پيشرو دانش

دانلود مقاله يادگيري مبتني بر مغز

دانلود مقاله يادگيري مبتني بر مغز

دانلود مقاله يادگيري مبتني بر مغز

فرمت فايل : doc

حجم : 15

صفحات : 27

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

يادگيري مبتني بر مغز

اشاره: علوم بنيادي اعصاب (عصب شناسي و رفتارشناسي مغز و سلسله اعصاب)، از جمله دانش هاي پيچيده اي است كه به تدريج و آرام- آرام وارد عرصه هاي زندگي مي‌شود. امروزه كاربردهاي عصب شناسي در علوم تربيتي و آموزش و پرورش، گسترده تر از ساير زمينه‌ها نمود يافته است. آن چه در پي مي‌آيد مقاله اي است كه از مجله معروف و حرفه اي «رهبري آموزشي» ترجمه شده است كه به رغم سنگين بودن برخي از بخش هاي آن، قابل تعمق و خواندني است. نكته هاي خارج شده در اين مقاله، مي‌تواند فرضيات بسياري از پژوهش هاي تربيتي و رفتاري را شكل دهد.
...
آموزش زود هنگام و بلندمدت موسيقي، واقعاً اثر مثبت در يادگيري، حافظه و هوش دارد مربيان بايد به اين گونه مطالعات توجه كنند، نه اين كه منتظر معجزه باشند. مشاوران در تلاش اند در«جنبش يادگيري مبتني بر مغز» سرمايه گذاري كنند. اكثر مشاوران و مسئولان بهبود قابليت هاي كاركنان، سعي مي‌كنند به موازات تحولات حركت كنند. آنها اظهارات خود را اصلاح و تعديل و از حقيقت پيروي مي‌كنند. متأسفانه، برخي معلمان و مشاوران، حقيقت را كش و قوس مي‌دهند، از انجام دادن پژوهش خودداري مي‌ورزند، معلمان را گمراه مي‌كنند و درباره چيزهايي كه در زمينه پژوهش در مغز از آنها سخن رانده مي‌شود و چيزهايي كه از آنها صحبت نمي شود، ادعاهاي غلط دارند. «فرآيند بررسي و تجديد نظر در مورد ...
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۳۴ | پيشرو دانش
مقاله يادگيري مبتني بر مغز،

مقاله علل فردي خانوادگي و آموزشي افت تحصيلي دانش آموزان

مقاله علل فردي خانوادگي و آموزشي افت تحصيلي دانش آموزان

مقاله علل فردي خانوادگي و آموزشي افت تحصيلي دانش آموزان

فرمت فايل : doc

حجم : 26

صفحات : 31

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

علل فردي خانوادگي و آموزشي افت تحصيلي دانش آموزان

مقدمه:

  يكي از واقعيتهاي موجود مساله اختلالات رفتاري در بين دانش آموزان است و خانواده نيز به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي موثر بر تكوين شخصيت تلقي مي شود و حتي اين واقعيت را بايد پذيرفت كه اختلافات خانوادگي تاثيري بسيار سوء بر سلامت رواني كودكان و نوجوانان دارد بطوريكه نتايج مطالعات نشان مي دهد افرادي كه سطح بالاي تعارض والدين را تجربه مي كنند بطور معني داري مشكلات بيشتري را نسبت به افرادي كه تعارضات كمتري را تجربه نموده اند دارند و اختلاف در امر تربيت فرزندان مي تواند زمينه ساز مشكلات رفتاري باشد (جكينز و اسميت ، 1991). همچنين مطالعه نوابي نژاد (1372) نشان مي دهد كه مشكلات رفتاري از جمله افسردگي ، اضطراب ، كمرويي و ترس در دختران بيشتر از پسران است.
...

نقش مشاور در امور تحصيلي و تربيتي دانش آموزان

اسان تنها موجودي است كه با همنوعان خودبدنبال نظر مي پردازد وبراي شناخت وحل مشكلات خود با آنان مشورت وازراهنمايي آنان استفاده مي كند ....
...

فهرست:

مقدمه
علل فردي
انگيزه
نارسايي هاي جسمي
درميان خانواده
فقر مالي خانواده
درآموزش چه خبر است؟
شيوه تدريس معلم
برنامه درسي مدرسه
انتظارات و پيش داوري هاي معلم
شرايط فيزيكي كلاس
تعويض مكرر معلمان
اثرات افت
تلويزيون عامل افت تحصيلي بچه‌ها
راه حل
نقش مشاور درامورتحصيلي وتربيتي دانش آموزان
منابع

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۱۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق تاريخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ايران

تحقيق تاريخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ايران

تحقيق تاريخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 55

صفحات : 49

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

بنگ به عنوان يك ماده درماني در ايراني قبل از اسلام وجود داشته ولي هيچ سند و مدركي نشان دهد افيون در آن روزها شناسايي شده وايرانيان به منظور تخدير و حتي درمان آن را مورد استفاده قرار داده اند وجود ندارند  در شعر و نثر پارسي از قرن چهارم هجري به بعد واژه افيون ترياك را مشاهده مي كنيم .
فرخي شاعر اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري مي گويد :
گردان گردند پيش مير به ميدان
سست چو مستي كه خورده باشد افيون
و شيخ فخرالدين عطار از شاعران قرن ششم هجري مي فرمايد :
عقل كل در حسن او مدهوش شد
كز لبش در باده افيون ميكند
استاد حسين مسرور شاعر معاصر با آن كه خود به كشيدن ترياك اعتياد داشت چكامه زيبا و پر شوري سروده كه از عالي ترين نمونه هاي شعر فارسي در بيان آثار زيان بخش افيون ات چه ذيلا چند بيتي از آن آورده مي شود .
چيست يارب اين به زهر آبوده تخم كوكنار
خوشه آدم فريب و دانه مردم شكار
دشمني خونخوار و اندردوستي ثابت قدم     
دوستي غدار و اندر دشمني كامل عيار

....

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱:۰۰ | پيشرو دانش
،

مقاله يادگيري الكترونيكي و دانشگاه مجازي

مقاله يادگيري الكترونيكي و دانشگاه مجازي

مقاله يادگيري الكترونيكي و دانشگاه مجازي

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 33

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

يادگيري الكترونيكي و دانشگاه مجازي

فهرست مطالب:
مقدمه
يادگيري الكترونيكي:
ويژگي هاي يادگيري الكترونيكي:
مزايا و محدوديتهاي يادگيري الكترونيكي
مقايسه يادگيري الكترونيكي با آموزش سنتي:
انواع يادگيري الكترونيكي:
الف) يادگيري الكترونيكي به صورت On line
آموزش On line به چند شكل ارائه مي گردد:
الف – آموزش در سطح مدارس مجازي:
آموزش در سطح دانشگاه هاي مجازي:
ب): يادگيري الكترونيكي بصورت (OffLine)
دانشگاه مجازي:
ويژگي هاي دانشگاه مجازي
انواع دانشگاه هاي مجازي:
نقد كلي بر دانشگاه مجازي
ديدگاه دريفوس
تأملي بر نتايج سخن دريفوس
نتيجه گيري:
نقد مقاله:
سخن پاياني
منابع و مآخذ
------------------
يادگيري الكترونيكي به مجموع فعاليتهاي آموزش اطلاق مي گردد كه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اعم از صوتي، تصويري، رايانه‌اي، شبكه اي و مجازي و ... صورت مي گيرد. به عبارتي كليه برنامه هايي را كه از طريق شبكه هاي رايانه به ويژه اينترنت، منجر به يادگيري مي شود يادگيري الكترونيكي مي نامند. اصطلاح يادگيري الكترونيكي، شامل مجموع وسيعي از كاربردها و عملكردها، از جمله آموزش مبتني بر «وب»، آموزش مبتني بر كامپيوتر، كلاس هاي مجازي و همكاري هاي الكترونيكي است.
...

قيمت محصول : 5000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۴۳ | پيشرو دانش
مقاله يادگيري الكترونيكي، دانشگاه مجازي،

تحقيق پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

تحقيق پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

تحقيق پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان (معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

فرمت فايل : doc

حجم : 31

صفحات : 70

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

بررسي پارامترهاي بيروني در انگيزه دانش آموزان

(معلم، گروه همسالان، خانواده و محيط آموزشي)

بيان مسئله
آيا تا كنون از خود سئوال كرده ايد كه چرا بعضي از كودكان انگيزش پيشرفت سطح بالايي دارند و در رقابت با ديگران براي كسب موفقيت به سختي تلاش مي كنند در حالي كه عده اي ديگر انگيزه چنداني براي پيشرفت ندارند و براي كسب موفقيت از خود تلاش نشان نمي دهند. چه عواملي بر انگيزش پيشرفت كودكانمان تأثير مثبت و منفي بر جاي مي گذارد؟
...
ارتباطهاي دانش آموز- معلم
آموزش بدون ارتباط بي معناست. يكي از ابتدايي ترين و مهم ترين وظايف معلمان يادگيري نحوه ارتباط با دانش آموزان است. ارتباط دانش آموز-معلم تحت تأثير عواطف، احترام و اطمينان دو طرفه بايد باشد و نه تنها باعث افزايش سطوح انگيزش تحصيلي مي شود بلكه به دانش آموزان كمك مي كند تا از وابستگي به معلم دوري مي كنند.
نخستين هدف معلمان در كلاس بايد ايجاد يك رابطه مثبت، دوستانه و حمايت كننده با دانش آموزان باشد. بديهي است اين هدف به طرق مختلف در تعاملات روزانه، هفتگي و ماهانه در مدرسه انجام مي گيرد، اما نخستين روزهاي آشنائي و ورود دانش آموزان به مدرسه از اهميت خاصي برخوردار است. در ذهن دانش آموزان نيز، همانند ديگر انسانها در اولين برخورد اشخاص برداشت نسبتا پايداري به وجود مي آيد.
...

فهرست مطالب:
بيان مسئله
مفهوم انگيزش:
انگيزش بيروني:
مباني نظري:
نظريه تقويت:
نظريه دسي :
نظريه مزلو:
ارائه راهكارهايي براي به حداقل رساندن پيامدهاي منفي انگيزش بيروني:
معلم- انگيزش
ارتباطهاي دانش آموز- معلم
اجتناب از شوخي با دانش آموزان:
اجتناب از آموزش تبعيض آميز مبتني بر تعصبات غير منطقي:
اجتناب از ايجاد پيوندهاي وابسته با دانش آموزان:
جهت دهي مجدد اسنادهاي موفقيت و شكست دانش آموزان:
خانواده- انگيزش
همكاري والدين با معلم
گروه همسالان-انگيزش:
راهكارهايي جهت تقويت رفتار يادگيري در گروه ها در جدل زير آمده است:
محيط آموزشي(مدرسه-كلاس)-انگيزش
خلاصه و نتيجه گيري
نوع تحقيق:
منابع

قيمت محصول : 8500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۱۵ | پيشرو دانش
،

دانلود پيشينه نظري اتحاد عاقل‌ و معقول‌

پيشينه نظري اتحاد عاقل‌ و معقول‌

پيشينه نظري اتحاد عاقل‌ و معقول‌

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 28

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

چكيده‌
مقدمه‌
 1ـ مراد از «اتحاد» در «اتحاد عاقل‌ و معقول‌»
 1ـ1ـ اتحاد عرض‌ با جوهر
 2ـ1ـ اتحاد صورت‌ با ماده‌
 3ـ1ـ اتحاد چند ماده‌ در سايه‌ صورت‌ واحد
 4ـ1ـ اتحاد دو معلول‌ در يك‌ علت‌
 5ـ1ـ اتحاد علت‌ هستي‌بخش‌ با معلول‌ خود
 2ـ مراد از «عاقل‌» در «اتحاد عاقل‌ و معقول‌»
 3ـ مراد از «معقول‌» در «اتحاد عاقل‌ و معقول‌»
 تاريخچه‌ نظريه‌ اتحاد عاقل‌ و معقول‌
 1ـ فيلسوفان‌ دوره‌ يونان‌ و روم‌
 1ـ1ـ افلاطون
2ـ1ـ ارسطو
 3ـ1ـ نوافلاطونيان‌
 2ـ پيشينه‌ اتحاد عاقل‌ و معقول‌ در دوره‌ اسلامي‌
 1ـ2ـ كِندي‌
 2ـ2ـ فارابي‌
 3ـ2ـ ابوالحسن‌ عامري‌
 4ـ2ـ موضع‌ ابن‌ سينا و فيلسوفان‌ بعد از او
 5ـ2ـ پيشينه‌ اتحاد عاقل‌ و معقول‌ در آثار عارفان‌ مسلمان‌
 6ـ2ـ اتحاد عاقل‌ و معقول‌ در آثار ملاصدرا
7ـ2ـ مروري‌ بر كارنامه‌ پيروان‌ ملاصدرا و فيلسوفان‌ معاصر در مسأله‌ اتحاد عاقل‌ و معقول‌
منابع‌

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ تير ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۰:۰۱ | پيشرو دانش
پيشينه نظري اتحاد عاقل‌ و معقول‌،

دانلود تحقيق علل و پيامدهاي فرار دختران از خانه

تحقيق علل و پيامدهاي فرار دختران از خانه

تحقيق علل و پيامدهاي فرار دختران از خانه

فرمت فايل : doc

حجم : 106

صفحات : 67

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

نگاهي به علل و پيامدهاي فرار دختران از خانه

فهرست مطالب

نگاهي به علل و پيامدهاي فرار دختران از خانه    1
نيلوفراني كه در مرداب مي بالند!    1
60 درصد دختران فراري از هفته اول مورد تعرض قرار مي گيرند    2
هروئين و ترياك بيشترين مواد مصرفي دختران فراري    3
بيش از 30 درصد دختران فراري در خانه مورد تعرض قرار گرفته‌اند    4
والدين، 70 درصد در فرار دختران از خانه مقصرند    5
افزايش 20 درصدي آمار دختران فراري و زنان آسيب ديده    6
باندهاي فساد، 90 درصد دختران فراري را شكار مي كنند    6
رسانه ها به فرار دختران از خانه دامن مي زنند    7
70درصد از دختران فراري روزانه يك يا دو بار مورد سو استفاده جنسي قرار مي‌گيرند    8
انگيزه فرار اين دختران چيست؟    11
دختران فراري '24 ساعت' تا تجاوز فاصله دارند    11
پديده دختران فراري در ايران اسلامي    13
خود كشي ها، روسپي گري ها، فرار دختران و...    16
افزايش شمار دختران فراري    22
دختران فراري هم به فروشندگان كليه پيوستند    23
فرار دختران ايراني،‌ گريزي از بند خشونت چند وجهي    24
دختران فراري و جايگاه ناشناخته آموزش و اطلاع رساني در جامعه    26
فضاي عاطفي نامناسب در خانواده    28
كاهش سن دختران فراري    29
تا وقتي علت هست معلول نيز وجود دارد    31
جايگاه آموزش و اطلاع رساني در جامعه ما كجاست؟    32
نگاهي به يافته هاي يك تحقيق در مورد قاچاق زنان و دختران ايران    33
باندهاي قاچاق دختران چگونه فعاليت مي كنند    37
اشكال متفاوت قاچاق زنان و دختران در ايران    38
قاچاق زنان و دختران به پاكستان    39
قاچاق زنان و دختران به امارات متحده عربي    40
عملكرد قاچاقچيان و نوع قربانيان به دوبي و پاكستان    41
آمارهاي هشدار دهنده    42
فرار دختران، عواقب و مشكلات آن    46
اعتياد ؛ دامي كه زندگي دختران را بي بازگشت كرده است    50
كاهش زنان خياباني افزايش دختران فراري    54
زنها را از حقوق انساني شان محروم كردن يك تمدن است    56
ضريب هوشي دختران فراري بالاي 120 است    57
منابع    60

قيمت محصول : 6000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۳۲ | پيشرو دانش
تحقيق علل و پيامدهاي فرار دختران از خانه،

دانلود تحقيق نهضت روابط انساني

تحقيق نهضت روابط انساني

تحقيق نهضت روابط انساني

فرمت فايل : ppt

حجم : 2981

صفحات : 16

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

دانلود پاورپوينت نهضت روابط انساني

فهرست مطالب:

مقدمه
تاريخچه
دلايل پيدايش
مطالعات هاثورن
فوايد وكاربرد
مشكلات وكاستي ها
نتيجه گيري
منابع

-----------------

  مقدمه :
علومي مثل روان شناسي جامعه شناسي وانسان شناسي در ايجاد مكتب رفتار  گرائي موثر بودند جنبشي كه در آن برخلاف مديريت اداري وعلمي در وهلهءنخست به جنبه هاي انساني مديريت و سازمان ميپردازند
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۲۰ | پيشرو دانش
تحقيق نهضت روابط انساني،

مقاله اثرات پيوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدين و نوجوانان

مقاله اثرات پيوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدين و نوجوانان

مقاله اثرات پيوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدين و نوجوانان

فرمت فايل : doc

حجم : 63

صفحات : 50

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اثرات پيوند اعضا خانواده و نوجوانان و علل عدم ارتباط والدين و نوجوانان

فهرست مطالب
مقدمه
تاريخچه مختصر از مطالعات مربوط به نوجواني
نوجواني
تغيير اجتماعي نوجواني
جامعه و نوجوان
عوامل اجتماعي تعاملي ميان افراد
ارتباطهاي موضوعي يا ارتباط باديگران در دوره نوجواني
تقسيم بندي نوجواني به مراحل خاص
طغيان عليه والدين و محيط
مكانيزمهاي دفاعي دوره نوجواني
دوستي و رفاقت در دوران نوجواني
روابط دوستي
روابط با همسالان
نوجوانان و اوقات فراغت
بيزاري عواطف
خودپروراني در دوران نوجواني
تغييرات در خودپنداري
پيشرفتها در زمينه تفكر در دوران نوجواني
خودمحوري نوجوانان
نوجوانان و مقوله تصميم گيري
محركهاي تنش زاي رايج در دوران نوجواني
اختلافات رواني و از خود بيگانگي
مشكلات و خطرات نتايج دوران نوجواني
نكات كليدي براي نوجوانان
نظر كارشناسي
منابع
------------
مقدمه :
كدام دوره زندگي جالب توجه تر از بلوغ و نوجواني است؟ قطعا بخشي از پاسخ به تغيير چشمگير از ناباروري به باروري بر مي گردد/. خصوصا اين موضوع براي افرادي كه با تغييرات زيستي ، روان شناختي و اجتماعي سروكار دارند . جالب توجه تر است اما بخشي ديگر مربوط به دوران بلوغ و نوجواني است ، ولي متاسفانه اغلب تصويري از اين دوران ارائه مي شود كه چندان جالب نيست . مثلا اين دوران رامجموعه اي از كمبودها ، تنبلي ، عدم مشاركت ، بي ادبي ، نفرت و حتي خطرناك و داراي نگرش منفي تلقي مي كنند . در صورتي كه مي دانيم نوجواني روح فعاليت و بخش جالب توجه زندگي است واز اين طريق مي توانيم اهميت زندگي را بهتر درك كنيم . بنابراين بايد راههاي مناسب درك اين دوران را بدانيم كه يكي مراجعه به پژوهشهاي كتابخانه اي و ديدگاههاي نظري در اين خصوص است و ديگري كه مهمتر تلقي مي شود زندگي با نوجوان و تجربه زيسته با آنهاست . در اين صورت متوجه خواهيم شد كه چقدر باهوش ، مهربان ، بذله گو ، نكته سنج و جز آن هستند .
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۹:۰۷ | پيشرو دانش
،

مقاله همه گيرشناسي، سبب شناسي و مداخلات پيشگيرانه در اختلالات رواني

مقاله همه گيرشناسي، سبب شناسي و مداخلات پيشگيرانه در اختلالات رواني

مقاله همه گيرشناسي، سبب شناسي و مداخلات پيشگيرانه در اختلالات رواني

فرمت فايل : doc

حجم : 38

صفحات : 26

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

همه گيرشناسي، سبب شناسي و مداخلات پيشگيرانه در اختلالات رواني

چكيده
مقدمه
ايجاد محيطي سالم و حمايت‌گر
ايجاد حس تعلق و وابستگي گروهي
بالا بردن قدرت درك و تشخيص
تشويق به تصميم‌گيري
تجربه‌اندوزي و درس گرفتن از اشتباهات
تشخيص مشكل و ارائه راه‌حل
افسردگي در كودكان و پيشگيريهاي اوليه
توجه به ابعاد تحولي افسردگي در كودكان
نكات قابل ملاحظه در پيشگيري از افسردگي در كودكان
پي‌نوشت
منابع:
-------------
چكيده
مشكلات رواني – اجتماعي كودكان و نوجوانان تأثير مستقيم بر يادگيري و فرآيند تحصيل آنها دارد. پژوهش‌هاي بي‌شماري نشان ميدهد كه از هر پنج دانش‌آموز يك نفر دچار مشكلات مربوط به سلامت رواني است و متأسفانه به سبب عدم پيشگيري، اينگونه اختلالات رفتاري تا مقاطع تحصيلي بالاتر و حتي تا هنگام ورود به جامعه در دانش‌آموزان ماندگار است.
...

افسردگي در كودكان و پيشگيريهاي اوليه

مسئله وجود افسردگي در كودكان خردسال  و سنين پيش دبستاني ودبستاني امري است بسيار مهم و قابل توجه.
تشخيص ودرمان پديده "افسردگي"در كودكان ، بويژه در دوره هاي اوليه رشد و تحول آنها فوق العاده وحساس ودر عين حال متضمن دقت ودرايت خاص است .
در حقيقت آن چه در ارتباط با پديده افسردگي در كودكان بيش از هر چيز ديگر قابل ملاحظه است ، مسئله اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از ابطلاي كودكان به اختلال افسردگي است.چرا كه افسردگي در سنين كودكي مي تواند عواقب بسيار نامطلوب و ناخوشايندي در دوران نوجواني و بزرگسالي به همراه داشته باشد.
...

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله سبب شناسي اختلالات رواني،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان