانويه به اوليه

گام ششم :تعيين هزينه ي كل براي هرفعاليت

گام هفتم:محاسبه ي بهاي تمام شده ي هرواحدفعاليت

گام هشتم تهيه ي صورتحساب فعاليت

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۳:۰۷ | پيشرو دانش
،

تحقيق مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

پاورپوينت بررسي مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

پاورپوينت بررسي مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

فرمت فايل : pptx

حجم : 640

صفحات : 39

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت بررسي مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي

دسته: مديريت

تعداد اسلايد: 39 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي" مي باشد كه در حجم 39 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي رشته هاي مجموعه مديريت مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

ابعاد ساختاري

ابعاد محتوايي

دو نوع ساختار سازماني ( مكانيكي-ارگانيك)

سازمانهاي ارگانيك (ويژه سالاري )

ويژگي هاي سازمانهاي ارگانيك

ساختار سازمان

سازمان سالم

عواملي كه باعث عدم سلامتي سازمان ميشود از نظر پتناياك

مهمترين ويژگي هاي افراد در يك سازمان سالم

نظريه پردازان

تعريف لغوي نظريه

تعريف نظريه

تعاريف صاحبنظران راجع به نظريه

اجزاي تشكيل دهنده نظريه

رابطه نظريه و واقعيت

رابطه نظريه و پژوهش

رابطه نظريه و عمل

چرخه ساخت نظريه

ارزش وجود بي قاعدگي در فرضيه پردازي

كاركرد هاي نظريه

انواع نظريه ها

معيار هاي ارزشيابي نظريه ها

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

 

قيمت محصول : 11500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۲:۲۳ | پيشرو دانش
دانلود پاورپوينت مفاهيم اساسي سازمان، نظريه و نظريه پردازي،

تحقيق رويكردهاي كيفي و تركيبي در پژوهشهاي روانشناسي

تحقيق رويكردهاي كيفي و تركيبي در پژوهشهاي روانشناسي

تحقيق رويكردهاي كيفي و تركيبي در پژوهشهاي روانشناسي

فرمت فايل : ppt

حجم : 33

صفحات : 22

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

مفهوم دانش عيني، خِرد، و روش شناسي
دانش عيني: اطلاعات و يافته هاي نظامدار برگرفته از مشاهده و مطالعه و تجربه اي كه به منظور تعيين وضعيت و ماهيت يا اصول موضوع مورد مطالعه صورت گرفته است.
خـِرد و خردمندي را به معناي دانش تعمقي و كيفيت استفاده از تجربه و احساس و دانش و انديشه براي قضاوت درباره درست و نادرست، نيك و بد، و تشخيص شايسته از ناشايست و حقيقت از ناحق مي دانيم.
وقتي كه خردمندي از كيفيتي متعالي برخوردار باشد و به بررسي عقلاني و انتقادي و شهودي باورهاي اساسي و تحليل مفاهيم بنيادي اين باورها بپردازد آن را حكمت يا تفكر همراه با بصيرت قلبي يا خرد مينوي مي­ناميم. نظريه روش شناسي پژوهشي ما “خردگرايي مينوي علم” است.
روش­شناسي به معناي تدوين و تنظيم شيوه­ها و اقدامات نظام­يافته و داراي انسجام منطقي در پژوهش علمي به منظور دستيابي به دانش است. اصطلاح روش­شناسي معادل با روش علمي در تحقيق و دربرگيرنده مباني و اصول و چارچوبها و اقدامات معين در هر پژوهش است.
...
پديدارشناسي phenomenology
روشهاي پديدارشناسي در پي كشف ساختارهاي هشياري در جريان تجارب انساني است.
يك مطالعه پديدارشناختي به توصيف معناي تجربه­هاي زنده افراد در مورد مفهوم يا پديده معين مي­پردازد.
از ديدگاه پديدارشناختي، محققان پديدارشناسي روان­شناختي در جستجوي ساختار نامتغير (يا جوهر) و معناي اصلي زيرين تجربه هستند.
آنان بر هدفمند بودن هشياري افراد، يعني اينكه تجربه­ها هم داراي نمود بيروني و هم آگاهي دروني، كه مبتني بر حافظه و تصور و معنا است، تأكيد مي­كنند.
اين محققان تمام پيشداوريهاي خود را كنار مي­گذارند، تجارب خود را ناديده مي­گيرند (كه نوعي از بازگشت به علوم طبيعي است)، و در عوض به شهود، تخيل، و ساختارهاي جهاني براي دستيابي به تصويري درست از تجربه، اتكاء مي­كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۱:۵۴ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق روانشناسي نوجوانان

تحقيق روانشناسي نوجوانان

تحقيق روانشناسي نوجوانان

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

روانشناسي نوجوانان

مقدمه
تعريف
خصوصيات وتغييرات دوران نوجواني
خصوصيات عاطفي
رشد اعضاء ووضع غدد وهورمونها
ويژگي هاي اجتماعي
هويت نوجوان
تغييرات جنسي در پسران ودختران
آشكار شدن غريزه جنسي
مشكلات واختلالات دوران نوجواني
مشكلات فرهنگي
لغزش جنسي
اختلالات عاطفي
راههاي مراقبت نوجوانان
مراقبت جسمي
مراقبت عاطفي
نتيجه گيري
منابع

-------

عواطف در نوجوانان به ويژه دختران متنوع هست وبه اصطلاح عالمي صورت عقربه‌اي دارد ودر حال سرور است ولحظه‌‌اي ديگر درعين تاثر وغم اميدوار است وزودتر نوميد مي‌شود شادي وتاثرش وضع عادي ندارد.
آنها در دنياي ديگري غرق هستند دنياي عواطف وانگيزه ها ‚‌دنياي شادي وغم واقعي وحتي تخيلي و… همه را مي توان با فعاليت جنسي ارتباط داد او دراين راه ممكن است غير متعادل عمل كند .
اضطراب :‌همه چيز دراين دوران اضطراب آميز مي شود . زندگي خانوادگي ‚ زندگي مدرسه‌اي ‚‌معاشرت ‚‌روابط افراد با يكديگر و… ازعوامل به وجود آورنده هستند توجيه اضطراب ممكن است در آنها به صورت ترس ‚‌افسردگي ‚ وسواس باشد كه هركدام به نحوي در شخصيت او تاثير مي گذارد.
....

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۱:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق روانشناسي نوجوانان،

دانلود تحقيق روان شناسي تربيتي

تحقيق روان شناسي تربيتي

تحقيق روان شناسي تربيتي

فرمت فايل : ppt

حجم : 156

صفحات : 79

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

روان شناسي تربيتي

روان شناسي پرورشي(تربيتي) شاخه اي از علم روان شناسي است كه هدف آن كمك به پرورشكاران در امر پرورش  است.
روانشناسي پرورشي يعني كاربرد اصول و قوانين علم روان شناسي در امر پرورش.
...
طبقه بندي هد فهاي آموزشي (حوزه رواني-حركتي)    2
1.   ادراك
2.   آمادگي
3.   پاسخ هدايت شده(عمل كردن با هدايت الگو)
4.   مكانيسم(توانايي انجام يك تكليف به طور عادتي و خودكار)
5.   پاسخ پيچيده اشكار(انجام يك تكليف با ميزان بالايي ازمهارت)
6.   انطباق(استفاده از مهارتهاي قبلا آموخته شده )
7.   ابتكار(خلق الگوهاي تازه حركتي در برخورد با موقعيتهاي جديد)
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۱:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق روان شناسي تربيتي،

دانلود تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

فرمت فايل : doc

حجم : 98

صفحات : 181

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي ويژگيها و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي

بخشهايي از متن:

رضايت زناشوئي

در ازدواجهاي رضامند و موفق زوجين پيامهاي روشني را براي هم ارسال مي‌كنند. به همديگر اعتماد دارند و تفاوتهاي همديگر را به راحتي مي‌پذيرند كه اين ويژگي موجب خلاقيت آنان مي‌گردد تا براي توسعه و برنامه ريزي هويت خودشان تلاش كنند. اين قبيل از همسران آزادند كه از همديگر و از ساير افراد و چيزها نيز لذت ببرند و در عين حال كه به هم علاقمند و وابسته هستند استقلال فردي خود را جهت غني سازي زندگي مشترك خود بكار مي‌گيرند.
...

علل درگيري‌هاي زوجين

زن و شوهر بعلت ملاحظات ورود بايستي‌ها در آغاز زندگي و هم به علت حياي افراطي و علاقه به اينكه زندگي را بر هم نزنند و اركان آن را متلاشي نسازند عيوب يكديگر را ناديده گرفته و با هم مي‌سازند.
ذوق و سليقه‌هاي شخصي، طرز فكرها، برداشت‌هاي خود را از امور مخفي نگه مي‌دارند، ولي اين امر همه گاه به همين صورت باقي نمانده و بالاخره روزي آشكار خواهد شد.
در بررسي راز درگيري‌هاي فعلي به دو دسته عوامل و علل برخورد مي‌كنيم عواملي كه مربوط به دوران پيش از ازدواج است و عواملي كه مربوط به دوران پس از ازدواج است.
...

رضايت زناشويي از ديدگاه شناخت گرايان

از زمكاني كه الگوي تفكرات شناختي توجه بسياري از درمانگران فردي را در طول چهل سال گذشته به خود معطوف كرده است بسياري از درمانگران خانواده و ازدواج از روش درمان شناختي در معالجات خود استفاده كردند . در دهه‌هاي قبل از آن بسياري از كارآموزهاي خانواده درماني و ازدواج درماني به دليل استفاده ابتدايي و اوليه از روش شناختي در درمانهاي انفرادي و مسائل مختلف از جمله آشفتگي هاي روان‌شناختي مانند افسردگي و اضطراب با تكنيك درمان شناختي بيگانه بودند .
...

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۰:۴۵ | پيشرو دانش
تحقيق ويژگي و علل درگيريهاي زوجين و رضايتمندي زناشويي،

تحقيق راههاي ترغيب و تشويق دانش آموزان به تحقيق و مطالعه

تحقيق راههاي ترغيب و تشويق دانش آموزان به تحقيق و مطالعه

تحقيق راههاي ترغيب و تشويق دانش آموزان به تحقيق و مطالعه

فرمت فايل : doc

حجم : 96

صفحات : 172

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي و شناخت راههاي مناسب ، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي (پايه چهارم و پنجم) وابسته به سازمان آموزش وپرورش شهرستانهاي استان تهران سال1381
چكيده :
پژوهش و تحقيق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگي با نظام آموزشي و فرهنگي آن جامعه دارد . بطوريكه با قاطعيت مي توان گفت پژوهش و نوآوري در جامعه اي تكوين و توسعه پيدا مي كند ، كه نظام آموزشي و فرهنگي ، زمينه ها و بستر مناسب ، براي آن را تدارم ديده باشد . از آنجا كه حقيقت جويي و كنجكاوي در نهاد تك تك نونهالان جامعه به وديعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشي بسيار حائز اهميت است.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي توصيفي محسوب مي گردد و هدف اين پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهكارهاي مناسب جهت تشويق و ترغيب و توسعه مطالعه  تحقيق در بين دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي مي باشد . جامعه پژوهش در اين تحقيق دانش‌آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي ، آموزگاران پايه چهارم و پنجم ابتدايي و مديران مدارس ابتدايي مي باشند . كه در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان‌هاي استان تهران در سال تحصيلي 82-1381 مشغول به كار مي باشند . پس از نمونه گيري كه با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معيارهاي اين پژوهش ، تعداد 1152 نفر از آنها انتخاب گرديده كه 768 نفر دانش آموز ، 128 آموزگار و 128 مدير بودند . اين افراد با روش خوشه اي ،‌تصادفي انتخاب شده اند براي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ويژه ، دانش آموزان‌ ، مديران و معلمان ، استفاده شده است .
...
فهرست مطالب
تشكر و سپاس
چكيده پژوهش
فهرست جداول
فصل اول - كليات
مقدمه
بيان مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه و سوالات
كليد واژه ها
فصل دوم - پيشينه تحقيق
مقدمه
ادبيات تحقيق و گستره نظري
بررسي پيشينه و سوابق تحقيق
نتيجه گيري
فصل سوم - روش تحقيق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري و روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري
اعتبار و پايايي ابزار
روش هاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات
فصل چهارم - تجزيه و تحليل داده ها
تجزيه و تحليل يافته هاي توصيفي
تجزيه و تحليل يافته هاي استنباطي
فصل پنجم - بحث و نتيجه گيري
مقدمه
خلاصه يافته ها و تجزيه و تحليل آن
بحث و بررسي
نتيجه گيري نهايي
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق
منابع و مآخذ

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۰:۲۴ | پيشرو دانش
تحقيق راههاي تشويق دانش آموزان به تحقيق،

دانلود تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان

تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان

تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 125

صفحات : 90

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان

چكيده تحقيق:
تحقيق انجام شده در رابطه با راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره راهنمايي ناحيه3 كرج مي باشد كه با توجه به اين مطلب بيان مساله اينكه از چه راهها وشيوه هايي قوه خلاقييت و ابتكار دانش آموزان دوره راهنمايي را رشد و تقويت نماييم.
با توجه به ضرورت و اهميت موضوع مورد تحقيق يعني راههاي پرورش خلاقيت در دانش آموزان و نقش مهم و حياتي آن در آموزش و پرورش به ويژه در مدارس لازم است كه اين موضوع مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.
لذا در اين راستا براي اين تحقيق سوالات زير مطرح گرديده است.
1)    مديران و معلمان به چه ميزان در رشد و پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان مي توانند تاثيرگذار باشند.
2)    انجام فعاليت هاي گروهي (پژوهي _ ورزشي, .... ) تا چه حد در رشد و تقويت قوه خلاقيت دانش آموزان موثر است؟
3)    چه عواملي مانع رشد و پرورش قوه خلاقيت و ابتكار در دانش آموزان مي باشند؟
4)    چه تفاوتي ميان دانش آموزان خلاق در مقايسه با ساير دانش آموزان مشاهده مي شود؟
...

ديدگاههاي خلاقيت:

مورد خلاقيت ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد _ عده اي معتقدند كه محصول نهايي فرآيند خلاقيت بايد عيني و ملموس باشد و عده اي معتقدند كه بيان يك انديشه خلاق نيز رفتاري خلاق است.
در ارتباط با مراحل خلاقيت عده اي معتقدند كه مراحل خلاقيت در همه افراد روندي يكسان دارد ولي عده اي عقيده دارند كه اين مراحل در افراد مختلف متفاوت است, در ارتباط با خصوصيت شخصيتي, عده اي معتقدند كه ويژگي هاي شخصيتي افراد خلاق, جنبه ارثي دارد و عده اي عقيده دارند كه ويژگي هاي شخصيتي, جنبه اكتسابي دارد ...
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۰:۰۰ | پيشرو دانش
تحقيق راههاي پرورش خلاقيت دانش آموزان،

دانلود تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين

تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين

تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين

فرمت فايل : doc

حجم : 58

صفحات : 46

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مشاجره و اختلافات زوجين

فهرست مطالب
1-مقدمه    
فرضيه    
2-تفاوت هاي زن و مرد (مشاجره)    
3-چرا زوج ها در شرايط خوشي با هم مشاجره مي كنند نه ناخوشي    
4-مهمترين چيزهايي را كه اول بايد انجام داد    
5-راه حل ها:    
-    شوهر خود را تحسين كنيد    
-    خود را با همسرتان وفق دهيد    
-    از شوهرتان قدرداني كنيد    
-    لباس پوشيدن براي همسر    
6-يك رابطه خوب چگونه به وجود مي آيد    
7-احترام به زن    
8-چگونه از مشاجره بپرهيزيم    
9-نمونه آمارگيري شده    
10-نتيجه گيري و پيشنهاد    
11-فهرست منابع و مآخذ    
12-نمونه پرسشنامه
----------
مقدمه:
در اين تحقيق تلاش شده است راه هاي روابط زناشويي موفق را نشان دهيم و دستورالعملي براي ايجاد يك رابطه ي مبتني بر عشق و علاقه را بازگو گردانيم. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه زن و مرد چگونه در همه زمينه ها تفاوت دارند. زن و مرد نه تنها متفاوت از يكديگر با هم ارتباط برقرار مي سازند، بلكه در احساس، انديشه، درك، واكنش و عشق با هم تفاوتهايي اصولي دارند. و شايد بتوان گفت كه زن و مرد حتي از دو سياره متفاوتند. با درك تفاوتهاي اصولي زن و مرد در موقعيتي قرار مي گيريم كه بسياري از ناراحتي ها موجود ميان خود و همسرانمان را از ميان برداريم و مي توان سوء تفاهم را تخفيف داد و يا حتي از آن به طور كلي اجتناب كرد. يا با استفاده از روش هاي مختلف، تنشها را تخفيف داد و در مقابل در روابط زناشويي عشق و مهر را بيشتر كرد.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۹:۳۱ | پيشرو دانش
تحقيق مشاجره و اختلافات زوجين،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان