پيشرو دانش

تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان

تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان

تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان

فرمت فايل : doc

حجم : 80

صفحات : 17

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ترس چيست ؟
ترس واكنشي است و طبيعي ، لازم ، مهم و مفيد در صورتي كه به طور كامل كنترل و به طور منطقي تعبير شود و باعث مي شود كه شخص در مواجهه با مشكلات بيشتر احتياط كند . واستون پايه گذار مكتب رفتار گرايي عقيده دارد كه ترس يكي از صد غريزه يا انگيزه اي است كه انسان با آن به دنيا امد .
ترس يكي از پديده هايي است كه نقش بسيار تعيين كننده اي در تكامل انسان ابتدايي داشته است. همچنين در شكل گيري شخصيت انسان و در روابط اجتماعي ، ترس جزء يكي از فاكتورهاي اساسي محسوب مي شود.
...
بروز اضطراب:
كساني كه اضطراب را به طور معمول تجربه مي كنند قادر نيستند، سرچشمه و علت آن را تشخيص دهند. اما سعي و تلاش مي كنند كه علت و منبع اين احساس اضطراب را دريابند. مردم اغلب اضطراب خود را به چيزي نسبت مي دهند كه ممكن است علت و سرچشمه آن اضطراب باشد يا نباشند. به عنوان نمونه: خانمي كه مي خواهد براي گروهي از مردم سخنراني كند دچار اضطراب مي شود  ممكن است اضطراب خود را به صحبت كردن و سخنراني كردن نسبت بدهد.
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۸:۱۴ | پيشرو دانش
تحقيق ترس و اضطراب كودك و نوجوان،

تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت

تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت

تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 34

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

به سوي نسل بعدي جمعيت و الگوهاي برنامه ريزي آموزشي

در سالهاي اخير از اهميت آموزش به عنوان سرمايه گذاريهاي لازم براي توسعه اقتصادي كاسته نشده است. بدون آموزش، توسعه در مفهوم واقعي كلمه ممكن نيست تنها آموزش است كه مي تواند مهارتهاي لازم براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي و افزايش كيفيت زندگي را ايجاد كند. اكنون نيز اين اظهارنظر، ورود به دهه 90، همانند آنچه كه در اوايل دهه60 بوده است صحيح مي باشد. كنفرانس جهاني آموزش كه در سال 1990، در بانكوك برگزار مي شود بر اين تعهد مستمر و نفع در آموزش به عنوان استراتژي توسعه تأكيد مي كنند. ....
...

طرحي براي مدل توسعه و پژوهش

مدلهاي زيادي در زمينه آموزش كه نرخهاي گذار را دروني بكند وجود نداشته است. مدل آموزش – تأمين مالي كه توسط مانوئل زي ملمن از بانك جهاني توسعه داده شده ارائه كننده مثالي از نوع بسيار ساده است در مدل وي نرخ ورود به نمره اول كاركرد حجم بودجه آموزش و ظرفيت سيستم مدرسه برحسب تعداد كلاسها است. از اينرو اگر بودجه اندك باشد؛ سيستم، دانش آموزان بسياري راتحت پوشش قرار نخواهد داد زيرا ظرفيت بدين منظور ايجاد نشده است. اگرچه يك مدل تا حدي ساده به هنگاميكه به عنوان (مدلي) با يك نرخ دروني (نرخ ورود) ملحوظ نظر قرار مي گيرد مدل بهبودي نسبت به رويكرد استاندارد است زيرا آن به طور مستقيم يك متغير سياستي (بودجه آموزشي) را با يك پديده آموزشي (ورود)، مرتبط مي سازد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۷:۵۵ | پيشرو دانش
تحقيق الگوهاي برنامه ريزي آموزشي نسل بعدي جمعيت،

دانلود تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان

تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان

تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان

فرمت فايل : doc

حجم : 175

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پرورش احساسات امنيت ، اعتماد به نفس در نوجوان

مقدمه :
همه انسان ها از توانايي هاي بسياري برخوردارند و بسته به اين كه چقدر خود را باور دارند از اين توانايي ها بهره مي برند . اعتماد بنفس نسبت به هوش و ذكاوت در آينده نقش موثري دارد . در واقع اعتماد به نفس كليد و راز پنهان موفقيت در بزرگسالي به شمار مي آيد .
تغييرات و تحولات دنياي امروز ايجاب ميكند تا انسانها بيش از گذشته به توانايي هاي باطني شان تكيه كنند . ما بايد نوجوانان را ياري كنيم تا هنگام ياس و نااميدي راهنمايي را براي احترام گذاشتن به خود و مراقبت از ديگران بيابند .
امروزه بيكاري در جوامع مختلف يكي از معضلات اجتماعي است و انتظار مي رود وضعيت كار در اينده از آنچه هست بحراني تر شود. به همين دليل تعداد معدودي از نوجوانان امروز در آينده از شغل و حرفه تمام وقت برخوردار خواهند بود.
بعلاوه مهارتها و كارهاي مربوط به هر شغل و حرفه هر روز علمي تر و پيشرفته تر مي شود ، در نتيجه افراد بالغ جامعه تنها در پرتو اعتماد به نفس و انعطاف پذيري مي توانند اين بحران ها و تحولات دايمي را تاب آورند .
...
نظر كارشناسي
همواره ميان والدين و فرزندان اختلافاتي از لحاظ روحي ، فكري و علايق وجود دارد كه يك امر طبيعي است زيرا اختلاف سني كه ميان فرزندان و والدين وجود دارد بسيار است و در اين ميان افكار، تجارب، علايق ، ناكاميها و اطلاعات فراواني موج مي زند كه هر شخص به طور اختصاصي از آن برخوردار است . والدين بايد بپذيرند كه نوجوان حق دارد نظرات ، علايق ، افكار و رفتاري متفاوت با آنچه كه آنها تاكنون بوده و دوست دارند باشند ، داشته باشند .والدين بايد فاصله نسل ها را در نظر بگيرند و بدانند كه فرزندان و يا نوجوانان حق دارند به شيوه و روشي كه هم توانايي و هم علايقش را دارند زندگي كند . والدين بايد به عنوان يك همراه و راهنما و بزرگتر در كنار نوجوانان باشند نه به عنوان كسي كه سكان كشتي زندگي فرزندش را به عهده گرفته است .
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۷:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق پرورش احساسات امنيت و اعتماد به نفس نوجوان،

تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها

تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها

تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها

فرمت فايل : doc

حجم : 69

صفحات : 115

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب
مقدمه – به چپ دستان چگونه مي نگرند؟
بخش اول – چپ دستي و نارسايي هاي آن
بخش دوم – راهنمايي هاي مربوط به آموزش
نقش خانواده
نقش مدرسه
-------
مقدمه
به چپ دستان چگونه مي نگرند؟
كلمات راست و چپ، راست دست و چپ دست، با ارزش اخلاقي و بار عاطفي بسياري به كار برده مي شوند.
راستي، معمولا مظهر خوبيها و زيبائي هاست، در حالي كه كلمه چپ بيشتر بدي و بديمني را مي رساند. اين نكته درخور توجه است كه در زبان لاتين كلمه بديمن به صورت معادل كلمه چپ به كار برده شده است.
...
نوشتن با دست چپ
موقعي كه كودك بطور مشخصي چپ دست است و ما از آن وحشت داريم كه با دست راست يادگيري هايي را انجام دهد و دچار اختلالاتي بشود، بهتر است كه كودك را راهنمايي كنيم تا با دست چپ خود بنويسد. توجه داشته باشيد كه اشاره مي كنيم كودك را راهنمايي كنيم و به او بياموزيم كه چطور با دست چپ بنويسيد نه اينكه تنها به او اجازه دهيم كه با دست چپ بنويسد. بنابراين كافي نيست كه كودك براي نوشتن با دست چپ آزادي عمل داشته باشد و يا در اين زمينه ما با او مخالفتي نكنيم. بلكه برعكس بايد كودك را در اين يادگيري دشوار ياري و كمك كنيم.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۷:۱۳ | پيشرو دانش
تحقيق چپ دست ها و ويژگيها و نارسايي هاي آنها،

دانلود مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

فرمت فايل : doc

حجم : 13

صفحات : 41

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي

فهرست
1-مقدمه
2-بلوغ
3-انواع بلوغ
4-سن بلوغ
5-نشانه هاي بلوغ
6-بلوغ و بحران بيولوژيكي    
7-بلوغ و بحران عاطفه    
8-منابع
----------

بلوغ و بحران عاطفي

مهم ترين تحول دوران بلوغ بعد از ظهور صفات ثانويه جنسي، تحولات عميق عاطفي است. كه شخصي ترين تحولات عاطفي در دوران بلوغ عبارتند از
هويت و بحران هويت
انگيزه استقلال طلبي
پرخاشگري
ارتباط با همسالان

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۶:۵۲ | پيشرو دانش
مقاله بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي،

دانلود تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر

تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر

تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 70

گروه : تجربيات فرهنگيان

توضيحات محصول :

به نظر بنده اگر دانش آموزان معلم خود را دوست نداشته باشند خوب درس نمي‌خوانند و اگر محبت و صميمت معلم با آنها نباشد افت درسي اتفاق مي‌افتد. وقتي دانش‌آموزي زباناً مي‌گويد يا زير دفتر مشق خود مي‌نويسد كه معلم عزيزم دوستت دارم متقابلاً بايد جواب آن را از معلم خود بشنود يا ببيند. من خود اينگونه عمل مي‌كنم و هر وقت بگويند معلم عزيز هم شما را دوست دارم يا بنويسند، جواب آنها را مي‌دهم و متقابلاً مي‌نويسم و يا مي‌گويم،‌ من هم شما را دوست دارم. عشق به معلم باعث يادگيري بيشتر دانش آموزان مي‌شود
...
«روند موفقيت»
مي‌خواهم رمز موفقيت خود را در امر معلمي بنويسم شايد براي همكارانم راه گشا باشد.
يكي از موفقيت من در شغلم توكل كردن به خدا بوده و هست، هميشه با دعا و راز و نياز از منزل خارج مي‌شوم و با روي باز با ديگران برخورد مي‌كنم. هر چه غم و غصه دارم پشت در مدرسه مي‌گذارم و به مدرسه اين مكان مقدس وارد مي‌شوم، حتي زمان مرگ پدرم كسي نفهميدن با چه اندوهي در دل وارد مدرسه مي‌شوم به طوري كه همكارانم هميشه اذعان دارند كه شما خيلي تودار هستيد و مشكلات خود را به كسي نمي‌گوئيد. هميشه كلاس را با خواندن آياتي از قرآن توسط بچه‌ها اغاز مي‌كنم و پايان كلاس را با دعا براي فرج آقا امام زمان به پايان مي‌بريم.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۶:۳۴ | پيشرو دانش
تجربيات معلم در مديريت كلاس و دانش آوزان پسر و دختر،

دانلود تحقيق تربيت عقلانى

تحقيق تربيت عقلانى

تحقيق تربيت عقلانى

فرمت فايل : doc

حجم : 48

صفحات : 33

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تربيت عقلانى

چكيده
گذشت كه تعليم و تربيت دراصطلاح رايج‏خود، بر عقلانيت‏يعنى پرورش انديشه دلالت دارد. انواع گوناگون تربيت كه اصطلاحا، اخلاقى، سياسى، زيبايى‏شناختى نام گرفته‏اند، اولين حاميان تربيت عقلانى، رويكردهاى مختلف به تربيت عقلانى، ديدگاه سنتى تعليم و تربيت، بررسى بحث‏هاى معاصر در زمينه تربيت عقلانى و پيشنهاد بازگشت‏به تعليم و تربيت ليبرال و عقلانى از سوى عده‏اى از دانشمندان و مربيان و. . . از جمله موضوعات مورد بحث در اين مقاله است.
...
سلطه فرهنگ غرب
بعد اساسى اين بحث، مساله فرهنگ غرب است. محافظه كاران فرهنگى كم و بيش اظهار مى‏دارند كه آثار و انديشه‏هاى تمدن غرب بايد به ايجاد شالوده عقلانى برنامه درسى در مدارس و دانشگاه‏ها ادامه دهند. فرهيخته و با فرهنگ بودن براى زندگى در اين جامعه دموكراتيك، به معناى آشنا بودن با اين آثار و انديشه هاست. بلوم - قوى‏ترين حامى اين ديدگاه - يكى از دلايل ناكامى‏هاى دموكراسى امريكايى‏ها را دست كشيدن از اين ميراث مى‏داند. به عقيده او، به اين انديشه‏ها، در تفكرات و نوشته‏هاى بنيانگذاران اين كشور، كه اساس نظام سياسى ما را به وجود آورده‏اند، جايگاه ويژه‏اى اختصاص داده شده است. بلوم در صف مقدم كسانى است كه در مقابل ارائه آثار نامطلوبى در كانون برنامه درسى امريكا، ايستادگى كرده است. بلوم و سايران از نسبيت‏گرايى فرهنگى كه به دنبال يافتن جايگاهى در مدارس و دانشكده‏ها است، انتقاد مى‏كنند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۶:۱۴ | پيشرو دانش
تحقيق تربيت عقلانى،

تحقيق تاثير پياده روي در سراشيبي بر آلزايمر پسران

تحقيق تاثير پياده روي در سراشيبي بر آلزايمر پسران

تحقيق تاثير پياده روي در سراشيبي بر آلزايمر پسران

فرمت فايل : doc

حجم : 62

صفحات : 24

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

تأثير دو شيوه پياده‌روي تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله
چكيده:
در اين پژوهش تأثير دو شيوه پياده‌روي، تداومي و تناوبي در سراشيبي بر آنزيم‌هاي CPK و LDH سرم در پسران مبتدي 15 تا 18 ساله بررسي شد.
19 پسر غيرورزشكار 15 تا 18 ساله (10 نفر در گروه فعاليت تداومي و 9 نفر در گروه تناوبي)، به صورت تصادفي از مدارس شهر همدان شركت داشتند. اندازه‌گيري برخي از مشخصات آنتروپومتريكي و فيزيولوژيك آن‌ها مانند: سن، قد، وزن، محيط ران، درصد ضربان قلب ذخيره و ظرفيت هوازي (با روش 170 PWC روي دوچرخه كارسنج) در دو گروه همسان بود.
...
ويژگي‌هاي آنتروپومتري و ظرفيت عملي بين دو گروه تفاوت معني‌داري نشان نداد، يعني، هر دو گروه از جنبه سطوح كارايي قلبي عروقي، تحمل فشار كار معين و تركيب بدن با هم همسان هستند.
بررسي پوتيگر  نشان مي‌دهد كه ميزان غلظت آنزيم CPK پس از فعاليت با نوع فعاليت بدني و نوبت تكرارهاي انقباضات برون‌گرا متفاوت است و بيش‌ترين ميزان افزايش CPK را تا 24 ساعت پس از فعاليت بيان كردند (10). در تحقيق حاضر نيز افزايش CPK پس از 120 دقيقه راهپيمايي از ارتفاع 3000 متري در سرازيري در هر دو گروه با پيشينه مطالعات همخواني دارد. اما، هنگامي كه دو گروه با يكديگر مقايسه مي‌شوند (نمودار 9)، رفتار آنزيمي در دو نوع فعاليت پياده‌روي از سراشيبي، تفاوتي ندارند.
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۵:۵۰ | پيشرو دانش
،

تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 18

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

تأثير تربيت بدني در يادگيري دانش آموزان ابتدايي

مقدمه    
تعريف تربيت بدني    
اهداف تربيت بدني    
اهميت تربيت بدني    
نقش ورزش در يادگيري دانش آموزان ابتدايي    
تربيت بدني / پيشرفت تحصيلي و هوش    
تربيت بدني / حس كنجكاوي    
ورزش / خودشناسي    
ورزش / ايجاد انگيزه و اشتياق        
آموزش دروس در تلفيق با تربيت بدني    
راهكارها
=================

«مقدمه»
تربيت بدني و ورزش، بخش مهمي از برنامه آموزشي مدرسه و فرايند تربيت و پرورش كودك و نوجوانان را تشكيل مي دهد دستيابي به اهداف آموزشي تربيت بدني در سه حيطه شناختي‏‏، عاطفي اجتماعي و رواني –حركتي فقط از راه بررسي آموزشي، هدفمندي، برنامه ريزي و استفاده از طرح درسي امكان پذير است. و يكي از دروسي است كه اگر به طور صحيح برنامه ريزي گردد نقش مؤثري مي‌تواند در رشد و تكامل دانش آموزان داشته باشد هدف هر معلم از اين برنامه تعليم و تربيتي،‌ بايد كمك به دانش آموز به منظور دست يابي به استعداد خويش و قبول مسئوليت باشد و اين درس جزئي غير قابل تفكيك از جريان تعليم و تربيت است و در تكامل كلي دانش آموز و حتي در روند كلي آموزش سهيم مي‌باشد.
...

ورزش خود شناسي و ايجاد انگيزه

(ورزش وسيله‌ي خودشناسي است. برخورد انسان با ورزش هدفمند به او فرصت را مي‌دهد تا از مرزهاي خود محوري و خودخواهي گذشته به كشف استعدادهاي خود بپردازد و به تجربه بپردازد و به تجربه دريابد كه ابعاد وجودي او به صورت يك كل تفكيك ناپذير با ورزش درگير است.
با توجه به مطالب فوق مي‌توان گفت كه دانش‌آموزان با ورزش به خود آگاهي مي‌رسند كه اين خودآگاهي نياز دانش آموز است و توسعه آن در روند يادگيري جنبه حياتي دارد و مي‌تواند موجب يادگيري گردد چون در اين خود شناسي به قدرت ذهني خود پي مي‌برد و نسبت به حدود توانايي و استعدادها شناخت صحيح‌تري پيدا مي‌كند و در اين شناخت به واقعيت نزديك‌تر مي‌شود و اين امر موجب يادگيري مي‌شود.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۵:۳۰ | پيشرو دانش
دانلود تحقيق تاثير تربيت بدني در يادگيري،

پروپوزال تاثير الگوهاي مشاوره اي در آسيب هاي اجتماعي رواني دانش آموزان

پروپوزال تاثير الگوهاي مشاوره اي در آسيب هاي اجتماعي رواني دانش آموزان

پروپوزال تاثير الگوهاي مشاوره اي در آسيب هاي اجتماعي رواني دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 39

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تاثير الگوهاي مشاوره اي در كاهش ميزان آسيب هاي اجتماعي و رواني دانش آموزان مقطع راهنمايي استان همدان

مقدمه :
قرن بيستم ، قرن شگفتي هاست . اختراعات ، اكتشافات بي شمار و پيشرفت علم و صنعت براي افراد چند قرن پيش قابل تصور نبوده است . در آغاز قرن مذكور ، پيشرفت حيرت انگيز علم و صنعت كه همزمان با پژوهشهاي متعدد در رشته هاي مختلف علوم رفتاري براي پي بردن به علل اعمال نادرست و ناپسند بوده است زندگي توأم با آرامش و امنيت را به جامعه بشري نويد مي داد .
...
پيشنيه هاي خارجي :
درباره اختلالات رفتاري كودكان در خارج از كشور تحقيقات زيادي صورت گرفته است ، گرچه همه نتايج تحقيقات را نمي توان در ايران كافي دانست ولي به لحاظ تشابه با موضوع در اينجا بعضي از تحقيقات انجام شده ذكر مي‌شود:
الف)در مطالعه اي كه توسط بريچ در سال 1972 ميلادي با حجم نمونه بزرگتري صورت گرفته بود ، نتايج بدست آمده در مورد افراد داراي اختلال رفتاري را تائيد كرد : فقدان پدر و مادر در دختران سن صفر الي 4 سالگي آسيب زا بوده است . بعلاوه در دختران صفر الي 4 سالگي مرگ مادر به طور معني داري بالاتر بوده است .
...

قيمت محصول : 7000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۵:۱۳ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 3
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان