پيشرو دانش

تحقيق اثر اقليم بر پراكنش گياهي

تحقيق اثر اقليم بر پراكنش گياهي

تحقيق اثر اقليم بر پراكنش گياهي

فرمت فايل : ppt

حجم : 2706

صفحات : 16

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

اثر اقليم بر پراكنش گياهي

چكيده
مقدمه
عوامل پراكنش گياھان
عوامل آب و ھوايي
عوامل خاكي
عوامل زيستي
اقليم و پوشش گياهي
يك اساس فيزيولوژيكي
تابش خورشيدي و نمو
روابط آب
دماهاي پايين
يخبندان خشك
منابع
--------------
    براي بررسي كنترل اقليمي پراكنش رده هاي گياهي لازم است كه زندگي گياه به چند مرحله تقسيم شود كه هر مرحله چرخه زيستي است كه ميتواند پراكنش گياهي را كنترل كند. هر گاه حلقه اي بشكند احتمال نابودي پيش مي آيد.
    از شكل نيز ميتوان چنين نتيجه گرفت كه گسترش دامنه گياهان يكساله تحت تأ ثير دوره هاي كوتاه تا حد 16 روز قرار ميگيرد، در حاليكه دوره هاي طولاني تر از 15 سال روي گسترش گياهان دير توالي مؤثر است.  

...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱:۳۶ | پيشرو دانش
تحقيق اثر اقليم بر پراكنش گياهي،

تحقيق انواع و كاربردهاي پيل هاي سوختي

تحقيق انواع و كاربردهاي پيل هاي سوختي

تحقيق انواع و كاربردهاي پيل هاي سوختي

فرمت فايل : doc

حجم : 213

صفحات : 45

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

انواع و كاربردهاي پيل هاي سوختي

فهرست عناوين
1-    تاريخچه پيل سوختي
2-    پيل سوختي چيست؟
3-    مشخصات عمومي پيل هاي سوختي يا فيولسل ها
4-    نقش الكتروليت در پيل سوختي
5-    انواع پيلهاي سوختي كدامند؟
6-    مزاياي پيل سوختي چيست؟
7-    چه سوختهايي مي‎توانند در پيلهاي سوختي بكار روند؟
8-    كاربردهاي پيل سوختي چيست؟
9-    قيمت پيلهاي سوختي چقدر است؟
10-    آيا مي‎توان از پيلهاي سوختي براي انرژي مصرفي منازل استفاده نمود؟
11-    روشهاي توليد پيل سوختي
12-    سوخت تازه براي پيل هاي سوختي
13-    ساخت پيل سوختي با نيروي باكتري
14-    كاربردهاي پيل سوختي نيروگاهي
15-    يكي ديگر از انگيزه هاي وسوسه برانگيز بكارگيري پيل سوختي
16-    "هيدروژن 3 اوپل" دونده دو ماراتن، قهرمان مسابقات رالي
17-    سكوئل جنرال موتورز
18-    فناوري هاي مصرف هيدروژن - پيل سوختي Hydrogen & fuel cell
19-     بهبود كارايي پيل‌هاي سوختي با الكتروليت‌هاي پليمري
20-    تأمين انرژي پيل هاي سوختي مبتني
21-     هيدروژن, سوخت مصرفي پيل ها
22-    روشهاي تهيه هيدروژن
23-    پيل سوختي اسيد فسفوريك (PAFN)
24-    كاربرد هاي پيل هاي سوختي اسيد فسفريك
25-    كاربردهاي پيل هاي سوختي دركشورهاي مختلف
26-    نخستين‎‎ خودروهاي‎ پيل‎ سوختي‎در ايران
27-    نانو بيوتكنولوژي
28-    نحوه توليد برق در پيل سوختي
29-    كاربردهاي پيل سوختي  فضايي
30-    پيل سوختي به جاي باتري

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱:۲۳ | پيشرو دانش
تحقيق پيل سوختي،

تحقيق اثر جريانهاي الكتريكي الكتروكوتر بر بافت زنده

تحقيق اثر جريانهاي الكتريكي الكتروكوتر بر بافت زنده

تحقيق اثر جريانهاي الكتريكي الكتروكوتر بر بافت زنده

فرمت فايل : doc

حجم : 244

صفحات : 22

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

جريانهاي الكتريكي الكترو كوتر چه اثراتي بر بافت زنده مي گذارد؟

عناوين
اساس و بررسي جراحي الكتريكي
واحد جراحي الكتريكي
انواع جراحي الكتريكي
جراحي الكتريكي تك قطبي (‏Monopolar Electrosurgery‏)
جراحي الكتريكي دو قطبي (‏Bipolar Electrosurgery‏)‏
نحوه اتصال الكترود مرجع (‏Plate‏)
حالت الكترود صفحه اي مرجع
واحد جراحي الكتريكي در دندانپزشكي
تست هاي حفاظت الكتريكي
دستگاه الكتروكوتر ECU
لوازم جانبي دستگاه و روش تميز كردن انها
قلم تك قطبي
الكترودهاي قلم تك قطبي
صفحه بيمار
پدال پايي
پنست دو قطبي
يونيت هاي الكتروسرجري
كاليبراسيون  الكتروكوتر براي رفع سوختگي
مراجع
------

واحد جراحي الكتريكي در دندانپزشكي

همانگونه كه در مباحث مقدماتي عنوان شد، از واحد جراحي الكتريكي ‏‎(Electrosurgical Unit)‎‏ در بخش هاي مختلف جراحي استفاده مي گردد. جراحي هاي مرتبط با دندان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مي توان از تكنينك هاي فوق در دندانپزشكي نيز بهره برد. نكته مهم در به كارگيري اين تجهيزات در جراحي هاي دنداني، محدوده فركانسي و توان مورد استفاده است كه همانطور كه عنوان شد، براي كاربردهاي مختلف، متفاوت خواهد بود. ‏
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱:۰۵ | پيشرو دانش
تحقيق اثر جريانهاي الكتريكي الكتروكوتر بر بافت زنده،

تحقيق گياهشناسي و بررسي يولاف

تحقيق گياهشناسي و بررسي يولاف

تحقيق گياهشناسي و بررسي يولاف

فرمت فايل : zip

حجم : 96

صفحات : 36

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

محصول فوق داراي دو فايل ورد (13 صفحه) و پاورپوينت (23 صفحه) ميباشد كه بخشي از متن آن در زير آمده است.

يولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ي كشت  گندم و جو به صورت گياه زراعي درآمده است.
دليل اصلي عملكرد بالاي اين گياه در عرض هاي جغرافيايي بالا سازش آن با  سرما است.توليد جهاني يولاف در سال 2005 حدود 4/21 ميليون تن بوده  است.داراي گونه هاي تترا پلوييدو ديپلوييد و هگزاپلوييدي مي باشد.مهمترين كشورهاي توليد كننده ي يولاف آمريكا.كانادا و لهستان مي باشند.عمده ترين  ارقام يولاف زراعي از گونه ي sativa مي باشند.دانه يولاف به طور مستقيم  مورد استفاده ي اسب.گوسفند و پرندگان قرار مي گيرد.
...
يولاف جهت علوفه خشك
هنگامي كه ساقه ها و برگ يولاف هنوز سبز بوده مي توان آنها را درو نموده و براي علوفه خشك استفاده نمود . در اين موقعيت با توجه به بالا بودن پروتئين آن يولاف داراي ارزش غذايي بالاتري مي باشد ، در زمان بالغ شدن ميزان انرژي قابل مملا حظه اي در آن ذخيره شده ، اما در صورت تاخير در برداشت مقدار ريزش و افت آن بالا خواهد رفت .
يولافي كه براي علوفه خشك استفاده شده با توجه به شرايط خشكسالي ، آسيب رگبار ( تگرگ ) و ساير عوامل رشدي كه سبب توقف الگوهاي رشد شده ، در مقايسه با گندم و جو تمايل و پتانسيل بيشتري براي جمع كردن نيترات در گياه خشك آن دارد . تحت چنين شرايطي لازم است كه براي اطمينان از ايمني و عدم سمي شدن آن ، يكسري تشخيص هاي آزمايشگاهي براي علوفه خشك يولاف صورت گيرد .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۵۰ | پيشرو دانش
تحقيق گياهشناسي يولاف،

تحقيق ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

تحقيق ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

تحقيق ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

فرمت فايل : doc

حجم : 7

صفحات : 10

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازون

منطقه تامبوپاتا واقع در جنوب بخش پروئي جنگل آمازون شامل گونه هاي بسيار متنوعي از گياهان چوبي وانواع جنگلي است. با آزمايش روي چوبهاي جمع آوري شده از پوشش گياهي ساحل پايين دست رودخانه ،جنگل دشت سيلابي ،جنگل با خاك رسي روي يك تراس مرتفع ،جنگل با خاك ماسه اي و جنگل مردابي مي توان به تفاوتهاي مهم در ويژگيهاي چوب گونه هاي مختلف جنگلي پي برد.
...
تراكم اشعه
تراكم اشعه در مناطق مورد مطالعه تفاوت چنداني ندارد  . برآورد اندازه  و تراكم اشعه كار ساده اي نيست . ويمن نتوانست تاثيري از اقليم بر تراكم اشعه را در دسته بندي پايگاه اطلاعاتي  OCPN ( <4 mm-2 , >12 mm-2 ) پيدا كند .آعداد  مشاهده شده در اين مطالعه كمتر از آن چيزي است كه در سراسرجهان مشاهده شده است .(Metcalfe & Chalk 1983) .
...

قيمت محصول : 1000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۳۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

تحقيق وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

تحقيق وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 18

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

وقوع بيماري باكتريائي لكه برگي و بلايت چغندر ناشي از aptata . Pseudomonas syringae pv در ايران

چكيده
در بهار و تابستان 81- 1380 نشانه هائي از يك بيماري جديد روي چغندر (Beta vulgaris) در حومه بابل مشاهده گرديد.علائم بيماري روي برگ ها به صورت لكه هاي نكروزه قهوه اي تيره، و اغلب با هاله زرد رنگ در حاشيه بود.در آلودگي هاي شديداكثر برگهاي بوته خشك شده بودند . از كشت بافتهاي  آلوده روي محيط آگار غذائي حاوي گلوكز يك سودوموناس لوان مثبت با كلني سفيد تا بژ جدا گرديد.جدايه ها در آزمون هاي كاتالاز، هيدروليز كازئين،ژلاتين و نشانه و توليد بتا گلوكوزيد از مثبت بودند.
...
نقوش قطعات تكثير شده به روش AFLP
در تكثير قطعات DNA به روش AFLP ساده (Clerc et at.1998) با هر يك از آغازگر ها 4 تا 6 قطعه به دست آمد. با به كارگيري برخي از آغازگرها به صورت دو تائي تغييري در نتيجه حاصل نشد ولي يك مورد افزودن دو آغازگر (آغاز گرهاي 3 و 7 كلرك و همكاران ) به مخلوط واكنش منجر به توليد قطعات بيشتري با طول هاي متفاوت گرديد . شباهت جدايه هاي چغندر با جدايه استاندارد p.s aptata 95-94 درصد در سه تكرار مختلف بوده و اين جدايه ها ، يك خوشه (كلاستر) جدايي را از جدايه هاي P.s maculicola و P.s tomato تشكيل دادند.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۱۹ | پيشرو دانش
،

تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا

تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا

تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا

فرمت فايل : ppt

حجم : 1579

صفحات : 40

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

وضعيت گياهان ترانس ژنيك(تراريخته) در دنيا

برخي از مطالب:

چرا بيوتكنولوژي ؟
چالشها
روز به روز فاصله كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بيشتر مي شود
مزاياي بيوتكنولوژي براي بشريت
سطح كشت گياهان ترانسژنيك  در دنيا
افزايش سطح زير كشت گياهان تراريخته
كشورهايي كه در سال 1996 گياهان ترانسژنيك مي كاشتند
وضعيت كشت گياهان ترانسژنيك در دنيا در حال حاضر
تعداد كشورهاي وارد كننده و صادر كننده گياهان تراريخته ذرت ، سويا و كلزا
و ...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۰:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق وضعيت گياهان ترانس ژنيك تراريخته دنيا،

دانلود تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي

تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي

تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي

فرمت فايل : doc

حجم : 35

صفحات : 64

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

بررسي انواع و خصوصيات خاك زراعي

مقدمه
وضعيت كشاورزي در ايران
براي اطلاع از وضعيت و موقعيت كشاورزي كشورمان بد نيست بدانيم كه ايران با وسعت 164 ميليون هكتار در عرض جغرافيايي 25 تا 40 درجه عرض شمالي واقع است . بر اساس آخرين سرشماري كه در سال 1365 شمسي انجام شده جمعيت ايران حدود 50 ميليون نفر بوده كه 5/45 درصد آنرا جمعيت روستايي تشكيل مي داده از حدود 11 ميليون نفر جمعيت شاغل كشور 1/29 درصد در بخش كشاورزي ، 5/25 درصد در بخش صنعت و 4/45 درصد در بخش خدمات مشغول بوده اند .
...
خاك
       خصوصياتي از خاك كه در تعيين نوع محصول موثرند عبارتند از : باروري ، پي اچ ، مقدرا و نوع نمك ، بافت ، ظرفيت نگهداري آب و عمق . گاهي امكان تغير بعضي از خصوصيات فوق ( لااقل در سطوح كوچك ) وجود داشته و در نتيجه كشت اغلب محصولات در بسياري از اراضي ممكن مي گردد . اما عواملي مانند هزينه تغيير خصوصيات خاك ، لزوم انجام فعاليتهاي زراعي بيشتر و بالاخره حداكثر عملكرد قابل حصول پس از انجام اصلاحات ايجاب مي نمايند كه وضعيت خاك در انتخاب محصول در نظر گرفته شود . بنابراين لازم است از كاشت بعضي محصولات در بعضي خاكها خودداري نمود و يا بعضي خاكها را به كاشت محصولات خاصي اختصاص داد .
...
مطالب:
مقدمه
وضعيت كشاورزي در ايران
پيدايش خاك زراعي
اهميت خاك از نظر كشاورزي
طبقات خاك از نظر كشاورزي
خاك سطح الارض يا خاك مزروعي
خاك تحت الارض يا خاك بكر
تاثير غير مستقيم تحت الارض :
خواص فيزيكي خاك
1.    ذرات خاك
2.    بافت خاك
خلل و فرج خاك
ساختمان خاك
مواد آلي خاك
هواي خاك
نرم كردن يا پوك كردن خاك
تهيه زمين و بستر بذر
عوامل مربوط به خاك
ديم كاري و اهميت آن در زراعت
منابع تامين رطوبت خاك
الف : نزولات آسماني
ب ) شبنم
ج) مه يا غبار
د)بخار آب و رطوبت نسبي
انتخاب محصول
خاك
تناوب زراعي
كنترل فرسايش خاك
ساختمان و حاصلخيزي خاك
فهرست منابع

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۵۴ | پيشرو دانش
تحقيق انواع و خصوصيات خاك زراعي،

تحقيق اثر اقليمي خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

تحقيق اثر اقليمي خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

تحقيق اثر اقليمي خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 21

گروه : كشاورزي و زراعت

توضيحات محصول :

اثر اقليمي – خاكي بر مبناي محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسيليوم

چكيده
        سه گياه اسفرزه ،بارهنگ، پسيليوم ( متعلق به تيره بارهنگ ) كه از منابع مهم توليد طبيعي موسيلاژ جهان شناخته شده و در فلات ايران بهتر از ديگر نقاط مي رويد . در اين تحقيق از نظر كميت ، كيفيت و افزايش بذر در سطح زراعي تحت اثر عوامل اقليمي- خاكي برخي مناطق الگويي در ايران مورد مطالعه قرار گرفته است . بذر اين گياه محتوي مقادير زيادي موسيلاژ است كه بيشتر از استفاده هاي دارويي و صنعتي شهرت  دارد .
...
از تجزيه و تحليل آمار كلي مربوط به اين مطالعات ميتوان دريافت كه شايد بتوان مدلهاي رياضي مناسبي كه بر  اساس آن پتانسيلهاي (( فراتوليدي )) اسفرزه را در جاي جاي كشور مشخص كند ، ارائه كرد براي رسيدن به اين امر مهم لازم است مطالعات جامع تكميلي و مناسب در اين زمينه انجام شود . همچنين با آنكه توليد زراعي بذر پسيليوم در ايران به لحاظ كمي دچار كمبود است از برخي از نشانه ها چنين دريافت مي شود كه به دليل همين كمبود ( برخي تنشهاي خاكي – اقليمي در كشت گاه هاي مورد نظر در اين مقاله و عموم كشت گاههاي احتمالي مشابه ديگر در ايران ) ، موسيلاژ اين بذر ها بايد از ويژگي هاي ساختاري استسنايي و به احتمال نوعي كيفيت برتر برخوردار باشد .

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۳۱ | پيشرو دانش
،

مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست

مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست

مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست

فرمت فايل : doc

حجم : 45

صفحات : 25

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

با تخريب محيط زيست و فرسايش خاك كشاورزان مجبورند جنگلها و منابع طبيعي بيشتري را به كشتزار تبديل نمايندو سطح مصرف كودهاي شيميايي را افزايش دهند.در واقع اين فعاليتهاي جديد موجب تخريب بيشتر محيط زيست ميگردد و به همين ترتيب دوري باطل ايجاد مي شود كه نتيجه آن چيزي جز نابودي محيط زيست و فقيرتر شدن كشاورزان نيست.(باي بوردي و ملكوتي 1379)
مقاله حاضر با درك اين خطر مي كوشد اثر برداخت يارانه به كود شيميايي را در مصرف غير بهينه اين نهاده و تخريب محيط زيست بررسي كند
...
بحث و نتيجه گيري
          در مجموع نتايج حاكي از آن است كه در بسياري از موارد از كود شيميايي بيش از حد بهينه استفاده مي شود.بالاتر بودن سطح مصرف كود شيميايي در توليد گندم آبي خود مبين وجود آثار زيانبار زيست محيطي در اين بخش است.مقايسه توليد و سود در حالت فعلي با بهينه نشان مي دهد كه در صورت بازگشت به سطح بهينه مصرف كود كشاورزان سود بيشتري كسب خواهند كرد و بطور متوسط توليد نيز افزايش مي يابد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۱۹ | پيشرو دانش
مقاله تاثير يارانه بر مصرف كود شيميايي و تخريب محيط زيست،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 19
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4013

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان