پيشرو دانش

مقاله حقوق زنان از ديدگاه سياست ديني قرآني

مقاله حقوق زنان از ديدگاه سياست ديني قرآني

مقاله حقوق زنان از ديدگاه سياست ديني قرآني

فرمت فايل : doc

حجم : 85

صفحات : 34

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مقاله حقوق زنان از ديدگاه سياست ديني قرآني

فهرست مطالب:
چكيده
كليد واژه ها
سياست چيست؟
حقوق زنان در اسلام
سياست، قرآن و زن
الف - ملكه سبا در قرآن
ب) بيعت زنان با رسول اكرم صلى الله عليه و آله
ج) هجرت و جهاد زنان از نظر قرآن
نتيجه گيرى
منابع
پى نوشت ها
---------------
چكيده:
مقاله پيش رو، ابتدا از ضرورت زندگى اجتماعى و طرح مساله ساماندهى و سازماندهى مناسب، كه وجود نهادهاى اجتماعى و سياسى را مى طلبد، آغاز مى گردد و پس از آن به تعريف تحليلى سياست پرداخته، به نوعى چشم انداز سياست دينى نزديك مي شود . سپس نقش زنان و مردان را در هرم سه وجهى قدرت سياسى مورد بحث قرار داده، آنگاه به ديدگاه هاى مختلف تاريخى، علمى و فرهنگى در مورد زنان و روبرداشتى سياسى از آن و به حقوق زنان از ديدگاه اسلام و قرآن مي پردازد . پس از آن خود را به آيات مربوط به زنان، در ارتباط با فعاليت سياسى نزديك كرده، بعد از تفاسير و نظريات، مساله راس هرم قدرت و قاعده آن را در آيات باز شناخته و شواهدى تاريخى را ارائه مي كند; همچون اشاره قرآن به داستان ملكه سبا، بيعت زنان با پيامبر و هجرت و جهاد زنان . در پايان پس از بررسى نهايى نتيجه گيرى را به بخش نخست بحث كشانده و ترديد خود را در مورد ابهام تاريخى - فرهنگى مربوط به زنان، تصريح مى كند .
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۳۲ | پيشرو دانش
مقاله حقوق زنان از ديدگاه سياست ديني قرآني،

دانلود مقاله نظام خانوادگي در اسلام

مقاله نظام خانوادگي در اسلام

مقاله نظام خانوادگي در اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 58

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

نظام خانوادگي در اسلام

فهرست
بخش اول
مقدمه
تاريخچه نظام خانوادگي
راه كارهاي تقويت نظام خانوادگي
درك درست و عملي از نيازهاي فرزندان
تلاش براي كاهش جمعيت خانواده و فاصله سني پدر و مادر با فرزندان
افزايش نقش پرورشي پدر و مادر
تقويت سنت پسنديده(( صله رحم ))
تقويت اقتدار خانواده براي نظارت بر دوستي ها نامتعارف
كاهش پيش زمينه هاي ناسازگاري اعضاي خانواده با ارزش هاي خانوادگي
توجه به نقش مثبت صدا و سيما در تقويت نهاد خانواده
تعريف خانواده و ويژگيهاي آن
نظام هاي حاكم بر خانواده
تحول خانواده در بستر تاريخ
مقايسه تمدن هاي مختلف
خانواده در جهان
بخش دوم
خانواده در اسلام و ايران
مقدمه
ميزان تاثير ثروت و زيبايي در امر ازدواج
ازدواج مسلمان با غير مسلمان
بررسي امكان عملي از ازدواج با فرد غير مسلمان
بخش سوم
خانواده در اسلام و ايران : تعدد زوجات(چند زني)
مقدمه
تعدد زوجات ( چند زني )
بخش چهارم
خانواده در اسلام و ايران : اجراي صيغه نكاح
مقدمه
بخش پنجم
خانواده در اسلام و ايران : قرابت نسبي
مقدمه
قرابت فرزند خو.اندگي
ازدواج هاي فاميلي
خانواده در اسلام و ايران : قرابت ارضاعي
شرايط ايجاد حرمت از طريق رضاع
مصاهره
بخش ششم
خانواده در اسلام و ايران : روابط اخلاقي متقابل زن و شوهر
مقدمه
روابط اخلاقي متقابل زوجين
مصاديق و موارد سوء معاشرت
بخش هفتم
خانواده در اسلام و ايران : روابط اخلاقي متقابل والدين و فرزندان
مقدمه
حقوق فرزندان بر والدين
تاثير فردي و اجتماعي نام هاي سوء
خانواده در اسلام و ايران : خواستگاري
خاستگاري صريح
خاستگاري با كنايه
بررسي مدت زمان كيفيت و چگونگي ارتباط زوجين در دوران نامزدي
خانواده در اسلام و ايران : نكاح منقطع
دليل تشريع و قانونگذاري ازدواج موقت
شباهت هاي نكاح دائم و موقت
تفاوت هاي نكاح دائم و موقت
خانواده در اسلام و ايران : مهر
منابع

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۴:۱۸ | پيشرو دانش
مقاله نظام خانوادگي در اسلام،

دانلود تحقيق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏

تحقيق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏

تحقيق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 10

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

نگاهي به اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏

اهداف و آثار ازدواج‎ ‎
حكمت‌ها و آثار مهمي بر ازدواج ترتب دارد، و قرآن در آياتي به آنها پرداخته‏‎ ‎است. در برخي موارد، هر چند زن و مرد با يكديگر زندگي مي‌كنند، ‏اهدافي كه بايد در‏‎ ‎زندگي آنان حاكم باشد، از ميان مي‌رود و دو طرف ‏بدون آن كه بهره‌اي از زندگي مشترك‏‎ ‎ببرند، با يكديگر زندگي مي‌كنند ‏برخي گفته‌اند: هر جا نشانه‌هاي الفت و حكمت‌هاي‎ ‎زوجيت چه در دنيا و ‏چه در آخرت برقرار باشد، قرآن واژه زوجيت را به كار برده است‎.‎‏(روم/ 21 ‏فرقان/74 زخرف/70 بقره/25 يس/56)‏
و هرگاه جاي اين نشانه‌ها و حكمت‌ها را‎ ‎بغض و خيانت يا تفاوت عقيده زن ‏و مرد با يكديگر پر مي‌كند، قرآن از كلمه «امرأه»‏‎ ‎استفاده كرده است ‏‏(يوسف/30 تحريم/10و 11).‏
...
بازداشتن از گناه‎:‎
يكي از آثار ازدواج براي زن و مرد، ايجاد زمينه‏‎ ‎تقوا و دوري از گناهان است. ‏با اشباع غريزه جنسي در زن و مرد، زمينه گناهان شهوت‏‎ ‎انگيز از ميان ‏مي‌رود. اين كه در قرآن از كسي كه ازدواج كرده، به «مُحصن و محصنه» ‏تعبير شده: «فاذا احصن...»، به جهت اين است كه زن و مرد، با ازدواج در ‏حِصن سنگر‎ ‎مستحكمي قرار مي‌گيرند و خود را حفظ مي‌كنند تا ‏وسوسه‌هاي شهواني در آنان اثر‏‎ ‎نگذارد؛ بلكه ازدواج، زمينه گناهان ديگر ‏را نيز از بين مي‌برد
...

قيمت محصول : 1500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۵۸ | پيشرو دانش
تحقيق اهداف و آثار ازدواج در قرآن‏،

دانلود مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 26

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني

فهرست :
مقدمه
وحدت حوزه و دانشگاه در نظرگاه حضرت امام خميني(ره)
صاحبان انديشه و چالشهاي فكري در ارتباط با وحدت حوزه و دانشگاه
وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت و استقلال جامعه اسلامي
حوزه و دانشگاه: راههاي وحدت
وحدت معرفتي
وحدت ايدئولوژيك
وحدت ساختاري
وحدت مبتني بر تقسيم كار
بررسي ديدگاه امام (ره)
منابع
-----------
مقدمه
براي پيروزي و شكل گيري انقلاب اسلامي در ايران مي توان به سه عامل كليدي، يعني وحدت كلمه، دين و نقش روحانيت متعهد با رهبري قاطع بنيانگذار اين حركت ـ يعني امام خميني(ره) ـ اشاره كرد. البته در مسير اين حركت عظيم، توطئه ها و جريان هاي انحرافي زيادي شكل گرفته اند، كه اكثر آنها برخواسته از تحريكاتي است كه از سوي قدرتهاي بزرگ و يا مهرههاي داخلي آنان، خواه معاندان يا دوستان نا آگاه به وجود آمده اند تا به هر شكل ممكن، يكي از سه عامل كليدي فوق يا هر سه آنها را تضعيف نمايند، اما آنچه تا كنون اين توطئه ها را با شكست مواجه ساخته، آگاهي و رشد مذهبي - سياسي ملت بزرگ ايران بوده، كه توانسته، رسالت تاريخي خود را با همه مشكلات، كارشكنيها و فشارهاي سياسي - اقتصادي و نظامي موجود به نحو احسن به پيش ببرد. بنابراين اگر جوهره اصلي انقلاب را برخاسته از جنبه اسلامي و مردمي بودن آن بدانيم، قوام و پايداري اين دو نيز در سايه اتحاد و وحدت كلمه همه گروهها و به خصوص حوزويان و دانشگاهيان خواهد بود.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۳۹ | پيشرو دانش
مقاله وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه امام خميني،

دانلود مقاله ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

مقاله ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

مقاله ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

فرمت فايل : doc

حجم : 37

صفحات : 21

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

ولايت فقيه ، حكومت و جامعه ولايي

ولايت چيست؟
سؤال از چيستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعريف كامل، جامع و مانع از ماهيّت و كُنهِ حقيقى آن شىء است. هرگاه از چيستى و ماهيّتِ پديده اى تكوينى پرسش به ميان آيد، مثلا پرسيده شود «انسان چيست؟» به اصطلاحِ دانشمندان منطقى، بهترين تعريف، ارائه ى حدّ تام است كه مشتمل بر جنس قريب و فصل قريب مى باشد; اما وقتى از، امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشريع و قرارداد سؤال شود، ارائه ى تعريفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، بى مفهوم است. در اين موارد، پاسخ دهنده حتّى الامكان مى كوشد تا با ارائه ى تعريفى جامع و مانع، ابهام را از آن پديده ى اعتبارى، زدوده، با تبيين روشن و شفّاف آن، ذهن پرسشگر را به سوى حقيقت، راه نمايى كند.
با اين مقدمه، وقتى از چيستى ولايت مى پرسند، سؤال كننده مى خواهد با محتواى واقعى ولايت آشنا شود; از اين رو، بايد با توضيحِ جوانبِ گوناگونِ اين موضوع، سيمايى روشن، دقيق و عالمانه از آن ترسيم كرد.
...
چرا «ولايت فقيه» مى گوييم نه «وكالت فقيه»؟
قبل از پاسخ گويى به اين پرسش، بايد بدانيم كه تفاوت وكالت با ولايت چيست و ديگر آن كه «حاكميت سياسى» ماهيتاً در چه مقوله اى مى گنجد; آيا بايد حكومت ها را از مقوله ى «وكالت» بدانيم يا ولايت؟
اگر از يك زاويه به وكالت نگاه كنيم، مى يابيم كه وكالت، خود، نوعى ولايت است; زيرا به موجب عقد وكالت، شخص وكيل، حقّ تصرّف پيدا مى كند و دخالت و تصميمات او، نسبت به ديگران، در اولويّت قرار مى گيرد و ماهيّت ولايت هم، چيزى جز اولويّت در تصرف نيست. از اين بُعد، مى توان وكيل را يكى از اقسام اولياى شرعى برشمرد، چنان كه عدّه اى از فقها، چنين تعبيرى را، درباره ى عقد وكالت مطرح كرده اند.[37]
ولى امروزه، در كاربرد رايج، معمولا وكالت در مقابل ولايت قرار مى گيرد و اين دو مفهوم، متباين و غيرقابل جمع هستند. طبق اين نگرش، اهمّ تفاوت هاى وكالت و ولايت كه با بحث حكومت و دولت ارتباط پيدا مى كند
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۰۸ | پيشرو دانش
مقاله ولايت فقيه، حكومت و جامعه ولايي،

مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران

مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران

مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 47

صفحات : 32

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران
طرح موضوع و مسأله
اهميت و ضرورت موضوع
ملاك اقتصادى
حساس ترين مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
اهميت ملاكها در ارزيابى آثار و نتايج انقلاب اسلامى
مهم ترين ملاكها در ارزيابى انقلاب اسلامى
اهداف انقلاب اسلامى بعنوان ملاك ارزيابى
اصل سوم قانون اساسى
امكانات بعنوان ملاك ارزيابى
تلفيق اهداف و امكانات
مقايسه با كشورهاى پيشرفته
مقايسه با كشورهاى همطراز
مقايسه انقلاب با قبل از انقلاب
نتيجه گيرى
منابع
---------
نتيجه گيرى
حاصل كلام آنكه اگر مبتنى بر اطلاعات وسيع و عميق و به مدد ملاكهاى علمى و عينى كه در اين نوشتار مطرح شده آثار و نتايج انقلاب اسلامى را بررسى كنيم مشاهده مي شود كه اهداف زيادى محقق شده و اهداف زيادى هم در راستاى تحقق هستند، اما در عين حال عدم توفيقها و ناكاميهايى نيز بچشم مى خورد.
نكته آن است كه نتايج مثبت براى انقلابها طبيعى و ضرورى است. زيرا انقلاب يعنى بر هم زدن وضع موجود جهت تحقق جامعه مطلوب، اما ناكاميها و نتايج منفى براى انقلابها غير طبيعى و خطرساز است. بنابراين بايد اينها نيز دقيقاً شناسايى و علت يابى شوند.

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۲ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۲:۳۸ | پيشرو دانش
مقاله آثار و نتايج انقلاب اسلامى ايران،

امكان غفلت از امور فطري

امكان غفلت از امور فطري

عدم توجه و اهتمام بسياري از انسان ها به آينده ي جهان و استقرار عدالت و صلح با فطري بودن آن منافات دارد، چرا كه بسياري از فطريات بشر امروزه در اثر افراط و تفريط ها به وادي فراموشي سپرده شده اند، بسياري از حقايق و واقعيات انسان ضروري براي بشريت هستند كه با تمام تلاش ها و كوشش هايي كه مجامع ديني و علمي جهان در بيدار كردن وجدان و توجه بشريت نسبت به آن ها انجام مي دهند در برابر زياده روي ها انسان به سمت مظاهر ماديات و زرق و برق هاي زندگي ماشيني و تمايلات ضد فطري ناموفق مانده‌اند.

ادامهـ مطلبـ
| ۱۱ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۰:۰۹ | پيشرو دانش
غفلت از امور فطري،

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقاله مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

فرمت فايل : doc

حجم : 42

صفحات : 19

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

مهر و محبت و خشونت در قالب اسلام

مقـــدمه
مهم ترين آرمان يك انسان حقيقت جو سعادت و رستگاري حقيقي و زندگي جاوداني است كه جز در پرتو دين و دين داري حاصل نمي شود. دين ماندگارترين و معتبرترين ميراث فرهنگي ما است كه از سوي پيامبران الهي و در رأس آنان پيامبر خاتم (ص) و جانشينان به حق ايشان و جان فشاني هاي فراوان آن بزرگوار به دست ما رسيده است.
از اينرو، پاسداري و حفظ اين ميراث عظيم بر ما واجب است و اين مهم، جز از راه آشنايي لازم با دين و آموزه هاي ديني و راه هاي مقابله با متجاوزان به حريم دين ميسر نيست.
...
اخــلاق اجتمــاعــي
به نيكي ها امر كن و خود نيكوكار باش و با دست و زبان بدي ها را انكار كن، و بكوش تا از بدكاران دور باشي و در راه خدا آنگونه كه شايسته است تلاش كن و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد . براي حق در مشكلات و سختي ها شنا كن، شناخت خود را در دين به كمال رسان، خود را براي استقامت برابر مشكلات عادت ده، كه شكيبايي در راه حق عادتي پسنديده است. در تمام كارها خود را به خدا واگذار كه به پناهگاه مطمئن و نيرومندي رسيده اي.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶:۱۷ | پيشرو دانش
،

دانلود اسراف و تبذير در قرآن و سنت

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 37

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

اسراف و تبذير در قرآن و سنت

مقدمه
دين مقدس اسلام بهره‏بردارى مشروع از نعمتهاى الهى و زيباييهاى زندگى را مباح و روا و اسراف و زياده‏روى را حرام و ناروا مى‏داند و اين بدان جهت است كه مسلمان به تناسب امكانات و توانايى و كارآيى خود، در برابر جامعه مسؤوليت دارد. در اين صورت فرد اسرافكار قهرا از اجراى مسؤوليت و تعهدات اجتماعى خود بازمى‏ماند و از اين رهگذر بر پيكر جامعه ضربه مى‏زند.
قرآن مجيد اين حقيقت را در ضمن مباحث اجتماعى در قالبهايى زيبا بيان مى‏كند و با هشدار به پيروان خود مى‏فرمايد: (و انفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بايديكم الى التهلكه) (1) يعنى در راه خدا انفاق كنيد و با دستهاى خود، خود را به هلاكت و نابودى نيفكنيد. از اين آيه شريفه چنين استفاده مى‏شود كه اگر مال در راه خدا و به سود جامعه و رفع نيازمنديهاى مردم مصرف نشود سرنوشت آن جامعه و ملت‏به هلاكت و سقوط مى‏انجامد.
...

زيانهاى اجتماعى اسراف

البته از نظر اسلام، هر كس مالك حاصل كار و دسترنج‏خود - با رعايت‏حدود شرعى - مى‏باشد ولى انسان نمى‏تواند به بهانه اين كه مالك مالى است هر طور كه بخواهد آن را صرف و خرج كند بلكه دو شرط اساسى دارد: يكى بهره‏گيرى براى خود و ديگرى بهره‏دادن به ديگران و تعطيل اينها دو صورت مى‏تواند داشته باشد:
1- ثروت‏اندوزى و تكاثر كه نه خود از آن بهره‏مند شود و نه ديگران.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶:۱۰ | پيشرو دانش
اسراف و تبذير در قرآن و سنت،

دانلود مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت

مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت

مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت

فرمت فايل : doc

حجم : 70

صفحات : 51

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

انواع و ويژگي هاي عبادت

آنچه انسان را به پرستش و بندگي خدا وادار مي كند (يا بايد وادار كند) اموري است ، از جمله :
1.    عظمت خدا
انسان وقتي خود را در برابر عظمت و جلال خدايي مي بيند ، ناخودآگاه در برابر او احساس خضوع و فروتني مي كند . آن سان كه در برابر يك دانشمند و شخصيت مهم ، انسان خويشتن را كوچك و ناچيز شمرده ، او را تعظيم و تكريم مي كند .
2.    احساس فقر و وابستگي
طبيعت انسان چنين است كه وقتي خود را نيازمند و وابسته به كسي ديد ، در برابرش احساس خضوع مي كند .
وجود ما بسته به اراده خداست و در همه چيز ، نازمند به اوييم . اين احساس عجز و نياز ، انسان را به پرستش خدا وا مي دارد . خدايي كه در نهايت كمال و بي نيازي است . در بعضي احاديث است كه اگر فقر و بيماري و مرگ نبود ، هرگز گردن بعضي نزد خدا خم نمي شد .
...
3.    روابط خوب اجتماعي
افراد خوش باطن و خوش نيت ، در دلها جا دارند و اگر خلافي هم بكنند ، بخاطر صفا و حسن نيت ، زندگيشان تلخ نمي شود و مردم دوستشان دارند .
علي (ع) فرموده است : «من حسنت نيته كثرت مثوبته و طابت عيشته و وجعت مودته»  هر كه داراي حسن نيت باشد ، موقعيت او بيشتر و زندگيش پاكتر مي شود و دوستي با او لازم است .
اين از جهت آثار خوب نيت صالح بود . بر عكس ، اگر نيت ها ناسالم و شوم باشد . عوارض ان دامنگير خود انسان مي شود و غير از عقوبت هاي اخروي ، بلاهاي اجتماعي هم در پي دارد .
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۵۸ | پيشرو دانش
مقاله انواع و ويژگي هاي عبادت،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 73
بازديد ديروز : 41
بازديد كل : 4067

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان