پيشرو دانش

مقاله نقش مراكز پيش دبستاني در رشد كودكان

مقاله نقش مراكز پيش دبستاني در رشـد كودكان

مقاله نقش مراكز پيش دبستاني در رشـد كودكان

فرمت فايل : doc

حجم : 28

صفحات : 33

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

نقـش مراكز پـيـش دبسـتاني در رشـد هـمه جانبه كودكان

بخشهايي از متن

اهـداف مربوط به رشد عـاطفي اجـتـماعي

سالهاي  بين  سـه تا  شـش سالگي مرحله شـكـل گـيـري  شـخـصيت اسـت كه با حساسيت زياد كودك نسبت به پيرامون خود مشخص مي شود .
اين سالها، دقـيقا زمان آموزش پـيش از دبـستان اسـت كه نفـوذ آن مي تواند دائمي باشد وبا نفـوذ و تأثير خانواده مطابقـت يا مقـابله كند.
خاطر نـشان شده است كه عـملكرد اساس آموزش پـيـش از دبـستان آشنا كردن كودكان با زندگي اجتماعي است. كودكان در اين دوره مي آموزند كه چگونه به صورت جمعي با كودكاني كه تـقـريباً آنها هـستند وبا بزرگ سالاني كه والـدين آنها نـيـسـتـنـد و وظـايـف شـخـصي را انـجـام مي دهـنـد، زنـدگـي كــنـنـــد.
...

اهـداف مـربـوط بـه نـيـازهـاي ديـنـي و اخـلاقـي

اخلا ق، از نظر پياژه مانند هـوش در قالب مراحلي نظام دارد و پي در پي رشد مي كـنـد كه وابسته به رشد شـناختي كـودك است. هـر مرحله جديد در رشد شناختي، سطح بالاتري از آگاهي اخلاقي را به دنبال خواهـد داشت.
 لورنس كـلبرگ( Kohlberg ) نـيـز مانند پـياژه معـتـقـد اسـت كه توانايي هاي ذهـني و شناختي افراد، مراحل رشتد اخلاقي آنان را تـعـيـيـن مي كـنـد و رشـــــد اخلاقي
افـراد، حاصل تأثـيـر مـتـقـابـل رشـد شـناخـتـي آنها و مـحـيـط اجـتـمـاعـي اسـت.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۹:۲۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق رشد و مباني الگوي رشد و تكامل انسان

تحقيق رشد و مباني الگوي رشد و تكامل انسان

تحقيق رشد و مباني الگوي رشد و تكامل انسان

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 30

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

مباني الگوي رشد، آغاز زندگي
نخستين مرحله زندگي
زندگي هر موجود زنده در يك لحظه غير قابل پيش‌بيني آغاز مي‌شود، و در يك لحظه غيرقابل پيش بيني پايان مي‌يابد كه خود او در هيچ يك از اين دو لحظه اختياري ندارد و نمي‌داند چه سرنوشتي يا آينده‌اي در پيش دارد. لحظه آغاز زندگي، لحظه انعقاد نطفه در رحم است. اين دوره از زندگي در آدمي معمولاً 279 يا 280 روز طول مي‌كشد كه دو هفته اول آن را « مرحله باروري » يا « مرحله نطفه‌اي » نامند. مهمترين فرايند رشد و تكاملي در طول اين مرحله تقسيم سلول است. شش هفته بعد را « مرحله روياني » يا « مرحله پيش‌جنيني » خوانند كه با تفكيك و اختصاصي شدن سلول مشخص مي‌شود. بدين معنا كه بعضي از سلولها به صورت بافت عصبي درمي‌آيند، برخي عضله يا استخوان را تشكيل مي‌دهند، و گروهي نيز براي كنشهاي ويژه اختصاص مي‌يابند. ...
...
عنوان
نخستين مرحله زندگي
عوامل مؤثر در رشد و تكامل پيش از تولد
عوامل مؤثر در گرايشهاي والديني
والدين ها هرگز نبايد فراموش كنند
تعداد جنين
چگونگي تأثير تولد در رشد و تكامل پس از تولد
آمار همگاني زودرسي در رشد و تكامل بعدي
خلاصه
رشد و تكامل عقلي ( ذهني ) يا شناختي
مفاهيم كودكان
چگونگي رشد و تكامل گسترش مفاهيم
روشهاي رشد و تكامل
عوامل مؤثر در رشد و تكامل و گسترش مفاهيم
-----
نتايجي كه از اين بررسي‌ها به دست آمده نشان مي‌دهند كه مفاهيم مربوط به اعضاي داخلي بدن از قبيل ريه و معده و عمل آنها با سن زماني و هوشي كودكان همبستگي مثبتي ندارند بدين معنا كه صرف زياد شدن و سن هوشي و سن زماني براي كسب مفاهيم درباره اعضاي داخلي كافي نيست. ولي بين درجه معلومات والدين و مواد خوانده شده در مدرسه از يك طرف و اطلاعات كودك درباره موضوعات مذكور از سوي ديگر همبستگي نمايان وجود دارد. ....

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۵۹ | پيشرو دانش
تحقيق الگوي رشد و تكامل انسان،

دانلود مقاله روان شناسي گشتالت

مقاله روان شناسي گشتالت

مقاله روان شناسي گشتالت

فرمت فايل : ppt

حجم : 84

صفحات : 27

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

روان‌شناسي گشتالت

فايل بصورت پاورپوينت و داراي 27 اسلايد مي باشد

تاريخچه
روان‌شناسي گشتالت، در دهه دوم قرن بيستم به منزله اعتراضي نسبت به عنصرگرايي روان‌شناسي "وونت" در آلمان آغاز شد. كار ويليام جيمز(William James)، يعني مخالفت با عنصرنگري روان‌شناسي نيز صورت ابتدايي روان‌شناسي گشتالتي است.
در نهضت گشتالت و در ميان كساني كه سخت تحت تاثير مفاهيم گشتالت قرار گرفته‌اند به گروه‌هايي بر مي‌خوريم.
كهلر، كافكا و ورتايمر كه بنيانگذار رسمي مكتب گشتالت شناخته مي‌شوند. و لوين(Lewin) از جمله انديشمنداني بوده‌است كه با طرح "نظريه ميداني" به توسعه مكتب گشتالت كمك زيادي نموده است.
در سال 1921، ورتايمر، كافكا، و كهلر با همكاري گلدشتاين(Goldstein) و گروهل(Gruhle ) مجله پژهش روان‌شناختي را پايه‌گذاري كردند، كه ارگان رسمي  مكتب فكري گشتالت شدند.
...

ساختمان گشتالت

در بررسي گشتالت ساختمان يك توليد دو پديده نظم و پيچيدگي از موضوعات مهم مي باشند. نظم و پيچيدگي فاكتورهاي وابسته به يكديگر در گشتالت محصول بوده و وجود هركدام به مقدار زياد مي تواند دال بر كمتر بودن ديگري باشد.بدين ترتيب محصول صنعتي مي تواند داراي پيچيدگي زياد و نظم كم ويا داراي نظم زياد و پيچيدگي كم باشد.
اين دو پديده در توليدات صنعتي بايد به دقت مورد توجه قرار گيرند. زيرا موضوع ارتباط آنها با يكديگر مسئله مهم در مطالعه استتيك اشيا ودرك استتيكي مي باشد.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۴۵ | پيشرو دانش
مقاله روان شناسي گشتالت،

دانلود تحقيق روانشناسي گشتالت

تحقيق روانشناسي گشتالت

تحقيق روانشناسي گشتالت

فرمت فايل : doc

حجم : 45

صفحات : 30

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

روانشناسي گشتالت

گشتالتي ها باور داشتند كه ارگانيسم چيزي به تجربه مي افزايد كه در داده هاي حسي وجود ندارد و آن چيز سازمان ( confignization ) است . ( 2 ص 291 ) گشتالت واژه اي آلماني است كه براي انگاره (configuration ) ،سازمان ، الگو ، شكل يا شكل بندي ، وضع ، هيأت گل و طرح بكار رود و هيچ ترجمه ي دقيقي در انگليسي ندارد
 ( 1 ص 199 ) ولي اين اصطلاح براي گشتالتي ها بيش از اينها معني مي دهد ( 2563 ) كهلر در تباب خود با عنوان روان شناسي گشتالت خاطر نشان كرد كه اين اصطلاح به دو شكل مختلف در آلمان به كار مي رود : شكل اول – شكل اول يا الگو ، به عنوان ويژگي اشياءادراك شده دلالت دارد . شكل دوم به حالت مشخص تر يك شئ ، مثل مثلث اشاره دارد . بنابراين ، در حالت اول مي توانيم به ويژگي سه ضلعي بودن ، و در حالت دوم به خود مثلث اشاره كنيم ( 1 ص 199 )
...

ويژگيهاي يادگيري از راه بينش

1 ‍) انتقال از مرحله ي پيش از حل مسئله به مرحله ي حل مسئله ناگهاني و كامل است .
2) عمل كرد حاصل از حل مسئله از راه بينش معمولاً يك عمل كرد هموار و خالي از اشتباه است .
3) راه حلي كه از طريق بينش براي يك مسئله به دست مي آيد براي مدت زمان قابل توجهي حفظ مي گردد .
4) اصل حاصل از بينش به سادگي در مسائل ديگر به كار مي رود  
ملاكهاي بينش :
يركيس ( 1927 ) شواهدي را به دست داده است كه از طريق آنها مي توان به وجود ملاكهايي براي بينش دست يافت ، فهرست زير نمونه اي از اين ملاكهاست :
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۳۰ | پيشرو دانش
تحقيق روانشناسي گشتالت،

تحقيق گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و نظريه هاي مرتن و فستينگر

تحقيق گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و نظريه هاي مرتن و فستينگر

تحقيق گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و نظريه هاي مرتن و فستينگر

فرمت فايل : doc

حجم : 19

صفحات : 43

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

گروه هاي مرجع در جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي

با تاكيد بر نظريه هاي مرتن و فستينگر

چكيده
در فرآيند شكل گيري نگرش، تصميم گيري و كنش افراد در جامعه، عواملي چند نقش دارند. از جمله مهمترين آنها افراد يا گروههاي مرجع اند كه مبنا و معيار داروي و ارزيابي كار كنش گران اجتماعي قرار مي گيرند. گروههاي مرجع دو كاركرد عمده ي هنجاري و مقايسه اي دارند. سوال اصلي دراين مقاله آن است كه گرايش و نياز افراد تا چه حد بنياني اجتماعي دارد و در جامعه ساخته مي شود و تا چه حد مستقل از عوامل اجتماعي و فرهنگي شكل مي گيرد . در پاسخ به اين سوال مهم، رويكردهاي روان شناختي و روان شناسي اجتماعي به ويژگي ها وابعاد فردي توجه مي‌كنند و رويكرد جامعه شناختي به عامل ساختارها و نظام ارزشي حاكم در جامعه مي پردازد. اين مقاله به شرح و تفصي و مقايسه اين رويكردها به ويژه ديدگاههاي مرتن و فستينگر خواهد پرداخت.
...
نتيجه گيري
پس از ارائه توضيحي اجمالي از دو نظريه ي مطرح در دو حوزه ي جامعه شناسي و روانشناسي درباره ي روابط و تعامل فرد و گروه، اينك مي توانيم به مقايسه ي نظريه گروه مرجع مرتن با نظريه‌ي مقايسه اجتماعي فستينگر بپردازيم و وجوه تشابه و تفاوت آنها را بر شماريم. همانطور كه گفته شد، سوال محوري هر دو نظريه پرداز، تاثير گروه در شكل گيري رفتارها و باورهاي افراد است. پيش فرض هر دو نظريه اين است كه انسانها با مقايسه ي افكار واستعدادهاي خود با ديگران به ارزيابي نگرشها و كنشهاي خود مي پردازند و رفتارها و روابط اجتماعي خود را براساس تصويري كه از اين ارزيابي به دست مي آورند، تنظيم ي كنند. در واقع مفاد هر دو نظريه آناست كه روابط و ارزشهاي گروهي بر نحوه ي رفتار و كردار افراد تاثير گذار است و جايگاه و منزلت فرد د رگروه در تعيين جهت گيري اجتماعي او تعيين كننده است. هردو نظريه در صدد تبيين نحوه ي شكل گيري رفتارهاي كنشگران تحت تاثير روابط آنان با گروههاي اجتماعي هستند و هر دوي آنان از سطح تحليلي مياني (نه خرد و نه كلان) برخوردارند. به همين جهت اين نظريه ها در ارائه ي فرضيه هاي آزمون پذيري كه الگوي تحقيقات ميداني قرار گيرند از قابليت بسيار بالايي برخوردارند و هر دو صاحب نظر، يعني فستينگر و مرتن، بر اين امتياز در تئوريهاي خود تاكيد كرده اند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۱۴ | پيشرو دانش
،

مقاله روانشناسي كودك و جنبه هاي كاربردي

مقاله روانشناسي كودك و جنبه هاي كاربردي

مقاله روانشناسي كودك و جنبه هاي كاربردي

فرمت فايل : doc

حجم : 72

صفحات : 17

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

گذري بر روانشناسي كودك با تاكيد بر جنبه هاي كاربردي

تعاريف :
روانشناسي : علم مطالعه رفتار و عوامل به وجود آورندۀ  آن را روانشناسي گويند مانند چرت زدن كه حتماً علتي دارد .
رفتار: واكنش موجود زنده به محرك ها مانند ترس از سوسك باپپز و بسته شدن مردمك ، نوشتن يك متن را رفتار گويند .
محرك : هر عاملي كه بتواند بر يكي از حواس موجود زنده اثر بگذارد و او را وادار به واكنش نمايد مثل : نور ، صدا ، مزه هاي شيميايي ، بوها ، فشار و درد ، سرما و گرما، و...
انواع رفتار
رفتار ارادي : در انجام آن موجود زنده تصميم مي گيرد و نسبت به ان اگاهي دارد مثل نوشتن راه رفتن
...
نقاشي كودكان
نقاشي را مي توان چيزي شبيه خواب و رويا معني كرد.
نقاشي هم مثل خواب و رؤيا به كودك فرصت مي دهد تا اطلاعات و اعمالي راكه از دنياي بيرون كسب مي كند از هم جداسازد و سپس آنها را دوباره تنظيم كند.
بررسي برون افكني از طريق خط و فضا و رنگ
1.    خط : خط به تنهايي توانايي آنرا دارد كه حالتها رواني مختلف مثل غم ، شادي ، عصبانين و اطمينان به خود را نشان دهد .
از وراي خط  مي توان به حالتهاي رواني يا فكري خود آگاه يا ناخود آگاه خالق آن و يا به ويژگي هاي شخصيتي فرد پي برد .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۸:۰۱ | پيشرو دانش
مقاله روانشناسي كودك،

تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش

تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش

تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 23

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

مقدمه
تعريف تيز هوش
طبقه بندي تيزهوشها
سرچشمه هاي تيز هوشي
شناسايي كودكان تيز هوش
ويژگيهاي تيز هوشان
خصايص جسماني كودكان تيز هوش
آموزش كودكان تيز هوش
اگر تيز هوشي يا استعداد را شناسايي نكنيم چه خواهد شد؟
انتظارات بزرگ ، خواسته هاي ناعادلانه
آزمونهاي هوش
خلاصه
 منابع
مقدمه :
منابع انساني ميهن ما به هيچ وجه محدودتر از منابع غني طبيعي آن نيست.
ما دركشوري زندگي مي كنيم  كه براي رسيدن به استقلال و پيشرفت همه جانبه در زمينه هاي فردي و اجتماعي ، علمي و فرهنگي به شخصيتهاي رشد يافته و به دلهاي بيدار و مغزهاي انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است.
...
آزمونهاي فردي
دو مورد از مشهورترين آزمونهاي فردي : استنفورد- بينه (S-B ) و مقياسهاي وكسلر (WPPSI,WAIS,WISC ) هستند . استنفورد – بينه فقط يك نمره IQ ارائه مي دهد ، در حاليكه مقياسهاي وكسلر نمره اي كه مركب از نمرات شفاهي و عملكرد است ارائه مي دهد . مزايا و معايبي درباره هر دو آزمون وجود دارد ولي آنها اطلاعات مفيدي را درباره توانايي ذهني كودك و ظرفيت او براي عملكرد تحصيلي ارائه مي دهند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۴۴ | پيشرو دانش
تحقيق ويژگيها و آموزش كودكان تيزهوش،

تحقيق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله رياضي

تحقيق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله رياضي

تحقيق نقش فراشناخت در آموزش حل مسئله رياضي

فرمت فايل : doc

حجم : 21

صفحات : 51

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نقش فراشناخت در آموزش حل مسأله رياضي

مقدمه
فراشناخت چيست ؟
دانش و كنترل
چگونگي تشخيص استراتژي هاي شناختي از استراتژي هاي فراشناختي
انتقال واستراتژي هاي فراشناختن
بازتاب و فراشناخت
باورها و فراشناخت
آموزش برپايه فراشناخت
معلم به عنوان ايفا كننده يك نقش الگويي براي رفتار فراشناختي :
سخن پاياني
------------
هدف اين تحقيق پرداختن به معني فراشناخت و نقش آن در آموزش حل مسأله رياضي است. كه با اين حال قبل از ورود به بحث اصلي ، جهت درك بهتر اين واژه به ارايه تعريف آن مي پردازيم. جزء اول اين واژه « فرا» است. كه « فرا» به تغييروضعيت يا حالت اشاره مي كند ، مانند متابوليسم همچنين ، « فرا» به معني بالاتر وماوراء است، مانند متابوليسم. همچنين ، « فرا» به معني بالاتر وماوراء است، مانند متافيزيك ، ومتازبان.
اما جزء دوم اين اصطلاح ، يعني شناخت، « فرايندهاي دروني ذهني ياراه هايي است كه از طريق آنها اطلاعات پردازش مي شوند، يعني راه هايي كه ما به وسيله آن ها، اطلاعات را مورد توجه قرار مي دهيم. تشخيص مي دهيم وبه رمز در مي آوريم ودر حافظه ذخيره مي سازيم وهر وقت كه نياز داشته باشيم آن ها را از حافظه فرا مي خوانيم ومورد استفاده قرار مي دهيم. به سخن ديگرما از راه فرآيندهاي شناختي ، جهان پيرامون خود را مي شناسيم واز آن آگاه مي شويم وبه آن آگاه مي شويم وبه آن پاسخ مي دهيم.
...

قيمت محصول : 4200 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۳۰ | پيشرو دانش
،

مقاله نقش محبت در فرآيند تعليم و تربيت

مقاله نقش محبت در فرآيند تعليم و تربيت

مقاله نقش محبت در فرآيند تعليم و تربيت

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 13

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

 نقش محبت و مهروروزي در فرآيند تعليم و تربيت

مقدمه
شرايط محبت به كودكان:
زيان كمبود محبت در نظام تعليم و تربيت:
سعه صدر مربيان تعليم و تربيت:
آثار منفي افراط در محبت در امر تعليم و تربيت:
شواهدي از محبت‌هاي افراطي
اثر تربيتي محبت كه به خداشناسي منتهي مي شود
چگونه محبت و مهرورزي سبب احترام به شخصيت مردم مي شود
عوامل متعددي كه زمينه‌ساز عقده حقارت مي‌گردد عبارتند از
نتايج عقده حقارت ناشي از عدم مهرورزي ومحبت
نتيجه‌گيري:
منابع و مأخذ
-------
آئين مقدس اسلام در برنامه تربيت كودك اولياء و مربيان را از زياده‌روي در اظهار محبت بر حذر داشته است آنانكه در مهر ونوازش فرزندان افراط مي‌كنند وبا روش ناپسند خويش آنان را به بيماري  خودپسندي مبتلا مي‌سازند مورد نكوهش پيشوايان‌ اسلام هستند.
امام باقر عليه‌السلام فرمود: بدترين پدران كسي هست كه در نيكي ومحبت نسبت به فرزندان از حد تجاوز كنند و به زياده‌روي و افراط بگرايند و بدترين فرزندان كساني  هستند كه در اثر تقصير و كوتاهي در انجام وظائف پدر را از خود ناراضي نمايند.
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۷:۱۶ | پيشرو دانش
،

دانلود مقاله نقش مذهب در بهداشت روان

مقاله نقش مذهب در بهداشت روان

مقاله نقش مذهب در بهداشت روان

فرمت فايل : doc

حجم : 11

صفحات : 15

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نقش مذهب در بهداشت روان

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
متن
تاثير نماز و روزه بر بهداشت روان
خدمت به معلولين خدمت به انبياست
نتيجه گيري
منابع
-----------------
در زمينه بهداشت رواني مذهب داراي اهميت ويژه اي است . مذهب سبب كاهش يافتن احتمال خود كشي شده از احتمال استفاده از مواد مخدر مي كاهد با عث كاهش بزهكاري در نوجوانان و جوانان مي شود احتمال بروز طلاق را در خانواده ها كم مي كند از بروز افسردگي مي كاهد سبب كاهش سطح اضطراب و افزايش رضايت از محيط خانواده و زناشويي مي شود 10 – غباري بناب ، باقر ، نشريه مشاور خانواده ، پايبندي به مذهب و ايمان الهي داشتن باورهاي عميق مذهبي اجراي فرمان ها و احكام الهي و نيز شركت در مراسم و مناسك مذهبي از عوامل مؤثر در بهداشت رواني افراد بود ه و سبب پيشگيري و كاهش نابسامانيها و آشفتگي هاي عصبي و رواني همچون احساس تنهايي و پوچي مي گردد
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶:۵۹ | پيشرو دانش
مقاله نقش مذهب در بهداشت روان،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان