پيشرو دانش

پاورپوينت مفهوم، مزايا، كاربرد، قابليت و روشهاي اجراي كانتكس

پاورپوينت مفهوم، مزايا، كاربرد، قابليت و روشهاي اجراي كانتكس

پاورپوينت مفهوم، مزايا، كاربرد، قابليت و روشهاي اجراي كانتكس

فرمت فايل : pptx

حجم : 1538

صفحات : 59

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت مفهوم، مزايا، كاربرد، قابليت و روشهاي اجراي كانتكس

تعداد اسلايد: 59 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان مفهوم، مزايا، كاربرد، قابليت و روشهاي اجراي كانتكس مي باشد كه در حجم 59 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

مقايسه كانتكس با ديگر مصالح

خيزران

مزاياي كانتكس

كاربرد هاي كانتكس

قابليت هاي كانتكس

روش هاي اجراي كانتكس

تصاوير

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۴:۱۶ | پيشرو دانش
روشهاي اجراي كانتكس، كاربرد كانتكس،

تحقيق كامپوزيت هايFRP ساخت، بهسازي و تقويت سازه ها

پاورپوينت بررسي استفاده از كامپوزيت هايFRP در ساخت، بهسازي و تقويت سازه ها

پاورپوينت بررسي استفاده از كامپوزيت هايFRP  در ساخت، بهسازي و تقويت سازه ها

فرمت فايل : ppt

حجم : 2695

صفحات : 35

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت بررسي استفاده از كامپوزيت هايFRP  در ساخت، بهسازي و تقويت سازه ها

تعداد اسلايد: 35 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان بررسي استفاده از كامپوزيت هايFRP  در ساخت، بهسازي و تقويت سازه ها مي باشد كه در حجم 35 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مقدمه

كامپوزيت چيست؟

الياف

رزين

كامپوزيت FRP

شكل هاي مختلف كامپوزيت FRP درمهندسي عمران

ميلگردهاي FRP

پوشش هاي FRP

سيستم هاي تقويت سازه ها با استفاده از كامپوزيت  هاي   FRP

بهسازي سازه هاي موجود

تعمير سازه هاي آسيب ديده

)قابليت هاي بالقوه FRP درتقويت و ترميم سازه ها

مزاياي استفاده از ورقه هاي FRP

بررسي محدوديت هاي تقويت خمشي تيرهاي بتن آرمه با FRP و ارائه ي راه كارهاي پيشنهادي

دال هاي طره اي  تقويت شده با FRP

خلاصه و نتيجه گيري

منابع

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۳:۳۰ | پيشرو دانش
كامپوزيت هايFRP،

دانلود مقاله كاربرد تئوري لايه مرزي

پاورپوينت آشنايي با كاربرد تئوري لايه مرزي

پاورپوينت آشنايي با كاربرد تئوري لايه مرزي

فرمت فايل : pptx

حجم : 1939

صفحات : 29

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت آشنايي با كاربرد تئوري لايه مرزي

تعداد اسلايد: 29 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان آشنايي با كاربرد تئوري لايه مرزي مي باشد كه در حجم 29 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

تاريخچه

كاربردهاي تئوري لايه مرزي

كنترل لايه مرزي

استخراج معادلات براي جريان دو بعدي

معادله بلازيوس

شبيه سازي مستقيم عددي جريان لايه مرزي دو بعدي و غير قابل تراكم با استفاده از روش تفاضل محدود فشرده

معادلات ديفرانسيل حاكم

شرايط مرزي

شرايط اوليه

شبكه سازي (محدود كردن دامنه y)

مشتق گيري و پيشروي محاسبات در دامنه زمان

نتايج حل DNS براي جريان لايه مرزي دو بعدي

رشد ضخامت لايه مرزي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۲:۳۶ | پيشرو دانش
پاورپوينت آشنايي با كاربرد تئوري لايه مرزي،

دانلود پاورپوينت بررسي علم مقاومت مصالح

پاورپوينت بررسي علم مقاومت مصالح

پاورپوينت بررسي علم مقاومت مصالح

فرمت فايل : pptx

حجم : 12795

صفحات : 301

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت بررسي علم مقاومت مصالح

تعداد اسلايد: 301 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان بررسي علم مقاومت مصالح مي باشد كه در حجم 301 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

تعريف تنش

انواع بارها

انواع تكيه گاه ها

عكس العمل تكيه گاه ها

اصول برش در علم مقاومت مصالح

قانون هوك براي تنش محوري (تك محوري)

قانون هوك براي تنش سايشي (تك محوري)

 تنش خمشي

مقادير سطح مقطع (سطح ، مركز سطح ، ممان سطحي)

معادله Stein

معادله Stein براي سطوح تركيبي

محاسبه براي حالت گردش سيستم محور مختصات

محور هاي اصلي و ممان هاي اينرسي اصلي

سطوح متقارن

دايره اينرسي مور

پيچش در مقاطع متقارن چرخشي

تنش سايشي نيروي عرضي

نسبت مقادير حداكثر : تنش عرضي به تنش خمشي در نيروي عرضي

تاثير نيروي عرضي بر خم تير ها ، ضريب پخش سايش

تنش شكاف

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۲:۰۶ | پيشرو دانش
پاورپوينت بررسي علم مقاومت مصالح،

پاورپوينت آشنايي با سد هاي لاستيكي

پاورپوينت آشنايي با سد هاي لاستيكي

پاورپوينت آشنايي با سد هاي لاستيكي

فرمت فايل : pptx

حجم : 1259

صفحات : 26

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت آشنايي با سد هاي لاستيكي

تعداد اسلايد: 26 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان آشنايي با سد هاي لاستيكي مي باشد كه در حجم 26 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

تاريخچه احداث سدهاي لاستيكي

عمده ترين كاربرد سدهاي لاستيكي

انواع سد لاستيكي

خصوصيات سدهاي لاستيكي بادي

اجزاي سد هاي لاستيكي

بدنه سد (تيوپ هوا)

بستر سد و تجهيزات مهار

اتاق كنترل و سيستم نگهداري

مباني طراحي سدهاي لاستيكي

پي سد

بستر بتني

سيستم مهاربندي  

غشاء لاستيكي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

 

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۱:۴۵ | پيشرو دانش
پاورپوينت آشنايي با سد هاي لاستيكي،

پروژه بيوگرافي دانيل ليبسكيند

پاورپوينت بيوگرافي دانيل ليبسكيند

پاورپوينت بيوگرافي دانيل ليبسكيند

فرمت فايل : pptx

حجم : 2646

صفحات : 45

گروه : معماري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت بيوگرافي دانيل ليبسكيند

تعداد اسلايد: 45 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان بيوگرافي دانيل ليبسكيند مي باشد كه در حجم 45 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

بيوگرافي

مختصري در مورد ليبسكيند

كارهاي مهم ليبسكيند

مروري بر كارهاي ليبسكيند

ساختمان بخش الحاقي يهودي به موزه برلين  1999-2001

طرح ليبسكيند براي بازسازي ساختمانهاي تجارت جهاني

برج شيشه اي

باغ يادبود گود نشسته

تصاويري از تعدادي از كارهاي ليبسكيند

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۱:۳۲ | پيشرو دانش
پاورپوينت بيوگرافي دانيل ليبسكيند،

پاورپوينت ويژگيهاي فني مؤثر در انتخاب و بكارگيري مصالح

پاورپوينت ويژگيهاي فني مؤثر در انتخاب و بكارگيري مصالح

پاورپوينت ويژگيهاي فني مؤثر در انتخاب و بكارگيري مصالح

فرمت فايل : pptx

حجم : 832

صفحات : 25

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت ويژگيهاي فني مؤثر در انتخاب و بكارگيري مصالح

تعداد اسلايد: 25 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان ويژگيهاي فني مؤثر در انتخاب و بكارگيري مصالح  مي باشد كه در حجم 25 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

مصالح ساختماني و معماري

مزيت شناخت مصالح براي معماران

دو بخش شناخت مصالح

معيارهاي انتخاب مصالح در معماري

مقايسه سختي كانيها

تاثير آب بر مصالح ساختماني

تاثير حرارت بر مصالح ساختماني

قابليت جذب و انعكاس نور و صدا

خواص مكانيكي

خواص شيميايي

نسبت فراواني عناصر در پوسته جامد زمين

اصلي ترين عناصر طبيعي مورد استفاده در معماري و ساختمان

چگونگي توليد مصالح

توليد مصالح

واكنش مصالح فلزي و غير فلزي با اكسيژن و آب؛ و تركيب اسيد و باز با يكديگر

خطر واكنش هاي شيميايي  بر مصالح مورد استفاده در بنا

تركيبات شيميايي كه به مصالح ساختمان آسيب مي رسانند

تاثير مصالح كربنات دار ، سولفات دار، سولفور دار، كلرور دار ، نيترات دار بر ساختمان

انواع سفيدكهاي ساختماني

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۱:۱۶ | پيشرو دانش
پاورپوينت ويژگيهاي فني مؤثر در انتخاب و بكارگيري مصالح،

تحقيق آشنايي با كتابخانه ملي چين

پاورپوينت آشنايي با كتابخانه ملي چين

پاورپوينت آشنايي با كتابخانه ملي چينb

فرمت فايل : pptx

حجم : 1512

صفحات : 35

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت آشنايي با كتابخانه ملي چين

تعداد اسلايد: 35 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان آشنايي با كتابخانه ملي چين مي باشد كه در حجم 35 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

تاريخچه كتابخانه ملي چين

ساختمان كتابخانه ملي چين

ساختمان جديد كتابخانه ملي چين

بخش هاي كتابخانه ملي چين

فعاليت‌ها و خدمات

مجموعه ها

نشريات ادواري كه به‌وسيله كتابخانه منتشر مي‌شوند

منابع

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

 

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۲۳ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۰:۵۸ | پيشرو دانش
پاورپوينت كتابخانه ملي چين،

برخورد يا واكنشهاي ناشي از ناكامي

واكنشهاي ناشي از ناكامي

1- پرخاشگري ، فرضيه ناكامي ، پرخاشگري كه مطابق آن هر نوع ناكامي به پرخاشگري مي انجامد و هر گونه پرخاشگري نتيجه ناكامي است تا اندازه اي اغراق آميز به نظر مي رسد ، ناكامي ممكن است با پاسخهاي ديگري منجر شود .

2- چون بازگشت به رفتارهاي كودكانه

3- كناره گيري يا بي اعتنايي

4- يا كوشش آرام براي حلب مسئله ( شايد بهتر اين باشد كه ناكامي را مقدمه تحريك هيجاني ، خشم را خود حالت هيجاني و پرخاشگري را يكي از پاسخهاي شخص در برابر خشم بدانيم.)

البته پاسخ پرخاشگر آميز معمولا پاسخ آموخته شده اي است كه خشم يا سائقه ناشي از ناكامي را كاهش مي دهد . ...

ادامهـ مطلبـ
| ۲۱ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۲:۱۰ | پيشرو دانش
واكنشهاي ناكامي،

دانلود تحقيق كاربرد روانشناسي اجتماعي در جامعه

مقاله تحقيقاتي روانشناسي اجتماعي

توضيحات مختصر

تحقيق كاربرد روانشناسي اجتماعي در جامعه

تحقيق كاربرد روانشناسي اجتماعي در جامعه

حجم : 94

صفحات : 35

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي
فرمت : doc
توضيحات دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۸ تير ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۵:۰۵ | پيشرو دانش
كاربرد روانشناسي اجتماعي در جامعه،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان