پيشرو دانش

پاورپوينت هوش چندگانه و پرورش آنها

پاورپوينت هوش چندگانه و پرورش آنها

پاورپوينت هوش چندگانه و پرورش آنها

فرمت فايل : ppt

حجم : 743

صفحات : 35

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

هوش چند گانه

گاردنر هوش را "ظرفيتي براي حل مسائل يا تطبيق ساخته ها متناسب با مجموعه فرهنگي " مي داند
نظريه هوش چندگانه جديد ترين استدلال را براي مواجهه يكسان با بچه ها از نظر توانايي يادگيري به دست مي دهد. يك روش قديمي اين است كه مفهوم بهره  هوشي همچنان اهميت دارد، ولي اختلاف بهره هوشي بين بچه هاي كلاس تأثير چنداني ندارد. بر اين اساس، از دانش آموزان استثنايي و عادي صحبت مي شود. دانش آموزان عادي آناني هستند كه نمره بهره  هوشي آنان بين حد بالايي عقب ماندگي (۷۰) و حد پاييني تيزهوشي (۱۳۰) است. در اين پيوستار ۹۵ درصد دانش آموزان قرار مي گيرند. نگاهي دقيق تر به تفاوت هاي كاركرد فكري در اين طيف ۶۰ نمره اي نشان دهنده تفاوت آموزش پذيري حتي در ميان افراد متوسط است.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۱۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق هوشهاي متفاوت و نظريه هوش چندگانه

تحقيق هوشهاي متفاوت و نظريه هوش چندگانه

تحقيق هوشهاي متفاوت و نظريه هوش چندگانه

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 18

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

هوشهاي متفاوت و نظريه هوش چندگانه

نظريه ي هوش چندگانه:
گاردنر در جريان دست يابي به نظريه هوش چندگانه، با وسواس علمي فراوان كوشيده است تا با ارجاع نظريه خود به منابع و شواهد گوناگون، نظريه را از گزند آسيب هاي روش شناختي مصون بدارد. پيش از معرفي نظريه گاردنر، اشاره به فهرستي از منابع وشواهد مورد استفاده گاردنر در شناسايي انواع هوش، مفيد به نظر مي رسد. (كيل و پلگرينو، 1985، ص 171-170).
1. شواهد ناظر به استقلال قابليت هاي هوشي بر مبناي صدمات مغزي
2. شواهد ناظر ره وجود افرادي كه داراي استعدادهاي ويژه در حوزه هاي خاص هستند.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۸:۰۷ | پيشرو دانش
تحقيق نظريه هوش چندگانه،

تحقيق مقايسه EQ يا هوش هيجاني دانشجويان

تحقيق مقايسه EQ يا هوش هيجاني دانشجويان

تحقيق مقايسه  EQ يا هوش هيجاني دانشجويان

فرمت فايل : doc

حجم : 95

صفحات : 150

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

بررسي EQ يا هوش هيجاني در بين دانشجويان رشته هاي مشاوره و مهندسي

با نمودارها و جداول مربوطه و منابع درون متني و پاياني ...

منابع و در پژوهش حاضر مي خواهيم بدانيم ، EQ يا هوش هيجاني در بين دانشجويان رشته هاي مشاوره و مهندسي چه مقدار است ؟
اهميت و ضرورت پژوهش :
    بعضي هوش عاطفي را به عنوان يك قايق نجات يا دستاويز بسياز محكمي مي پندارند كه به كمك آن مي توان از رنج ها و ناراحتي هاي زندگي عادي خلاص شد . عده اي هم به انكار اهميتي آن پرداخته و معتقدند كه به مفهوم كهنه و قديمي لباسي نو و تـازه و پر زرق و بـرق پوشانده اند . اما واقعيت هوش هيجاني چيزي فراتر از اين ادعاها و گزافه گويي هاست .
    صاحب نظران و پژوهشگراني كه به بررسي و مطالعه علمي هوش عاطفي مي پردازند معتقدند كه هوش عاطفي مي تواند كاربردها و تأثيرات مهمي بر فعاليت هاي گوناگون آدمي چون رهبري و هدايت ديگران ، توسعه ي حرفه اي يا شغلي ، زندگي شغلي ، زندگي خانوادگي و زناشويي، تعليم و تربيت ، سلامت و بهزيستي رواني و ... داشته باشد . از هوش عاطفي نبايد به عنوان يك رقيب يا جانشين براي « توانايي» ، « دانش و آگاهي» « مهارت هاي شغلي» نام برد . فرض مي شود كه هوش عاطفي مي تواند سبـب بهبـود و اصـلاح فعاليـت هاي حرفـه اي ، موقعيت هاي شغلي و كسب مهارتهاي لازم و مطلوب گردد . لذا ضروري به نظر مي رسد كه در پژوهش حاضر به بررسي هوش هيجاني در افراد پرداخته شود تا بدين وسيله رابطه ميان هوش هيجاني و رشته تحصيلي دانشجويان محاسبه گردد .
...

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۴۵ | پيشرو دانش
،

دانلود پاورپوينت هوش و تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

دانلود پاورپوينت هوش و تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

دانلود پاورپوينت هوش و تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

فرمت فايل : ppt

حجم : 426

صفحات : 22

گروه : پاورپوينت

توضيحات محصول :

هوش و تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

هوش يكي از جذابترين و جالب  توجه ترين فراينده هاي رواني است كه جلوه هاي آن در موجودات مختلف به ميزان متفاوت مشاهده مي شود .
واژه هوش  كيفيت پديده اي را بيان مي كند كه داراي حالت انتزاعي بوده و قابل رويت نيست. به علت دارا  بودن چنين ويژگي تعريف آن مشكل است و ازاينروتعاريف متعددي ازآن ارائه شده است .
برخي هوش را كنش مغزي و توان رواني موجود زنده مي دانند.
عده اي  هوش را بيشتر درحل مسايل وامور تلقي مي كنند .
به نظرافرادي ديگرهوش تركيبي از تفكر و تخيل است
به نظر اشخاصي  ديگر هوش درك  روابط علت و معلولي ميان پديده ها است .
ديدگاه هاي  دانشمندان مشهور در باره هوش
...

ويژگيهاي رفتار هوشيار

1- حساس و دقيق بودن به آنچه در اطراف فرد اتفاق مي افتد
2- تجسم و نگهداري
3- تخيل ابداعي يا ابتكاري
4- بصيرت يا بينش
5- انتقاد از خود
6- پشتكار و اعتماد بر خود
7- انگيزش قوي
آزمونهاي هوشي قادر به  معرفي  تمام  تواناييهاي بالقوه آزمودني ها  نيستند وتنها  نمونه هاي نسبتا“ محدودي ازتواناييهاي خود را نشان مي دهند .
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۳۵ | پيشرو دانش
،

تحقيق هوش،تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

تحقيق هوش،تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

تحقيق هوش،تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

فرمت فايل : doc

حجم : 33

صفحات : 13

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

هوش،تعريفهاي مختلف و بهره هوشي

بهترين  تعريف  تحليلي هوش را وكسلر بيان كرده است
هوش عبارتست از تفكر عاقلانه،عمل منطقي و رفتارموثر در محيط
تعاريف كاربردي هوش اشعار دارد كه هوش پديده اي است كه از طريق  آزمونهاي هوشي سنجيده مي شود .      
1- پيچيدگي فعاليتهاي ذهني
2- توجه بعضي به نقش و وظيفه هوش و توجه عده ديگر به ساختمان هوش
3- وسواس دربه كار بردن اصطلاحات به طوري كه درك روانشناسان را بهترتعبير كند .
4- نتيجه گيري تعريف هوش از راه سنجش آن
به لحاظ اين اختلافات و پرداختن به  تعريف  هوش  اصطلاح رفتار هوشيار يا رفتار حاكي از هوش را كه عامل عيني است به كار مي برند .
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۷:۱۷ | پيشرو دانش
تحقيق هوش و بهره هوشي،

مقاله اخبار رسانه اي و سلطه ارتباطي در رسانه هاي خبري بين الملل

مقاله اخبار رسانه اي و سلطه ارتباطي در رسانه هاي خبري بين الملل

مقاله اخبار رسانه اي و سلطه ارتباطي در رسانه هاي خبري بين الملل

فرمت فايل : doc

حجم : 27

صفحات : 52

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اخبار رسانه اي و سلطه ارتباطي در رسانه هاي خبري بين الملل

اهم مطالب:

مقدمه
بخش اول:
رسانه هاي خبري و خبرهاي رسانه اي
بخش دوم:
طرح مسئله
بخش سوم:
تئوريهاي تبارشناسي و وابستگي
بخش چهارم:
تئوريهاي تبيين نابرابر و سلطه ارتباطي، فرهنگي
منابع
------------
مقدمه:

نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در روابط بين الملل

رسانه هاي ارتباط جمعي ميليونها انسان متعلق به فرهنگهاي متنوع را به يكديگر پيوند مي دهند و از اين طريق انبوه مردم دنياي وسيع و پرتنوع امروز به كمك كامپيوترها و ماهواره ها مانند يك روستاي كوچك از مسائل و مشكلات هم باخبر مي شوند. جمله‌ مشهور مك لوهان كه «رسانه تداوم جسم و تواناييهاي ماست» بيانگر اين مطلب است. رسانه هاي جمعي امروز توانسته اند نظام عصبي ما را به نحوي گسترش دهند كه جهان ما به مثابه يك دهكده‌جهاني فرض مي شود.
...
صاحبنظران ارتباطات و منتقدان نظام نابرابر ارتباطي و جريان متوازان اطلاعات و اخبار به تأثير از تئوريهاي پيش گرفته، نابرابري و عدم تعادل و توازن ارتباطي و جريانهاي خبري و اطلاعاتي را بر همين سياق مورد سنجش قرار داده و مكانيزمهاي جهاني سرمايه داري ذكر نموده انا . به تاثير از نظريه امپرياليسم در اينجا روابط نظام جهاني را كه مبتني بر نوعي گسترش مرزها و نفوذ در مناطق ديگر است،‌تحت عنوان امپرياليسم دانسته و از اين اصطلاح استفاده خواهيم كرد.
...

قيمت محصول : 7800 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۵۳ | پيشرو دانش
،

تحقيق وسواس فكري و عملي

تحقيق وسواس فكري و عملي

تحقيق وسواس فكري و عملي

فرمت فايل : doc

حجم : 20

صفحات : 30

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تحقيق وسواس فكري و عملي

فهرست مطالب
1 – معرفي وسواس هاي فكري – عملي
2 – چه چيزهايي وسواس هاي فكري با ابعاد باليني را از افكار تكراري بي ضرر متمايز مي كند ؟
3- وسواس هاي فكري و زمينه اجتماعي
4 – اضطراب ، افسردگي و وسواس ها
 5 – آسيب پذيري در برابر اختلال وسواس فكري – عملي
6 – نظريه هاي اختلال وسواس فكري – عملي
7 – درمان اختلال وسواس فكري – عملي
8 – نشانه اي اصلي اختلال وسواس فكري – عملي
9 – نشانه هاي همراه اختلال وسواس فكري- عملي
10 – وسواس فكري – عملي چيست ؟
11- وسواس فكري چيست ؟
12- وسواس عملي چيست ؟
13- برخي وسواس هاي فكري – عملي متداول
14 – علل بيماري وسواس فكري – عملي
15 – ساير بيماريهاي مرتبط با وسواس فكري – عملي
---------------
علل بيماري :
كسي تا به حال علت روشن و آشكاري براي ابتلا به وسواس فكري و عملي پيدا نكرده است . برخي تحقيقات ثابت كرده است كه احتمالا بعضي مواد شيميايي موجود در مغز ، كه سيروتونين خوانده مي شوند از انجام كاري به طور مكرر توسط فرد جلوگيري به عمل مي آورد . فرد مبتلا به اين روان رنجوري ممكن است ميزان كافي سيروتونين در مغز نداشته باشد بعضي از اين بيماران با استفاده از داروهايي كه ميزان سيروتونين را در مغز افزايش مي دهد تقريبا بهبود مي يابند .
...

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۴۰ | پيشرو دانش
تحقيق وسواس فكري و عملي،

دانلود مقاله تاثير موسيقي در ورزش

مقاله تاثير موسيقي در ورزش

مقاله تاثير موسيقي در ورزش

فرمت فايل : doc

حجم : 18

صفحات : 24

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

تاثير موسيقي در ورزش

ورزش در هزاره جديد  
ورزش در هزاره جديد فراتر از امري تشريفاتي و يا نوعي سرگرمي است، شركت در ورزش يك امر انساني است و براي تمامي انسانها در هر سني جهت رسيدن به زندگي سالم كاملاً ضروري و لازم است. ورزشها از بازي و فعاليتهاي بدني گرفته تا ورزشهاي رقابتي سازمان يافته نقشي مهم در تمام جوامع دارند، ورزش براي رشد و نمو يك كودك حياتي است. ورزشها ارزشهاي اصولي مانند همكاري و احترام متقابل را آموزش مي دهند و باعث ارتقاء سلامتي و كاهش بيماريهاي احتمالي مي شوند. ورزش بعنوان يك نيروي اقتصادي وارد، برجسته و اشتغال زا موجب توسعه منطقه اي شده، انسانها و جوامع را گرد هم آورده و  پلي بين فرهنگ ها و گونه هاي نژادي برقرار مي كند .
...
پژوهش ها نشان مي دهد كه ورزشكاران از شنيدن موسيقي در حين انجام ورزش و حركات ورزشي و تمرينات فيزيكي لذت مي برند .  خواه اين موسيقي با شور و حال زياد باشد و يا يك نوع موسيقي آرام ، بسياري مواقع مشاهده مي شود كه ورزشكاران در طول انجام حركات تمريني و ورزشي از گوشي هاي يك واكمن صداي آن را مي شنوند . شنيدن موسيقي برايشان رضايت بخش و آرامش دهنده است. بسياري از ورزشكاران بر اين باورند كه موسيقي در دستيابي به آرامش و راحتي آنان (ريلكسيشنRelaxation ) به آنها كمك مي كند. همانگونه كه در تمرينات ايروبيك و يا هوازي مدرن شاهد هستيم اين تمرينات با استفاده از ريتمهاي مناسب و لازم براي بازدهي يكنواخت در عملكرد ورزشي موثر است. نظير چنين برنامه هايي را مي توانيد روزانه در برنامه هاي صبحگاهي و نرمش صبحگاهي تلويزيون مشاهده نماييد.
...

قيمت محصول : 2000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۲۶ | پيشرو دانش
مقاله تاثير موسيقي در ورزش،

مقاله يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

مقاله يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

مقاله يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 42

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

يادگيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

فهرست:
چكيده
مفاهيم كليدي
مقدمه
بيان مسئله :
نقش معلمان در ICT
غني سازي يادگيري
نقش ICT
آموزش براي فردا
برگه ي مرور و بازبيني فعاليت
مدلهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات
پيوستار رويكردها
رويكرد ( نگرش ) ظهور كننده
شكل 1-2: مدل نشان دهنده ي پيوستار رويكردهاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مدارس
رويكرد كاربردي
رويكرد تركيبي( ادغامي)
رويكرد تحولي
مراحل ياددهي و يادگيري
كشف و بررسي ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
يادگيري نحوه كاربرد ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
درك چگونگي و زمان كاربرد ابزار هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
تخصص يابي در كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات
شكل 2-2: مدل مراحل ياددهي و يادگيري از طريق فناوري اطلاعات و ارتباطات
خلاصه و جمع بندي- ارزشيابي پاياني
فهرست منابع:
-------------

چكيده:

امروزه آموزش مهارتهاي پايه از مرز خواندن، نوشتن و حساب كردن و استدلال كردن فراتر رفته و آموزش مهارتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات قلب و هسته مركزي بسياري از نظامهاي آموزش و پرورش جهان را تشكيل داده است.
ادغام فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشي كشور علاوه بر ملاحظات فرهنگي، اقتصادي ، اجتماعي ، تكنولوژيكي و ارزشي ، مستلزم بستر سازي و آماده سازي دقيق ، عالمانه، آگاهانه و همه جانبه نگري است. از آنجايي كه نهادينه كردن فناوري اطلاعات و ارتباطات درنظام آموزشي كشور ،گذر از مراحل انتقال ايده، ايجاد ، جذب و بومي سازي ، اشاعه و مستند سازي را طلب مي كند، دسترسي به منابع و ذخاير دانش و تجربيات جهاني به تسهيل اين گذر كمك مي كند.
...

قيمت محصول : 6500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۶:۱۱ | پيشرو دانش
،

مقاله مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

مقاله مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

مقاله مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

فرمت فايل : doc

حجم : 1030

صفحات : 34

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

مفاهيم تعريف، قوانين و عوامل موثر يادگيري

مقدمه
مفهوم فرآيند
مفهوم تغيير
مفهوم نسبتاً پايدار
مفهوم رفتار بالقوه
مفهوم تجربه
تفاوت يادگيري و عملكرد
قوانين يادگيري
عوامل موثر در يادگيري
دانش‌آموزان در چه شرايطي بهتر درس مي‌خوانند؟
مشاركت
اهميت دادن به تكاليف و كار
رعايت مقررات و بكار بستن آنها
نوآوري آموزشي
معلم فكور
نقش معلم در مديريت رفتار دانش‌آموزان
منابع
----------

روش تدريس معلم

اينكه معلم براي يادگيري دانش‌آموزان كدام روش تدريس را برانگيزد، بسيار مهم است. بنابراين روش تدريس معلم در يادگيري دانش‌آموزان بسيار مهم است. بنابراين روش تدريس معلم در يادگيري دانش‌آموزان بسيار مهم است. امروزه روش‌هاي تدريس نوين جايگزين روش‌هاي تدريس سنتي مي‌شود. روش‌هاي تدريس سنتي بيشتر تلاش و كوشش معلم را مي‌طلبد، اما روش‌هاي تدريس نوين بر پايه دانش‌آموز محوري است و معلم بيشتر به عنوان هدايت كننده مطرح مي‌باشد و دانش‌آموزان براي يادگيري فعال هستند .
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۵۵ | پيشرو دانش
مقاله عوامل موثر يادگيري،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان