پيشرو دانش

مقاله جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

مقاله جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

مقاله جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

فرمت فايل : doc

حجم : 17

صفحات : 22

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

جاودانگي انسان از نظر فيلسوفان

جاودانگي از نظر كانت

جاودانگي نفس از اموري است كه عقل نظري از استدلال بر آن عاجز است و اين عقل عملي است كه به آن مي رسد اموري مانند: خدا، جهان و جاودانگي نفس از عقايد شخصي و ذهني نيستند بلكه از مسلمات عقل عملي هستند و عيني و كلي مي باشند؛ زيرا خود عقل، اين مسلمات را فرض كرده است. پس آنها عقايد معتبري هستند و پذيرفتن اين مسلمات اقرار به تقدم عقل عملي بر عقل نظري است. اين تقدم به اين معنا نيست كه از طريق عقل عملي، به آن مسلمات علم حاصل مي شود، در صورتي كه عقل نظري توان علم بر آنها را ندارد بلكه اين تقدم فقط به اين معناست كه به واسطه عمل، مقتضيات (شرايط) آن را اثبات مي كنيم و سپس ايمان اخلاقي، يا عملي به آنها مي آوريم، كه اين ايمان مبتني بر «نيازهاي عقل عملي» است كه نيازهايي كلي مي باشند (يوسف كرم، بي تا، ص 102)
...

فيلسوفان قرون وسطي
متألهين قرون وسطي با حمل مفهوم نفس آن جهاني (اخروي) و روحاني بر نفس مادي ارسطوئي، فقط توفيق آن يافتند كه زمينه را براي جوهر متفكر (ذي شعور) دكارتيان، كه فاقد جهان است، آماده كنند. نفس آنجهاني نفسي است كه فاقد جهان است، مسافري است تنها كه در عالمي كه نسبت به او بيگانه است، سرگردان و آواره است. نفس صرفاً روحاني (غير مادي) گر چه ممكن است همه لوازم بقا و خلود مجردانه قابل تصور را داشته باشد، ولي ملزم و مجبور است كه مانند ماده دكارتي (جوهر ممتد) مرده و فاقد حيات باشد ...
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۲۹ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق مددكاري اجتماعي و تاريخچه آن

تحقيق مددكاري اجتماعي و تاريخچه آن

تحقيق مددكاري اجتماعي و تاريخچه آن

فرمت فايل : doc

حجم : 90

صفحات : 42

گروه : علوم اجتماعي

توضيحات محصول :

عناوين
تعريف مددكاري اجتماعي
مددكاري داوطلبانه
مددكاري سازمان يافته
تاريخ مددكاري در دنيا
مددكاري و خدمات اجتماعي در ايران
ايران قبل از اسلام
مددكاري در اسلام
مددكاري ايران بعد از اسلام
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي
رابطه مددكاري با جامعه شناسي
موضوع جامعه شناسي و مددكاري
حوزه‌هاي مشترك جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي
نظريه هاي جامعه شناسي و مددكاري اجتماعي
اهداف مددكاري اجتماعي
فهرست منابع       
-----------

هدف مددكاري اجتماعي اين است كه بين بهزيستي افراد در رفاه اجتماعي سازگاري و وفاق ايجاد كند براي حصول به اين هدف، مددكار اجتماعي از فشار آوردن به مردم و تحميل اين نظر كه تهي دستي، محروميت و ذلت را به عنوان سرنوشت محترم خود بپذيرند و خود را با شرايط آزار دهنده و غير عادلانه سازش دهند احتراز مي‌كند.
مددكاري اجتماعي سعي دارد  تا توان بالقوه موجود در اجتماع را با مشاركت افراد و اقشار جامعه و در حد امكان به فعليت درآورد و بدين وسيله امنيت اجتماعي و اقتصادي قوام با اتكاء به نفس بودن را براي نيازمندان فراهم آورد.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۲۱ | پيشرو دانش
،

تحقيق مشاركت و شورا

تحقيق مشاركت و شورا

تحقيق مشاركت و شورا

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 16

گروه : علوم انساني

توضيحات محصول :

شورا نمادي از مشاركت

فهرست:

مقدمه : در باب مشاركت
تعريف هاي مشاركت
مشاركت در تبيين تازه
فوايد مشاركت كاركنان
مشاركت در تمثيل و مثل
مشاركت عملي
پيشنهاد بزرگ از مردان كوچك
ريشه مشاركت در فرهنگ مازندران
مديريت مشاركتي از نگاه مولا علي (ع)
شورا نمادي از مشاركت
مشورت محور مديريت مشاركتي
چند توضيه براي پيشنهاد دهندگان
منابع

قيمت محصول : 2500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۵:۰۳ | پيشرو دانش
تحقيق مشاركت و شورا،

دانلود مقاله مشاوره شغلي در بازار كار

مقاله مشاوره شغلي در بازار كار

مقاله مشاوره شغلي در بازار كار

فرمت فايل : doc

حجم : 16

صفحات : 27

گروه : پژوهش ها

توضيحات محصول :

پيشگفتار :
عصر حاضر ، عصر اطلاعات نامگذاري شده است و اين اطلاعات نيز همچون عوامل نيروي انساني ، مواد اوليه ، انرژي  و ماشين آلات به عنوان يكي از عوامل توليد مطرح مي گردد. اطلاعات به عنوان يك منبع استراتژيك ، برنامه ريزان را در بررسي گزينه ها را انتخاب گزينه هاي برتر ياري و مساعدت مي نمايد .
با توجه به  گسترش فنآوري اطلاعات و ارتباطات در كشور و نيز ارائه طرحهاي جامع از جمله نظام جامع اطلاع رساني بازار كار ، طراحي و پياده‌سازي پروژه هايي همچون نظام جامع راهنمايي و مشاوره شغلي ، جهت تحقق طرح مذكور ضروري به نظر مي رسد.
...
نتايج حاصله
1- استفاده از تجربه ايجاد بانكهاي اطلاعاتي اين طرح در ساير طرحها
2- بهبود در وضعيت دستيابي به اطلاعات مورد نياز بازار كار ( عرضه و تقاضا)
3- دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و جامع از افراد بيكار و استفاده كنندگان از خدمات مشاوره اي
4- بهبود كيفيت ارائه خدمات اجتماعي و دولتي كه از اهداف دولت الكترونيك نيز مي باشد
5- دسترسي به منابع آموزشي و امكان سنجي و نياز سنجي آموزشهاي جديد و مورد نياز
6- آموزش نيروي انساني فاقد مهارت
7- هدايت صحيح نيروي كار و پيشگيري از انفصال نيروي كار در آينده
8- افزايش سرعت نقل و انتقالات نيروي كار در سطح كشور و كاهش هزينه هاي كاريابي
...

قيمت محصول : 3000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۴۷ | پيشرو دانش
مقاله مشاوره شغلي در بازار كار،

دانلود تحقيق توانبخشي معلولين

تحقيق توانبخشي معلولين

تحقيق توانبخشي معلولين

فرمت فايل : doc

حجم : 12

صفحات : 24

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

سابقه و تاريخچه توانبخشي
از آنجائي كه معلوليت از نظر تاريخي سابقه‌اي به قدمت تاريخ بشري دارد ، قدر مسلم توانبخشي معلولين علي‌الخصوص در جنبه‌هاي اجتماعي و حمايتي با آن، هم‌سابقه بوده است . البته در سوابق تاريخي مواردي از برخوردهاي منفي در تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي مختلف ذكر شده است از جمله مردم هند باستان معلولين را به رودخانه‌ها مي‌انداختند ولي در جوامع ديني و اديان الهي همواره بر برخورد انساني و شايسته با معلولين سفارش شده و به آنها مانند بقيه افراد نظر شده است. با گذشت زمان و پيشرفت دانش و به خصوص فن آوري توسعه يافته امروزي توانبخشي به مرحله‌اي رسيده است كه قشر عظيمي از معلولين امكان زندگي و فعّاليت‌ در حد افراد سالم را پيدا كرده‌اند . فعّاليت‌‌هاي سازمان يافته و رسمي در قالب انجمن‌ها و مجامع قانوني در زمينه توانبخشي سابقه‌اي در حد يك قرن دارند. انجمن‌ جهاني توانبخشي (3) (N.R.A) فعّاليت‌ رسمي خود را در سال 1920 ميلادي شروع كرده است .
...

قيمت محصول : 3500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۳۵ | پيشرو دانش
تحقيق توانبخشي معلولين،

مقاله حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

مقاله حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

مقاله حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

فرمت فايل : doc

حجم : 50

صفحات : 65

گروه : حقوق

توضيحات محصول :

حقوق زنان از نظر فقهي و حقوقي و اجتماعي

در اين مقاله سعي شده است تا مطالبي در خصوص وضعيت زنان در طول تاريخ و تفاوتهاي زنان و مردان در گذشته و حال و همچنين مطالبي پيرامون حقوق زنان از منظر فقهي و حقوقي و در قسمتي ديگر از زاويه اجتماعي و... ارائه شود .

فهرست مطالب:
مقدمه
وضعيت زنان در جامعه عرب هنگام نزول قرآن
مروري بر تاريخچه ارث زن در ايران
ارث زن در ايران ساسانى
ارث زن از ديدگاه اسلام
گفتاري از گوستاو لوبون در باره زنان غربي در قرون وسطي
در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟
عيوب موجب حق فسخ
كفر و ارتداد و تغيير دين
بحثي مختصر درباره قضاوت زن
بحثي مختصر پيرامون سهام ارث زن
گفتاري در معناي قيمومت مردان بر زنان
گفتارى كوتاه در باب مرجعيت زنان
ركن اصيل جامعه
مساله اجازه پدر
مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت
حقوق زن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
زن از ديدگاه امام خمينى (ره)
حضور در عرصه سازندگى
مشاركت در نظارت عمومى
حجاب و جنبه رواني حجاب
بررسي نظريات تحقيرآميز درباره زن و ديدگاه اسلام در اين رابطه
نتيجه گيري
منابع و ماخذ

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۱۴ | پيشرو دانش
،

مقاله ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

مقاله ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

مقاله ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

فرمت فايل : doc

حجم : 36

صفحات : 29

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

ديدگاهها و نظريات انقلاب با بررسي و مقايسه انقلاب اسلامي با غربي

فهرست مطالب:
انــقلاب, پديده اى غربى يا جهانى؟
پيش درآمد؛
مفهوم انقلاب
نگاه سياسى به انقلاب
نگاه اجتماعى به انقلاب
نگاه غير علمى به انقلاب
انواع انقلاب
1 ـ انقلاب هاى اجتماعى موفق
2 ـ انقلاب هاى اجتماعى ضد استعمارى
3 ـ انقلاب هاى اجتماعى واژگون شده
4 ـ انقلاب هاى اجتماعى نافرجام
5 ـ انقلاب هاى سياسى
نظريات انقلاب و رابطه آن با دين
1 ـ مدل كرين برينتون
2 ـ مدل هانتينگتون
3 ـ نظريه ماركسيستى
4 ـ نظريه ماكس وبر
5 ـ نظريه چالمرز جانسون و نيل اسملسر
6 ـ مدل جيمز ديويس
7 ـ مدل چارلز تيلى
8 ـ مدل جهانى شدن معكوس
ويژگى هاى انقلاب اسلامى و مقايسه با ديگر انقلاب ها
نگاهي به نهضت هاى اسلامى
ماهيت انقلاب اسلامى
مقايسه انقلاب اسلامى با ديگر انقلابها
مقايسه الگوى شرقى و غربى انقلاب
منابع و مآخذ

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۴:۰۷ | پيشرو دانش
،

مقاله آغاز آفرينش از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه

مقاله آغاز آفرينش از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه

مقاله آغاز آفرينش از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه

فرمت فايل : doc

حجم : 24

صفحات : 18

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

آغاز آفرينش از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه

در بخش پيشين مقاله روشن شد كه نظريه‏ى «انفجار بزرگ‏» با اشكالات متعدد روبه‏رواست و تا كنون هيچ يك از اشكال‏ها پاسخ قطعى نيافته‏اند.
اما آن‏چه از سخنان اميرالمؤمنين عليه السلام در نهج البلاغه و غيره به دست آمد اين بود كه خداوند متعال نخست جرمى آب‏گونه همراه هوا آفريد، از ميان آن گاز و كفى پديد آمد، از جرم كف‏گونه، زمين آفريده شد، و از دود و گاز آن، سيارات پديد آمدند. پس مى‏توان اظهار نظر كرد كه كهكشان‏ها، ستارگان و خانواده‏ى منظومه‏ى شمسى در اصل از يك توده جرم آفريده شده‏اند.
...
نتيجه سخن
خلاصه آن چه از آيات و روايات تاكنون به دست آمد:
1-    خداوند درباره آفرينش جهان ماده نخست جرمى آب‏گونه همراه هوا آفريد و از ميان آن، دود و كف پديد آمد، از جرم كف، زمين آفريده شد و از دود وگاز آن اجرام فضايى.
2-    همه اطراف زمين را آب گرفته بود ومكه به عنوان نخستين قطعه خشكى از اين فراگيرد رخ بيرون نمود و آب به تدريج عقب نشست و بر مقدار خشكى افزود.
3-    زمين در مراحل نخستين خشك و سوزان و گداخته و مرده بوده و سپس باران بر آن باريده و به تدريج آماده پذيرش حيات، توسط آب آسمان گرديده است.
...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳:۵۱ | پيشرو دانش
،

دانلود تحقيق تئوري و نظريات آغاز آفرينش

تحقيق تئوري و نظريات آغاز آفرينش

تحقيق تئوري و نظريات آغاز آفرينش

فرمت فايل : doc

حجم : 23

صفحات : 22

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

تئوري و نظريات آغاز آفرينش

فهرست مطالب:
مقدمه
نظريه‏ى جهان نوسان كننده
تئورى جهان يكنواخت
چند سؤال
توضيح اشكال اول
هندسه‏ى جهان
هندسه هذلولوى نا اقليدسى
هندسه نا اقليدسى بيضوى
كيهان شناسى اينشتاين
نظريه نسبيت‏خاص
نتيجه سخن
پي نوشت ها :
------------
نتيجه سخن
1-    نظريه انفجار بزرگ با اشكالات متعدد به ويژه با نامعلومى سن جهان روبه رو است  .
2-     انبساط جهان از حيث ماهيت انبساط، مركز، و عامل آن هنوز در حال تئورى است، و هيچ دليل قانع كننده‏اى بر آن به دست نيامده است.
3-    مدل هندسه اقليدسى از سوى اصل پنجم، دو بعدى بودن و... مخدوش شمرده شده وكوشش‏هاى دانشمندان از خود اقليدس گرفته تا سايران در استدلالى كردن آن به نتيجه‏اى نرسيده است.
4-    انحناى منفى يا هندسه هذلولوى مانند حالت‏يك سطح زين به يك انبساط بى‏پايان منجر مى‏شود، در اين فضاى سه بعدى، با در نظر داشتن رابطه‏ى اقليدسى (نسبت و رابطه بين كره و شعاع آن) با افزايش يافتن عده كهكشانى‏ها بر حسب افزايش مساحت، افزايشى سريعتر از «مكعب مسافت‏» دليل بر وجود يك فضاى بى‏پايان با انحناى منفى است.
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳:۳۳ | پيشرو دانش
تحقيق تئوري و نظريات آغاز آفرينش،

تحقيق آفرينش كائنات و زمين در قرآن (اعجازهاي قرآني)

تحقيق آفرينش كائنات و زمين در قرآن (اعجازهاي قرآني)

تحقيق آفرينش كائنات و زمين در قرآن (اعجازهاي قرآني)

فرمت فايل : doc

حجم : 46

صفحات : 56

گروه : معارف اسلامي

توضيحات محصول :

آفرينش كائنات و زمين در قرآن (اعجازهاي قرآني)

عناوين اصلي:
مقدمه
1- اعجاز قرآن در كيهان شناسي
2-خورشيد
3-ماه
4-زمين
5-اعجاز قرآن در علم تغذيه
6-اعجاز قرآن در دانش رياضيات
فهرست منابع
-------------

خداوند تعالي فرمود: «اولم ير الذين كفروا ان السماوات و الارض كانتا رتقا فقتقناهما» انبيا /30 «آيا كافران نديند كه آسمانها و زمين بهم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر باز كرديم؟»
اين آيه به ما خبر مي دهد كه آسمانها و زمين به هم پيوسته و متصل بودند. سپس از يكديگر جدا شدند و اين معجزه اي از معجزات قرآن كريم است كه علم جديد اين نظر را، كه هستي مجموعه اي واحد از گاز بود سپس به ابرهايي تقسيم شد تأييد مي كند و منظومه ي شمسي ما نتيجه ي آن تقسيمات است. و از جمله اموري كه اين نظر را تأييد مي كند اين است كه علما استدلال كرده اند كه در خورشيد 67 عنصر وجود دارد و هرگاه موانعي كه در مورد شناخت عناصر خورشيد وجود دارد، برداشته شود، تعداد عناصر شناخته شده افزايش خواهد يافت. و عناصر معروف خورشيد همان عناصر معروف زمين هستند و عبارتند از: هيدروژن – هليوم – ازت – اكسيژن – فسفر – آهن و غيره…
...

قيمت محصول : 4500 تومان

دانلود

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ تير ۱۳۹۷ | ۱۱:۵۳:۱۳ | پيشرو دانش
،
پيشرو دانش
نام عنوان 。。。

با شرح مختصر 。。。

NEW

جستجوگر

درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 2
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

↑ برو بالا

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان