پيشرو دانش

تحقيق تاثير بنيادگرايي اسلامي بر امنيت بين الملل

تحقيق تاثير بنيادگرايي اسلامي بر امنيت بين الملل

تحقيق تاثير بنيادگرايي اسلامي بر امنيت بين الملل

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 26

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بنيادگرايي اسلامي و تاثير آن بر امنيت بين الملل

محصول حاضر داراي 26 صفحه با فرمت ورد و قابل ويرايش مي باشد

فهرست مطالب:
مقدمه
بنياد گرايي:
بنيادگرايي اسلامي:
پيشينه تاريخي اين مفهوم: (بنيادگرايي اسلامي):
ويژگي بنيادگرايي اسلامي:
بنيادگرايي و راديكاليسم:
الف) بنيادگرايي در برابر سنت گرايي:
ب) بنيادگرايي در برابر اسلام گرايي:
ج) بنيادگرايي اصطلاحي هم مثبت و هم منفي:
علل ظهور جنبش هاي اسلامي بنيادگرا:
علل ضد غربي بودن جنبش هاي بنيادگرايي:
عوامل خشونت طلبي در جنبشهاي بنيادگرا
تعريف تروريسم:
عوامل تسهيل يا كنترل كننده خشونت طلبي در جنبش هاي اسلامي
جنبش هاي راديكال اسلامي:
- چرخش از اسلام ميانه رو به اسلام مبارز
رابطه امنيت بين المللي و جنبش هاي راديكال اسلامي
هشدار درباره خطر تفكير گرايي
نتيجه گيري
زير نوشتها
منابع :

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۰:۰۱ | پيشرو دانش
بنيادگرايي اسلامي و امنيت بين الملل،

تحقيق غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

تحقيق غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

تحقيق غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

فرمت فايل : doc

حجم : 32

صفحات : 16

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

غلظت يون هاي اسيدي و نهشت مرطوب باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

16 صفحه با فرمت ورد و قابل ويرايش به شرح فهرست زير

فهرست:

چكيده
واژه هاي كليدي
مقدمه
باران اسيدي و نهشت مرطوب (Acid rain and Wet deposition)
نهشت خشك (Dry deposition)
اهداف
مواد و روشها
نتايج و بحث
مراجع
جدول 1- ميانگين غلظت يون هاي مختلف در هر ايستگاه  و در كل شهر مشهد بر حسب(mg/l)  در طول فصل بهار
جدول 2- ميانگين غلظت يون هاي مختلف در هر ايستگاه  و در كل شهر مشهد بر حسب(mg/l)  در طول فصل بهار
چكيده لاتين
جدول شماره 3- مقدار متوسط نهشت اسيدي مرطوب يون هاي مختلف
نمودار 1 – مقايسه ميانگين غلظت يون ها و مقدار PH باران در مشهد و منطقه ولز بريتانيا
نمودار 2 –  مقايسه ميانگين نهشت اسيدي در مشهد و منطقه ولز بريتانيا

بررسي غلظت يون هاي مختلف اسيدي و برآورد ميزان نهشت مرطوب  در باران هاي بهاره و پاييزه مشهد

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۴۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق اثر تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

تحقيق اثر تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

تحقيق اثر تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

فرمت فايل : ppt

حجم : 8548

صفحات : 59

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

بررسي تغييرات اقليمي بر آگرواكوسيستم كره زمين

بخشهايي از متن:

مقدمه :
پيشرفت فن آوري و دستيابي انسان به زندگي مدرن و پيشرفته امروزي به قيمت از بين رفتن و تخريب بسياري از منابع طبيعي و انقراض نسل تعداد زيادي از گياهان و جانوران تمام شده است. اما عليرغم پيشرفت بسيار سريع و غير قابل باور دانش بشري و حتي دستيابي انسان به كرات ديگر و اطلاعات حيرت آوري كه از دورترين كهكشانها بدست آورده است، هنوز كره زمين، تنها سياره قابل سكونت براي انسان و ديگر موجودات زنده به شمار مي آيد!
...

اثرات مخرب گرماي هوا

1- اثر بر روي توليد محصولات كشاورزي:
 در سال 1381 گرما و خشكسالي محصول غله هند، آمريكا وكانادا را بشدت كاهش داد. در نتيجه محصول غله جهان 90 ميليون تن يا 5 درصد كم تر از مصرف آن شد. در سال 1382 گرماي شديد اروپا موجب شد محصول غله كاهش يابد و بار ديگر توليد غله 90 ميليون كم تر از مصرف آن بود. در سال 83 بارندگي بهتر شد اما در سال 84 خشك سالي در آمريكا محصول غله جهان را 34 ميليون تن كاهش داد.
2- آفات و بيماريها :
   افزايش درجه حرارت شرايط مناسب براي انتشار آفات كشاورزي و حشرات ناقل بيماريهاي انسان مانند پشه ناقل مالاريا را فراهم مي كند.
...

تغييرات آب و هوايي و بهداشت عمومي

تغييرات آب و هوايي جهان به‌طور خاص مي‌تواند به تندرستي انسانها آسيب برسانند زيرا باعث افزايش بيماري‌هاي قلبي-تنفسي، اسهال، مالاريا و ساير بيماري‌هايي كه حشرات ناقل آن هستند، مي‌شود.
...

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۱۳ | پيشرو دانش
تغييرات اقليمي آگرواكوسيستم كره زمين،

دانلود تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس در دهه هاي اخير

تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس در دهه هاي اخير

تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس در دهه هاي اخير

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 30

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

امنيت دفاعي منطقه خليج فارس در دهه هاي اخير

مقدمه
مفهوم امنيت در عرصه روابط بين الملل
تعريف و مفهوم امنيت ملي
شاخصه هاي امنيت ملي
موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك خليج فارس
وضعيت امنيت دفاعي منطقه خليج فارس در دهه هاي اخير
نتيجه گيري
منابع
-------------
خليج فارس مي تواند محيط امنيتي ايران را در سه سطح بين المللي منطقه اي و ملي . فروملي تحت تأثير قرار دهد در هر كدام از سطوح ياد شده ، جمهوري اسلامي ايران با تهديداتي مواجه بوده و از آسيب پذيري ها و فرصت هايي نيز برخوردار است. اتخاذ هر گونه سياست امنيت بدون توجه به تهديدات ، آسيب پذيري ها و فرصت هاي موجود در عصر جهاين شدن، ايران را با ناكامي همراه خواهد ساخت.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۵۵ | پيشرو دانش
تحقيق امنيت دفاعي خليج فارس،

تحقيق نقش جنبش اصلاح طلبي ايران در سياست تنش زدايي با عربستان سعودي

تحقيق نقش جنبش اصلاح طلبي ايران در سياست تنش زدايي با عربستان سعودي

تحقيق نقش جنبش اصلاح طلبي ايران در سياست تنش زدايي با عربستان سعودي

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 45

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

تأثير جنبش اصلاح طلبي در ايران بر اتخاذ سياست تنش زدايي با عربستان سعودي (1376-1384)

فهرست مطالب
- مقدمه     5
- هدف پژوهش     6
- فرضيه و متغيرهاي مستقل و وابسته     6
- شاخصهاي عملياتي متغيرها     7
- چارچوب نظري     8
- فصل اول: جنبش اصلاح طلبي در ايران و تأثير آن بر سياست داخلي و خارجي كشور    11
- مبحث اول:     11
تأكيد بر اصلاحات، مردم سالاري ديني، آزاديهاي سياسي و مشاركت عمومي     
- مبحث دوم:     14
افزايش مخالفت مردم با حكومت انحصار طلبان و راست گرايان مذهبي
-مبحث سوم:     18
نيازها و مشكلات اقتصادي و ضرورت تعديل ساختار اقتصادي كشور
بند الف – تورم و گراني     22
بند ب – بدهي خارجي     23
- مبحث چهارم:
واقع گرايي و تغيير در سلسله مراتب اهداف و منافع ملي كشور
بند الف – عمده كردن منافع ملي در روابط خارجي
بند ب- بدهي خارجي
- مبحث چهارم     24
واقع گرايي و تغيير در سلسله مراتب اهداف و منافع ملي كشور
بند الف – عمده كردن منافع ملي در روابط خارجي     25
بند ب-  آمادگي قدرتمندانه براي رويارويي با تهديدات خارجي     26
بند پ – احساسات زدايي در روابط خارجي     27
- مبحث پنجم:     28
همزيستي ميان مذاهب و اديان مختلف (گفتگوي تمدنها)
فصل دوم: افزايش تنش زدايي و گسترش روابط ايران و عربستان سعودي    31
- مبحث اول:     31
تنش زدايي و بهبود روابط سياسي و ديپلماتيك بين تهران و رياض
- مبحث دوم:     35
اعتماد سازي و مشاركت فعال در سازمان اوپك و سازمان كنفرانس اسلامي ايران
- مبحث سوم:     36
پيمان مشترك دفاعي – امنيتي بين ايران و عربستان سعودي
- مبحث چهارم:     37
توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين ايران و عربستان
- مبحث پنجم:     38
تحكيم مناسبات فرهنگي و علمي بين دو كشور
- جمع بندي مطالب     38
- نتيجه گيري     40
- فهرست منابع تحقيق     42

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۳۷ | پيشرو دانش
،

تحقيق اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

تحقيق اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

تحقيق اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

فرمت فايل : doc

حجم : 182

صفحات : 183

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

فهرست مطالب:

فصل اول:
كليات
فصل دوم:
تاريخچه پيمان سعدآباد
فصل سوم:
- مذاكرات مربوط به انعقاد پيمان سعدآباد
- ورود نمايندگان دول عراق، تركيه، افغانستان به ايران براي امضاء پيمان
- متن پيمان
- سخنراني هاي نمايندگان دول چهارگانه در مورد پيمان سعدآباد در روز امضاي آن.
فصل چهارم:
اهميت پيمان سعدآباد
اهداف پيمان سعدآباد
فصل پنجم:
بازتاب هاي پيمان سعدآباد در ميان دول قدرتمند آن دوران
تلاش متفقين و متحدين براي جذب اعضاء پيمان سعدآباد در آستانه جنگ جهاني دوم
الف) تلاش هاي متفقين
ب) تلاش هاي متحدين
توجه: منابع بصورت پاورقي مي باشد
----------------

اهداف پيمان سعدآباد و آثار آن در روابط بين الملل

در اين تحقيق مي خواهيم پيمان سعدآباد را از جنبه مستقل و با استفاده از ديدگاهها و نظريات مطروحه در علوم سياسي و روابط بين الملل مورد بررسي قرار دهيم. به عبارت ديگر بررسي پيمان سعدآباد و اهداف و مقاصد آن و نقشي كه اين پيمان مي توانسته در سطح منطقه‌اي و همچنين در سطح جهاني ايفا كند، در راستاي تحقيق حاضر مي باشد و هدفمان آن است كه نقش مهم ايران را در صحنه روابط منطقه اي و بين المللي در گذشته روشن كنيم و ابهامات و ساده انگاري هايي كه در مورد وقايع و تحولات تاريخي بوده است، دريابيم و آن را در چارچوب نظريه هاي علوم سياسي و روابط بين الملل  ـ نه به صورت توصيفي صرف ـ مورد ملاحظه قرار دهيم و اينكه با توجه به اين نكته، امروزه چگونه مي توان از ابتكارات سياست خارجي ايران در آن دوران به عنوان الگويي براي زمان حال و آينده و تأمين منافع ملي خود استفاده كنيم.

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۲۱ | پيشرو دانش
تحقيق پيمان سعدآباد،

تحقيق پخش سيلاب

تحقيق پخش سيلاب

تحقيق پخش سيلاب

فرمت فايل : ppt

حجم : 5358

صفحات : 36

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

پخش سيلاب

مقدمه:
بهره برداري هاي غير اصولي و بي رويه از منابع محدود طي ساليان متمادي  سير قهقرايي منابع طبيعي را موجب شده است به گونه اي كه وقوع سيلاب هاي سهمگين و افزايش چشمگير فرسايش خاك از عواقب اوليه آن است.
...
تعريف پخش سيلاب
پخش سيلاب-روشي به منظور گسترش آب در سطح زمين جهت كمك به افزايش رويش گياهان طبيعي يا ذخيره آب در زمين, كه مي تواند مجددا از طريق حفر چاه يا قنوات در اختيار كشاورزي قرار گيرد و يا روشي بر مبناي وارد كردن آب به داخل يك سازند نفوذ پذير.(فرهنگ آبخيزداري,1372)
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۰۴ | پيشرو دانش
تحقيق پخش سيلاب،

تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير

تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير

تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير

فرمت فايل : doc

حجم : 77

صفحات : 111

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

فهرست
پيشگفتار
چكيده
مقدمه
فصل اول:جغرافياي بهنمير   17
1-    موقعيت جغرافيايي17
2-    وجه تسميه بهنمير18
3-    رودها،گياهان،جانوران به طور اختصار19
o    در ياي خزر19
o    مهمترين روددر خطه بهنمير20
o    جانوران ناحيه بهنمير21
o    رستني ها و گياهان اين منطقه21
4-    موقعيت اقتصادي و شغلي21
نباتات غذايي24
الف- زراعت نيشكر24
ب- برنج26
وضعيت اقتصادي خانوار بهائي و موقعيت شغلي آن در سالهاي اوليه26
5-    اعتقادات،مذاهب، رسوم و آداب27
o    مذهب اهالي بهنمير27
o    آداب و رسوم و گويش و لهجه اهالي بهنمير28
o    صنايع دستي ناحيه بهنمير30
6-    اوضاع و احوال اجتماعي و اخلاقي و فرهنگي در زمان ظهور31
وضعيت خانوار بهائي از نظر سني جوان يا پيرنسبت به زمان قبل و يا حال32
فصل دوم:تاريخچه نفوذامر مبارك در بهنمير33
1-    پيدايش اوليه امر در آن خطًه34
2-    شرح حال اصحاب بهنمير در قلعه شيخ طبرسي34
جناب رسول بهنميري دارابديني35
جناب آقاطاهر(برادر آقا رسول)41
آقا محمدحسين(برادر آقا رسول)41
آقا علي(عموي آقارسول)42
محمدجان(پسر آقا علي)42
مسيح(پسر اقا علي)42
آقا نظام42
صفي علي42
آقاشفيع42
ملا محمديوسف43
عظيم بهنمير(پسر عموي آقا رسول)43
قاسم(سلماني آقا رسول)43
آقا غلام رضا بهنميري(بقيه السيف)44
آقا عباس(بقيه السيف)45
مشهدي احمدعلي (بقيه السيف)45
آقالر بهنميري (بقيه السيف)46
ملاحسين بهنميري47
ملا امينا (بقيه السيف)48
3-    نفوس مؤثر در نفوذ و استقرار امر49
شرح خاطره52
4-    چگونگي توسعه امر در سالهاي اوليه در بهنمير53
5-    مبلغين و نفوس مشهور و بهائيان معروف54
جناب آقا علي اكبر فروتن55
ميس كهلر56
جناب اولينگا وهمسر گراميشان57
ايادي عزيز امر الله جناب ذكر الله خادم59
جناب جلال خاضع60
جناب علي آذري62
جناب عباس محمودي63
جناب هوشمند فتح اعظم63
6-    ديگر مبلغيني كه باعث توسعه و انتشار امر گرديدند:63
آقا شكرالله سليمي64
آقاي دكتر مسيح فرهنگي64
حكايتي از شخصي به نام مش نصرالله يوسف زاده65
نفوس نفيسه اي كه سبب اعلاء كلمه الله گرديدند66
7-نفوس مهمه كه مصور خدماتوعلت تحكيم در آن خطه بوده اند:67
o    كربلائي كرامت67
o    فرج الله سنائي67
o    شيخ رمضان علي عَمْرَيي69
o    آقايوسف زاده70
فصل سوم: مصائب و مشقات احباء در جهت تحقق امر مبارك در آن خطه70
1-    مهاجريني كه از آن خطه بوده اند.70
2-    كساني كه در آن خطه از امر كناره گرفته تبري كرده اند76
3-    معاندين و معترضين77
 ضوضاي معاندين بر عليه احباء 78
نمونه هايي از ضوضاي معاندين بر عليه احباء79
     4--شهدا و شرح مختصري از احوال آنان81
فصل چهارم: وضعيت امر مبارك و تشكيلات از گذشته تا كنون82
1-    مدرسه بهائي82
تأسيس مدرسه82
محل ساختمان 83
معلمين مدرسه بهائي85
محصلين- دروس مدرسه و مخارج آن86
مراسم و آداب88
مدارك موجود88
عاقبت مدرسه89
2-كلاسهاي درس اخلاق بهنمير90
3-حظيره القدس91
اوقاف و عاقبت حظيره القدس93
4-    مهمانسرا بهنمير93
5-    گلستان جاويد94
6-    حمام بهنمير96
7-    اولين محفل روحاني98
8-    اولين لجنات98
9-    تبرع اماء الرحمن سال 133398
مؤخره100
ضمائم104
يادداشت ها106
كتابنامه111
-------------
مجموعه حاضر تحقيقي است تحت عنوان تاريخچه بهنمير. بر اساس اطلاعات بدست آمده از نفوس مطمئنه و متقدمين آن خطه پيشرفت و روند تاريخي امر مبارك از زمان حضرت اعلي و با رشادتهاي آقا رسول و عده اي از بستگان و اصحاب در قلعه شيخ طبرسي و بازگشتن بقيه السيف به بهنمير و مراجعت مبلغين و نفوس مشهور در آن ديار سبب نفوذ وگستردگي و استقرار امر مبارك در آنجا گرديد.
در اين رساله جهت نمودار ساختن هرچه بهتر اهميت تأثير نقش مبلغين و مهاجريني كه بر طبق فرامين تبليغي به جهت تداوم بيشتر امر مبارك مساعدت نمودند.و شواهد نمونه هاي بسياري از فعاليت ها و خدمات كثيره آن نفوس مخلصه و تحمل مصائب و مشكلات اهل بهاء در بهنمير در برابر ضوضاي معاندين آورده شده است.
اين تحقيق به صورت ميداني واندكي به روش كتابخانه اي از كتابهاي امري و غير امري استخراج گرديده است،تاكنون تحقيقاتي در زمينه تاريخچه بهنمير از ابتداي امر تاكنون به صورت اين مجموعه انجام نشده است.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۴۸ | پيشرو دانش
تحقيق وقايع و تاريخچه بهنمير،

تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم

تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم

تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم

فرمت فايل : doc

حجم : 112

صفحات : 157

گروه : تاريخ

توضيحات محصول :

امويان و ابومسلم

فهرست:

امويان
صحنه مرگ معاويه:
ساختار حكومت امويان:
عصر امويان:
امويان و ترويج جبرگرايي:
نخستين مروجان عقيده قدر:
وضع مردم مخالف در دوره امويان:.
مخالفت خوارج
سلطه امويان ( عرب در ايران):
رسوم: غذا و لباس
لباس
تشريفات و سرگرمي ها
ارتش: سازمان و مقررات آن در حكومت اسلامي
اوضاع سياسى، اجتماعى و فرهنگى در دوره امام باقر(ع) (در زمان حكومت امويان):
وجه تسميه موالي
واكنش ايرانيان در برابر اعراب پيش از اغاز جنبش موالي:
چگونگي و علل برپايي جنبش موالي:
خلافت امويان و بررسي مباني مشروعيت آن
امويان و مشكل مشروعيت
عربيت، مبناي نخست مشروعيت‏خلافت امويان
تفرقه جهان اسلام و جنگ هاي صليبي
فصل اول
ابومسلم كيست؟
اصل و تبار ابومسلم
نام و زادگاه او
ابتداي زندگي
فصل دوم
تصويري از ابومسلم
دورنمايي از روزگار ابومسلم
عرب و موالي
دعوت عباسي
ابومسلم در خراسان
آشفتگي اوضاع خراسان
مأموريت خراسان
دعوت آشكار و قيام ابومسلم
مقدمات لشكرآرايي
هدف ابومسلم چه بود؟
آراء و تمايلات ابومسلم
خونخواهي ابومسلم
ياد داشت ها

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۳۰ | پيشرو دانش
تحقيق تاريخ امويان و ابومسلم،

تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت

تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت

تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت

فرمت فايل : doc

حجم : 48

صفحات : 87

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

برخي از مطالب:

تعريف دولت
اهميت دولت :
نظريه اسلام
الف – ضرورت وجود دولت:
ب – اختيارات گسترده :
ج – اهميت فرد :
د – محدود كردن فعاليتها و اختيارات دولت :
ه – مراقبت و كنترل دولت :
1 - نظريه آدام اسميت :
2 - نظريه جان لاك :
3 – نظريه هولتزيزوف:‌
اركان دولت:
زيربناي دولت :
انواع حكومت :‌
دموكراسي
مفهوم دموكراسي:
اركان دموكراسي :
اشكال دموكراسي :
ويژگي هاي نظام پارلماني :
انتقادها
نظام آريستوكراسي
حقيقت حكومت و منابع آن در اسلام
منابع حكومتي در اسلام :
طبيعت حكم و قانون در اسلام
خلافت اسلامي
ضرورت خلافت
ضرورت وجود رهبر
امتيازهاي بين المللي رهبر
وظيفه فرمانبرداري
مدت حاكميت حاكم در اسلام
تشكيلات حكومت اسلامي
وظايف كارمندان
رسيدگي به نيازهاي كارمندان:
مقامهاي دولتي
و...
---------------
– ضرورت وجود دولت:
    اسلام ، وجود دولت را براي سلامت و استواري شوون جامعه لازم و ضروري ميداند، زيرا زندگي اجتماعي بدون وجود سلطه حاكم و يا دولت، موجب مي شود كه هرج و مرج در جامعه حكومت كند و كرمت انساني از بين برود و به جاي استقرار امنيت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گيرد. بنابراين، تشكيل دولت امري است كه اسلام آن را ضروري مي داند و عقل نيز وجود آن را لازم مي شمارد.
    پيامبر اكرم (ص) پس از تحمل مشقتهاي زياد و رنجهاي طاقت فرسا كه از ناحيه سركشان و ستمگران قريش و ديگر عربها به ايشان وارد شد، دولت اسلامي را برپا داشت و رهبري آن را به عهده گرفت.
...

قيمت محصول : 5500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۶ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۱۵ | پيشرو دانش
تحقيق انواع و نظريه هاي دولت و حكومت،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان